Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Підсудність справ з іноземним елементом Відповідно до ст. 76 Закону України &quo ;Про міжнародне приватне право&quo ; суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у випадках: • якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених ст. 77 цього Закону; • якщо на території України відповідач у справі має місце проживання чи місцезнаходження, рухоме або нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія чи представництво іноземної юридичної особи – відповідача; • у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України; • якщо у справі про сплату аліментів або про встановлення батьківства позивач має місце проживання в Україні; • якщо у справі про відшкодування шкоди позивач – фізична особа має місце проживання в Україні або юридична особа – відповідач — місцезнаходження в Україні; • якщо у справі про спадщину спадкодавець у момент смерті був громадянином України або мав в Україні останнє місце проживання; • дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України; • якщо у справі про визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим особа мала останнє відоме місце проживання на території України; • якщо справа окремого провадження стосується особистого статусу або дієздатності громадянина України; • якщо справа проти громадянина України, який за кордоном діє як дипломатичний агент або з інших підстав має імунітет від місцевої юрисдикції, відповідно до міжнародного договору не може бути порушена за кордоном; • в інших випадках, визначених законом України та міжнародними договорами України. У зв'язку з тим, що положення зазначеної норми не зовсім кореспондуються з положеннями Розділу 3 Господарського процесуального кодексу України, а саме норми ГПК не містять норм щодо договірної підсудності, різні суди неоднаково визначали підсудність господарських справ з іноземним елементом навіть при існуванні угоди між сторонами про визначення підсудності спорів певним судам України. Пунктом 1 роз'яснень Президії Вищого господарського суду України від (далі — ВГСУ) 31.05.2002 р. 04-5/608 &quo ;Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств та організацій&quo ; закріплено, що відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України іноземні підприємства та організації мають право на звернення до господарських судів згідно з установленою підвідомчістю та підсудністю господарських спорів за захистом своїх порушених прав або оспорюваних прав та охоронюваних законом інтересів. За змістом статей 41, 12 - 17, 123 ГПК для іноземних суб'єктів господарської діяльності передбачений національний режим судового процесу для розгляду справ, підвідомчих господарським судам. Оскільки в ГПК відсутній інститут договірної підсудності, заінтересована сторона може звернутися до місцевого господарського суду лише відповідно до вимог статей 13 - 16 ГПК про територіальну і виключну підсудність справ, що підлягають розгляду в першій інстанції.

Місцеві господарські суди вправі вирішувати спори й у тих випадках, коли міжнародним договором передбачена можливість укладання письмової пророгаційної угоди між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності (угода про договірну підсудність). Обираючи як орган вирішення спорів місцевий господарський суд України, сторони пророгаційної угоди повинні дотримуватися вимог міжнародного договору та ст. 16 ГПК щодо виключної компетенції господарських судів України. Отже, у випадку непідвідомчості справи в спорі за участю іноземного підприємства або організації господарський суд повинен відмовити в прийнятті позовної заяви на підставі п. 1 ч. ст. 62 ГПК. Таким чином, Вищий господарський суд України фактично вказав на те, що договірна підсудність судам України може застосовуватися у виняткових випадках: якщо спір підсудний і підвідомчий судам України відповідно до норм Господарського процесуального кодексу України, а також, якщо можливість укладення угоди щодо підсудності передбачена міжнародним договором. Виходячи з викладеного, господарськими судами при розгляді справ за участю іноземного елемента і визначенні підсудності, угоди про визначення підсудності не приймалися, а провадження у справі припинялося або взагалі не порушувалося на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 або ч. 1 ст. 62 Господарського процесуального кодексу України. Так, відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 27.02.2007 року, припинено провадження у справі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, які угодою визначили підсудність спорів господарському суду міста Києва за п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК, оскільки, як вважав ВГСУ, приписами статей 15, 124 ГПК України не передбачено визначення договірної підсудності справ господарським судам. Постановою Вищого господарського суду України від 20.03.2007 р. у справі за позовом української компанії до іноземної, підсудність спорів між якими визначена угодою, залишено в силі ухвалу суду першої інстанції про відмову в прийнятті позовної заяви на підставі п. 1 ст. 62 ГПК, оскільки &quo ;норми ГПК не містять норм щодо договірної підсудності&quo ;. Верховний Суд України має іншу думку з питання підсудності справ за участю іноземного елемента. Скасовуючи постанову Вищого господарського суду України від 27.02.2007 р., у постанові від 17.04.2007 р. Верховний Суд вказав наступне. &quo ;Згідно зі ст. 38 Закону України &quo ;Про зовнішньоекономічну діяльність&quo ; спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності, можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України. Статтею 76 Закону України &quo ;Про міжнародне приватне право&quo ; визначено, що суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, зокрема, у випадку, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 цього Закону.

&quo ;Скасовуючи постанову Вищого господарського суду України від 20.03.2007 p., у постанові від 22.05.2007 p., Верховний Суд України також послався на ст. 76 Закону України &quo ;Про міжнародне приватне право&quo ;. Основні правила визначення підсудності Чи не найбільше помилок у зовнішньоекономічних контрактах пов'язано саме з визначенням підсудності за цими контрактами. Між тим, у ст. 76 Закону &quo ;Про міжнародне приватне право&quo ; (далі — Закон) викладені основні правила визначення підсудності справ судам України. Так, згідно з ч. 1 ст. 76 Закону суди України можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, зокрема, у таких випадках: - якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у ст. 77 цього Закону; - якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи-відповідача; - у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України; - дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України; - в інших випадках, визначених законом та міжнародним договором України. Далі слід узяти до уваги виключну підсудність, визначену у ст. 77 Закону, тобто таку, що не може змінюватися за бажанням сторін у договорі. У сфері торгового обороту підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом: • якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України; • якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні; • якщо спір пов'язаний з реєстрацією або ліквідацією на території України іноземних юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; • якщо спір стосується дійсності записів у державному реєстрі, кадастрі України; • якщо у справах про банкрутство боржник був створений відповідно до законодавства України; • якщо справа стосується випуску або знищення цінних паперів, оформлених в Україні; • в інших випадках, визначених законами України. Пророгаційна угода На підставі викладеного виникає цілком слушне узагальнююче питання — яким чином вищенаведене узгоджується з господарським процесуальним законодавством і насамперед з відповідними нормами Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК). До прийняття Закону суди мали виходити з п. 1 Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України (далі — ВГСУ) &quo ;Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій&quo ; від 31.05.2002 04-5/608 (зі змінами, внесеними згідно з Рекомендаціями Президії Вищого господарського суду 04-5/212 від 10.02.2004). Тут зазначається, що відповідно до ст. 123 ГПК іноземні підприємства та організації мають право звернення до господарських судів згідно з встановленою підвідомчістю і підсудністю господарських спорів. У розгляді справ у спорах за участю іноземних підприємств і організацій господарським судам України слід виходити із встановленої ч.

Недопустим приниження людсько гдност, упередженсть, однобоксть у висвтленн обставин справи. Судовий ритор не ма права застосовувати незаконн засоби  методи для вдстоювання сво позиц, наполягати на твердженнях, як не пдкрплен матералами справи. Вн не ма також права навмисно затягувати судовий розгляд справи, свдомо вводити суд  осб, як присутн в зал судового засдання, в оману. Тльки моральн засади здатн забезпечити досягнення поставлено мети. Логчн засади  тю базою, яка визнача обгрунтовансть, переконливсть  доказовсть судово промови. Знання законв логки, х дотримання вважаться необхдною умовою для правильного мислення, висловлювання свох думок. В умовах судочинства, де на основ доказв формуються певн висновки  приймаються у справ вдповдн ршення, знання законв логки набува особливого значення. Закони логки вимагають, передусм, точного визначення тез, як доказуються. Всяка невизначенсть, розпливчастсть предмета обговорення неминуче вплине на невизначенсть висновкв судового ритора

1. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

2. Облікова політика як елемент культури бізнесу

3. Ревізія як елемент методу економічного контролю

4. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

5. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

6. Провадження справи в суді першої інстанції
7. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
8. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

9. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

10. Педагогічне спілкування як діалог

11. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

12. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

13. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

14. Вопросы подведомственности дел арбитражным судам в Российской Федерации

15. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

16. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений судов по гражданским делам

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

17. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

18. Конституционный Суд Российской Федерации

19. Конституционный суд РФ

20. Конституционный Суд РФ

21. Суды субъектов Российской Федерации

22. Арбитражный суд как гарантия реализации экономических интересов субъектов в Российской Федерации
23. Суд присяжных: традиция или новация
24. Международный суд ООН

25. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

26. Статус суда в правовом государстве

27. Суд над Иисусом Христом в различных литературных произведениях

28. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

29. Системы управления движением судов

30. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

31. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

32. Постоянно действующие третейские суды

Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

33. Суды второго звена

34. Принципы организации и деятельности суда

35. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

36. Назначение и производство экспертизы в практике военных судов

37. Гражданский иск в суде РФ

38. Международные суды
39. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ СУДОВ В МОРЕ МППСС-72
40. Анализ эксплуатационных качеств и разработка мероприятий на техническое обслуживание судового дизеля 8ЧН20/26 для судов типа «Атлантик 433»

41. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

42. Приватизація як засіб припинення державної власності

43. Восстание декабристов и суд над ними

44. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I

45. Третейский суд. Менандр

46. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

47. Яким Нагой, Ермил Гирин

48. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная

49. Теорема вириала в преподавании физики и астрономии

50. Экономический суд СНГ: проблемы и перспективы

51. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

52. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

53. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

54. Арбитражный суд
55. Информатизация и компьютеризация судов
56. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

57. История развития третейского суда в России

58. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам налогообложения

59. Ипотека морских судов согласно Российскому законодательству

60. Международный суд ООН

61. Судебная реформа . Органы суда по “судебным уставам“

62. Состязательность процесса и суд первой инстанции

63. Целевой и индивидуальный нормоконтроль арбитражных судов Российской Федерации как форма судебного контроля законности актов

64. Совершенствование норм, регламентирующих подготовку дел к разбирательству в арбитражном суде, и проблемы практики

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

65. Арбитражный суд о государственной регистрации сделок с недвижимостью и налоговом учете

66. Суд и власть

67. Международный суд ООН

68. Регистрация недвижимости: разрешение арбитражными судами споров, возникающих из административных правоотношений

69. Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

70. Понятие арбитражного суда
71. Арбитражный суд
72. Высший Арбитражный суд

73. Конституційний суд України

74. Конституционный суд Австрии

75. Основания и условия назначения ежемесячного пожизненного содержания судей

76. Отчет по практике в суде, прокуратуре, избирательной комиссии

77. Роль Конституционного Суда РФ в избирательных спорах

78. Суды и судоустройство

79. Третейские суды в Российской Федерации

80. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок

81. Конституционный Суд Российской Федерации

82. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

83. Верховный суд Российской Федерации

84. Завел дело – судись смело: отмена акта - уже не проблема!

85. Судить по законам, или по "понятиям". Поправки в налоговое законодательство

86. Рассмотрение экономических споров арбитражным судом 1 инстанции
87. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості
88. Как справиться со стрессом от работы

89. Книжная справа в первой половине XVII века и при патриархе Никоне

90. Взятие под стражу и суд у первосвященников иудейских

91. Основи страхової справи

92. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

93. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

94. Туриз як галузь світового господарства

95. Афинский суд и уголовный процесс

96. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Суд присяжных

98. Форми співучасті та види співучасників у злочині

99. Психологические особенности хоккейных судей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.