Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ Кафедра економіки та фінансів Контрольна робота з дисципліни «Міжнародна економіка» Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економікиСтудента Стригуна Миколи Вікторовича Київ- 2008 ЗмістВступ Розділ І. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки Висновки Список використаних джерел Вступ Найбільш досконалим як з теоретичної, так і з практичної точки зору є ліберальний підхід західної демократії. Західні пропозиції з глобальної модернізації можна звести до трьох узагальнених позицій: ринкове господарювання; 2)раціональне знання в повному обсязі його ідей, дисциплін, інститутів і технологічного оснащення в їх історичній трансформації; 3) принцип правозахисної гідності людини. Це є альтернатива традиційним принципам: влада власності; 2)медитативно-сакральне знання; 3)затверджений ззовні статус людської особистості. Якими ж вбачаються найбільш загальні напрямки глобальних змін у зв'язку із запропонованими принципами? Реалізуючи ці принципи, треба, звичайно, виходити з таких реалій. Сьогодні існують національно-економічні комплекси з різними якісними характеристиками, дуже відмінними соціальними і культурно-психологічними надбудовами. Крім того, є ще силове порубіжжя між національним і глобальним — це національні держави, які здійснюють економічно-соціальні перетворення на свій лад. Владні структури ще не звільнились від традиційного бачення влади власності. Тому вони претендують на всеохоплюючий контроль суспільного життя і намагаються сконцентрувати прийняття рішень у руках небагатьох. Це призводить до бюрократизації, корупції, обмежень громадянського суспільства тощо. Результатом є деформація ринкових відносин, непрозорість і звуження можливостей для участі народних мас у перетвореннях. В основу західної ліберальної концепції глобалізації покладено принцип субсидіарності (доповнюваності), який передбачає багаторівневу систему прийняття рішень. Всього виділяють чотири рівні: комунальний, регіональний, національний і наднаціональний. Виходячи з цього, рішення кожного конкретного питання належить до компетенції тієї гілки влади, яка забезпечує її оптимальне вирішення. Інтеграція узгоджується з федералізацією. Тут маємо тенденцію до делегування частини державних функцій іншим структурам. На наддержавний рівень виносяться проблеми регулювання фінансової й інформаційної сфер, екології, боротьби з тероризмом, наркобізнесом і злочинністю. Така координація, не принижуючи зовнішньоекономічну і політичну владу держави, покликана підсилити ті функції державних інституцій, які пов'язані з міжнародним розвитком. В умовах глобалізації суспільство відчуває перенавантаження, викликане послабленням або розривом традиційних зв'язків, соціальною диференціацією, міжетнічними і міжконфесійними конфліктами. Отже, роль держави в певному напрямку має підсилюватись. Вона повинна стати гарантом соціальної стабільності, захисником бідних і знедолених, фортечним муром від міжнародної злочинності й терору.

Крім того, держава повинна надавати необхідну правову та фінансову підтримку малому і середньому бізнесу, створенню інституціональної основи для інноваційного розвитку своїх регіонів, їх успіху на світовому ринку. І ще один напрямок діяльності держави. Процеси глобалізації в економічній, інформаційній та культурній сферах тісно пов'язані з процесами національної само ідентифікації. Прагнення до національного самовираження є могутнім стимулом соціального, економічного і політичного розвитку в умовах інформаційної відкритості та інтенсифікації загального процесу в світі. Водночас відродження національної свідомості є захисною реакцією суспільства проти деструктивного впливу доцентрових, глобальних сил. Деградація традиційних виробництв, проникнення чужих культурних елементів, поява нових моделей поведінки — все це викликає потрясіння суспільства, інколи — шок. Відповідна реакція на ці явища — войовничий націоналізм і релігійний фундаменталізм. Звідси випливає нова і складна місія держави з урегулювання національних конфліктів і, звичайно, не шляхом збройного, військового втручання. Етноси і нації — річ делікатна. За М. Гумільовим, етноси існують близько 1500 років. Біопсихологи стверджують, що цей цикл має генетичну основу. А це означає, що проблема національного стійка і її вирішення потребує багато часу. Тому можна стверджувати, що глобалістський підхід з позицій доцільності, а не природності цього явища, однобічний. Його позитив у тому, що він дає змогу розглядати етнічну проблему комплексно. Особливо це стосується міграційних процесів у розвинені країни з Латинської Америки, Африки, Азії та Східної Європи. Хоча частка мігрантів у загальній масі населення західних країн незначна, наприклад, в Європі вона не перевищує 3,8 %2, однак це створює певний дискомфорт для корінного населення. Тому Захід сьогодні підходить дуже прагматично до своєї імміграційної політики, прагнучи зберегти самоідентифікацію суспільств у національному, культурному, історичному і політичному аспектах. До певного часу західні й незахідні цивілізації будувались на схожій ідейно-ціннісній основі — традиційному типі свідомості з його опорними константами у вигляді певних об'єктів шанування (релігія, націоналізм, соціалізм, популізм, наука тощо). Традиційна мудрість як джерело формування свідомості фіксувала й обґрунтовувала духовні та космічні сутності у вигляді певних імперативів — догматів. Вони консервували пізнавальний процес. У XVIII ст. з'являється новий тип знання, зосереджений на собі — на своїх власних процесів самоаналізу, самокритиці, внутрішніх перетвореннях. Ця пізнавальна перспектива відкривала можливості могутніх зрушень у технології, економіці, соціумі та культурі. Відбулась секуляризація знання на сферу теоретичного і практичного (за Кантом) розуму. Це стало першопричиною небувалого інтелектуального прориву. Сьогодні у зв'язку з глобалізацією, яка висвітлює нову роль знання, з одного боку, та зачіпає старі парадигми цінностей, — з іншого, проблема загострилась. Це особливо характерно для такого виду новітніх технологій, як інформаційні.

Поряд зі світом реальних людських відносин, почуттів, світом реальної природи і рукотворним світом з'являється і стає все більш самостійним і привабливим для людини віртуальний світ. У ньому відбувається підготовка її до &quo ;збагачених дій&quo ; у світі реальному. Міць і динамізм посередника в образі віртуального світу настільки значна, що у людей, які втягуються в його орбіту, відбувається кардинальний переворот у свідомості. Для них реальністю, сенсом і метою життя стає ось цей збагачений світ. Це робить життя людини у суспільстві, громаді, родині, колективі лише тимчасовим відображенням, що опосередковує віртуальний світ. Відбувається зміна полюсів. З'являється людина-фетиш. Позитивним тут є те, що формується нова індивідуальність, схильна до небувалого розкриття своїх творчих потенціалів. Але при цьому виникає ряд негативних моментів. По-перше, відбувається підміна реальних цінностей, попередньої ідеї, блага, заперечення існуючого виробничого процесу та ін. їм протистоїть ідеальна модель кращого, яка породжує невдоволення існуючим, відчужує існуючі форми організації, діяльності, продукції. По-друге, втілення у віртуальній реальності професійних знань викликає почуття переваження над реальною дійсністю і руйнує, дезінтегрує цю дійсність. По-третє, віртуальна реальність породжує нову сферу і новий потік людської діяльності — щоденне творення нового, &quo ;піонерського&quo ;. Але щоб породжувати не потворне, а гарне, треба бути шляхетною особистістю. З цього боку традиційна система цінностей мала значну перевагу. В свій час підтверджуючи цінність традиційної моралі як автономної сили у цивілізаційному творенні, Коли мова йде про глобальну перебудову цієї сфери суспільного буття, не треба забувати про синтез традиційного і нового. Істина знаходиться посередині. Наступна проблема у західній ліберальній глобалістській концепції — це реалізація ідеї право-громадянської гідності, що базується на змагальному соціальному процесі. Ця егалітарно-правова ідея також зі значними труднощами впроваджується в незахідних цивілізаціях. Вона завжди зустрічає опір з боку традиційного корпоративізму та колективізму. Якщо починалось її втілення, за деякими позитивними виключеннями (наприклад, Японія), це згодом переростало у &quo ;зрівнялівку&quo ; і правовий нігілізм, які виявлялись у різних формах тоталітаризму й авторитаризму. Крім того, сьогодні є деякі підстави вважати, що Захід інколи відступає від свого цивілізаційного базису — принципів рівності, демократії, свободи, &quo ;християнської толерантності&quo ; тощо, які довго йому забезпечували зростання. Приклад тому — експансіоністські дії на Середньому та Близькому Сході, в Африці. Якщо брати до уваги практичний аспект цієї концепції, то вона пропонує впроваджувати такі глобальні фактори зростання, як-то: гнучкі валютні курси; зниження торговельних бар'єрів; заохочення транснаціональних корпорацій до організації виробництва в країнах із мінімальними витратами; прискорення розвитку сфери послуг як основної сфери зайнятості та виробництва суспільного багатства; &quo ;зелену революцію&quo ; в сільському господарстві; здешевлення енергії; 7) послаблення регулюючої ролі урядів у національних економіках; 8) покращення життєвого рівня людей; 9) підвищення освітнього рівня населення в глобальному масштабі.

До того ж, дв потужн сили глобалзац, економчна взамозалежнсть через дяльнсть транснацональних корпорацй  масова комункаця, як результат впровадження нформацйно та цифрово технолог, можуть тльки прискорити й розширити ниншню полтичну тенденцю. Ми могли б назвати цю тенденцю «нтернацоналзацю нацоналзму». Вона прибира трьох форм. По-перше, нацоналзм  доктрина нацонального самовизначення закрплен як основн принципи в Статут ООН  рзномантних конвенцях та угодах, на як щоразу посилаються при виникненн всякого роду суперечок  криз. Можна було б бачити в цих процесах тенденцю до «нормалзац» нацй  нацоналзму, як широко поширених та загальновизнаних деологй, так  звичних та сумрних колективних акторв (див. Mayall, 1990). По-друге, нацоналстичн рухи завжди звертались до свох попередникв, близьких чи далеких, за стратегю, тактикою  натхненням, а часто й за необхдною пдтримкою. Напливи нацоналзмв охоплювали регони один за одним, породжуючи нов претенз й висуваючи вдповдн вимоги. «Демонстрацйний ефект» нацоналзмв, звичайно, отримав значне сприяння завдяки засобам масово нформац, наявност полтичних союзв й еконономчно взамозалежност та вони тльки посилили основну нацоналстичну дею. ¶ насамкнець, оскльки деяк нацоналзми зграли виршальну причинову роль у виникненн двох свтових вйн, а вйни, свою чергою, стали каталзаторами для появи нових нацоналзмв, тод можна сказати, що т, давнш, нацоналзми посприяли всесвтньому поширенню нацоналзму як такого,  обернули нацю на стандарт полтично органзац

1. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

2. Тенденції розвитку міжнародної економіки

3. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

4. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

5. Загальні закономірності світового економічного розвитку

6. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
7. Світова економічна інтеграція
8. Інституційні чинники розвитку національної економіки

9. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

10. Глобалізація світогосподарських звязків

11. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

12. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

13. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

14. Туриз як галузь світового господарства

15. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

16. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

18. Цінні папери як об’єкти цивільного права

19. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

20. Технологічні основи глобалізації

21. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

22. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
23. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво
24. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

25. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

26. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

27. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

28. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

29. Світова організація торгівлі

30. Світова організація торгівлі: цілі та функції

31. Тероризм як проблема світового масштабу

32. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

34. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

35. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

36. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

37. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

38. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях
39. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
40. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

41. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

42. Збереження національних культур в епоху глобалізації

43. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

44. Тенденції розвитку сучасного баскетболу

45. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

46. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

47. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

48. Економіка України в умовах глобалізації

Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

49. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

50. Об’єктивні засади підприємництва

51. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

52. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

53. Перша світова війна. Причини та характер

54. Значення і світова слава Тараса Шевченка
55. Світова продовольча проблема
56. Інтеграція України у світове господарство

57. Поняття та структура світового ринку

58. Туризм у світовій економіці

59. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

60. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

61. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

62. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

63. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

64. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

65. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

66. Буковина в роки другої світової війни

67. Військові події на території України у роки Першої світової війни

68. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

69. Друга Світова війна

70. Друга світова війна на Украіні
71. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
72. Німеччина після Другої світової війни

73. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

74. Причини початку Другої Світової війни

75. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

76. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

77. Україна у Другій світовій війні

78. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

79. Український національний рух напередодні Першої світової війни

80. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

81. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

82. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

83. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

84. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

85. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

86. Місце і роль США у світовому господарстві
87. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
88. Світовий ринок технологій

89. Світовий ринок чорних металів

90. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

91. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

92. Місце України в світових рейтингах

93. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

94. Історія світової політичної думки

95. Основні етапи становлення світової політичної думки

96. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

97. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

98. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

99. Туризм як основна галузь економіки Туреччини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.