Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Курсова робота &quo ;Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці&quo ; Зміст Вступ 1. Сутність уяви як психічного пізнавального процесу 1.1 Поняття про уяву в психології 1.2 Види уяви 1.3 Функції уяви 2. Механізм розвитку уяви та його особливості в період дошкільного і молодшого шкільного віку 2.1 Механізм розвитку уяви 2.2 Розвиток уяви в період дошкільного віку 2.3 Розвиток уяви в молодшому шкільному віці Загальні висновки Список Вступ Уява, як психічний процес, привертає до себе увагу з боку дослідників в області психології потягом багатьох років, а саме з того часу, коли у науковому просторі народилась наука психологія – у 1879 році. Проблема уяви і ії розвитку належить до мало вивчених у психології, хоча відтоді уяву намагається дослідити не одна психологічна школа. Провідну ж роль в дослідженні цього процесу займає саме вітчізняна психологія, в якій вивчення сутності й розвитку уяви пов'язують, передусім, з роботами Л.С. Виготського . Сучасна ж психологія приділяє невиправдано мало уваги вивченню цього процеса, адже доведено, що уява є невід'ємним компонентом творчої діяльності, а тому й життєдіяльності повноцінної особистості. Сьогоденні соціальні, політичні, технічні, наукові, єкологічні умови мають невід'ємний вплив на розвиток особистості, зокрема на розвиток ії психічних пізнавальних процесів, в тому числі – на уяву. Тому перед сучасною психологією постає завдання, що направлене на більш глибоке вивчення уяви і процесу їі розвитку з урахуванням сучасних новоутворень людства і умов його розвитку. Звісно, уява, як і решта пізнавальних процесів формується на протязі всього життя людини, але найбільш стрімкий розвиток цього процесу спостерігається саме в період дитинства. Вивчення механізмів і особливостей її розвитку саме в дитинстві, є важливим завданням не тільки психології, але й педагогіки, адже для формування творчої, повноцінної особистості, з самого дитинства необхідно приділяти значну частину уваги розвитку уяви. Метою нашої роботи стало вивчення особливостей уяви і її розвитку в період дошкільного і молодшого шкільного віку. Для досягнення мети дослідження, нами були встановлені наступні завдання: Розкриття сутності поняття уяви як психічного пізнавального процесу. Визначення видів уяви та функцій, які вона виконує. Розкриття механізмів розвитку уяви. Дослідження особливостей розвитку уяви в період дошкільного і молодшого шкільного віку. 1. Сутність уяви як психічного пізнавального процесу 1.1 Поняття про уяву в психології Людина як суб'єкт діяльності, не тільки споглядає і пізнає світ, а й змінює, перетворює його, створює щось нове. Але для того, щоб втілювати ці перетворення в зовнішньому світі, необхідно вміти здійснювати це в думках. Саме це і забезпечує наша уява. Здатність до уяви властива тільки людині, як одна з фундаментальних характеристик людської суб'єктивності, що відрізняє її від усіх інших істот. Вона протиставляється процесу наслідування та імітації. Уява виникає з потреби людини передбачити, пояснити, заглянути в майбутнє, щоб якось вплинути на нього. У самому широкому сенсі, під уявою розуміють будь-який процес, що протікає в образах.

Проте образи уяви відмінні від образів пам'яті й сприйняття, тому що вони представляють собою щось нове, те, що ще не існувало в дійсності. Тому виникає необхідність позначити уяву в більш вузькому сенсі, який розкриває С.Л. Рубінштейн: «Уява – це відліт від минулого досвіду, це перетворення дійсного та породження на цій основі нових образів, що є продуктами творчої діяльності та прообразами для неї». . І разом з тим, образи, створені в уяві, завжди спираються на реальні образи сприйняття і пам'яті, що зазначає Л.С. Виготський: « зв'язок уяви з дійсністю полягає в тому, що кожне створіння уяви завжди будується з елементів, взятих з дійсності і тих, що містяться в попередньому досвіді людини» . Проте, в новому образі ці елементи перетворені, змінені, з'єднані в незвичайних поєднаннях. Беручи до уваги таку складну функціональне будову, Л.С. Виготський вважає адекватним застосування поняття психологічної системи для визначення процесу уяви. По суті, уява є і процес і результат перетворюючої діяльності. І все-таки, як можливе створення нових образів у процесі уяви? Процес перетворення наявних образів дійсності у нові образи уяви не є чисто довільною їх зміною. Основний механізм роботи уяви лежить в особливостях її образів і є можливим завдяки таким їхнім характеристикам, як гнучкість і динамічність . Цей механізм уяви знаходить своє вираження в типових способах і прийомах перетворення дійсності. Одним з найбільш поширених способів такого перетворення є комбінування – поєднання наявних в досвіді елементів у незвичайних комбінаціях. Це процес істотного перетворення, узагальнення та синтезу елементів, що призводить до народження нового цілісного образу. Комбінування регулюється і спрямовується певною тенденцією, що полягає в мотивах діяльності уяви, що наповнює його змістом. Цей прийом знаходить застосування як в науці, так і в мистецтві. Приватним випадком комбінування є аглютинація – створення нових образів на підставі «склеювання» уявлень. Іншим прийомом перетворюючої діяльності уяви є акцентуювання деяких сторін явища, що выдображується – підкреслення тих чи інших рис. Це досягається на основі виділення, абстрагування і перетворення істотних, характерних і загальнозначущих особливостей образу. Акцентуювання стосується двох аспектів: кількісного аспекту та аспекту типізації. Кількісний аспект виражається у зміні величин, у зменшенні (літоти) і збільшенні (гіперболи), що знов-таки є мотивованим якоюсь змістовною тенденцією. Лінія ж типізації, так би мовити специфічного узагальнення, призводить до узагальненості нового образу. Акцентуювання окремих рис поєднується з низкою інших перетворень, в результаті чого перетворюється весь образ в цілому, набуваючи узагальнений характер. Фізіологічну основу уяви складають залишкові процеси збудження і гальмування, іррадіації і концентрації, позитивної та негативної індукції, аналізу та синтезу в кіркових відділах різних аналізаторів. У результаті такої складної нервової діяльності, з раніше не об'єднуючихся один з одним тимчасових зв'язків утворюються нові поєднання, що складають основу уяви.

При цьому важливе значення має друга сигнальна система, слово, тому що всі наочні образи нерозривно пов'язані з ним. Як правило, слово служить джерелом появи образів уяви, контролюючи шлях їх становлення, є засобом їх утримання, закріплення і зміни. . Неважко помітити, що уява є однією з фундаментальних характеристик особистості. По-перше, уява тісно пов'язана з такими пізнавальними процесами, як сприйняття, пам'ять і мислення, а також з емоційними процесами. По-друге, в перетворюючої діяльності уяви позначаються мотиви і цілі особистості, її потреби та інтереси, почуття і бажання. «Уява, таким чином, не абстрактна функція, а закономірно виступаюча сторона свідомої діяльності» – говорить С.Л. Рубінштейн. . Проте, різні види та рівні спрямованості особистості не тільки виявляються в уяві, але й породжують різні види уяви, які ми розглянемо в наступному підрозділі. 1.2 Види уяви Виділення різних видів або рівнів уяви визначається в першу чергу тим, наскільки свідомо і активно ставлення людини до цього процесу. На нижчих його етапах, процес уяви має мимовільний, несвідомий, хаотичний характер. Однак вищі форми уяви пов'язані вже зі свідомим, активним ставленням людини до процесу формування образів. Отже розрізняють мимовільну (пасивну) і довільну (активну) уяву. У нижчих, мимовільних формах, уява виявляється у створенні нових образів під впливом малосвідомих або несвідомих потреб, потягів, установок. Вона здійснюється без певного наміру з боку людини, при ослабленні свідомого контролю за перебігом своїх уявлень. При такому вигляді уяви, образи швидше самостійно трансформуються, ніж формуються. Цей процес уяви протікає зазвичай на нижчих рівнях свідомості, в сноведіннях, в дрімотному стані, в мріях, в стані «бездумного» відпочинку. При цьому образи виникають мимоволі, замінюються, з'єднюються і змінюються самі по собі, приймаючи нерідко найфантастичніші і незвичайні форми. У вищих, довільних формах уяви, відбувається дійсне, свідоме, навмисне формування і перетворення образів, відповідно до поставлених людиною цілей. Вона здійснюється за допомогою вольових зусиль. При такому виді уяви, людина, як правило, усвідомлює мотиви перетворюючої діяльності, розуміючи заради чого вона продукує образи. Найбільш яскраво довільна уява проявляється в ігровій діяльності, а також у трудовій. . Розрізняють також відтворюючу і творчу уяву. У ході відтворюючої уяви, так само як і при всіх видах цього процесу, формуються нові образи, але вони є новими для цієї людини, тобто суб'єктивно нові, тоді як об'єктивно, предмети, що відповідають наявним образам, вже існують у загальнолюдській культурі. Цей процес полягає в тому, що людина уявляє, відтворює те, що сама вона не сприймала, проте чула або читала. Подібне відтворення образів може відбуватися на підставі словесного (усного або письмового) опису, сприйняття зображень у вигляді картин, схем, карт, креслень, уявних і матеріальних моделей. Такий вид уяви є основою передачі загальнолюдського досвіду. Творча ж уява полягає в самостійному створенні об'єктивно нових образів, які реалізуються в оригінальних продуктах діяльності.

В такй ситуац представники революцйного провдного активу пропонують, м. н., засади й проекти до пляну дальшо боротьби. Дотогочасний розвиток вйни не створив особливо пригожо для нашо справи зовншньо ситуац. Укранський самостйницький рух не зацкавлений у вйн мж Нмеччиною  захднми державами, не може в жодний спосб ставати по однй чи другй сторон, ан давати втягати укранськ сили в ту вйну. Нас заторку передусм вдношення постороннх сил до наших визвольних змагань  до нашого ворога СССР. За союзникв можемо уважати тльки так народи, як на дл поставляться прихильно до державно самостйности й соборности Украни. Фактично союзника СССР не можемо уважати за союзника чи приятеля Украни. В тогочаснй мжнароднй ситуац для нас найважливше значення ма вйна мж СССР  Фнляндю. Укранський визвольний рух повинен якнайсильнше заманфестувати, що вн повнстю стоть по боц Фнлянд, яка боронить сво незалежности перед мперялстичною агресю нашого найбльшого ворога

1. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

2. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

3. Слуховий аналізатор

4. Особливості раціонів специфічних цільових груп

5. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

6. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
7. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України
8. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

9. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

10. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

11. Формування особистості в молодшому шкільному віці

12. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

13. Основи спадкування у Римському цівільному праві

14. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

15. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

16. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

18. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

19. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

20. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

21. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

22. Особливості емоційних реакцій в ранньому юнацькому віці
23. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури
24. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

25. Проблеми лідерства у шкільному колективі

26. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

27. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

28. Фундаментальні досліди з квантової оптики та їх висвітлення в шкільному курсі фізики

29. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

30. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

31. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

32. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

33. С. Есенин "Анна Снегина"

34. "Реквием" Анны Ахматовой

35. Анна Андреевна Ахматова

36. Анна Герман

37. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

38. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии
39. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/
40. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

41. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.

42. Особливості реформації в Англії

43. Особливості функціонування глобальної мережі

44. Жаворонок. Ануй Жан

45. Аничков мост

46. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

47. Поэзия Анны Ахматовой

48. Загадка популярности любовной лирики Анны Ахматовой

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

49. "Анна Снегина"

50. Анна Ахматова: жизнь и творчество

51. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

52. Поэзия Анны Ахматовой

53. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

54. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"
55. Анна Ахматова
56. Критика романа Анна Каренина

57. Роман Л. Толстого Анна Каренина

58. С. Есенин. Анна Снегина

59. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций

60. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой

61. Особливості маркетингу послуг

62. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

63. Аналіз та удосконалення оперативного управління

64. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

65. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

66. Особливості контролю знань з математики

67. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

68. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

69. Анна Ахматова

70. Закони збереження в механіці
71. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту
72. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.

73. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

74. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

75. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

76. Аналіз діяльності комерційних банків

77. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

78. Економічний аналіз

79. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

80. Особливості перехідної економіки України

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

82. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

83. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

84. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

85. Туризм у світовій економіці

86. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
87. Аналіз діяльності комерційного банку
88. Фінансовий аналіз

89. Анна Австрийская

90. Дмитриева Анна Владимировна

91. Аничков, Дмитрий Сергеевич

92. Анна

93. Анна Павловна

94. Ахматова (Горенко) Анна Андреевна

95. Анна Петровна

96. Анна Иоанновна

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

97. Курникова Анна Сергеевна

98. Г.Ц.Цыбиков

99. Ринок цінних паперів

100. Ринок цінних паперів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.