Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Біографія та політичні погляди Арістотеля

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст 1. Коротка біографія Арістотеля 2. Політика й об'єкти політики 3. Держава по Арістотелю 3.1. Чоловік у державі 3.2 Приватна власність 3.3 Форми правління державою 4. Суспільні відносини 5. Політичне право і закон Висновок Список використаної літератури 1. Коротка біографія Арістотеля Подальший розвиток і поглиблення античної політико-правової думки після Платона зв'язано з ім'ям його учня і критика Арістотеля (384—322 р. до н.е.), якому належать крилаті слова: «Платон мені друг, але більший друг — істина». Арістотель — один із самих універсальних мислителів в історії. Арістотель народився в невеликому еллінському місті Стагіре, у зв'язку з чим його в літературі нерідко іменують Стагіритом. Сімнадцятилітнім юнаком він прибув в Афіни (у 367 р. до н.е.), де учився, а потім і викладав у платонівській академії до смерті її засновника. Залишивши Афіни (у 347 р. до н.е.), Арістотель протягом ряду років жив в інших грецьких державах, а в 342—340 р. до н э. за запрошенням македонського царя Пилипа II займався вихованням його сина Олександра. З 335 р. до н.е. Арістотель знову в Афінах. Тут він заснував свою філософську школу — Лікей (ліцей) і керував нею майже до кінця життя. Арістотель був плідним автором, але багато хто з його добутків загублені. Політико-правова тематика докладно висвітлюється в таких збережених його роботах, як «Політика», «Афінська полиття» і «Етика». 2. Політика й об'єкти політики Арістотель почав спробу всебічної розробки науки про політика. Політика як наука в нього тісно зв'язана з етикою. Наукове розуміння політики припускає, по Арістотелю, розвиті представлення про моральність (чеснотах), знання етики (удач). Об'єктами політичної науки є прекрасне і справедливе, але ті ж об'єкти як чесноти вивчаються й в етиці. Етика з'являється як початок політики, уведення до неї. Арістотель розрізняє два види справедливості: що зрівнює і розподіляє. Критерієм справедливості, що зрівнює, є «арифметична рівність», сферою застосування цього принципу — область цивільно-правових угод, відшкодування збитку, покарання і т.д. справедливість, Що Розподіляє, виходить із принципу «геометричної рівності» і означає розподіл загальних благ по достоїнству, пропорційно внеску і внеску того чи іншого члена спілкування. Тут можливо як рівне, так і нерівне наділення відповідними благами (владою, почестю, грошима). Основним підсумком етичних досліджень, істотним для політики, є положення про те, що політична справедливість можлива лише між вільними і рівними людьми, що належать до одного співтовариства, і має на меті їхня самозадоволеність (автаркію). 3. Держава по Арістотелю У «Політику» Арістотеля суспільство і держава власне кажучи не розрізняються. Звідси чималі труднощі розуміння його навчання. Так, він визначає людину як zoo poli iko – «політична тварина». Але що це означає? Є чи людина тваринне суспільне чи державне? Різниця чимала, оскільки може існувати суспільство і без держави. Але для Стагірита це неможливо. Держава з'являється в його творі як природний і необхідний спосіб існування людей – «спілкування подібних один одному людей з метою можливо кращого існування» (Политий.,

VII, 7, 1328а). Але для такого спілкування необхідні дозвілля, зовнішні блага, такі як багатство і влада, а також визначені особисті якості – здоров'я, справедливість, мужність і т.д. У державу, як рівноправних громадян, входять тільки вільні. Та й то Арістотель часто заперечує права громадянства за тими з них, хто «не самодостатній» і не має дозвілля для того, щоб вести «блаженне життя», – ремісниками, селянами. Для Арістотеля, як і для Платона, держава являє собою деяке ціле і єдність складових його елементів, але він критикує платонівську спробу «зробити державу надмірно єдиним». Держава складається з безлічі елементів, і надмірне прагнення до їхньої єдності, наприклад пропонована Платоном спільність майна, дружин і дітей, приводить до знищення держави. З позицій захисту приватної власності, родини і прав індивіда Арістотель докладно критикував обидва проекти платонівської держави . Держава, зауважує Арістотель, поняття складне. За своєю формою воно являє собою відомого роду організацію і поєднує визначену сукупність громадян. З цього кута зору мова йде вже не про такі первинні елементи держави, як індивід, родина і т.д., а про громадянина. Визначення держави як форми залежить від того, кого ж вважати громадянином, тобто від поняття громадянина. Громадянин, по Арістотелю, це той, хто може брати участь у законопорядчої і судової влади даної держави. Держава же є достатня для самодостатнього існування сукупність громадян. 3.1 Чоловік у державі По Арістотелю, людина — політична істота, тобто соціальне, і він несе в собі інстинктивне прагнення до «спільного співжиття» (Арістотель ще не відокремлював ідею суспільства від ідеї держави). Людини відрізняє здатність до інтелектуального і морального життя. Тільки людина здатна до сприйняття таких понять, як добро і зло, справедливість і несправедливість. Першим результатом соціального життя він вважав утворення родини — чоловік і дружина, батьки і діти. Потреба у взаємному обміні привела до спілкування родин і селищ. Так виникла держава. Ототожнивши суспільство з державою, Арістотель був змушений зайнятися пошуками елементів держави. Він розумів залежність цілей, інтересів і характеру діяльності людей від їхнього майнового положення і використовував цей критерій при характеристиці різних шарів суспільства. По думці Арістотеля, бідні і багаті «виявляються в державі елементами, діаметрально протилежними один одному, так що в залежності від переваги того чи іншого з елементів встановлюється і відповідна форма державного ладу»1 . Він виділив три головних шари громадян: дуже заможних, украй незаможних і середніх, що коштують між тими й іншими2 . Арістотель вороже відносився до першого двох соціальним групам. Він вважав, що в основі життя людей, що володіють надмірним багатством, лежить протиприродний рід наживи майна. У цьому, по Арістотелю, виявляється не прагнення до «благого життя», а лише прагнення до життя взагалі. Оскільки спрага життя невгамовна, те безугавно і прагнення до засобів угамування цієї спраги. Ставлячи усі на службу надмірної особистої наживи, «люди першої категорії» зневажають ногами суспільні традиції і закони.

Прагнучи до влади, вони самі не можуть підкорятися, порушуючи цим спокій державного життя. Майже усі вони зарозумілі і гордовиті, схильні до розкоші і хвастощів. Держава ж створюється не заради того, щоб жити взагалі, але переважно для того, щоб жити щасливо. Відповідно до Арістотеля, держава виникає тільки тоді, коли створюється спілкування заради благого життя між сімействами і родами, заради зробленої і достатньої для самої себе життя. Досконалістю же людини передбачається зроблений громадянин, а досконалістю громадянина у свою чергу — вдосконалість держави. При цьому природа держави коштує «перед» родини й індивіда. Ця глибока ідея характеризується так: досконалість громадянина обумовлюється якістю суспільства, якому він належить: хто бажає створити зроблених людей, повинний створити зроблених громадян, а хто хоче створити зроблених громадян, повинний створити зроблену державу. 3.2 Приватна власність Арістотель досить гнучкий мислитель, щоб не визначати однозначно приналежність до держави саме тих, а не інших облич. Він прекрасно розуміє, що положення людини в суспільстві визначається власністю. Тому він критикує Платона, що у своїй утопії знищує приватну власність у вищих класів, спеціально підкреслюючи, що спільність майна неможлива. Вона викликає невдоволення і сварки, знижує зацікавленість у праці, позбавляє людини «природного» насолоди володінням, і т.д. Таким чином, він відстоює приватну власність, що представлялася йому, та й дійсно була в його час єдино можливої і прогресивний, забезпечуючи своїм розвитком подолання останніх пережитків общинного соціального пристрою, тим більше що розвиток приватної власності означав і подолання полісної обмеженості, що встало на порядок денний у зв'язку з кризою усього полісного пристрою Еллади. Правда, при всім цьому, Арістотель говорить і про необхідність «щедрості», що вимагає підтримувати незаможних, а «дружбу», тобто солідарність вільних між собою, повідомляє однієї з вищих політичних чеснот. Ці обмеження приватної власності спрямовані на досягнення тієї ж мети, яку переслідував і платонівські відмовлення від приватної власності взагалі, – зробити так, щоб вільні не розділялися на ворогуючі табори. Те ж і у власне політичній діяльності – збереження сталого ладу залежить від того, наскільки держава зможе забезпечити перевагу своїх прихильників над тими, хто не бажає сохранения існуючого порядку. 3.3 Форми правління державою Форму держави Арістотель характеризував також як політичну систему, що уособлюється верховною владою в державі. У цьому плані державна форма визначається числом пануючих (один, деякі, більшість). Крім того, їм розрізняються правильні і неправильні форми держави: у правильних формах правителі мають на увазі загальну користь, при неправильних — тільки своє особисте благо. Трьома правильними формами держави є монархічне правління (царська влада), аристократія і полиття, а відповідними помилковими відхиленнями від них — тиранія, олігархія і демократія. Кожна форма має, у свою чергу, кілька видів, оскільки можливі різні комбінації формотворних елементів.

Заповти великих деологв нацоналзму вд Шевченка до Донцова знайшли сво втлення у безмежному герозм тисяч  тисяч борцв за волю. Спираючись на постанови III Конференц (1723 лютого 1943 р.), де було визначено головн напрямки збройно боротьби, ОУH-Б форму спецальне вйськове командування УПА з свом Штабом. Hа той час постала потреба вдокремлення УПА вд ОУH з причин посилення рол УПА в укранському житт  в зв'язку з приходом в ряди УПА тисяч нових людей з рзними полтичними поглядами, особливо вихдцв з Hадднпрянщини. Крм того створюються Крайов вйськов штаби УПА. З поширенням дй УПА подлилася на три головн стратегчн регони: УПА-Пвнч, яка охоплювала Волинь  Полсся; УПА-Захд Галичина, Буковина  Закерзоння (Лемквщина, Hадсяння  Холмщина); УПА-Пвдень дяла у Кам'янець-Подльськй, Винницькй та на пвдн Житомирсько  Кивсько областей. Першим Головним Командиром УПА був Дмитро Клячквськй, Hачальником Штабу полк. Арм УHР Л. Ступницький. Псля смерт Д. Клячквського кервництво УПА перебрав Р

1. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

2. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

3. Утворення Скіфії та її політична історія

4. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

5. Політичні погляди і діяльність Платона

6. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО
7. Трансформація суспільства та політична модернізація
8. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

9. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

10. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

11. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

12. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

13. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

14. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

15. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

16. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

20. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

21. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

22. Економічна та торгово-політична роль митного збору
23. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
24. Вибори та їх роль у політичному житті України

25. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

26. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

27. Політична влада у світі та в Україні

28. Політична еліта, лідерство і демократія

29. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

30. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

31. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

32. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

34. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

35. Політична економія - теорія та практика

36. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

37. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

38. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
39. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
40. Cучасні політичні партії в Україні

41. Політичний режим

42. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

43. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

44. Політичний іслам

45. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

46. Суспільно-політична діяльність Костомарова

47. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

48. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

50. Держава і політична система суспільства

51. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

52. Політична система Великовританії

53. Політично-правова теорія Жана Бодена

54. Роль політичних партій у розвитку демократії
55. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема
56. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

57. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

58. Історія України. Соціально-політичні аспекти

59. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

60. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

61. Політична і судова система Київської Русі

62. Політична історія Київської Русі

63. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

64. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее

65. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

66. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

67. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

68. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

69. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

70. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США
71. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років
72. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

73. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

74. Царювання та політика Павла І

75. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

76. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

77. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

78. Історія світової політичної думки

79. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

80. Міжнародна політика і світовий політичний процес

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

82. Основні політичні течії

83. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

84. Політичні партії, організації и рухи

85. Політичні технології

86. Політологія. Політичні системи в Україні
87. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)
88. Становлення української політичної думки

89. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

90. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

91. Формування етосфери в політичному житті суспільства

92. Центристські партії в політичній системі сучасної України

93. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

94. Політична влада

95. Політична влада

96. Політична діяльність і політичні відносини

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

98. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

99. Політична культура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.