Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Музыка Музыка

Соната С. Прокоф‘єва в контексті його віолончельної творчості

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. М.В. ЛИСЕНКА Кафедра струнно-смичкових інструментівСоната ор.119 С. Прокоф‘єва в контексті його віолончельної творчості Дипломний реферат на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр&quo ;студентки IV курсу оркестрового факультету Вербової Ольги Юріївни Науковий керівник проф. Ланюк Ю. Є.Львів - 2006 ПланВступ Балада для віолончелі та фортепіано ор.15. Перший концерт для віолончелі з оркестром ор.58 Адажіо для віолончелі і фортепіано ор.97 bis Соната ор.119 для віолончелі з фортепіано Симфонія-концерт для віолончелі з оркестром ор.125 Соната для віолончелі соло ор.133 Висновки Список літератури ВступКоли ми вивчаємо творчість якогось з видатних композиторів, пов‘язану з творами для одного інструменту з його активним, переважаючим виконавським значенням, то ця творчість майже у всіх випадках сприймається нами не як окремий жанр, а скоріше як група інструментальних жанрів, що об‘єднуються виконавською присутністю даного інструменту. Зрозуміло, потрібно пам‘ятати й те, що будь-який інструментальний концерт завдяки синтезу виконавських засобів може розглядатися як складова частина й симфонічної, й інструментальної творчості (фортепіанної, скрипкової і т.д.) й, нарешті, як приклад особливого, самостійного жанру. Таким же чином соната для віолончелі і фортепіано ор.119 С. Прокоф‘єва є частиною камерно-ансамблевої творчості даного композитора і рівноцінно є невід‘ємною частиною його віолончельної творчості. Серед композиторів минулого й сьогодення є дуже мало, у відношенні до музики яких можливо говорити про розгорнуту віолончельну творчість (навіть за умов широкого розуміння її як групи об‘єднаних жанрів). В класиці це передусім Й.С. Бах (сольні сюїти) і Бетховен (сонати для віолончелі та фортепіано). В музиці ХХ ст. потрібно назвати імена Прокоф‘єва, Мясковського, Шостаковича, Кабалевського, Хіндеміта, Онегера, Кодая, Бріттена. Серед українських композиторів - Косенко, Барвінський, Скорик. Віолончельна творчість Прокоф‘єва менш об‘ємна, ніж його фортепіанна чи симфонічна творчість. Водночас вона нараховує більшу кількість творів, ніж віолончельна творчість майже кожного з видатних композиторів минулого та сучасності. До того ж і в жанровому співвідношенні шість віолончельних опусів Прокоф‘єва демонструють собою, мабуть, найбільш можливу широту. Від інструментальної мініатюри і сонати (сольної та ансамблевої) до концертіно та монументальної Симфонії-концерту - такі жанрові межі прокоф‘євської віолончельної творчості. Саме собою зрозуміле головне у віолончельній творчості Прокоф‘єва - це безкінечна художня якість самої музики, що відкриває нам, як і в творах багатьох інших жанрів, силу прокоф‘євського таланту. Але значення віолончельної творчості Прокоф‘єва не вичерпується відносно значною кількістю опусів, жанровою широтою й видатними художніми якостями музики. Воно заслуговує пильної уваги і в інших аспектах. Одною з вершин творчості Прокоф‘єва є Симфонія-концерт для віолончелі з оркестром (ор.1

25), який фактично був створений на протязі вісімнадцяти років (з перервами), так як став результатом багато етапної переробки Першого концерту для віолончелі з оркестром (ор.58). Порівняння цих „споріднених” творів - одна з важливих можливостей дослідження еволюції прокоф‘євського інструментального стилю, індивідуальних рис симфонізму Прокоф‘єва. Наявність у віолончельній творчості композитора різножанрових творів (камерних та інструментально-симфонічних) дозволяє говорити й про взаємопроникнення образних сфер симфонічної й камерної творчості Прокоф‘єва, про взаємодію його симфонічних і камерних творів - інакше кажучи, про деякі риси симфонізму композитора (в широкому сенсі слова), що проникли в і його камерні твори. Багато цікавого несе в собі розгляд прокоф‘євського віолончельного стилю, який має новаторське розширення й збагачення виразності інструменту. Балада для віолончелі та фортепіано ор.15.Першим твором для віолончелі стала Балада до мінор ор.15 (1912). Цей твір був написаний на прохання віолончеліста-мецената Н.П. Рузського, йому ж і присвячений. Цікавою є історія Балади. Згадуючи час, що передував її створенню, Прокоф’єв пише: &quo ;Коли повернувся до Сонцівки, я написав скрипкову сонату, з якої збереглася головна партія першої частини, що десять років по тому ввійшла до віолончельної балади ор.15. В обох творах три такти вступу та перших п’ять тактів теми тотожні, але далі в баладі я ухилився в сторону більшої складності. Таким чином, з моїх надрукованих та помічених опусом творів перша тема балади, написана у одинадцять років, - найбільш рання&quo ;. Отже, початкова тема прийшла у &quo ;дорослу&quo ; музику С. Прокоф’єва &quo ;з дитинства&quo ;. Важливо підкреслити те, що уважне відношення до ескізів та фрагментів раніше написаних творів, свідоме перенесення їх у більш пізні твори (як правило, у перепрацьованому вигляді та у іншому жанровому висвітленні) складе в подальшому одну з важливих особливостей методу творчої роботи Прокоф’єва. Балада починається задумливою широко розспівною темою головної партії. Елегійність образу, його емоційна відкритість та дещо романтичне забарвлення чудово гармоніюють із стриманістю викладу (1). Подальший розвиток епічності помітний і в такому творі як Соната ор.119 для віолончелі та фортепіано. В продовженні теми композитор, за власними словами &quo ;відхилився в сторону більшої складності&quo ;. Справді, більш складним, ніж спочатку п’єси (і при цьому більш виразним), стає мелодійний малюнок, гармонія набуває деталізованості (2). Побічна тема в структурному відношенні є продовженням головної партії. Але функціональна відокремленість побічної партії окреслюється перш за все її образною самостійністю. Порівняно з головною партією, мелодичний образ відрізняється більшою схвильованістю, напруженістю інтонацій. Такому характеру виразовості відповідає й повнозвучна фактура фортепіанного супроводу, який охоплює широкий звуковий діапазон (3). Заключна тема експозиції являє собою дуже цікаве видозмінення головної теми.

Інтенсивний ладовий розвиток початкової теми зумовлений перемінністю натурального та дорійського мінору. Ця виразна перемінність надає темі особливої просвітленості колориту. В розробці з’являються дві нові теми. Перша з них, ритмічно пружна, вводить улюблену Прокоф’євим образну сферу фантастики, російської казковості. В той самий час у темі є й елементи токатності (5). Друга тема розробки розвивається майже на тому ж &quo ;моторному&quo ; фоні, що й перша. Інтонаційно вона наближена до побічної теми експозиції (7) Обидві нові теми, введені у розробці, при усій їхній образній індивідуалізованості, зберігають певний інтонаційний зв’язок з темами експозиції. Ця спорідненість інтонацій не настільки велика, щоб говорити про теми розробки як про варіанти чи видозмінення експозиційних тем. Але вона достатньо відчутна, і надає драматургії твору своєрідну ланцюгову логіку розгортання, яка буде особливо притаманна пізнім віолончельним творам Прокоф’єва. Один з драматургічно важливих моментів розробки - вторгнення початкової теми Балади. В цьому епізоді вперше у творі розкривається образна багатоплановість музики. Така складна взаємодія образів, емоційних станів дивовижна, якщо врахувати, що Балада належить до творів зовсім молодого автора. Яскравим проявом стрункої драматургії першої частини є динамізація репризи. Головна та побічна теми тут випущені - реприза майже повністю являє собою викладення заключної теми, яка проходить у більшості, набуває широти та розспівності. Таким чином, динамізація репризи поєднується з поглибленням одного з головних мелодичних образів Балади. Невеличка кода репризи одночасно починає перехід до другої частини Балади. Тематично цей розділ заснований на поліфонічному співставленні погрозливо-фанфарної мелодії та висхідних інтонацій, що звучать задумливо-споглядально. Виразність цих двох мелодичних компонентів коди підкреслена рельєфним фоном &quo ;набатного&quo ; остінато (8). Поліфонічна багатоплановість не тільки структурно виражає образну багатоскладовість даного епізоду, але й ніби синтезує (у поєднанні з попередньою частиною репризи) багате образне наповнення першої частини Балади. Цю заключну частину переходу правомірно розглядати одночасно і як вступ до другої частини Балади. Така мінлива функція виникає як наслідок пластичності та тонкості процесу розвитку та становлення музичних образів. Тема другої частини несе в собі риси нової виразності - лірико-епічної казковості, билинності (10). Основна тема A da e являє собою чудовий синтез, інтонації билинного епосу та російської протяжної ліричної пісенності. Таким чином, в темі A da e спостерігається тонкий інтонаційно-жанровий синтез в одночасовості та в розвитку. Об’єднуючим елементом є фортепіанна партія, насичена інтонаціями плачу. Заключне проведення початкової теми Балади можна вважати кодою всього циклу (Allegro ra quillo). Зміни у викладі в порівнянні з експозицією доволі значні. Вони стосуються і побічної теми експозиції, яка тепер викладена у вигляді розгортаючогося діалогу віолончелі та фортепіано. Що стосується коди в цілому, то повна ремінісценція в ній експозиції першої частини надає цим двом розділам значення вступу та заключення всього двочастинного циклу, створюючи його структурне обрамлення.

ПРОКОФЬЕВ Михаил Алексеевич (р. 1910) - российский химик-органик, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1966), действительный член АПН (1967). Министр просвещения СССР в 1966-84. Основные труды по химии биополимеров и других природных соединений ПРОКОФЬЕВ Сергей Сергеевич (1891-1953) - российский композитор, пианист и дирижер, народный артист России (1947). В 1918-33 жил за рубежом. В дерзко-новаторских фортепьянных сочинениях 1908-14 ("Отчаяние", "Наваждение", токката, 1-й концерт с оркестром, "Сарказмы") заметна близость молодого Прокофьева антиромантическим идеям раннего русского авангарда. Обогащение гармонии средствами т. н. расширенной тональности 20 в. сочетается в зрелых сочинениях с проникновенным лирическим мелосом широкого дыхания, строгой классичностью структур. Оперы "Игрок" (1916), "Любовь к трем апельсинам" (1919), "Огненный ангел" (1927), "Семен Котко" (1939), "Обручение в монастыре" (1940), "Война и мир" (1943; 2-я редакция, 1952); балеты "Ромео и Джульетта" (1936), "Золушка" (1944), "Сказ о каменном цветке" (1950), оратория "На страже мира" (1950), кантата "Александр Невский" (1939), 7 симфоний (1917-52), симфоническая сказка "Петя и волк" (1936), концерты для инструментов с оркестром, сонаты и циклы пьес для фортепьяно, музыка к фильмам и др

1. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

2. Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

3. Обеспечение национальной безопасности РК в контексте интеграционных связей стран СНГ (с 1991-2001г.г.)

4. Личность Сандро Боттичелли в контексте эпохи Возрождения

5. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

6. Роман "Проклят и убит" В.П. Астафьева в контексте идейно-художественной эволоции творчества писателя
7. Сергей Сергеевич Прокофьев (Доклад)
8. О количестве фортепианных сонат Моцарта

9. Особенности трактовки сонатного цикла на примере клавирной сонаты А - dur (KV331)

10. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

11. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

12. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

13. Религия и наука в контексте культуры

14. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знаний

15. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

16. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

18. Переход России к рыночной экономике в опыте мирового контекста

19. Современная история России в контексте всемирно-исторических трансформаций

20. Февральская революция 1917 года в Pоссии в контексте международных отношений

21. Рамон Дель Валье-Инклан. Сонаты. Записки маркиза де Брадомина

22. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
23. Судьба субъективного жанра в контексте европейской культуры XVII - XX веков
24. Возникновение русской литературы в контексте византийской богословской мысли 11-12 вв.

25. Цветонаименование "серый" в контексте книги А.Н. Бенуа "История русской живописи в XIX веке"

26. Наука в контексте культуры

27. Вертикальный контекст в новеллах Томаса Манна

28. Библейский контекст одного стихотворения А.С.Пушкина

29. "Хаос иудейский" В культурном контексте О. Э. Мандельштама

30. “Детские” рассказы А.Платонова в контексте прочтения повести «Котлован»

31. Социалистический реализм в контексте литературной эпохи

32. Человек, слово и контекст

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

33. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

34. Изучение проблемы диалога культур в контексте интерпретации восточной традиции в русской поэзии ХХ века

35. Влияние контекста на интерпретацию окказиональных словообразовательных конструкций

36. Литературный контекст романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

37. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

38. Процес управління та його основні стадії
39. Предисловие к «Библейским сонатам»
40. Сергей Сергеевич Прокофьев

41. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени

42. Понятие человечности в контексте философии Э.В. Ильенкова и проблема качества страдания

43. О восприятии Мира в контексте бесконечно-конечного

44. Воспитание в контексте социализации

45. Формы и способы рекламы в контексте задач национальных парков

46. Формы и способы рекламы в контексте задач национальных парков

47. Религиозная антропология: христианское учение о человеке в историческом и современном контексте

48. Биоэтика в либеральном и консервативном контекстах

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. От шаманизма к йоге: что произошло в "осевой период"?

50. Контекст сексуальных фантазий

51. Билеты по теории гос-ва и права

52. Йога и художественная йога

53. Концепция индустриального общества в контексте теории постиндустриализма

54. Йога
55. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.
56. Долг,ответственность и польза как норму социального бытья и этические категории в контексте деонтологии и утилитаризма

57. Социальная структура в контексте противоречий переходного общества

58. Леса Сибири в контексте глобального потепления

59. Становление предпринимательской деятельности в контексте парадигмы глобализации экономики

60. Парадигмы интеграции в контексте мирового развития

61. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

62. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

63. Товар та його властивості

64. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

65. Возницын Прокофий Богданович

66. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

67. Судьбы восточнославянских народов в глобальном контексте

68. Градостроительная политика в контексте реформы местного самоуправления

69. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

70. АПК, його галузева структура і необхідність формування
71. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
72. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

73. Економічное районуванне, його суть та значення

74. Применение знаний об информации в контексте их современного развития

75. Позднее славянофильство в контексте творческого традиционализма

76. Определение понятий в контексте Книги перемен

77. Дендизм в контексте культуры(литературные источники)

78. Эссеистика И.А.Бунина в жанровом контексте модернизма

79. Творчество Достоевского в контексте европейской литературы

80. Оперное творчество Жана Филиппа Рамо в контексте эпохи

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

81. Аграрные революции в Украине в контексте переломов политических эпох: истоки и сущность

82. Смысл и цели образования детей-сирот в контексте их социальной адаптации

83. Феноменология в контексте наук о религии

84. Социально-психологический контекст сексуальности

85. Современные виды йоги

86. Идолы и идеалы: современный контекст
87. Туризм в контексте социальных теорий
88. Дендизм в контексте культуры (литературные источники)

89. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

90. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

91. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

92. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

93. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

94. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

95. Положение субъекта познания в контексте концепции глобального эволюционизма

96. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры

97. Благоустрій та озеленення центральної частини м. Миколаєва

98. Столипін та його аграрна реформа в Україні

99. Гудвіл та його облік


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.