Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Зміст права власності на природні ресурси

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Зміст права власності на природні ресурси ПЛАНВступ 1. Зміст права власності на природні ресурси Висновок Література ВступВажливим напрямом забезпечення реалізації права власності на природні ресурси є здійснення його суб’єктами наданих їм прав та виконання покладених на них обов’язків власників природних ресурсів. З цією метою в цивільному, природоресурсному та екологічному законодавстві передбачені норми, які визначають обсяг прав та обов’язків власників земель, вод, лісів, надр та інших об’єктів природного світу. Зміст права власності як суб’єктивного права складають правомочності по володінню, користуванню і розпорядженню природними ресурсами в межах, визначених законом. Ні в екологічному, ні в цивільному законодавстві України не дається визначення понять &quo ;володіння&quo ;, &quo ;користування&quo ; і &quo ;розпорядження&quo ; як складових частин права власності на природні ресурси. Закріплене в ст.2 Закону України &quo ;Про власність&quo ; визначення поняття права власності як врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном не стосується безпосередньо природних ресурсів, оскільки за чинним законодавством України вони не є майновими об’єктами. У науковій літературі сформульовано визначення понять зазначених правомочностей. 1. Зміст права власності на природні ресурсиТобто змістом права власності на природні ресурси є сукупність повноважень суб’єктів права власності щодо володіння, користування і розпорядження належними їм природними ресурсами: Право власника об’єкта природи щодо володіння ним являє собою юридично забезпечену можливість утримувати територію, на якій розташований природний ресурс, земельну ділянку як свою власну, позначити її межі не тільки межовими знаками встановленого зразка, а й природними (дерева, купи) чи рукотворними (тин, piв тощо) об’єктами з метою регулювання чи повної заборони доступу інших oci6 на відповідну територію чи земельну ділянку. Право володіння - право фактичного (фізичного або господарського) панування над природним об’єктом. Природно, що фактичне володіння тим чи іншим природним об’єктом, а в даному випадку землею, надрами, лісами, тваринним світом, робить можливим здійснення інших правомочностей: користування та розпорядження ними. Відомо, що неможливо використовувати природні ресурси, не маючи господарського або фактичного панування над ними. Проте правомочність власника природних ресурсів, як об’єктів права власності, має певну своєрідність. Це викликано невіддільністю окремих природних ресурсів від навколишнього природного середовища, їх екологічним взаємозв’язком, неможливістю їх вилучення та перенесення, наприклад, до іншого місця. Право володіння може належати не лише власнику, але й особі, якій власник передає природний об’єкт на підставі угоди, наприклад, оренди. Власник при цьому не втрачає права володіння. Він перестає здійснювати його, але цілком зберігає можливість мати природний об’єкт у своєму господарстві, у складі майна.

Право володіння одним і тим же природним об’єктом належить у таких випадках і власнику, і особі, якій власник передав об’єкт за договором. Тут володіння не відокремлюється від права власності, тому що власник має згідно з законом право на витребування речі з чужого незаконного володіння. Разом з тим право володіння осіб, що не є власниками, істотно відрізняється від права володіння власника. Право володіння цих осіб має похідний характер. Власнику, крім права володіння, належать також правомочності користування та розпорядження. Інші ж володарі, як правило, повністю позбавлені права розпорядження і мають право користування в межах, встановлених угодою з власником (наприклад, оренди земельної ділянки). Право володіння завжди повинно мати ту чи іншу правову підставу - титул. Правовою підставою володіння власника є його право власності. Для інших осіб такою підставою може бути угода з власником, адміністративний акт та інші юридичні факти. Екологічне право визнає лише титульне володіння. Якщо особа фактично володіє окремим природним об’єктом, але без належної підстави (титулу), вона вважається незаконним власником. Право користування об’єктом природи - це юридично надана власнику можливість безпосереднього чи через створену ним юридичну особу господарського та іншого використання земельних та інших природних pecypciв з метою отримання доходів та інших благ від їх корисних властивостей. З урахуванням екологічної специфіки природних ресурсів як об’єктів права власності під користуванням у даному випадку слід розуміти, забезпечену законом можливість їх безпосередньої господарської експлуатації для наданих цілей шляхом витягу з них їх корисних властивостей у тому числі отримання плодів та інших прибутків.: держава і органи самоврядування, суб’єкти приватної, колективної власності. Найбільш повно права власника щодо використання природного ресурсу визначені у земельному законодавстві Так, згідно зi ст.90 ЗК власник земельної ділянки, реалізовуючи надане йому законом суб’єктивне право користування нею, має право: - самостійно господарювати на землі, вирощуючи сільськогосподарські та iнші культури, переробляючи вирощену продукцію чи здійснюючи несільськогосподарську діяльність. Виключним правом власника земельної ділянки є вибір способу її використання відповідно до цільового призначення земельної ділянки. Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права примушувати власника ділянки використовувати її певним чином, доводити планові завдання чи іншим чином втручатися у здійснення ним права користування земельною ділянкою. Водночас суспільство зберегло за собою право здійснення державного, самоврядного та громадського контролю за використанням та охороною земель з метою не допущения порушення норм земельного та іншого законодавства. Власники земельних ділянок зобов’язані виконувати видані посадовими особами відповідних органів влади приписи щодо припинення порушення вимог законодавства у галузі використання та охорони земель чи усунення наслідків земельних правопорушень; - споруджувати жилі будинки, виробничі та iншi бyдiвлi i cпоруди.

Однак спорудження власником ділянки бyдiвeль i споруд може здійснюватися з дозволу органів державного архітектурно-будівельного контролю. Інакше таке спорудження вважатиметься незаконним; - вважати своєю власністю посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур та вироблену сільськогосподарську продукцію, зведені на земельній ділянці відповідно до чинного законодавства будівлі та споруди. В земельному праві України діє презумпція належності власнику земельної ділянки розташованих на ній посівів, насаджень, будівель та споруд, якщо інше не передбачено виданим власником земельної ділянки актом чи угодою за його участю. Так, власник земельної ділянки може надати її в постійне користування чи оренду іншій особі. У разі надання органом влади земельної ділянки у постійне користування землекористувач відповідно до закону (ст.95 ЗК) та акта (рішення) власника про надання ділянки в постійне користування набуває статусу особи, на яку поширюється дія презумпції суб’єкта права власності на посіви, насадження, будівлі та споруди, зведені ним на отриманій у постійне користування земельній ділянці. Якщо ж земельна ділянка передана в оренду, то на орендаря ділянки поширюється дія зазначеної вище презумпції, якщо в договорі оренди землі не зазначено інше; - використовувати в установленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі. Це право власника земельної ділянки характеризується певними особливостями. По-перше, його об’єктом є не всі, а лише розташовані на земельній ділянці корисні копалини місцевого значення. Їх перелік затверджений наказом Держкомгеології країни від 9 червня 1994 р. &quo ;Про затвердження Переліку корисних копалин України місцевого значення&quo ;. По-друге, власники земельних ділянок мають право використовувати корисні копалини місцевого значення, а також торф, лісові насадження, водні об’єкти та інші корисні властивості землі лише для власних потреб, тобто для (для зведення на земельній ділянці будівель та споруд, опалення житлових будинків, власного споживання води чи для напування власної худоби тощо. Використання зазначених природних ресурсів власником земельної ділянки не для власних, а для інших потреб (для їх продажу чи виробництва певної продукції та матеріалів з метою продажу і т.п.) може здійснюватися лише після отримання додаткових дозволів відповідно до чинного законодавства. По-третє, згідно зі ст.23 Кодексу України про надра право власників земельних ділянок на використання розташованих на земельних ділянках ряду природних ресурсів для власних потреб обмежене ще й певними просторовими межами. Так, вони можуть видобувати для своїх господарських та побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів. Право розпорядження об’єктом природи - законодавчо закріплена можливість власника відповідної території чи земельної ділянки, на якій розташований об’єкт природи, вирішувати їх юридичну долю шляхом вчинення дій, які не суперечать нормам чинного законодавства.

Несмотря на всякого рода третирование, русские националисты в крупных городах уже соединились в устойчивую группу, где сложилось отчетливое понимание тяжкого недуга русского духа и необходимости взять на себя роль защитника русского народа, пребывающего в тяжелом состоянии. В целом же русская ориентация присутствует в значительном слое населения, отражаясь наиболее ярко в протесте против наплыва нерусских мигрантов, который консолидирует нацию не хуже, чем борьба за права на природные ресурсы и антиолигархические настроения. Российская Федерация сегодня не приспособлена для жизни русских людей. Нынешнее государство не для русских. Поэтому русское национальное самосознание политизируется и выдвигает лозунг «Россия для русских». То есть, прежде всего — для русских, а потом — для всех остальных. Причем «все остальные» обязаны учитывать, что Россия исторически — русское государство. А потому, чтобы выжить, оно должно быть прежде всего для русских. Именно русское большинство должно почувствовать, что государство для него не чужое, власть — не чужая

1. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

2. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

3. Право собственности на природные ресурсы

4. Понятие права собственности на природные ресурсы

5. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

6. Природные ресурсы как экономический фактор
7. Платежи за использование природных ресурсов
8. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

9. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

10. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

11. Рынок природных ресурсов

12. Зміст і еволюція поняття мотивації

13. Платежи в бюджет за природные ресурсы

14. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

15. Понятие о природных условиях и природных ресурсах, их роль в развитии экономики РФ

16. Роль природных ресурсов в социально-экономическом развитии страны

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

17. Система платежей за природные ресурсы

18. Использование природных ресурсов, как условие и фактор развития и взаимодействия человека и природы

19. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

20. Конкурентоспособность моторных топлив (в связи с уничтожением природных ресурсов)

21. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

22. Оцінка природних ресурсів
23. Комплексное исследование природных ресурсов Республики Бурятия на основе данных дистанционного зондирования
24. Природные ресурсы Иркутской области. Ресурсы озера Байкал

25. Захист права власності

26. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

27. Охрана природных ресурсов /Укр./

28. Рациональное использование природных ресурсов

29. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

30. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

31. Економічний зміст лізингу

32. Екологічний зміст процесу антропогенезу

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

34. Характеристика природных ресурсов Красноярского края

35. Политическая карта мира и мировые природные ресурсы

36. Природные ресурсы и условия на территории Республики Татарстан

37. Природные ресурсы Российской Федерации, их оценка и размещение по регионам

38. Мировые природные ресурсы
39. Загальна характеристика права власності
40. Зміст трудового договору

41. Незаконная торговля природными ресурсами как разновидность организованной преступной деятельности

42. Право власності

43. Право власності в цивільному праві

44. Право власності на землю

45. Право власності на нерухоме майно

46. Правовая основа, полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.

47. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

48. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

50. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

51. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

52. Природные ресурсы и их рынки

53. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

54. Зміст та структура документознавства як науки
55. Структура та зміст віщої освіти
56. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

57. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

58. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

59. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

60. Психологічний зміст характеру людини

61. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

62. Раціональний зміст гегелівської діалектики

63. Исчисление налога на прибыль. Налоговые платежи за природные ресурсы

64. Проблемы природных ресурсов России

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

65. Рациональное использование природных ресурсов

66. Система платежей за природные ресурсы

67. Мониторинг природных ресурсов

68. Воспроизводство природных ресурсов и эффективность их использования

69. Зміст поточних планів та організація їх розробки

70. Рынок природных ресурсов
71. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
72. Нарушение авторских и смежных прав. Уголовная ответственность по ст. 146 УК РФ

73. Информационные ресурсы internet применяющиеся в области права и законодательства

74. Право колективної власності

75. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

76. Роль та вміст води в організмі

77. Природно-рекреационные ресурсы России

78. Амністія, правові наслідки судимості, помилування

79. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

80. Захист права інтелектуальної власності в Україні

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

82. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

83. Право інтелектуальної власності

84. Право приватної власності за законодавством України

85. Право собственности на природные объекты

86. Право спільної власності
87. Право України другої половини XVII-XVIII ст.
88. Уголовное право как ресурс: проблемы модернизации

89. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

90. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

91. Атеросклероз аорты и ее ветвей. Хроническая артериальная недостаточность II ст. Стеноз правой общей подвздошной артерии

92. Природные и историко-культурные туристские ресурсы Скандинавского полуострова и их использование

93. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

94. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище

95. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

96. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

98. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

99. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.