Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства 1.1 Економічна сутність фінансової звітності підприємства 1.2 Огляд нормативно-законодавчої бази з формування фінансової звітності 1.3 Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат» Висновки до 1-го розділу Розділ 2 Методика та організація формування фінансової звітності підприємства 2.1 Особливості облікової політики підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат» 2.2 Організація аналітичного та синтетичного обліку 2.3 Удосконалення фінансової звітності в умовах використання інформаційних систем Висновки до 2-го розділу Розділ 3 Методика і організація економічного аналізу фінансової звітності 3.1 Завдання і джерела інформації проведення економічного аналізу 3.2 Методика аналізу основних показників фінансової звітності підприємства 3.3 Аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат» Висновки до 3-го розділу Розділ 4 Методика та організація аудиту фінансової звітності підприємства 4.1 Організація проведення аудиту фінансової звітності підприємства 4.2 Методичні аспекти проведення аудиту фінансової звітності підприємства 4.3 Особливості проведення аудиту в умовах застосування комп`ютерних технологій 4.4 Одержані результати проведеного аудиту Висновки до 4-го розділу Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ Метою даної роботи є розгляд теоретичні та практичних аспектів методики та організації обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства. Завданням дипломної роботи є: 1) визначення форм звітності як засобів задоволення інформаційних потреб у повній, правдивій та неупередженій інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; 2) розгляд та аналіз теоретичних та практичних аспектів методики та організації обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства; 3) дослідження методики і техніки складання, аналізу та аудиту фінансової звітності Актуальність розглядаємої теми зумовлюється розвитком ринкових відносин, що потребують якісного інформаційного забезпечення стосовно результатів діяльності суб’єктів ринку. Сутність звітності як елементу та методу бухгалтерського обліку полягає досягненні завершального етапу фінансового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена для використання як зовнішніми (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і внутрішніми користувачами і є джерелом різноманітної інформації для прийняття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях. До фінансової звітності належать такі форми: • 1 - Баланс підприємства; • 2 - Звіт про фінансові результати; • 3 - Звіт про рух грошових коштів; • 4 - Звіт про власний капітал; • 5 - Примітки до річної фінансової звітності. Предметом дослідження є методика і техніка складання, аналіз та аудит фінансової звітності. Вся звітність складається з використанням підрахунку, групування та спеціальної обробки даних бухгалтерського обліку, що і є завершальною його стадією.

Головні вимоги, які ставляться до бухгалтерської звітності такі: • реальність; • ясність; • своєчасність; • єдність методики звітних показників; • порівнянність звітних показників з минулими. Об’єкт дослідження - ВАТ «Ізмаїльський целюлозно–картонний комбінат». Основним видом діяльності зазначеного підприємства, згідно Статуту підприємства, є виробництво паперу та картону. ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат» відноситься до середніх підприємств, розподіл облікової та аналітичної праці є необхідним, при цьому технологічні процеси, що застосовуються, а також реальні обсяги виробництва, дозволяють застосовувати централізовану форму організації та побудови бухгалтерської служби. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства в даній роботі наведені в наступній послідовності: В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства, а саме: економічну сутність фінансової звітності підприємства; нормативно-законодавчу базу з обліку фінансової звітності; техніко-економічну характеристика підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат»В другому розділі розглянуто методику та організацію формування фінансової звітності підприємства, а саме: особливості облікової політики підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат»; організацію аналітичного та синтетичного обліку; описано удосконалення фінансової звітності в умовах використання інформаційних систем. В третьому розділі розглянуто методику і організацію економічного аналізу фінансової звітності, а саме: завдання і джерела інформації проведення економічного аналізу; методику аналізу основних показників фінансової звітності підприємства; наведено аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат». У четвертому розділі розглянуто методика та організацію аудиту фінансової звітності підприємства, а саме: організація проведення аудиту фінансової звітності підприємства; методичні аспекти проведення аудиту фінансової звітності підприємства; особливості проведення аудиту в умовах застосування комп`ютерних технологій; змальовано одержані результати проведеного аудиту ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат». За кожним розділом та дослідженням взагалі - сформульовано підсумовуючі висновки та пропозиції. В роботі наведено 13 таблиць, 6 рисунків, список використаної літератури за 64-ма джерелами та 5 додатків, що містять похідну інформацію для проведеного дослідження. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в визначенні єдності методики і організація формування, економічного аналізу та аудиту фінансової звітності. Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства 1.1 Економічна сутність фінансової звітності підприємства Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством . Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: • придбання, продажу та володіння цінними паперами; • участі в капіталі підприємства; • оцінки якості управління; • оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; • забезпеченості зобов'язань підприємства; • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; • регулювання діяльності підприємства; • інших рішень. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб. Головні вимоги до звітності — це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з минулими. Якісні характеристики фінансової звітності такі : Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: • фінансові звіти підприємства за різні періоди; • фінансові звіти різних підприємств. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Основні принципи підготовки фінансової звітності Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і пасивів підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме; періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності; історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей; повного висвітлення, за яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі; послідовності, який передбачає постійне із року в рік застосування підприємством обраної облікової політики.

За даними "Версии" саме через це СП безмитне ввозились в Украну величезн парт товарв, серед них спиртн напо  тютюнов вироби. До реч, американський спвзасновник СП Джеф Островський був розстрляний в аеропорту Нью-Йорка, за твердженням "Версии", кримнальним авторитетом Алком Магаданом, який незабаром теж загинув. Надзвичайно важливе мсце у фнансовй мпер посда Укранський кредитний банк, спвзасновниками  спввласниками якого  Г.Суркс  В.Медведчук. З грудня 1992 року головою правлння банку працю один з членв "чудесно смки" Лях Юрй ¶ванович, який до того ж входив до складу бржового комтету Укрансько мжбанквсько брж, через яку "чудесна смка" легко контролювала операц з купвл-продажу валюти  мала доступ до фнансових потокв держави. Як пише "Версия", "Восени 98-го розпорядженням прем'р-мнстра в управлння ЗАТ "Укранський кредитний банк" (в його раду входить Григорй Суркс) передаються держпакети акцй (25%) регональних енергорозподльчих компанй (обленерго) Кровоградсько, Тернопльсько  Херсонсько областей До початку 1999 року пд контролем Суркса-старшого  його компаньйонв опинилися практично вс енергетичн пдпримства Захдно Украни, Чернгвсько  Сумсько областей"

1. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

2. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

3. Управління ціновою політикою підприємства

4. Ціноутворення та цінова політика підприємства

5. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

6. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
7. Нова економічна політика: суть, значення, уроки
8. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

9. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

10. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

11. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

12. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

13. Національна політика СРСР в роки перебудови

14. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

15. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

16. Конвергирующее поле - новое поле не волновой природы

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

17. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

18. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

19. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

20. Процентна політика комерційного банку

21. Інформаційна політика України

22. Гендер і сучасна ідеологія та політика.
23. Кредитна політика комерційного банку
24. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

25. Державна політика соціального страхування

26. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

27. Облікова політика як елемент культури бізнесу

28. Примітки до фінансової звітності

29. Формування облікової політики підприємства

30. Економіко- і політико-географічне положення України

31. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

32. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

34. Сучасна мовна політика України

35. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

36. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

37. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

38. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії
39. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта
40. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

41. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

42. Політика суцільної колективізації

43. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

44. Царювання та політика Павла І

45. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

46. Асортиментна політика підприємства

47. Маркетингова товарна політика

48. Товарна політика і комерційна діяльність

Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки

49. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

50. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

51. Державна політика стимулювання зайнятості

52. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

53. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

54. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
55. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
56. Торговельна політика розвинутих країн

57. Валютна політика України

58. Кадрова політика

59. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

60. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

61. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

62. Етнонаціональні відносини й національна політика

63. Лобізм як явище сучасної політики

64. Міжнародна політика і світовий політичний процес

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

65. Політологія як наука і політика як суспільне явище

66. Політик і політичний режим

67. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

68. Політика як суспільне явище

69. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

70. Політика і етика: соціально-філософський аспект
71. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.
72. Політика трудової зайнятості інвалідів

73. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

74. Соціальна політика

75. Соціальна політика та соціальне партнерство

76. Митна політика

77. Митна політика України на сучасному етапі

78. Особливості проведення в життя митної політики

79. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

80. Бюджетна політика держави

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Грошово-кредитна політика

82. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

83. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

84. Суть фінансової політики держави

85. Фінансова політика

86. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством
87. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства
88. Амортизаційна політика на підприємстві

89. Антиінфляційна державна політика

90. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

91. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

92. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

93. Інноваційна політика

94. Механізм фіскальної політики держави

95. Особливості антиінфляційной політики у США

96. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

97. Промислова політика держави

98. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

99. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

100. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.