Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Форми та методи державної підтримки експортерів

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТЕМА: &quo ;ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТЕРІВ&quo ; ПЛАН РОБОТИ Вступ 1. Поняття і завдання системи державної підтримки експорту товарів українського походження 2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 3.Основні напрями державної підтримки малого підприємництва 4. Торгово-політичні методи розширення експорту товарів 5. Страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності 6. Часткові компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами 7. Вдосконалення структури українського експорту 8. Досвід окремих зарубіжних країн в сфері державної фінансової підтримки експортерів 9. Нетарифні бар’єри 10.Експортні субсидії. Компенсаційне мито 11.Підтримка експортної діяльності вітчизняного виробника 12. Венчурні фонди Висновки Використана література ВСТУП Сприяння ефективній реалізації експортного потенціалу України є одним з найважливіших елементів державної промислової і структурної політики. Зіставлення технологічної структури експорту з України та світового експорту засвідчує істотне відставання України в сфері експорту високотехнологічної продукції – її питома вага є майже на порядок нижчою, ніж в середньому у світі і практично не збільшилася за останні сім років Замість високотехнологічної продукції Україна постачає на світовій ринок товари низького ступеня готовності, так звану технологічну &quo ;сировину&quo ; та середньотехнологічну продукцію машинобудування, одночасно закупаючи дорогі готові зарубіжні технології, що потребує супутнього придбання дорогих додаткових послуг (монтаж устаткування і його наступне технічне обслуговування). Метою роботи є науково-теоретичне обґрунтування теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання економіки у сфері зовнішньоекономічної діяльності України. Для досягнення мети досліджень було поставлено такі завдання: - визначити особливості державного регулювання економіки та зовнішньоекономічної діяльності, використання спектра механізмів державного управління; - охарактеризувати загальні та спеціальні методи державного регулювання зовнішньоекономічної сфери; - проаналізувати зарубіжний досвід застосування загальних і спеціальних механізмів державного регулювання зовнішньоекономічного сектора; - запропонувати механізм векторних геополітичних пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності України; - розробити концепцію державного регулювання процесів інтеграції України у світогосподарський простір; - визначити систему фінансово-кредитних установ сприяння експортерам; - внести пропозиції щодо вдосконалення інституційної основи інформаційного забезпечення вітчизняних експортерів в Україні. Об’єктом дослідження є організаційно-економічні відносини, що складаються при здійсненні державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах розширення міжнародної співпраці. Предметом дослідження є теоретичні засади застосування механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1. Поняття і завдання системи державної підтримки експорту товарів (робіт,Послуг) українського походження Державне регулювання діяльності фірм і підприємств пов'язане з експортною діяльністю формується на базі закону про систему державної підтримки експорту товарів українського походження. Цей Закон спрямований на створення системи державної підтримки експорту товарів (робіт, послуг) українського походження для підвищення експортних можливостей вітчизняних підприємств, забезпечення захисту українських виробників та експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках та з метою застосування правових механізмів стимулювання національного експорту передбачених Світовою організацією торгівлі. Метою державної підтримки національного експорту є: застосування правових механізмів стимулювання національного експорту передбачених Світовою організацією торгівлі забезпечення позитивного сальдо торговельного балансу України; забезпечення стабільності банківської системи України; підвищення рівня зайнятості населення України та створення нових робочих місць; упровадження сучасних фінансово-кредитних механізмів у зовнішній торгівлі та механізмів державної підтримки експорту; розвиток експорту товарів українського походження, насамперед стимулювання зростання експорту високотехнологічних товарів; поліпшення доступу українських виробників і експортерів до обігового капіталу та інвестицій в основні фонди підприємств; підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках, зокрема шляхом надання підтримки, в тому числі фінансової, українським виробникам та експортерам під час їх участі у міжнародних тендерах за кордоном; захист українських виробників та експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з здійсненням експорту товарів українського походження. Державна підтримка національного експорту України здійснюється шляхом: надання експортних кредитів: - українським експортерам для здійснення експортних операцій згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами); - українським виробникам на стадії виробничого циклу для забезпечення виробництва продукції згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами); - іноземним покупцям або банкам іноземних покупців під зобов'язання закупівлі ними товарів (робіт, послуг) українського походження. захисту українських експортерів від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення страхового покриття у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом); страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих українському експортеру банками-кредиторами (резидентами) від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом). Державна підтримка національного експорту України також здійснюється: у формі гарантування участі українських виробників та експортерів у тендерах за кордоном, що реалізується шляхом надання державою гарантій незмінності тендерної пропозиції українських експортерів під час участі в тендерах за кордоном або фінансового забезпечення, наданого уповноваженою фінансовою установою, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, які надаються в національній та іноземній валюті, залежно від різниці кредитних ставок в Україні та країні покупця у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України щорічно визначає перелік пріоритетних галузей економіки та номенклатуру товарів (робіт, послуг), в межах яких здійснюватиметься державна підтримка та стимулювання зростання національного експорту. Порядок визначення переліку пріоритетних галузей економіки та номенклатури товарів (робіт, послуг), в межах яких здійснюватиметься державна підтримка та стимулювання зростання національного експорту, визначається Кабінетом Міністрів України. Створення системи державної підтримки національного експорту здійснюється шляхом: утворення та забезпечення функціонування державної акціонерної страхової компанії &quo ;Українська компанія страхування експорту&quo ; (далі - Компанія); утворення або визначення у порядку передбаченому законодавством фінансової установи як уповноваженої державою установи з реалізації державної політики щодо підтримки кредитування та гарантування національного експорту. Компанія є державною небанківською фінансовою установою, яка утворюється державою в особі Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства України та діє на підставі статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Компанія здійснює свою діяльність в межах суми державних гарантій, що надаються в рамках стимулювання збільшення експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Компанія здійснює діяльність за такими напрямами: страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами (резидентами) українському виробнику або експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва продукції, від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом); страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом); страхування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю банками-кредиторами (резидентами) від комерційних та некомерційних ризиків у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за кредитами, наданими йому під зобов'язання закупівлі товарів українських експортерів. Страхування експортних контрактів та експортних кредитів здійснюється за умови надання: іноземними покупцями або банками-нерезидентами українському експортеру за експортним контрактом або банку-кредитору (резиденту) за кредитним договором державних гарантій країни, резидентами якої є іноземний покупець або банк-нерезидент; гарантій іноземної держави Компанії за зовнішньоекономічним договором (контрактом) українського експортера; гарантій іноземного покупця або банку-нерезидента, який є резидентом держави, що має інвестиційний кредитний рейтинг провідних міжнародних рейтингових агентств не нижчий за рейтинг інвестиційного класу. Страхова виплата не може перевищувати 90 відсотків розміру суми зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та 85 відсотків у разі настання комерційних ризиків.

Выявление структуры знаний у студентов (схема 5.3). Особенное внимание уделяется структуре, а не объему знаний в Японии. 5. Система полного усвоения знаний. Эта система особенно популярна в западных странах. Выявляются нули в тестах и соответственно заполняются пробелы в знаниях. 6. Оценка эффективности работы кафедры, преподавания читаемых на ней предметов. Для научного создания тестов необходимы: 1. Методология (теория методов создания тестов). Традиционно в тестировании сложились две методологии:  методология создания тестов до 1920-1960-х гг.;  современная методология, называемая латентно (скрыт-ный)-структурный анализ. 2. Теория педагогических измерений. Для выделения предмета измерения вначале необходимо концептуально решить - "что такое знание". Поэтому очень сложно выделить предмет измерений. 3. Педагогическая теория теста (некий понятийный аппарат, формы задания, методы отбора содержания и т.д.). Все вышеизложенное позволяет уточнить формулировку понятия "тест". Тест - система заданий возрастающей трудности специфической формы, позволяющая объективно оценивать уровень и структуру знаний студентов

1. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

2. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

3. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

4. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

5. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды

6. Формы и методы научного предвидения
7. Сучасні форми та системи оплати праці
8. Причины, формы и методы борьбы с инфляцией

9. Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности

10. Правовые формы и методы государственного управления (управленческий процесс)

11. Поняття, форма та функції Конституції України

12. Формы и методы организации PR-кампаний

13. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

14. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности

15. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

16. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Нормативна база, методика та методи перевірки

18. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

19. Обов’язки та права державних службовців

20. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

21. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

22. Правовые и организационные формы и методы борьбы с коррупцией в системе государственной службы
23. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав
24. Функции государства, формы и методы их осуществления

25. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

26. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

27. Формы и методы проверки знаний, умений, навыков по математике начальных классов

28. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

29. Предмет, завдання та методи патології

30. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

31. Загальні підходи та методи роботи з якістю

32. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

33. Формы и методы разрешения трудовых конфликтов и споров

34. Формы и методы материального стимулирования труда в рыночных условиях. Теория и практический опыт

35. Основные формы и методы руководства чтением

36. Содержание, история, формы и методы школьного краеведения

37. Формы и методы воспитательного процесса

38. Формы и методы организации и проведения гимнастики в 5-6 классах
39. Розділи та методи практичної психології
40. Формы и методы развития познавательного интереса у старших школьников

41. Организация, формы и методы социальной работы с пожилыми людьми в условиях сельской местности

42. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

43. Цели, формы и методы тактического планирования

44. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

45. Предмет та методи вивчення статистики

46. Сучасні форми та системи оплати праці

47. Совершенствование форм и методов поддержки малого и среднего бизнеса

48. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

49. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

50. Поняття та форми державного устрою

51. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

52. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

53. Форми державності та їх загальна характеристика

54. Финансовый контроль: формы, методы, органы
55. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы
56. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

57. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

58. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

59. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

60. Налоговое администрирование: его цели, задачи, методы и формы

61. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

62. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

63. Методы и формы научного познания

64. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Применение методов оценки эффективности инвестиционных проектов на примере организации производства по пошиву школьной формы.

66. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

67. Структурные методы распознавания сложноорганизованных исторических табличных форм

68. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

69. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

70. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування
71. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
72. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

73. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

74. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

75. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

76. Методи та етапи статистичного дослідження

77. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

78. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

79. Поняття, види та форми договорів

80. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

81. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

82. Форми державного управління

83. Види державної служби та їх вдмінності

84. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

85. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

86. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева
87. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
88. Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі

89. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

90. Методы измерения точности формы рабочих поверхностей оптических деталей (сферы, плоскости)

91. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

92. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

93. Метод векторів та його застосування

94. Ампутации и хирургические методы коррекции гиперлипидемии. Нозологические формы

95. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

96. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей

97. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

98. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

99. Стерильные лекарственные формы. Источники загрязнения и методы бактериологического контроля


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.