Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Тактика проведення огляду місця ДТП

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МВС УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР при УМВС України в Чернівецькій області РЕФЕРАТ на тему: &quo ;Тактика проведення огляду місця ДТП&quo ; Чернівці 2009 Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди Особливості огляду місця ДТП, проведення огляду спеціалістом-автотехніком Справи про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) належать до категорії особливо складних для розслідування. Більшість питань, що виникають під час слідства, можуть бути правильно вирішені тільки в результаті комплексного дослідження із залученням спеціалістів. Якість розслідування обставин ДТП залежить передусім від своєчасного виїзду слідчо-оперативної групи на місце пригоди, ретельності його огляду. Несвоєчасне проведення початкових слідчих дій, як правило, призводить до втрати доказів. На жаль, більшість слідчих та співробітників ДАІ недостатньо володіють навичками кваліфікованого огляду місця ДТП. Вони нечітко описують та фіксують результати огляду. Часто спостерігаються розбіжності даних, зафіксованих у протоколах огляду та схемах, що додаються до них. Недостатньо широко застосовуються науково-технічні засоби. Наприклад, рідко використовуються можливості судової фотографії, зокрема детальна фотозйомка слідів та пошкоджень, вузлів та агрегатів транспортних засобів (ТЗ). Не завжди у ході огляду слідчі та працівники ДАІ фіксують обставини, що мають важливе значення для проведення експертного аналізу механізму ДТП, або роблять це неточно (неправильно вимірюються сліди транспортних засобів, не визначаються видимість та оглядовість з робочого місця водія у випадках, коли пригода відбулася в темну пору доби або в умовах обмеженої видимості). Зазначені недоліки у проведенні слідчих дій, пов'язаних із дорожньо-транспортними пригодами, часто зумовлені тим, що працівники органів слідства та ДАІ не враховують їхньої специфіки, не володіють методикою дій у типових для цієї категорії справ ситуаціях. Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди – це початкова та невідкладна слідча дія, спрямована на дослідження території, де відбулася подія, що має ознаки злочину, або настав її результат, зміст якої утворює комплекс пізнавально-посвідчу-вальних операцій, що включають пошук, виявлення, закріплення, вилучення, дослідження, перевірку та оцінку слідів злочину та інших речових доказів. Місце дорожньо-транспортної пригоди і її матеріальна обстановка відбивають наслідки події пригоди. Місце ДТП є найбільш насиченим джерелом інформації. У більшості випадків об’єктивність розслідування залежить від того, чи повною мірою використане джерело. Проте й воно не завжди однаково відображає подію пригоди. Залежно від характеру відображення події на місці ДТП можна виділити ситуації, коли пригода: Відображена достовірно; Відображена не повно; Не знаходить свого явного відображення; Відображена хибно; Уточнімо ці ситуації в умовах місця пригоди. Подія пригоди відображена достовірно. У цьому випадку у слідчого немає сумнівів стосовно характеру події, що трапилася, й осіб, які її спричинили. Достатній об’єм інформації дає змогу припустити реальність події.

Проте на першому етапі розслідування, яким і є огляд місця пригоди, часто буває важко вирішити, які об’єкти слід оглянути. Подія пригоди відображена неповно. У такій ситуації завданням слідчого полягає в тому, щоб відтворити картину того, що трапилося. Ступінь неповноти відображення може бути різним. Якщо відображення не передає тих змін середовища, за яким можна було скласти судження про відображений об’єкт, то невідповідність є суттєвою. Виникнення неповного відображення пов’язане з двома моментами: а) У процесі ДТП подія не відобразилася повністю на місці пригоди; б) Після ДТП відбулися зміни об’єктів огляду – слідової інформації, речових доказів. Подія пригоди не знаходить свого явного відображення. Така ситуація може виникнути, якщо а) знищені сліди і речові докази на місці пригоди, зміни у середовищі зникли сліди і виявити їх не можливо; знищення слідової інформації передбачає наявність іншої інформації – слідів знищення; б) подія у цьому місці не відбулась. Подія пригоди відображена хибно. Випадки відображення не дорожньо-транспортної пригоди, що дійсно відбулась, а іншої події, мають місце при спробах учасників пригоди спотворити реальну картину того що трапилося. У цій ситуації необхідно звернути увагу на обставини, що несуть у собі інформацію не про пригоду відображенням якої вони нібито є, а іншу подію – інсценування, спотворення фактів (бездоказовість і не узгодженість показів, наявність в них явних суперечностей). Кожній з описаних ситуацій огляду місця ДТП відповідає система тактичних прийомів. При правильному відображенні події пригоди передбачається: Зіставлення первинних даних і обставин місця ДТП з метою виявлення і фіксації слідів пригоди: Аналіз окремих слідів на місці ДТП: Моделювання події, що трапилась: Перелічені прийоми мають конкретне функціональне призначення. Ще перед початком огляду місця ДТП спеціаліст володіє певною інформацією про характер події з повідомлень про пригоду, свідчень окремих осіб та інше. У рідких випадках спеціаліст виїжджаючи на огляд місця пригоди не має жодного уявлення про пригоду. Воно може бути уривковим, неточним, хибним, але все таки наявне. У ситуації реального відображення події не повинні виникати суперечності і невідповідності між первинними даними і обстановкою на місці пригоди. Метою тактичного прийому що полягає у зіставленні є виявлення ширшого кола слідів і речових доказів. Важливим прийомом у цій системі стає аналіз окремих слідів на місці пригоди. Місце пригоди є відображенням того, що вже відбулося, ці події визначаються шляхом вивчення обстановки, слідчої інформації і речових доказів. При цьому необхідно піддавати аналізові такі ознаки і властивості слідів і предметів: Час їх появи на місці ДТП (аналіз часових зв’язків слідів); Зв’язки об’єктів з якимось місцем (аналіз просторових зв’язків); Структура предметів і слідів для вивчення їх групової належності; Ідентифікаційні властивості слідів з метою визначення можливості ототожнення; Можливість походження слідів з одного або різних об’єктів, учасників пригоди (ТЗ пішоходів та інше); Зв’язки слідів між собою із подією, яка розглядається механізмом їх утворення; Причини відсутності слідів і предметів, їх властивостей і ознак.

Аналіз окремих слідів на місці пригоди є першим ступенем, що дає змогу з’ясувати причини зв’язки між ними. Сліди завжди перебувають у взаємозв’язку. Виявлення одного сліду або ознак слідів може наштовхувати на пошук інших слідів або речей (предметів). Використання тактичного прийому який полягає в аналізі окремих слідів на місці пригоди, дозволяє: Виявляти більш широкий діапазон слідів, що належать до певної пригоди. Визначити залежності між ними. Не брати до уваги сліди, які не мають стосунку до цієї пригоди. Настільки ж необхідним тактичним прийомом у системі є моделювання події що відбулася. Кожна уявна модель події, що відбулася, при застосуванні її в процесі розслідування ДТП характеризується більшим або меншим ступенем імовірності. Уявне моделювання дає змогу виявити нові факти і певну невідповідність. При реальному відображенні події пригоди уявна модель повинна збігатися з інформацією, виявленою на місці ДТП. Якщо між ними виникають суперечності та розбіжності, це означає, що ситуація огляду була неправильно прогнозована спочатку. Система тактичних прийомів при неповному відображенні події, включає в себе такі прийоми Аналіз окремих слідів (предметів), їх ознак, розташування. Застосування уявної реконструкції окремих елементів події. Моделювання з метою відтворення події, що відбулася. Зіставлення модельованої події і реальної картини місця пригоди. Така система використовується в тому випадку, коли на місці ДТП виявлено окремі предмети або сліди і механізм пригоди не достатньо зрозумілий. Огляд місця ДТП при неповному відображенні події пригоди слід розпочинати з аналізу окремих слідів (предметів), їх ознак, розташування. Такий тактичний прийом створює можливість визначити об’єкти, що мають значення для справи, з'ясувати зв’язки між окремими слідами і їх можливе місце знаходження. Так наприклад, на місці пригоди слідчий провів огляд автомобіля який скоїв наїзд на пішохода, і прилеглої території. Сам пішохід із тілесними ушкодженнями був відправлений у медичний заклад перед прибуттям слідчого. На деякій відстані від задньої частини автомобіля зліва від його смуги руху слідчий виявив кілька плям бурого кольору, схожу на кров, а також слід пересування (відкидання) тіла пішохода по шару пилу на дорожньому покритті. Таким чином аналіз слідів допоміг з’ясувати місце наїзду на пішохода. Неповне відображення події пригоди зумовлює необхідність використання уявної реконструкції її окремих елементів. Уявна реконструкція здійснюється шляхом відображення окремих образів, що виникають у слідчого в наслідок сприяння окремих об’єктів та їх описів. Уявна реконструкція можлива після ретельного аналізу окремих слідв на місці пригоди. Вона дає широкі можливості для формування припущень стосовно елементів події, яких не вистачає, дає змогу відтворити (в уяві) її деталі і простежити зв’язки і залежність між наявністю (відсутністю) одних слідів і неможливістю уникнути наявності інших. Ще один такий прийом у системі, що розглядається – моделювання з метою відтворення події, що конструюється у процесі огляду місця пригоди, є те, що їх виникнення і руйнування (згасання) відбувається у міру виявлення і оцінки доказової інформації.

Они умело манипулируют общественным мнением, декларируя, что собираемые средства направляются в различные благотворительные фонды. На самом деле львиную долю капитала крупные секты тратят на вербовку новых членов и оплату деятельности фирм, занимающихся «паблик рилэйшнз» и «имиджмейкингом», создающих «положительный образ» в обществе. Секты нанимают экспортов по маркетингу, которые разрабатывают стратегии и тактики проведения кампаний по вербовке и берут на вооружение только те приемы и методы, которые «работают». Шансов выстоять у обычного человека ничтожно мало. Как правило, он не знает ни о психологической обработке, ни о том, как действуют различные секты. Непосвященный человек не знает, какие нужно задавать вопросы и какое поведение должно заставить его насторожиться. Зачастую он вообще не знает, что имеет дело с вербовщиками. Принимая решение, мы обычно опираемся на информацию, которую считаем достоверной. Нас все всегда в чем-то пытаются убедить будь то политика, экономика, этика, религия, вопросы образования, воспитания, юриспруденции или маркетинга

1. Тактика проведення очної ставки

2. Ситуация проведения интервью: рамки и схема проведения, типы вопросов

3. Процесуальний порядок огляду місця події

4. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

5. Реферат о Пугачеве

6. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения
7. Несколько рефератов по культурологии
8. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

9. Огляд графічних редакторів

10. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

11. Несколько рефератов по Исламу

12. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

13. Реферат по информационным системам управления

14. Буковина - історичний огляд

15. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

16. реферат

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни

17. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

18. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

19. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

20. Реферат по менеджменту

21. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

22. Сборник рефератов о конфликтах
23. Порядок проведения технического осмотра
24. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

25. Реферат Евро

26. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

27. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

28. Реферат для выпускных экзаменов

29. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

30. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

31. Порядок проведения инвентаризации

32. Реферат о США

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

34. Виды инструктажа по охране труда и порядок их проведения на предприятиях Украины

35. Порядок проведения инвентаризации

36. Порядок проведення попереднього обстеження клієнта

37. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

38. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення
39. Порядок назначения и проведения референдума
40. Порядок проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности

41. Порядок проведения парламентского расследования в Российской Федерации

42. Виды проверок, проводимых Федеральной налоговой службой, порядок их назначения и проведения

43. Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

44. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

45. Правила и порядок проведения сертификации бытового холодильного оборудования

46. Порядок проведения индивидуальной педагогической трудовой деятельности

47. Огляд традиційних теорій особистості

48. Порядок проведения социологических исследований

Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел

49. Порядок назначения и проведения отбора проб и образцов товаров при осуществлении таможенного контроля

50. Задачи и порядок проведения анализа оптового товарооборота

51. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

52. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

53. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

54. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях
55. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов
56. Порядок предъявления иска

57. Особенности проведения банком операций с векселями

58. Порядок выборов Президента Российской Федерации

59. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

60. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

61. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

62. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

63. Трудовые споры и порядок их разрешения

64. Порядок увольнения с работы и его оформление

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Право на забастовку организация и процедура её проведения в РФ

66. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

67. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

68. Билеты для проведения контрольных мероприятий по Turbo Pascal для начинающих

69. Порядок назначения на должность судьи и председателя суда

70. Мониторинг биоты (на разных уровнях его проведения) на примере водной среды
71. Цель и задачи проведения предпрактики
72. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

73. Порядок использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок в пределах административных границ Мурманской области в прибрежной полосе Баренцева и Белого морей

74. Разработка модернизированного лабораторного стенда по проведению лабораторных работ в лаборатории импульсной техники

75. Методические особенности проведения физической культуры

76. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

77. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов

78. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

79. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

80. Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

81. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций

82. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

83. Наблюдение и его роль в проведении маркетинговых исследований

84. Требования к помещениям и окружающей среде. Порядок аккредитации испытательной лаборатории

85. Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

86. Россия и новый мировой порядок
87. Оккупация Псковской области немецко - фашисткими захватчиками. “Новый порядок
88. Различные формы проведения досуга

89. Стрела времени и необратимость, возникновение хаоса из порядка и порядока из хаоса как следствие фундаментального детерминизма

90. Анализ проведенной фармакотерапии

91. Подготовка и проведение бизнес-переговоров

92. Технология проведения бизнес-процесса закупки

93. Конструктор из процессных технологий (как составить план проведения изменений на предприятии)

94. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

95. Подготовка и проведение собраний кредиторов в процессе банкротства предприятий

96. Налог на добавленную стоимость - сущность, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета

Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны

97. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий

98. Порядок и хаос

99. Расчёт целесообразности проведения реконструкции установки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.