Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКАШВЕД ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА УДК 616.13/14–089.84 615.84ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОГО ХІРУРГІЧНОГО МЕТОДУ ГЕМОСТАЗУ (експериментально–клінічне дослідження) 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукКИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі пульмонології та торакальної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук Подпрятов Сергій Євгенович, Київська міська клінічна лікарня №1 МОЗ України, начальник консультативно-діагностичного відділу з малоінвазивною хірургією Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Біляєва Ольга Олександрівна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра загальної та невідкладної хірургії, професор доктор медичних наук, старший науковий співробітник ЛИТВИНЕНКО Олександр Миколайович, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова АМН України, відділ лапароскопічної хірургії та холелітіазу, провідний науковий співробітник Захист дисертації відбудеться „ 29 ” жовтня 2008 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий „ 29 ” вересня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08, кандидат медичних наук, доцент Гвоздяк М.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Здійснення гемостазу є невід’ємним етапом будь–якого оперативного втручання. Від якості та швидкості забезпечення гемостазу залежить загальна тривалість операції, тяжкість перебігу післяопераційного періоду, характер відновлення функцій оперованих органів і тканин (M. L. Phippe , 1999; V. Mar y , L. Sha o , 2002). Техніка гемостазу включає, як стандартні лігатурні способи, так і інші методи припинення кровотечі, зокрема, коагуляцію судин (аргон–плазмову, електричну біполярну, ультразвукову, лазерну), аплікацію пломбувальних матеріалів у вигляді клею, гелю, плівки. Проте, кожний з наведених методів гемостазу має як переваги, так і недоліки (Н.А. Майстренко, 2000; S. Ramakumar, 2002; J. E. Rajbabu, Ber ie, 2005; K. 2007). Найбільш поширеним методом досягнення гемостазу є лігатурний, ефективний, проте, не завжди зручний, він вимагає багато часу та не виключає можливості виникнення післяопераційних &quo ;лігатурних&quo ; ускладнень (A. Cardi ello, 1987; K. C. Kaja der, C. H. Pollock, 1996; A. Kir ikbhai, A. Pa el, 2005). В хірургії широко застосовують метод біполярної та монополярної електрокоагуляції, проте, його використання обмежене можливістю перекриття судин діаметром до 3 мм та виникненням термічного пошкодження навколишніх тканин (J.

S. Ke edy, 1998; J. La dma , 2003; M. L. Morris, 2006). Останнім часом впроваджені автоматизовані високочастотні електрокоагулятори, найвідомішим з яких є апарат LigaSure фірми Valleylab (Boulder, CO, США), Мaxium MarClamp фірми KLS Mar i (Німеччина) та інші, але немає повідомлень про використання цих способів для надійного перекриття просвіту судин діаметром більше 5 мм (A. M. Carbo ell, 2003; Y. W. ovi sky, 2005; G. W. Нruby, 2007). Ідея застосування дозованого електротермомеханічного впливу на біологічну тканину реалізована в розробленому співробітниками Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України способі електрозварювання для з'єднання м’яких тканин та стінок судин (Б. Є. Патон, 2001). Існують повідомлення про успішне використання методу в абдомінальній, торакальній хірургії, проктології, гінекології (М.П. Захараш, 2001; М.Ю. Ничитайло, О.М. Литвиненко, 2002; О.М. Гулько, 2003; А.О. Ковальчук, 2005). За даними гістологічних досліджень доведена відсутність коагуляційного некрозу та збереження життєздатності м’яких тканин в місці проходження зварювального імпульсу (Ю.О. Фурманов, А.А. Ляшенко, 2001; О.М. Литвиненко, 2002; Г.В. Бондар, 2004). Проте, недостатньо вивчені можливості зварювального перекриття судин середнього та великого діаметра, граничної міцності з’єднання стінок судин, температури тканин в місці зварювання, можливостей застосування методу в судинній хірургії, а також відсутня стандартизація цієї технології. Профілактика тромбоемболії легеневої артерії у пацієнтів за наявності ембологенного тромбозу системи нижньої порожнистої вени має важливе значення (J. A. Hei , 2005; Repor of he i depe de exper worki g group o he preve io of ve ous hromboembolism i hospi alized pa ie s. UK Depar me of Heal h, 2007). Найбільш поширеним є метод парціального перекриття нижньої порожнистої вени шляхом ендоваскулярної імплантації кава–фільтра (В.Г. Мішалов, 2005; Л.Ф. Нікішін, 2007; K. A. Ballew, 1995; F. A. A derso , 1998). Проте, значна частота появи ускладнень при застосуванні цього способу не дозволяє вважати проблему вирішеною (П.І. Нікульніков, 2005; Л.Ф. Нікішін, В.Й. Сморжевський, 2006; A. L. Jackso , 2002). Уникнути або зменшити частоту виникнення ускладнень дозволяє використання методів, які передбачають перекриття просвіту магістральної вени проксимальніше головки флотуючого тромбу (В.І. Русин, 2006). Оскільки в сучасній хірургії збільшилися обсяг та складність оперативних втручань, а частота післяопераційних ускладнень, пов’язаних з недосконалим забезпеченням гемостазу не відповідає цим вимогам (О. Є. Бобров, 2001; О.О. Біляєва, 2003; E. F. Ri er, 1990; H. Schmid , 1996; A. Pa dya, 2008), очевидні актуальність і важливість опрацювання нових, більш досконалих методів гемостазу та перекриття судин різного діаметру. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково–дослідної роботи кафедри пульмонології та торакальної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України “Реконструктивно–відновлювальна хірургія при захворюваннях та посттравматичних ускладненнях органів дихання” (номер державної реєстрації 0197UО14700), яка виконується спільно з Інститутом електрозварювання імені Є.О

. Патона НАН України в рамках науково–дослідної роботи “Розвиток техніки електричного зварювання перерізів тканин різних органів людини, створення нових типів медичного інструмента, протезів та імплантатів” (номер державної реєстрації 010UО06156). Мета і завдання дослідження. Мета роботи – обґрунтувати доцільність застосування методу електрозварювання біологічних тканин в автоматичному режимі для здійснення гемостазу, перекриття судин середнього та великого діаметру та впровадити метод в хірургічну практику. Відповідно до поставленої мети сформульовані наступні завдання дослідження: 1. В експерименті відпрацювати оптимальну автоматичну електрозварювальну програму та характеристики інструменту для здійснення гемостазу і перекриття артерій та вен середнього та великого діаметру. 2. Встановити міцність зварних з’єднань судин, отриманих при використанні автоматичної електрозварювальної програми. 3. Впровадити в клініку метод електрозварювання біологічних тканин в автоматичному режимі для перекриття вен під час хірургічного лікування варикозної хвороби та провести оцінку ефективності його використання. 4. Розробити спосіб електрозварювального перекриття просвіту магістральної вени нижньої кінцівки за наявності флотуючого тромбу системи нижньої порожнистої вени для профілактики тромбоемболії легеневої артерії. 5. Проаналізувати результати застосування в клінічній практиці методу електрозварювання біологічних тканин в автоматичному режимі під час виконання гемостазу, здійснення доступів та мобілізації судин. Об'єкт дослідження – гемостаз та перекриття судин різного діаметру з використанням електрозварювального комплексу &quo ;ЕК–300М1 – електрокоагулятор&quo ; (Код ДКПП, ОКП 33.10.15.790). Предмет дослідження – артерії та вени тварин, видалені судини пацієнтів після виконання операцій, магістральні судини нижньої кінцівки за їх ураження. Методи дослідження – манометричний, динамометричний, термометричний, клінічні, інструментальні – ультразвукове сканування м’яких тканин, ультразвукова допплерографія, ультразвукове дуплексне сканування артерій і вен, вимірювання регіонарного систолічного тиску, визначення РО2, статистичні. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше розроблена оптимальна автоматична програма електрозварювального комплексу &quo ;ЕК–300М1– електрокоагулятор&quo ; для здійснення гемостазу та перекриття судин середнього і великого діаметру, завдяки чому досягнуте надійне заварювання артерій і вен діаметром до 12 мм. Вперше встановлено, що використання методу електрозварювання біологічних тканин за розробленою автоматичною програмою забезпечує міцність зварного з’єднання стінок судин не менше 500 мм рт. ст. (66,65 кПа). Вперше встановлена можливість профілактики тромбоемболії легеневої артерії за наявності флотуючих тромбів у системі нижньої порожнистої вени шляхом перекриття магістральної вени нижньої кінцівки з застосуванням електрозварювального комплексу. Вдосконалено методику застосування електрозварювання біологічних тканин для розділення тканин, здійснення доступів та мобілізації судин.

Если вы относитесь к этой группе, сходите к врачу или специалисту - урологу. Причиной могут быть заболевания предстательной железы, или некоторые другие медицинские исправимве нарушения. Если таких объяснений не найдено, посоветйетесь с психологом. Эти случаи часто происходят от глубоко лежащих психологических проблем. Некоторые люди не могут распутать сами этот сложный клубок. И только врач может найти выход. РЕЗЮМЕ Когда потенция теряется, возможно, что вы терпите неудачу просто от неодинакового возбуждения. Жене следует обратиь внимание на свою физическую соблазнительность, а обеим супругам следует изыскивать новые и возбуждающие методы для обольщения, ласк и самого полового сношения. Эпизоды, в которых жена оказывает любовные услуги мужу, не испытывая страстного желания, наиболее часто являются причиной эмоциональных проблем. Муж может сделать эти эпизоды для своей жены более легкими, заботливо и ласково сохраняя ее удобства и чувства гордости во время сексуальных схваток. Обоим партнерам следует поднимать сексуальную уверенность мужа

1. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

2. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

3. Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки

4. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

5. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

6. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине
7. Новый подход к методам химической очистки призабойной зоны ствола скважины при заканчивании открытым стволом
8. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

9. Новые и перспективные методы исследования письменной речи

10. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

11. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

12. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

13. Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

14. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

15. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

16. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

17. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

18. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

19. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплантації

20. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

21. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

22. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією
23. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу
24. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

25. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

26. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

27. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

28. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

29. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

30. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

31. Эндоскопические методы гемостаза. Показания к оперативному лечению. Особенности экстренных операций

32. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

34. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

35. Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів

36. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

37. Архангельський ліс – унікальний природний об’єкт Північного Причорномор’я

38. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"
39. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач
40. Секты и методы вовлечения новых членов

41. Об истории Великой Отечественной войны - новый взгляд

42. Разработка нового метода использования нефтяных скважин

43. Новый, высокоточный метод диагностики инфекций мочеполовой системы

44. Other (Новые представления о задачах и методах гипербарической

45. Эндоскопическое исследование семявыносящего протока (вазоскопия) - новый диагностический метод?

46. Новые методы конкурентной борьбы на мировом рынке

47. Генно-инженерные методы как новый биотехнологический подход в аграрном секторе США

48. Пограничный анализ - новый метод психокоррекции наркозависимых личностей

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

49. Прерывистая гипоксия - новый метод тренировки, реабилитации и терапии

50. Новые методы борьбы с преступностью

51. Новые методы подачи информации

52. Новые технологии производства сена методом активного вентилирования

53. Ревізія як елемент методу економічного контролю

54. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави
55. Новый подход к построению методов межпроцедурного анализа программ
56. Метод структурно-логічного кодування

57. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

58. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

59. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

60. Методы управления персоналом. Обучение новичков

61. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

62. Об идее баланса Светлых и Тёмных сил и методах магического воздействия на общество

63. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

64. Методи та прийоми економічного аналізу

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

65. Метод конечных элементов

66. Новейшее достижение в освоении космоса

67. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

68. Методы исследования в цитологии

69. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

70. Методы психогенетики
71. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы
72. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

73. Португалия, как новый сегмент туристического бизнеса в России

74. Страны НИС (новые индустриальные страны)

75. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

76. Новые индустриальные страны: Южная Корея

77. Новые индустриальные страны мира

78. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

79. Добыча золота методами геотехнологии

80. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

81. Основні методи боротьби з інфляцією

82. Налоговая система России в новом правовом поле

83. Производство по делам об административных правонарушениях

84. Предмет, метод, источники Административного права

85. Производство по делам об административных правонарушениях

86. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней
87. Новый план счетов учета в банках за 2002 год
88. Общие положения об обязательствах и договорах

89. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

90. Метод гражданско правового регулирования

91. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)

92. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

93. Новейшая история

94. Новая Экономическая Политика

95. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

96. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор

97. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

98. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

99. Договор подряда и договор об организации перевозок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.