Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Загальна характеристика основних економічних моделей

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Загальні положення про основні економічні моделі 2. Американська модель ринкової економіки 2.1 Загальні положення про те, як працює американська економіка 2.2 Економічний розвиток та олігархи 2.3 Структурні аспекти розвитку американської економіки 2.4 Політика уряду США в сільськогосподарській галузі 2.5. Американський досвід подолання „великої депресії&quo ; 2.6 Американський досвід податково-амортизаційного регулювання економічних процесів 2.7 Зміна макроекономічної моделі 3. Російський варіант перехідної економіки 3.1 Історичний підхід до модернізації російської економіки 3.2. Оцінка першого етапу російської кризи 3.3. Загальна характеристика російських реформ та підходів 3.4 Оцінка етапу виходу з кризи 3.5 Погляд на російську економіку Маршалла А. Голдмана (Гарвардський університет, США) 4. Китайський варіант перехідної економіки 4.1 Загальна характеристика та основні підсумки трансформаційних процесів в Китаї 4.2 Основні етапи економічної трансформації в Китаї Висновок Література Вступ Тема дипломної роботи «Загальна характеристика основних економічних моделей». Мета дипломної роботи – розглянути загальні характеристики основних економічних моделей на прикладі країн, які їх розробили і здійснили їх використання на практиці. В роботі пропонується розглянути та проаналізувати різні економічні моделі, які б можливо було використати в Україні, а саме: американську модель ринкової економіки; російський варіант перехідної економіки; китайський варіант тощо. Дана тема є актуальною на сучасному етапі, бо економіка України внаслідок неефективного менеджменту та недостатнього усвідомлення стратегічної мети розвитку економіки продовжує знаходитися в умовах системної кризи, яка підсилюється зростаючою енергетичною кризою. Характерним для країн СНГ є хронічне відставання від середньо - світового розвитку. 1. Загальні положення про основні економічні моделі Ситуація, в якій опинилася Україна, зобов'язує розробляти теорію економіки перехідних суспільств. Суть перехідного періоду полягає в здійсненні трансформаційного процесу, в зміні моделі економіки. Україна ще не має власної економічної моделі. Тому не відкладним є формування усіх її атрибутів, до яких належить валюта, банківська, фінансова, податкова, бюджетна і цінова система. Питання про те, якою буде модель економіки, - це питання політичного і соціального вибору. Це питання знаходиться на перехресті того, чого ми прагнемо, і того, що ми можемо. Україна відійшла від централізовано-планової економіки, але до системи стратегічного (корпоративного) планування не прийшла. Відсутність економічної стратегії згубна для економічного розвитку, особливо в умовах трансформаційного процесу, коли зміна моделі економіки є практичним завданням. Модель економіки характеризується співвідношеннями форми власності і заснованих на них секторів економіки або устроїв господарювання; ринкових механізмів і державного регулювання („плану і ринку&quo ;); централізму і децентралізму в управлінні економікою; конкуренції і монополізму; лібералізованості і соціальної орієнтованості економіки .

Реальний перехід в Україні здійснюється не від адміністративно-командної економіки до ринкової, а від змішаної економіки, що функціонувала на директивно-планових засадах, до змішаної економіки, що заснована на ринкових принципах. По суті, в нашій країні не існувало власної економічної системи. Це була підсистема єдиного народногосподарського комплексу колишнього СРСР, сформована для його обслуговування. В ній не було багатьох елементів, властивих самостійній економічній системі. В Україні вироблялося лише 20 % кінцевого продукту. Тому тут перехідний процес передбачає зміни в економічній структурі, пов'язані не тільки з ринковою переорієнтацією, а зі створенням власної економічної системи. Отже, сутність перехідного процесу в Україні полягає в переході від підсистеми, сформованої для обслуговування єдиного народногосподарського комплексу колишнього СРСР, який функціонував на директивно-планових засадах, до цілісної економічної системи, що функціонує на ринкових принципах. Розрізняють три моделі ринку. Найбільш розвиненою в ринковому відношенні економікою вважається економіка США. Вона виділяється в окрему модель ринкової економіки, в якій підприємства мають найвищий ступінь самостійності в організації і здійсненні підприємницьких функцій, а роль держави полягає у створенні умов, за яких фізичні та юридичні особи займаються плануванням, організацією, виробництвом та наданням послуг ринкового характеру. Потреби населення в послугах неринкового характеру уряд задовольняє за рахунок бюджету. Другою моделлю ринкової економіки, яка поширена в країнах Європи, є соціально-ринкова. Головними її особливостями є: підвищена роль держави через володіння часткою підприємств, надання субсидій окремим виробництвам; розвинена система різноманітних програм соціального забезпечення населення; участь представників працівників фірм у роботі рад директорів компанії; Третя модель ринкової економіки - державно-керована - властива країнам Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Японії. Вона відрізняється найбільш тісною взаємодією держави і підприємницьких структур . Як приклад розглянемо особливості функціонування американської моделі ринкової економіки як провідної економіки капіталістичного світу. Відомо, що для розвинутих країн характерними були і є періодичні спади виробництва, які потім долалися таким чином, що в наступному періоді забезпечувалося навіть прискорене зростання. Цю тезу проаналізуємо графіком динаміки ВВП США на рисунку1.1, а. Середню лінію на графіку можна вважати довгостроковою траєкторією зростання. Вихід на таку траєкторію і повинен бути стратегічною метою будь-якої економіки. Аналіз статистичних даних показує, що середньорічні темпи приросту ВВП в розвинутих країнах за період з 1960 р. по 2004 р. становили 3,2 % (в тому числі в США -3,0 %). За період з 1985 р. по 2004 р. середньосвітові темпи приросту реального ВВП становили 3,5 %, в тому числі в розвинутих капіталістичних країнах - 2,9 % (уповільнення зростання показала Японія внаслідок значних структурних перетворень та ФРН внаслідок поглинання нею Німецької Демократичної Республіки), в нових індустріальних країнах Азії - 6,3 % і в США - 3,4 %.

Враховуючи довготривалі світові тенденції, можна припустити, що досягнення траєкторії довготривалого економічного зростання, яка забезпечує 3 % щорічний приріст реального ВВП, може стати стратегічною метою і української економіки. На теренах Східної Європи та колишнього Радянського Союзу впродовж останніх 15-25 років здійснюється широкомасштабний економічний експеримент, який полягає в переході від соціалістичної до капіталістичної системи господарювання. В окремих країнах, таких як Польща, Угорщина, Китай, трансформаційні процеси почалися в кінці 1970-х і на початку 1980-х років, в Східній Німеччині - з 1989 р., а в колишніх країнах СРСР - з 1991 р. В результаті виникають різні моделі перехідної економіки. Перехідною економікою можна вважати економіку, яка: - діє в період між докризовим роком і роком виходу ключових параметрів економічного розвитку (ВВП, обсягів виробництва, рівня оплати праці, продуктивності тощо) на траєкторію довгострокового зростання; Рис. 1.1 - Динаміка ВВП США (а) і Польщі (б). Штрихові лінії відповідають 3%-му середньорічному темпу зростання ВВП - знаходиться в процесі економічної трансформації, тобто переходу від одного стану соціально-економічної системи до якісно іншого стану. Вона має ряд специфічних характеристик, що відрізняє її від економіки, яка знаходиться у відносно стаціонарному стані і розвивається на власній основі, шляхом вдосконалення і змін характерних для неї інститутів, зв'язків і відносин. Розвиток перехідної економіки відбувається шляхом виникнення на етапі переходу нових інститутів, зв'язків і відносин, відповідних соціально-економічному устрою, який народжується. В результаті виникають нові макро- і мікроекономічні закономірності та тенденції, соціальні і політичні зміни, нові задачі економічної політики. Слід відзначити, що деякі подібні закономірності та тенденції в окремі періоди можуть спостерігатися і в рамках відносно стаціонарного розвитку, наприклад, після великих війн та інших суспільних потрясінь (прискорена інфляція і гіперінфляція, необхідність структурної перебудови промисловості тощо). В таких випадках можна говорити про квазіперехідну економіку. Стан перехідної економіки депресивного типу виникає, якщо тривалість часу від падіння до повернення на докризовий рівень (вихід на траєкторію довгострокового зростання) достатньо велика і, до того ж, якщо докорінно змінюється природа економічної системи. Розрізняють п'ять типів перехідної економіки: 1) з поглинанням капіталістичною високорозвиненою економікою (ФРН) відносно відсталої адміністративно-командної економіки (НДР). На вирішення задачі по адаптації невеликої НДР до ФРН протягом десяти років витрачений приблизно 1 трлн. дол., а на початку на ці цілі виділялося по 120-150 млрд. дол. щорічно . Крім того, слід відзначити, що якщо впродовж 10 років до об'єднання Німеччини в одну державу середньорічні темпи зростання реального ВВП ФРН становили 3,1 %, то в наступні 12 років - лише 1,8 %; 2) керована державою перехідна економіка з високими сталими темпами економічного зростання (Китай); 3) з короткостроковим падінням виробництва (3-5 років) та тривалістю досягнення докризового рівня (5-8 років), які не супроводжуються незворотними якісними змінами в технологічній, кваліфікаційній та організаційно-економічній базі (Польща, Чехія, Угорщина, Естонія тощо).

Організацією цією є Союз Визволення України. В Союзі репрезентовані всі ті політичні напрями, що стоять на становищі державної самостійности українського народу, а реалізацію своїх національно-політичних і економічних стремлінь в даний момент зв'язують з розбитям Росії у війні. Національно-політнчною плятформою Союза є державна самостійність України. Одночасно зі збудованням самостійної української держави має бути переведена радикальна аграрна реформа на користь селянства. Є це основний економічний постулят Союза Визволення України. Союз Визволення України в своїй діяльності стоїть в контакті з австрійськими українцями. Вірячи в остаточну побіду австро-угорської і німецької армій і в розбиття Росії, вірять українці і в те, що на руїнах російської імперії, цієї тюрми народів, встане ВІЛЬНА САМОСТІЙНА УКРАЇНА.[49] Як бачимо – постулят самостійної української держави, це не було гасло тільки «галицьких сепаратистів». Qого речником, – як видно із цитованої вище плятформи – став у вільнім світі «Союз Визволення України»

1. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

2. Учет и анализ основных средств на примере фирмы

3. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности строительной организации

4. Модель человека, анализ деятельности предприятия /на примере ОАО "КШЗ"/ (Контрольная)

5. Современная политическая глобалистика: анализ основных направлений

6. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель ADL/LC
7. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Shell/DPM1
8. Аудит основних засобів

9. Принципы иммуноферментного анализа, основные виды ИФА, применение в диагностике

10. Анализ основных показателей деятельности банка ОАО "УралСиб"

11. Класифікація основних засобів

12. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

13. Облік основних засобів

14. Облік основних засобів

15. Облік основних засобів та руху грошових коштів

16. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

18. Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности в МСФО и РПБУ

19. Амортизація основних засобів

20. Анализ основных показателей годовой финансовой отчетности ДЗАО "Тамбовское объединение по газификации" ОАО "Запсибгазпром"

21. Анализа основных фондов

22. Аудит и анализ основных средств и эффективность их использования
23. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
24. Анализ основных показателей деятельности предприятия

25. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

26. Анализ основных показателей работы предприятия РУП "Завод средств комплексной автоматизации": объемов выпускаемой продукции, себестоимости, прибыли

27. Анализ основных средств предприятия ООО "Империя Мебели"

28. Анализ основных технико-экономических показателей работы предприятия (на примере РУП "Информационный центр земельно-кадастровых данных и мониторинга земель")

29. Анализ основных фондов ОАО "Любанский сыродельный завод", уровня средств МТО, влияющих на качество продукции

30. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

31. Основні засоби підприємства

32. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

33. Статистический анализ основных фондов

34. Анализ основных производственных фондов

35. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

36. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

37. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

38. Основные положения консервативной модели общественного развития России
39. Сравнительный анализ каскадной и спиральной моделей разработки программного обеспечения
40. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

41. Анализ состояния и эффективности использования основных средств предприятия (на примере ОАО "Газпром-Кран")

42. Основные финансовые коэффициенты, используемые при анализе финансовой деятельности предприятия (Контрольная)

43. Анализ состояния и использования основных фондов предприятия

44. Анализ использования основных средств

45. Анализ модели дуаполии

46. Определения основных понятий 1-9 глав книги: "Рынок: микро-математическая экономика экономическая модель"

47. Отрицательные моменты «Японской модели» развития экономики в анализе бывшего советника Госдепартамента США по вопросом политики, старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Роберт А. Маннинг

48. Модели анализа тестирования в образовательном процессе

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

49. Состояние и основные направления реформирования налоговой системы в РФ, анализ системы налогообложения на предприятии

50. Анализ процесса социализации учащихся средней школы: особенности и основные тенденции развития

51. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

52. Анализ эффективности использования основных фондов

53. Модель 5-ти сил конкуренции портера как основа swot-анализа

54. Анализ и использование основных производственных фондов и оборудования
55. Анализ эффективности использования основного и оборотного капитала на примере строительного предприятия (укладка теплотрасс)
56. Анализ использования основных средств

57. Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа

58. Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

59. Основные аспекты анализа фонетико-графической окрашенности художественного текста

60. Учет и анализ состояния и эффективности использования основных средств в современных условиях

61. Анализ использования основных фондов предприятия

62. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу

63. 26 основных понятий политического анализа

64. Основные теории рынка. Макроэкономический анализ

Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

66. Исторический анализ искусственной системы в свете основных концепций

67. Анализ структуры и задач основных подразделений Азовского НИИ Рыбного Хозяйства

68. Разработка схемы дискового почвообрабатывающего орудия, расчет основных параметров и анализ его работы. (вариант №1, №20)

69. Годовая бухгалтерская отчетность: порядок составления и анализ ее основных показателей

70. Основной капитал предприятия. Анализ использования основного капитала
71. Сравнительный анализ изменений в основных положениях по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг
72. Учет и анализ использования основных средств в бюджетных учреждениях

73. Учет основных средств и анализ эффективности их использования

74. Учет основных средств и анализ эффективности их использования

75. Финансовая отчетность и анализ ее основных показателей

76. Бухгалтерская отчетность как основной источник данных, используемых для финансового анализа

77. Анализ эффективности использования основных средств на ЗАО "Вольво-Восток"

78. Анализ эффективности использования основных средств фирмы

79. Анализ условий формирования и расчет основных статистических характеристик стока реки Кегеты

80. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

81. Пресса как основное средство рекламы - достоинства и недостатки, расценки в центральных и региональных изданиях, анализ конкретных примеров рекламы

82. Разработка модели анализа и объектно-ориентированного компонента для игры Terrarium 2.0

83. Анализ механизма проведения аграрных реформ, основные проблемы их функционирования и реализации

84. Основные модели современной культуры

85. Основные понятия математического анализа

86. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною
87. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень
88. Сравнительный анализ европейской и американской моделей менеджмента

89. Анализ стратегических групп конкурентов в отрасли туризма с использованием модели пяти сил конкуренции

90. Исследование организации учета основных средств и анализ их состава и использования

91. Основные модели стратегического выбора на примере предприятия ООО СПП "Фламинго"

92. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

93. Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл

94. Основные модели реабилитации

95. Кинематический анализ зубофрезерного станка модели 5М324А

96. Основные подходы к анализу и коррекции истероидов

Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Основные психотерапевтические модели и подходы

98. Основные направления объективного подхода к анализу общества в современной западной социологии

99. Выбор основных параметров и анализ режимов электропередачи

100. Анализ использования основных производственных фондов на примере ЗАО "Обухово"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.