Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ДИПЛОМНА РОБОТА Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів Тернопіль 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи педагогічного малювання на уроках образотворчого мистецтва 1.1 Основні завдання педагогічного малювання 1.2 Образотворчі засоби педагогічного малюнка 1.3 Удосконалення навичок виконання педагогічного малюнка РОЗДІЛ 2. методика використання засобів педагогічного малювання у початковій школі 2.1 Особливості педагогічного малюнка для учнів початкової школи 2.2 Практика використання засобів педагогічного малювання на уроках 2.3 Результати дослідно-експериментальної роботи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність проблеми. За своєю природою образотворче мистецтво пов’язане із зоровими відчуттями і сприйманнями. Повноцінне уявлення про художній твір людина може одержати лише на основі власного зорового сприймання, тому заняття малюванням безпосереднім чином пов’язані з наочністю навчання. Ще К.Д. Ушинський звертав увагу учителів на властивість дитячої натури чутливо сприймати зорові образи, наголошував на навчальному значенні малюнків та ілюстрацій. Якщо при вивченні багатьох дисциплін дидактичний принцип наочності викладання відіграє важливу, але все-таки додаткову роль, то на заняттях з образотворчого мистецтва наочність навчання набуває істотного значення – як один із головних засобів інформації про навчальний матеріал. Опираючись на зорові враження, одержані під час розгляду ілюстрації при поясненні вчителя, школярі одержують повніше й глибше уявлення про вивчене, краще розуміють, осмислюють і запам’ятовують головне у темі уроку. Пояснювальні малюнки викликають в учнів підвищений інтерес до занять із образотворчого мистецтва. Ілюстративну діяльність вчителя, пов’язану з ілюструванням навчального матеріалу і доповненням усного пояснення під час уроку, у методиці образотворчого мистецтва називають педагогічним малюванням. Протягом тривалого часу під педагогічним малюванням розуміли лише малюнки вчителя на класній дошці, виконані крейдою. У сучасний період таке трактування терміну “педагогічне малювання” вважається застарілим, оскільки воно не повністю відображає ті види образотворчої діяльності вчителя, які за своїм призначенням слід віднести до педагогічних. Наприклад, пояснювальний малюнок вчителя, зроблений на полях учнівської роботи, а також лаконічні начерки великого розміру, зроблені різноманітними матеріалами під час уроку з метою пояснення навчального матеріалу і доповнення усного пояснення, є різновидами педагогічного малюнка. Малюнок учителя є “своєрідним “інструментом” педагогічної праці і повністю відповідає інтересам підвищення якості навчального процесу загалом, оскільки роз’яснює учням незрозуміле, закріплює у їхній пам’яті набуте, приваблює їх майстерністю зображення і спричинює симпатії школярів і до викладача, і до предмета” .

Педагогічні малюнки виконують наступні функції: ілюстрування окремих положень усного пояснення вчителя під час уроку; демонстрація методичної послідовності роботи над малюнками; показ однієї із стадій виконання малюнка; пояснення особливостей побудови зображуваних об’єктів; показ принципів композиційного виконання малюнків; демонстрація технічних прийомів роботи, показ технічних можливостей і особливостей різноманітних матеріалів, що застосовуються в образотворчій діяльності; наочний аналіз правильності виконання зображальних завдань, пов’язаних із темою малювання; пояснення особливостей виконання малюнків на певну тематику. Можливі й інші випадки використання педагогічних малюнків у процесі проведення практичних занять з образотворчого мистецтва. Сучасний учитель не має права, засвоївши деяку кількість технічних прийомів малювання і поверхнево ознайомившись із образотворчою діяльністю, бути спеціалістом-ремісником, а повинен бути справжнім художником, котрий уміє професійно і дійсно творчо підійти до процесу створення малюнків. Окрім того, зрослі сучасні вимоги до ефективності і якості навчального процесу висувають високі критерії оцінки педагогічної і творчої роботи учителів. У цьому ракурсі велике значення має зміст і якість підготовки вчителів образотворчого мистецтва, які впевнено працювати і як художники, і вчителі. Це означає, що вчитель образотворчого мистецтва здатний показати школярам привабливість практичної роботи з рисунку чи живопису, довести власним прикладом, що мистецтво – це не нудна повсякденність, а глибока потреба людини у спілкування з прекрасним. Актуальність проблеми педагогічного малювання на уроках образотворчого мистецтва у плані удосконалення процесу формування навичок образотворчої діяльності молодших школярів та її недостатня розробленість як в теоретичному, так і в практичному плані зумовили вибір теми дипломної роботи. Метою дослідження є вивчення педагогічного малювання як засобу удосконалення образотворчої діяльності учнів початкової школи на уроках образотворчого мистецтва. Об’єктом дослідження є процес педагогічного малювання, предметом – роль педагогічного малювання в удосконаленні образотворчої діяльності молодших школярів. Гіпотеза дослідження: якщо в процесі образотворчої діяльності використовувати педагогічно та методично обґрунтовані педагогічні малюнки, то рівень навчальних досягнень молодших школярів значно підвищиться. Відповідно до мети і гіпотези визначені завдання дослідження: Проаналізувати сутність і завдання педагогічного малювання. Вивчити зображальні можливості педагогічних малюнків. Описати вплив педагогічного малювання на удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів. Охарактеризувати особливості організації, проведення та результативність експериментального дослідження. Методи дослідження: аналіз педагогічної та методичної літератури; педагогічне спостереження; бесіда; теоретичне узагальнення. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи педагогічного малювання на уроках образотворчого мистецтва 1.1

Основні завдання педагогічного малювання У практиці вчителя образотворчого мистецтва і початкової, і середньої школи часто використовується такий традиційний для школи вид графічної діяльності, як малюнок крейдою на класній дошці. Це пояснюється передусім доступністю і економністю даного матеріалу. Класна дошка і крейда є в будь-якій школі, з їх допомогою вчитель може швидко проілюструвати своє пояснення. Крейдове зображення легко стерти, змінити його частину, доповнити іншими елементами. Це необхідно в тих випадках, коли треба розкрити перед учнями процес роботи в динаміці, показати можливість збагачення малюнка деталями або принципи виправлення помилок. Використовують крейду головним чином для створення лаконічних лінійно-контурних нарисів на класній дошці. За необхідності можна виконати і відносно деталізований малюнок крейдою з узагальненою характеристикою тональних відносин і об'ємної форми предметів. У таких випадках доцільно в тіньових місцях малюнка залишати чисту темну поверхню дошки, а світла трактувати за допомогою крейдяних штрихів різної товщини і з різною силою натиску на крейду, домагаючись потрібного співвідношення світла і тіні . Непотрібно затрачати час на складні малюнки, що виконуються крейдою або в комбінації його з іншими матеріалами, якщо вони вимагають значної витрати часу для свого здійснення. Ефект, що досягається такими малюнками, може бути забезпечений за коротший відрізок часу швидкими, лаконічними начерками, зробленими вугіллям, сангіною, пастеллю, аквареллю, гуашшю, кольоровою крейдою на великих листах білого або сірого паперу (рис. 1). Рис. 1. Ескізи вчителя у конспекті уроку Слід відмітити, що малюнки крейдою мають менші образотворчі можливості, аніж начерки, зроблені за допомогою інших матеріалів, широко вживаних в творчій практиці художників. Наприклад, навіть спрощена передача світлотіньових відношень в крейдяному малюнку досить важка внаслідок негативності зображення. Крім того, такий малюнок досить умовний (білі контури предметів на темному фоні) і лише віддалено нагадує звичні зорові сприйняття. Проте добре підготовлені, умілі художники-педагоги спроможні виконати переконливі, виразні малюнки крейдою на класній дошці. Впровадження в практику роботи вчителів образотворчого мистецтва матеріалів, зручних для виконання педагогічних малюнків, звужує область застосування крейди, але не виключає її повністю з арсеналу художника-педагога . Вчені підкреслюють важливість і необхідність дотримання методичної послідовності виконання педагогічних малюнків. За діями вчителя пильно спостерігають школярі. Не можна працювати безсистемно, не зважаючи на прийняті в методиці принципи послідовного виконання малюнків: від загального — до часткового, від головного — до другорядного. Пояснювальне, показове малювання, що проводиться вчителем, активно впливає на школярів, і виконувати таке малювання слід відповідально, враховуючи, що весь процес роботи над малюнком, кожний його етап є педагогічною дією . Можна відмітити своєрідну динамічність педагогічних малюнків, яка полягає в тому, що протягом дуже нетривалого часу вчитель поступово створює малюнок в присутності учнів, які бачать весь процес малювання в динаміці: від перших штрихів до останніх.

У сорок четвертому Люба скінчила в сусідньому Халяви-ні середню школу і вступила до Чернігівського педагогічного інституту. Мої перші книги — її підручники. По них я навчився читати. Ще задовго до школи. З її вуст я уперше почув вірші. Ми усі — на печі, завішаній від хати, де холод, рядном. Блимає на комині каганчик. Сестра вивчає напам'ять вірша Лесі Українки: «Без надії сподіваюсь!» Я повторюю слідом: «Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшную; буду пісню веселу співать…» Я запам'ятовую вірша швидше, аніж сестра. Я ще не знаю, що запам'ятовую його назавжди. І ще не знаю, що увесь вік, поки мені відпущено, котитиму на гору свого каменя. І гора для нашого покоління випаде теж крута і кам'яна, ще й — слизька. І сестри мої — котитимуть свої камені на свої круті гори життя. Люба весь вік свій недовгий проклинатиме виснажливу учительську роботу і все ж уперто навчатиме дітей у геть російськомовному Чернігові української мови і літератури. Коли помре, виявиться, що учительська праця — чи не єдине, що було справжнього у її житті

1. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

2. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

3. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

4. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

5. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

6. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
7. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові
8. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

9. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

10. Методологія науково-педагогічного дослідження

11. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

12. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю

13. Специфіка педагогічного спілкування

14. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

15. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

16. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

17. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

18. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

19. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

20. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

21. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

22. Формування навички швидкого читання у молодших школярів
23. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
24. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

25. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

26. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

27. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

28. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

29. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

30. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

31. Аналіз ефективності використання основних засобів

32. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

34. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

35. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

36. Удосконалення процесу очищення соняшникової олії (електромагнімним способом)

37. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

38. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах
39. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи
40. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

41. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

42. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

43. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

44. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

45. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

46. Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів

47. Шляхи формування навичок каліграфічного письма

48. Форми ідеологічного контролю і піар процесу в тоталітарних суспільствах

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

49. Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "Кришка підшипника"

50. Використання психомалюнку в процесі психокорекції

51. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

52. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

53. Спортивна орієнтація та відбір в процесі багаторічного тренування лижників і гонщиків

54. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
55. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів
56. Аналіз використання оборотних засобів

57. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

58. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

59. Цивільний та арбітражний процес

60. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

61. Содержание и формы работы социального педагога в школе

62. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

63. Технология работы социального педагога с семьёй

64. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

65. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

66. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

67. Личностные качества педагога

68. Особливості економічного розвитку Київської Русі

69. Виникнення науки и поняття логічного закону

70. Зразки засобів іммобілізації
71. Аналіз та удосконалення оперативного управління
72. Станислав Нейгауз - педагог

73. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

74. Теоретическая педагогия после Екатерины II

75. В. Г. Белинский и А. С. Хомяков как педагоги

76. Церковно-религиозная педагогия

77. Интернет в учебной деятельности молодого педагога

78. ВЕЛИКИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ

79. Педагогіка - контрольна

80. Педагогический инструмент социального педагога по работе с подростками

Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная

81. Роль социального педагога в организации сотрудничества семьи и начального звена школы

82. Состояния тревожности у педагогов

83. Государственная педагогия

84. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

85. Подготовка будущих педагогов к восприятию субъектности учащихся в обучении

86. Моделирование профессиональной подготовки педагога-психолога
87. Взаимодействие педагога и ребенка как фактор развития творческой активности дошкольника
88. Выдающийся советский педагог А.С.Макаренко

89. Адыгские педагоги-просветители

90. Подготовка педагогов к реализации функции социальной защиты ребенка

91. Инновационная деятельность как фактор развития творчества педагогов

92. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

93. Формирование профессиональных качеств педагога по физической культуре

94. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

95. Місце України в глобалізаційних процесах

96. Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

97. Рушійні сили єкономічного прогресу

98. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

99. Аудит основних засобів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.