Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА З ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети «Волинь» ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКА І ПЕРІОДИКА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1.1. Суспільно-політичні погляди Уласа Самчука 1.2. Легітимність української періодики 1941-1944 років РОЗДІЛ 2. УЛАС САМЧУК І ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ» (1941-1944роки) 2.1. Часопис «Волинь» 2.2. Тематика передовиць Уласа Самчука РОЗДІЛ 3. ТВОРЧІ ВЗАЄМИНИ УЛАСА САМЧУКА 3.1. Подорожево-репортерська публіцистика 3.2. Газета «Волинь» і Т. Осьмачка, О. Теліга, О. Ольжич ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність дослідження. Процес національного відродження, що посилився в Україні на поч. 90-х років XX століття, закономірно викликав потребу відновлення цілісної та об'єктивної картини нашого письменства. Відтак у посттоталітарних умовах з'явилася можливість внести суттєві корективи у вивчення літературного процесу, що пов'язано з уведенням у широкий науковий обіг творчого доробку тих митців, на чиї імена довгий час було накладено табу. Одним із таких письменників є Улас Самчук — обдарований прозаїк, публіцист, чия творчість припала на складний період у вітчизняній історії та у розвитку української літератури. Актуальність дослідження зумовлена, по-перше, потребою комплексного і науково-об'єктивного вивчення публіцистичної спадщини У.Самчука творчість якого за умов тоталітарного режиму була вилучена з досліджень літературного процесу; по-друге, браком ґрунтовних системних досліджень жанрово-стильових особливостей передовиць письменника; по-третє, суперечністю ряду положень самчукознавства, різнорідністю трактувань і дискусійністю окремих висновків, передовсім, пов'язаних з питаннями політичних переконань митця, що вимагає подальшого всебічного аналізу. Мета роботи – проаналізувати творчу діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах часопису «Волинь». Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: - проаналізувати суспільно-політичні погляди У.Самчука; - дослідити легітимність української періодики (1941-1944років); - охарактеризувати газету «Волинь»; - з'ясувати тематику передовиць Уласа Самчука; - простежити творчі взаємини У.Самчука(1941-1943) Об'єктом дослідження є газета «Волинь». Предметом дослідження є творча діяльність та взаємини У.Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети «Волинь». Методи дослідження. Метод аналітичної і синтетичної критики джерел та наукової літератури. Застосовувався також хронологічний та порівняльно-історичний методи аналізу подій та процесів, пов’язаних із формуванням та еволюцією суспільно-політичних поглядів У.Самчука, вплив його громадсько-політичної діяльності на розвиток української національної свідомості. Здійснювалось їх поєднання з біографічним методом дослідження. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що результати дослідження можуть бути використані у лекційних курсах із історії української літератури XX століття, при проведенні семінарських і практичних занять, спецкурсів і спецсемінарів «Українська література письменників-емігрантів», при написанні курсових і дипломних робіт студентами-філологами.

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИКА І ПЕРІОДИКА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1.1. Суспільно-політичні погляди Уласа Самчука Укладення пакту Молотова-Ріббентропа, двох тоталітарних режимів, нацистського і сталінського, початок Другої світової війни хронологічно співпали з кризою та розколом в ОУН. Між членами Проводу українських націоналістів (ПУН) (А. Мельник, М. Капустянський, Р. Сушко, Я. Барановський, О. Сеник-Грибівський, М. Сціборський та ін.) і молодими діячами, що прибули з України чи перебували там (С. Бандера, Я. Стецько, Р. Шухевич, Ю. Тимчій-Лопатинський, С. Ленкавський та ін.) виявились розходження щодо обраної організацією тактичної і стратегічної лінії. С.Бандера та його прихильники поставили перед ПУН вимогу звільнити політику ОУН від орієнтації на одну зовнішню силу (зокрема, на Німеччину, хоча можливість майбутньої співпраці з нею не відкидалась зовсім), встановити контакти із західними державами, віддати перевагу боротьбі власне в Україні шляхом загальної революційної акції, незалежно від міжнародної обстановки чи втрат, змінити деяких членів Проводу українських націоналістів(ПУН), що втратили в їх очах довіру. А.Мельник та інші члени ПУНу схилялись до більш поміркованої позиції. 10 лютого 1940 року було сформовано революційний провід ОУН, керівництво яким довірено С. Бандері. З того дня існували дві різні українські націоналістичні організації: ОУН (цю назву затримали прихильники А. Мельника) та ОУН(сд) (самостійників-державників, так назвали свою організацію сторонники С. Бандери). В історіографії, однак, прижилися умовні назви ОУН(м) та ОУН(б) . Ці організації мали однакову мету — Українська самостійна соборна держава, але в площині практичної діяльності найчастіше протистояли одна одній. «.Ми йшли від поразки до поразки, — писав згодом про згадані події Улас Самчук. — «Пацифікація» у Польщі, ліквідація України Хвильового, розгром за Карпатами, нарешті, «простягнута рука старшого брата» і «возз'єднання». Удар за ударом! Виховані на ударах, ми були на них загартовані. Це було в програмі наших операцій, ми їх чекали. Але ось несподівано, на початку сорокових років, ще один удар: сливе за одну ніч не стало нашої ОУН, а на її місці постали «мельниківці-бандерівці». Всі мої товариші швидко «визначалися» і «вибирали фронти». Для мене це невиразна дилема. Дякуючи Ольжичеві, більшість нашої молоді залишається на старих позиціях, тобто при мельниківцях. Повний скепсису, протесту, невдоволення, я вибрав таки Ольжича. Не з переконання, що ці ліпші, а з нехоті до подібних бунтів засадничого. На мою думку, це брак політичного принципу» . Таким чином, Улас Самчук, внаслідок як політичних переконань, так і особистих симпатій, залишився в колі діячів культурної реформи ПУНу. Серед її завдань у цей час значилось щотижневе обслуговування матеріалами таких видань як «Українське слово» (Париж), «Наш клич» (Буенос-Айрес), «Новий шлях» (Вінніпег), «Хлібороб» (Бразилія), «Націоналіст» (США), дослідження політичного і культурного життя в УРСР та періодичні огляди з цього питання . Перший друкований публіцистичний виступ Уласа Самчука, спрямований проти комуністично-радянської системи, «Увага-гачок!» з'явився майже одночасно в «Українському слові» .

Приводом до публікації стала зміна вищого партійно-державного керівництва УРСР (усунуті С. Косіор, П. Постишев, М. Хатаєвич, М. Попов, натомість прийшли М.Хрущов, М. Бурмистенко, Д. Коротченко, Л. Корнієць та ін.) , що львівське «Діло» оцінило як рішення змінити попередній курс і «не гнобити все націоналістичне українське в Україні». Улас Самчук зауважив на це, що «наївність великої частини українства безмежна. Ніякі роки, ніякі Крушельницькі, ніякі Соловки не в стані спалити цієї найтривкішої риси простодушної хохлацької душі». Далі він наголосив на головній, на його думку, причині чистки партійно-державних кадрів в УРСР: «Вони стались., коли над світом, а особливо над СРСР, нависла хмара війни. Вони стались майже в дванадцятій годині, коли треба щось робити: ліквідувати українство по царському способу, чи обдурити його по способу ленінському». «Все, що робиться тепер, було колись, - продовжує Улас Самчук. - Українець, що цього не розуміє, не думає, або не має чим думати. Ми ж переконані, що Москва вибрала для «своєї зміни» надто пізній час. Не всі з нас звоушуються тепер «мовою», чи закінченням прізвища. Тут діє вже покоління, що виразно бачить і знає мету, бо Україна для них не мовою і не словами писана» . Треба підкреслити, що після укладення пакту Молотова-Ріббентропа (23 серпня 1939 року) виступати в еміграційній пресі зі статтями з виразно антирадянським змістом (а такою і була стаття Уласа Самчука) стало небезпечно. Начальник гестапо Мюллер надіслав з цього приводу листа всім постам поліції та інспекторам служби безпеки і розвідки Німеччини, який забороняв організаціям емігрантів і їхнім членам на території Рейху (в т.ч. українським) «виражати усно чи письмово вороже ставлення до Радянського Союзу.» . За українською націоналістичною пресою, в тому числі «Українським словом», контроль був особливо прискіпливим . За цих умов позиція, зайнята Уласом Самчуком, межувала з небезпекою переслідувань зі сторони німецької влади. У спогадах він пише про зацікавлення його особою з боку гестапо, виклики для допитів . Зауважимо, що через це перейшли всі видатні діячі українського націоналістичного середовища, частина, яких пізніше була заарештована і ув'язнена. Улас Самчук вважав, що сам він уник такої долі тому, що відносно швидко залишив територію Протекторату, як також категорично заперечив в гестапо будь-яку приналежність до політичних організацій, видаючи себе за непартійного, аполітичного письменника. Довести це було нелегко, бо політичні переконання Уласа Самчука на той час були загальновідомими. В кінці серпня 1939 року він був спрямований О.Ольжичем до Берліна, де Володимир Стахів запропонував йому роль референта радянської преси . У Берліні, в пансіоні «Барбаросса», Улас Самчук зустрів початок Другої світової війни . Згодом він повернувся до Праги, звідки виїхав до Відня з наміром «по слідах війни дістатися до Галичини» , що йому, однак, не вдалося. Літо-осінь початок зими 1940 року Улас Самчук працював у міністерстві фінансів в околицях містечка Табора . Там його провідували О. Ольжич, М. Михалевич з дружиною, Олег Лащенко, Люба Устіянович, Катерина Білецька, про що остання згадує у спогадах .

Гтлеризм мав два основн елементи: германський расизм-мперялзм  нацональний соцялзм. Ставлення нацонал-соцялзму до всх нших народв визначав мперялстичний расизм, теоря про вищсть нмецько раси, про  право й природне призначення панувати над ншими народами, запрягати х на сво послуги, забирати вд них землю, майно, сили  творчсть, нищити нш раси. Якщо хтось хоче шукати аналогй, то може це робити серед тих народв, що х сторя  сучаснсть, пдбй нших народв, будування багатонацональних мперй, колонй  т.Pп.P дають для цього пдстави. У московському мперялзм бачимо багато подбностей. Треба большевицько демагог  безсоромности, щоб говорити про схожсть з гтлервським нацонал-соцялзмом укранського нацоналзму, який змагаться за знищення мперялзму, визволення Украни й нших народв, за самостйне життя  свобдний розвиток укрансько нац, який ставить етнографчний принцип  принцип свобдного державного самовизначення народв, як одну з основних засад у мжнароднх взаминах. ¶нший основний елемент гтлеризму це нацональний соцялзм, як система внутршнього ладу нмецького народу, нмецького райху

1. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

2. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

3. Фінансова діяльність та політика держави

4. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

5. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

6. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух
7. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)
8. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

9. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

10. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

11. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

12. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

13. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

14. Життя та діяльність І.П.Котляревського

15. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

16. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

17. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

18. Творча діяльність Панаса Мирного

19. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

20. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

21. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

22. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги
23. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
24. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

25. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

26. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

27. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

28. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

29. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

30. Сутність та зміст сучасного менеджменту

31. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

32. Інноваційна діяльність підприємства

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

33. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

34. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

35. Улас Самчук. Жизнь и творчество

36. Суспільно-політична діяльність Костомарова

37. Діяльність СГ "ТАС"

38. Маркетингова діяльність комерційного банку
39. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
40. Інвестиційна діяльність страхових компаній

41. Життєдіяльність личинок волохокрильців

42. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

43. Харчова цінність та оцінка якості зерна

44. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

45. Аудиторська діяльність

46. Законність та правопорядок

47. Правотлумачна діяльність

48. Сутність та соціальне призначення держави

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Творча особистість журналіста

50. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

51. Діяльність Євгена Коновальця

52. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

53. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

54. Політична діяльність Лазара Кагановича
55. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...
56. Діяльність першого професійного театру Полтави

57. Образ Марії у романі Уласа Самчука "Марія"

58. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

59. Комерційна діяльність

60. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

61. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

62. Товарна політика і комерційна діяльність

63. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

64. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

65. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

66. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

67. Діяльність ФАТФ

68. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

69. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

70. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
71. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів
72. Економічна сутність та форми оплати праці

73. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

74. Сутність та зміст контролю

75. Групова навчальна діяльність

76. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

77. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

78. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

79. Діяльність дошкільника

80. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Предмет політології, сутність та зміст

82. Якість та контроль якості продукції

83. Професійна діяльність шкільних психологів

84. Теорія й практична діяльність психолога

85. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

86. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
87. Геніальність та стать
88. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

89. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

90. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

91. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

92. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

93. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

94. Інвестиційна діяльність підприємства

95. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

96. Сутність та призначення фінансів

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

97. Фінансова діяльність акціонерних товариств

98. Фінансова діяльність субєктів господарювання

99. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.