Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ПІДГОТОВКА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ (60-70-І РР. ХХ СТ.) Серед чисельної верстви української інтелігенції, чільне місце посідають працівники культури. Адже вони ж завжди були тим напрочуд тонким та важливим шаром суспільства, який генерує, акумулює та несе в широкі народні маси глибокі пласти духовності, моральності, знання, сіє безцінні зерна добра, любові, справедливості. Надто зростає роль творчої інтелігенції в переломні етапи розвитку суспільства, коли особливо актуальними стають питання духовної міцності та згуртованості народу, що є важливою складовою подолання суспільних колізій. Питання про місце та роль творчої інтелігенції в розвитку суспільства знаходились в колі наукових інтересів дослідників. На наш погляд, не належну увагу науковці звертали на таку частину творчої інтелігенції, як культурно-освітні працівники. Але ж ця, безумовно найчисельніша когорта працівників культури – бібліотекарі, клубні та музейні працівники – якраз найбільш наближені до реального життя. І саме вони є безпосередніми провідниками та носіями духовності до кожної конкретної людини. Культосвітні працівники в своїй повсякденній роботі вступають в соціальні, духовні, інформаційні відносини з тисячами людей. Відтак, їх роль в духовному розвитку суспільства та вельми вагома, хоча, в силу специфіки професії, дещо інша, ніж, скажімо, у діячів літератури та мистецтва. Зараз, в період докорінної трансформації українського суспільства, коли економічна криза відчутно вразила гуманітарну сферу, гостро відчувається дефіцит духовності на всіх рівнях суспільства. Сфера культури, на жаль, не є пріоритетною. Вкрай достатнє, в силу не тільки об’єктивних причин, її фінансування привело до того, що тисячі культосвітніх працівників працюють в надважких умовах, а багато хто з них вимушений змінювати професію. Відтак, на думку автора, є доцільним кинути ретроперспективний погляд в не таке вже далеке минуле, щоб спираючись на попередній досвід (як позитивний, так і негативний), оптимізувати сучасну кадрову політику в царині культури. Звичайно, тоді були зовсім інші соціально-економічні та суспільно-політичні умови. Тоталітарний режим не міг об’єктивно сприяти повноцінному розвитку духовності та культури. Однак, по-перше, в той час було немало позитивного досвіду, не запозичити який та творчо застосувати в сучасних умовах було б, мабуть, не доцільним. Адже навіть один з найзапекліших опонентів тоталітаризму І.Дзюба відзначив: “ Не можна спрощувати культурну політику більшовицького режиму в Україні і подавати справу так, ніби вона вся зводилася до відвертого і брутального винищення української культури”1. Принагідно відзначимо й те, що багато тодішніх проблем є актуальними й зараз і вирішувати їх краще, спираючись на минулий досвід, яким би неоднозначним він не був. Хронологічними рамками об’єкту дослідження автор визначив 60-70-і роки ХХ століття. Це був період, коли СРСР досягнув піку свого розвитку тому те позитивне, що накопичене саме протягом цих десятиліть, в певній мірі може знадобитись сьогодні.

В радянські часи дана проблема була досліджена досить глибоко. Було чимало статей, дисертацій відповідного спрямування. Однак всі вони носили відверта апологетичний, заангажований характер. Сучасна українська історіографія звернулась до названої теми в 90-і роки ХХ ст. Це були в основному роботи загального характеру 2. Причому деякі з них є більш філософського та культурного, а не історичного спрямування 3. Вдалою спробою конкретно-історичного аналізу деяких аспектів проблеми є стаття В.Г. Кравчик 4. Однак об’єкт дослідження в ній обмежений територіальними рамками сільської місцевості. В пропонованій статі автор намагається, спираючись на архівний матеріал, проаналізувати різні аспекти підготовки та функціонування кадрів культурно-освітніх закладів в 60-70-і роки ХХ ст., визначити негативні та позитивні сторони процесів й зробити спробу екстраполювати їх в сьогодення. В 60-70-і роки ХХ ст. Життя в СРСР відзначалося певною суспільно-політичною стабільністю та соціально-економічним зростанням. Це дало змогу активізувати функціонування всіх сфер життя, в тому числі й духовної. В означений термін певного розвитку набула українська культура в цілому й культурно-освітні заклади зокрема. Значно розширилась їх мережа, зміцнилась матеріально-технічна база. Це викликало потребу у відповідній кількості та якості працівників. А поза як КПРС вважала категорію інтелігенції (власне, як всі інші) одним з “передових загонів ідеологічного фронту”, то їх підготовці в Радянській Україні приділяли належну увагу. КПРС ставила перед працівниками культурної ниви завдання не тільки були джерелом інформації, певної суми знань, нести в маси кращі зразки культури, але й в не меншій (а то й в більшій) мірі бути “ідеологічними бійцями” партії, проводити агітаційно-пропагандистську роботу серед населення. Домінуюча політична сила розглядала культосвітніх працівників як своїх вірних помічників в справі комуністичного виховання трудящих, провідників своєї політики та ідеології в маси. Не випадково, що працівників клубів, бібліотек, музеїв називали тоді “культармійцями”. Звичайно, що цей жорсткий ідеологічний пресинг в значній мірі зв’язував по руках працівників культури, відволікав їх від виконання істинної місії - нести людям розумне, добре, вічне. Але якщо відкинути надмірну політизацію та ідеологізацію цих суто “мирних” питань, що суперечить демократичним, загальнолюдським уявленням про місце та роль культури в житті суспільства, то можна побачити, що в досліджуваний період існувала доволі дієва (хоча й далеко недосконала) система підбору, підготовки та виховання кадрів для культосвітніх установ. Принаймні, в тоталітарному суспільстві з плановою економікою ця система давала певні результати. Вертикаль прийняття та виконання рішень була традиційною для тієї епохи: ЦК КПРС – ЦК КП України - Рада Міністрів УРСР – Міністерство культури - місцеві партійні органи – місцеві Ради. Громіздка бюрократична піраміда, але в той час вона функціонувала досить таки справно. Наприклад, ХХІV з’їзді КПРС поставив завдання “покращити забезпечення кваліфікованими кадрами культурно-просвітницькі заклади” 5.

Виконуючи рішення з’їзду, в свою чергу Пленум ЦК КП України зобов’язував Міністерство культури республіки збільшити випуск фахівців для закладів культури, покращити роботу по підбору та розподілу випускників профільних навчальних закладів 6. Далі згідно рішенню пленуму Рада Міністрів по представленню Міністерства культури затвердила план розширення підготовки кадрів для культосвітніх установ з середньої спеціальною та вищою освітою на 30-50% 7 . Хоча, безумно, далеко не всі ці рішення виконувались, але тенденція зростання мала місце. Якщо 1970 р. Навчальних закладах культури та мистецтва України навчалось 44 тис. студентів, то в 1975 р. 49 тисяч 8. В той час в республіці працювало 2 інститути культури та 26 культосвітніх училища 9. В 1966-1970 рр. Вони підготували 9 тис. фахівців в області культури та мистецтва з вищою та середньою спеціальною освітою, а в 1971-1975 рр. – 28 тисяч 10 . Питання, що стосувалися роботи з кадрами культосвітніх працівників періодично розглядалась на засіданнях районних та обласних партійних комітетів11. Зокрема, складались плани про роботу з кадрами, заслуховувались звіти про зроблену роботу тощо. Звісно, що часто все це носило формальний характер, але певний імпульс роботі все ж надавався. В багатьох районах та областях підготовка кадрів для закладів культури була частиною державного плану, обов’язкового для виконання. В цій справі використовувались і місцеві можливості. Наприклад, в 1974 р. курси при обласних управліннях культури випустили 3057 клубних та 632 бібліотечних працівника 12. Крім того, функціонували постійно діючі курси при обласних будинках народної творчості, районних будинках культури. Головним джерелом підготовки керівників гуртів художньої самодіяльності були 6 та 10 – місячні курси, створенні на базі культосвітніх училищ, музичних шкіл, професійних художніх колективів. Тільки за 1972-1974 рр. їх закінчили понад 7 тис. чоловік 13. Болючим питанням того часу було забезпечення кадрами сільських закладів культури. Із зрозумілих причин охочих їхати туди працювати було небагато. Для вирішення цієї проблеми досить широко застосовувалась практика підготовки культосвітніх працівників за рахунок колгоспів та радгоспів. На навчання посилались так звані колгоспні та радгоспні стипендіати, які по здобуттю освіти повинні були повернутись в рідні села. Наприклад, на Луганщині на передодні 50-річчя Жовтневої революції виникла так звана ініціатива підготувати до ювілею за рахунок колгоспів по два керівника гуртків художньої самодіяльності. В 1966 р. На них вчилось 267 чоловік з усіх колгоспів області 14. Слід визначити, що в означений період подібні ініціативи, приурочені до різних ювілеїв СРСР, були досить поширеними. Звичайно вони носили заформалізований, заідеологізований, разовий, компанійський характер, однак реальний позитивний результат приносили. Що ж стосується стипендіатів, то безумовно, далеко не всі вони повертались в рідні пенати, але знову ж таки ця практика в певній мірі себе виправдовувала. Принаймні, більш ефективного способу забезпечення села кадрами на той час, мабуть, не було.

Панщину, що пд кнець XVIII ст. дйшла в Польщ до вершка свого насилення, Рося ще бльше закрпила й зануздала в шори адмнстративно-бюрократичних приписв. Правда, з настанням московсько влади припинилася тут нагнка на православну церкву, але  замнила нагнка на уню, що подекуди вспла вже оформити на захдньо-европейський зразок культурне життя укранського громадянства. Позатим Рося не бачила й не хотла визнавати няко культурно-нацонально окремшности укранського населення земель, що так довго пдлягали польськй влад. Тому, приборкавши польську шляхту в  полтичних аспрацях, Рося залишила й вльну руку в економчно-суспльнй  культурно-освтнй длянц життя. Використали це поляки й за нцятивою куратора виленсько шкльно округи, князя Адама Чарторийського, при усильнй прац Тадея Чацького, зорганзували на Правобережнй Укран густу мережу середнх шкл з кременецьким лцем, як висшою школою, на чол. Протягом короткого часу вджила в тому шкльництв польська державницька традиця, що з культурно-освтно прац дуже скоро перемнися в суто-полтичну конспрацю

1. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

2. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

3. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

4. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

5. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

6. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття
7. Архітектура України кінця ХVII століття
8. Українське кіно початку ХХ століття

9. Українська література 19 століття

10. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

11. Психологічна підготовка працівника МВС

12. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

13. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

14. Матераільна відповідальність працівників

15. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

16. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

18. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

19. Фінансова звітність в Україні

20. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

21. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

22. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
23. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
24. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

25. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

26. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

27. Оформлення трудових відносин із працівниками

28. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

29. Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії

30. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

31. Допомога соціального працівника

32. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел

33. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

34. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

35. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

36. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

37. Неформальная жизнь столицы в 50-х, 60-х гг. ХХ века

38. Реформы 60 -70-х годов 19 века
39. Успехи науки и техники в 60-70 годы в СССР
40. “Великие реформы” 60-70-х годов. Отмена крепостного права

41. Политические реформы 60-70 гг.

42. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

43. Русская музыкальная культура в 60—70-х годах XIX столетия

44. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років

45. Державний лад України в роки Другої світової війни

46. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

47. Развитие американского телевидения в 60-70-е годы

48. Буржуазные реформы 60-70-х гг. и контрреформы 80-90-х гг. в Российской империи

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Економічне становище України в роки Хмельниччини

50. Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХ в.

51. Особенности экономического курса в 50-60-х годах ХХ века

52. Развитие советского общества в 60-80 гг. ХХ века

53. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

54. Реформы 60-70 годов XIX века в России и контрреформы 80-90 г.г. XIX века
55. Реформы 60-70-х ХІХ века в Беларуси
56. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

57. Україна в роки Другої світової війни

58. Україна на початку ХХ ст.

59. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

60. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

61. Внутренняя и внешняя политика России в 60-70-х гг. XIX в.

62. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

63. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

64. Український театр другої половини ХІХ століття

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

65. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

66. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

67. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

68. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

69. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

70. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
71. Законодавча база України про охорону праці
72. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

73. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

74. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

75. Культурна революція в Україні 1928-1939 років

76. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

77. Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України

78. Суспільно-політичне та культурне життя України

79. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

80. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

82. Підготовка до співробітництва України з НАТО

83. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

84. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

85. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

86. Вища освіта України і Болонський процес
87. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
88. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

89. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

90. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

91. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

92. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

93. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

94. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

95. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

96. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Профилактика производственного травматизма, как совокупность технологических, организационных и социально - культурных мероприятий

98. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

99. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.