Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Курсова робота на тему: «Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства» КИЇВ – 2008 Вступ Виробництво – це процес відтворення благ при залученні робочої сили і обладнання у сполученні з природними і матеріальними ресурсами для задоволення різноманітних потреб людини. Важливої характеристикою виробництва є його двоїстість. У кожний певний момент у процесі виробництва створюється блага, тобто має місце праця і здійснюються ї витрати, і у такий спосіб відбувається формування вартості вироблюваних благ. Виробництво завжди є процесом суспільним. Суспільне виробництво в цілому це складна і комплексна система, в якій можна виділити 3 рівні: – Працю індивідуального працівника; – Виробництво в межах підприємства, фірми (мікрорівень); – Виробництво на рівні суспільства, держави (макрорівень). Процес виробництва – це взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але відносно автономні у своєму розвитку. Важливою особливістю процесу виробництва є створення не тільки матеріальних, але й нематеріальних благ і послуг. Первинним факторами виробництва були земля і праця. З розвитком людської цивілізації з’явилися й інші речові фактори виробництва, але також похідні від землі. Речові фактори виробництва функціонують, як засоби оснащення трудової діяльності людини, примноження її продуктивної сили. Види факторів виробництва зумовлені різноманітною діяльністю людини у багатьох галузях, підгалузях, сферах, підрозділах. Мета даної роботи полягає у прогнозуванні чи максимілізації отриманих благ в процесі виробництва. Аналіз проводиться з ціллю уявити який прибуток приносить підприємство. 1. Основи виробництва 1.1 Підприємство як виробничо-ринкова система Виробництво – це процес використання робочої сили і обладнання у сполученні з природними і матеріальними ресурсами для виготовлення товарів, послуг, інформації. Виробництво – це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини, це ще й відтворення життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього фізичного існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей. Капітал – все, що створено працею людини і слугує для виробництва нових товарів (обладнання, станки, будівлі і так далі). Праця – це людська діяльність, спрямована на створення матеріальних і духовних благ для задоволення потреб людей. Створення матеріальних благ у певних межах може здійснюватися і без безпосереднього втручання людини (наприклад: автоматизоване виробництво). У такому випадку праця переміщується у сферу регулювання, управління. Земля – фактор виробництва, що являє собою не тільки сільськогосподарські угіддя, а і природні ресурси, що знаходяться у ґрунті – вода, нафта, золото, вугілля та інші. Слід зазначити властивості, якими володіють фактори виробництва. По-перше, усі фактори, що використовуються у виробництві, кількісно обмежені. Так наприклад ресурс праці обмежений не лише кількістю, а й її кваліфікацією, що ще більше обмежує даний фактор виробництва. Підприємницькими здібностями володіють лише окремі особи (вчені вважають, що їх не більше 5–7% від загальної кількості працездатного населення).

Разом з тим, потреби людства постійно зростають, що пов'язано як з кількісним приростом населення, так і з підвищенням якості життя. Тому безмежним потребам не відповідають обмежені ресурси. По-друге, фактори виробництва є універсальними. Тобто з одних тих самих ресурсів можна виробити різні блага. По-третє, фактори здатні приносити прибуток. По-четверте, фактори виробництва мають властивість взаємодоповнення. Це означає що ефективне використання одного з ресурсів можливо лише за відповідності іншого. По-п’яте, кожен ресурс може бути замінений на інший, однак до певного ступеню. Це властивість взаємозамінювання. Таким чином, один і той же результат можна отримати при різному співвідношенні факторів виробництва. Наприклад, якщо у виробництві використовуються праця і капітал, то можна визначити різні співвідношення цих факторів, що дадуть заданий результат виробництва. Підприємство – це відокремлена економічна структура, що виробляє і реалізує певні товари, послуги, інформацію. Підприємства можуть створюватися як приватними особами, так і державою. Як правило, підприємство створюється з метою отримання прибутку. Обсяг виробленої продукції залежить від таких чинників: Спосіб виробництва (технологія виробництва) Кількість ресурсів Ступінь використання ресурсів Основне питання, яке постає перед підприємством у процесі виробництва – це як найраціональніше використовувати ресурси, для того щоб отримувати більший обсяг продукції. 1.2 Параметри підприємства як мікроекономічної моделі Виробнича функція – це залежність максимальної кількості продукції, що виробляється від кількості використаних ресурсів при даній технології і повному використанню усіх ресурсів. Виробнича функція має вигляд: Q= f (L, K, Z) де Q – максимальний обсяг продукції при даній технології, L – праця K – капітал Z – земля, природні ресурси Властивості виробничої функції: При збільшенні використання одного ресурсу відбувається збільшення обсягу виробництва продукції, але лише до певної міри. Існує певна взаємозамінність та взаємодоповнюваність факторів виробництва. Використання факторів виробництва в короткостроковому періоді менш еластичне, ніж у довгостроковому. Всі ресурси у процесі виробництва поділяються на ресурси, які можна змінити швидко і легко (швидкозмінні) та ресурси, які змінюються складно та довго (довгозмінні). У зв’язку з цим періоди розвитку виробництва на: Короткостроковий період – це період виробництва, протягом якого довгозмінні фактори є незмінними. Довгостроковий період – це період виробництва, за який виробники можуть змінити всі фактори виробництва продукції. У короткостроковому періоді виробнича функція відображає максимально можливий випуск продукції за різних обсягів використання одного з факторів виробництва та незмінної кількості застосування інших виробничих факторів, тому виробнича функція у цьому випадку має такий вигляд: Q= f (x). Серед показників короткострокового періоду розвитку виробництва, слід виділити такі: Сукупний продукт змінного фактора виробництва (ТР) – це кількість продукції, що виробляється при певній кількості цього фактора за інших незмінних умов.

Середній продукт змінного фактора виробництва (АР) – це відношення сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, яка використовується у виробництві: АР = ТР/Х. Граничний продукт змінного фактора виробництва (МР) – це обсяг зміни сукупного продукту цього фактора при зміні кількості фактора на одиницю (при інших рівних умовах): МР = ∆ТР/∆Х. Витрати виробництва – це загальні витрати ресурсів і грошові витрати, що здійснюються підприємством з метою виробництва продукції. Окрім цього, ще виділяють бухгалтерські та економічні витрати. Бухгалтерські витрати включають лише фактичні витрати в грошовому виразі, підтверджені документами. Економічні витрати включають ще й недоотриманий дохід від найкращого потенційного можливого способу використання власних ресурсів (капіталу, грошових коштів). Їх різниця полягає у тому, що бухгалтерські витрати складаються лише з явних витрат, а економічні витрати – це сума явних і неявних витрат, тобто економічні витрати кількісно більші за бухгалтерські на величину неявних витрат. Існують відповідні показники для витрат і виручки: Сукупні витрати (ТС) – загальний обсяг витрат для виробництва певного обсягу продукції. Сукупна валовий дохід – грошові надходження від реалізації продукції: ТR = РQ де Р – ціна продукції, Q – кількість продукції. Середні витрати (АС) – – це обсяг сукупних витрат, що припадає на одиницю виробленої продукції: АС = ТС/Q Середній дохід (АR) – це сукупна виручка із розрахунку на одиницю продукції AR= R/Q Граничні витрати (МС) – приріст сукупних витрат для виробництва додаткової одиниці продукції МС = ∆ТС/∆Q Гранична виручка (МR) – приріст сукупної виручки при збільшенні виробництва продукції на одну одиницю: МR=∆ R/∆Q. Сукупний прибуток (ЕР) – це різниця між сукупною виручкою та сукупними втратами. Крім того, розрізняють бухгалтерський і економічний прибуток. Бухгалтерський прибуток – це різниця між сукупною виручкою і бухгалтерськими витратами. А економічний прибуток – це різниця між валовою виручкою та економічними витратами. 1.3 Однофакторна виробнича функція У короткостроковому періоді для збільшення виробництва можна змінювати обсяги лише деяких ресурсів, інші є фіксованими. Ця особливість зумовлює відмінність виробничої функції і короткострокових витрат. Внесок змінного фактора у виробничий процес обчислюють у показниках сукупного, середнього та граничного продукту в фізичних одиницях. Сукупний фізичний продукт або сумарна продуктивність змінного фактора (ТР) – це загальна кількість продукції, виробленої всіма одиницями змінного фактора в умовах незмінності інших факторів. Граничний фізичний продукт або гранична продуктивність змінного фактора (МР) – це приріст сукупного продукту, або додатковий продукт, одержаний від застосування додаткової одиниці змінного фактора:. Середній фізичний продукт або середня продуктивність змінного фактора (АР) – це кількість продукції, виробленої на одиницю затрат змінного фактора. Рис. 1.1. Криві сукупного, граничного, середнього змінного фактораПрипустимо, що фірма нарощує обсяги виробництва, збільшуючи лише кількість праці, яка є єдиним змінним фактором, за незмінних обсягів капіталу (рис. 

Найтяжча зовншньо-полтична ситуаця СССР навть повний його млтарний розгром у зовншнй вйн за найсприятлившо постави зовншнх сил до де нацонально-державного визволення Украни, без суверенне органзовано незалежно дючо власно сили, вол для Украни не принесуть. II. Сучасне мжнародне становище треба вважати переломною фазою найчорншого пероду новтньо стор найвищого пднесення розвитку московського мперялзму найбльшо дйовости його знаряддя комуно-большевизму. Вйна Нмеччини в 1941 роц проти СССР вивела Советський Союз з стану «свтового арбтра визволителя всього свту», що його вн зумв зайняти на печатках свтово вйни, вн не з сво власно вол опинився в лавах «союзникв» противникв Нмеччини; замсть диного «свтового визволителя», СССР став одним з «велико трйки». А захдн свтов потуги, з реального й конкретного в той час власного нтересу в обличч безпосередньо загрози вд Нмеччини, прийняли спвпрацювали з цим «союзником», в процес вйни та псля закнчення шукали тривкого спвжиття спвпрац з СССР на тй пдстав, що вн, мовляв, загальму свою «програму максимум» вкладеться в якусь схему свтово полтично системи, розбудовано на засад «сфер впливв», спвснування геополтичних комплексв т.Pп

1. Економіка підприємства

2. Основи економіки підприємства

3. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

4. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

5. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

6. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці
7. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства
8. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

9. Історія економічних учень

10. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

11. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

12. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

13. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

14. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

15. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

16. Роль обліку в управлінні підприємством

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

17. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

18. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

19. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

20. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

21. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

22. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
23. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
24. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

25. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

26. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

27. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

28. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

29. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

30. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

31. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

32. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты

33. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

34. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

35. Економіка підприємств будіндустрії

36. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

37. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

38. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах
39. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці
40. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

41. Основи економічних вчень

42. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

43. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

44. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

45. Моделювання економічних та виробничих процесів

46. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

47. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

48. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

50. Бізнес-план підприємства

51. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

52. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

53. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

54. Розробка підприємства LOMAPAK
55. Фінанси підприємства контрольна
56. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

57. Інноваційна діяльність підприємства

58. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

59. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

60. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

61. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

62. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

63. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

64. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

65. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

66. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

67. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

68. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

69. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

70. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
71. Облік основних засобів підприємства
72. Облік створення підприємства

73. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

74. Організація обліку власного капіталу підприємства України

75. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

76. Формування облікової політики підприємства

77. Аудит доходів підприємства

78. Аудит установчих документів підприємства

79. Правовий статус приватного підприємства

80. Реєстрація приватного підприємства

Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

81. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

82. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

83. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

84. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

85. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

86. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
87. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
88. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

89. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

90. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

91. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

92. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

93. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

94. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

95. Організація роботи підприємства

96. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

98. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

99. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.