Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Кафедра економічної кібирнетики Контрольна робота З дисципліни: “Системи обробки економічної інформацій ” Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій Зміст 1. Питання №26. Операція: поняття, класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій та організація їх виконання в економічних інформаційних системах 2. Практичне завдання Список використаної літератури 1. Питання №26. Операція: поняття, класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій та організація їх виконання в економічних інформаційних системах Операція – це комплекс дій з інформацією та її носіями, які виконуються на одному робочому місці. Виділення окремих дій в одну технологічну операцію умовне. На виділення технологічних операцій можуть вплинути різноманітні фактори. Серед них найчастіше зустрічаються: Особливості технічних пристроїв та програмних засобів, які використовуються для обробки інформації. Кваліфікація персоналу, який обробляє інформацію. Розподіл обов'язків між працівниками. Переривання процесу обробки інформації на ЕОМ через потребу виконати додаткові та допоміжні дії. Наприклад, перенесення даних на магнітну стрічку може виконуватися за допомогою спеціального пристрою – ЄС-9004. Особливості такого пристрою дають змогу переглядати набрані на клавіатурі дані на екрані дисплея, тому можливе виділення операцій переносу та контролю даних на магнітній стрічці. Перенесення даних на магнітну стрічку за допомогою пристрою ЄС-9001 не дає змоги відразу переглядати інформацію, яка набирається, тому виокремлюються дві операції: перенесення даних на носій інформації і контроль такого перенесення за допомогою інших пристроїв. Якщо спостереження за роботою операторів показують, що вони припускаються багатьох помилок при наборі даних, то в такому разі перенесення даних і відповідний контроль доручають різним операторам навіть тоді, коли технічний пристрій дозволяє одночасно виконувати набір даних і контролювати його. У такій ситуації вирізняють окремі технологічні операції перенесення даних на машинний носій і контролю такого перенесення. Розподіл обов'язків між економістами може вплинути на виділення технологічних операцій на АРМ. АРМ бухгалтера може виконувати облік заробітної плати та облік матеріалів. У бухгалтерії такі ділянки обліку звичайно закріплені за окремими бухгалтерами, тому і на АРМ їх функції відповідають окремим технологічним операціям. Можливі операції перенесення даних на жорсткий магнітний диск документів з обліку заробітної плати і операція з перенесення на гнучкий магнітний диск документів з обліку матеріалів. Переривання процесу обробки даних на ЕОМ особливо характерне для АРМ. Робота на АРМ будується за принципом вибору тієї чи іншої функції обробки інформації. Кожне переривання процесу обробки для вибору функції може бути основою для виокремлення технологічних операцій. У ряді випадків переривання обробки може бути пов'язане з установленням інших машинних носіїв інформації, виконанням тих чи інших дій за допомогою пакетів програмних засобів, які не є складовою програмного забезпечення конкретного розрахунку, копіюванням інформації по каналах зв'язку і т.і

н. Ці переривання дають змогу розбити процес обробки інформації на окремі операції. Технологічні операції за призначенням поділяються на виконавські та контрольні. Виконавські операції змінюють значення атрибутів або форму подання інформації. Контрольні операції звичайно не змінюють значень атрибутів і форми подання інформації, а лише перевіряють правильність виконавських операцій. Іноді контрольні операції можуть змінювати форму подання інформації (звичайно – це друкування інформації на папері), але лише з метою контролю. Ця нова форма подання інформації ніде більше не використовується. За ступенем механізації операції поділяються на ручні, машинно-ручні (автоматизовані) та автоматичні. Сама назва виду операції пояснює особливості її виконання. В автоматичних операціях може бути невелика кількість ручної праці. Наприклад, автоматична операція обробки інформації на ЕОМ може містити ручні дії зі встановлення машинних носіїв інформації, підготовки пристроїв до роботи тощо. За функціонально-часовими характеристиками операції поділяються на операції збору та реєстрації інформації, передавання її на обробку, підготовки машинних носіїв, обробки, видачі результатів, розмноження результатів. Кожна технологічна операція може бути віднесена до того чи іншого класу операцій за кожною з ознак класифікації. Наприклад, операція перенесення даних на магнітну стрічку – це виконавська операція, операція машинно-ручна, операція підготовки машинних носіїв. Технологічний процес обробки інформації – це сукупність взаємозв'язаних операцій, які виконуються над інформацією у певній послідовності. Технологічні операції у технологічному процесі можуть поєднуватися по-різному. Це визначає тип технологічного процесу: операційний, предметний, змішаний. В операційному технологічному процесі за окремими працівниками закріплюються одна або кілька споріднених операцій (частіше одна) з обробки будь-яких видів інформації. Наприклад, за робітником закріплюється операція перенесення інформації на «вінчестер» ПК та операція контролю такого перенесення. Цей робітник вводитиме в ПК інформацію з усіх використовуваних документів. У предметному технологічному процесі за окремими працівниками закріплюється одна або кілька (частіше кілька) операцій з обробки інформації одного виду (або з одного документа). Наприклад, за робітником закріплюються операції щодо вводу в ПЕОМ, контролю вводу, обробки та видачі результату з обліку видачі матеріалів зі складу. У разі змішаного типу побудови технологічного процесу частина операцій виконується за операційним типом, а частина – за предметним. Наприклад, на АРМ бухгалтера ввід інформації про рух матеріалів на складі виконує один працівник, про нарахування заробітної плати – другий, а обробку інформації і видачу результатів по всіх ділянках бухгалтерського обліку – третій. Кожний з цих типів організації технологічного процесу має свої недоліки і свої переваги. Операційний тип дає змогу підвищити продуктивність праці, а предметний – достовірність даних. Змішаний технологічний процес має недоліки і переваги обох типів. Які з них домінуватимуть, залежить від обсягів інформації, яка переробляється, кваліфікації працівників і т.і

н. Операції можуть виконуватися послідовно та паралельно. При послідовному виконанні кожна наступна операція на почнеться, поки не закінчиться попередня, при паралельному – кілька з них можуть виконуватись одночасно. Звичайно в технологічному процесі вирізняють три етапи: первинний, підготовчий та основний. На первинному етапі виконується збір, реєстрація інформації та передача її на обробку. На підготовчому етапі відбувається перенесення інформації на машинні носії та контроль такого перенесення. На основному етапі з допомогою ЕОМ обробляється інформація і видаються результатні зведення. Статистика показує, що коли трудомісткість всього технологічного процесу взяти за 100 %, то на первинний етап припадає 50 %, на підготовчий – 35 %, а на основний – 15 %. Реальні технологічні процеси можуть або не мати окремих етапів (первинного і підготовчого), або суміщати деякі етапи. Наприклад, за наявності на складі АРМ одночасно з виписуванням прибуткового ордера формується машинний носій інформації, тому в технології обробки інформації за зведеним обліком матеріалів відсутній підготовчий етап – він суміщається з первинним. При розгляді технології складання бухгалтерського балансу можна виявити відсутність первинного і підготовчого етапів технологічного процесу. Це пояснюється тим, що бухгалтерський баланс складається на підставі результатів обробки інформації на ЕОМ, які вже записані на машинні носії. Операції кожного етапу технологічного процесу можуть розглядатися як окремий технологічний процес. Традиційно розглядають два технологічні процеси: 1) збору, реєстрації та передачі даних на обробку; 2) обробки даних. Це пояснюється тим, що здебільшого інформація обробляється не в місцях її виникнення. Такі два технологічні процеси розділені територіально і в часі. Наприклад, на складі інформація про рух матеріалів реєструється у первинних документах, а в бухгалтерії вона обробляється. Операції збору та реєстрації інформації Технологічний процес обробки інформації починається з її збору та реєстрації. Збір інформації – це підрахування, зважування, вимірювання або інші варіанти визначення обсягів тієї або іншої господарської операції. Реєстрація – це занесення зібраних відомостей на носій інформації. Практично завжди збір та реєстрація пов'язані одне з одним. Немає сенсу збирати інформацію, не реєструючи її. Збір інформації може виконуватися вручну, автоматизовано або автоматично. Автоматизований збір виконується за допомогою вимірювальних приладів (наприклад, електронні ваги). Автоматичний збір виконується за допомогою спеціальних приладів, до яких підімкнені різні датчики та обчислювальна техніка (наприклад, система автоматичних телефонних станцій дає змогу фіксувати без втручання людини початок і кінець міжміської розмови). Реєстрація інформації також може виконуватись у трьох варіантах: автоматичному, автоматизовану та ручному. Ручна реєстрація – це виписування первинних паперових документів, а автоматизована (машинно-ручна) – це виписування первинного документа за допомогою технічного пристрою, яке дуже часто доповнюється паралельним формуванням машинного носія.

В октябре 2003 года серверы веб-витрины были перевезены на хостинг в компанию «Эквант» (дата-центр в здании Центрального телеграфа на Тверской). Новый склад В самом начале мая 2003 года склад OZON.ru переехал в новое помещение на улицу 8 Марта. Это позволило наконец-то полностью запустить всю новую схему работы, завязанную на собственный бэк-офис. Одновременно была произведена полная инвентаризация, так как каждый товар принимался по штрихкоду, и ему указывалось новое место на стеллаже. IT-отдел лелеял мысль устроить на новом складе локальную сеть по беспроводной технологии Wi-Fi, но от этого пришлось отказаться на складе была куча железа, из-за чего возникали многочисленные отражения сигнала, с которыми Wi-Fi просто не справлялся, и связь пропадала. Тогда пришлось прокладывать обычную сеть на витой паре, причем Владимир Долгов потерял дар речи, когда выяснил, что кабеля витой пары для компьютеризации нового склада нужно всего-то восемь километров. Новый склад создавал несколько неожиданные проблемы. Через некоторое время после ввода склада в эксплуатацию выяснилось, что отгрузка товаров в пересчете на одного человека очень сильно упала

1. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

2. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

3. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

4. Структура та зміст віщої освіти

5. Газові мережі: класифікація та їх трасування

6. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів
7. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі
8. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

9. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

10. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

11. Зміст та завдання професійної етики юриста

12. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

13. Роль та вміст води в організмі

14. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

15. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

16. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

17. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

18. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

19. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

20. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

21. Класифікація персоналу та форми його наймання

22. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
23. Зміст та структура документознавства як науки
24. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

25. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

26. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

27. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

28. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

29. Зміст поточних планів та організація їх розробки

30. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

31. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

32. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

33. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

34. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

35. Класифікація надзвичайних ситуацій

36. Видовий склад та чисельність птахів лісу

37. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

38. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна
39. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
40. Класифікація отруйних речовин

41. Критерії класифікації відпусток на види

42. Поняття, сутність і зміст права

43. Прийняття та зміна Конституції Угорщини

44. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

45. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

46. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

47. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

48. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

50. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

51. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

52. Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

53. Складові та об’єкти логістики

54. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо
55. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану
56. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

57. Класифікація документів

58. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

59. Класифікація документів

60. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

61. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

62. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

63. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

64. Склад та первинна переробка нафти

Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

66. Психологічний зміст характеру людини

67. Класифікації спортсменів-інвалідів

68. Національні системи класифікації готелів

69. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

70. Зміст права власності на природні ресурси
71. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
72. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

73. Безпека праці технологічних процесів РЕА

74. Моделювання технологічних процесів в рибництві

75. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

76. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

77. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

78. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

79. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

80. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения

81. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

82. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

83. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

84. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

85. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

86. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
87. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
88. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

89. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

90. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

91. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

92. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

93. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

94. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

95. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

96. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

98. Анализ состояния геоинформационных технологий в решении типовых задач управления региональной недвижимостью Тульской области

99. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.