Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Дослідити за якими схемами побудовані АБС в банківських установах вашого регіону Список використаної літератури Дослідити за якими схемами побудовані АБС в банківських установах вашого регіону Системи „Операційний день КБ”, „Валютний день КБ” комерційних банків Дніпропетровського регіону і Дніпропетровського регіонального відділення Ощадного банку України підключені до Національної системи електронних платежів (НСЕП) — це державна платіжна автоматизована комп'ютерна система, яка виконує розрахунки між банківськими установами, що розташовані на території України. Вона побудована на безпаперовому принципі передачі електронних повідомлень засобами електронної пошти НБУ. Участь комерційних банків Дніпропетровщини в НСЕП є обов'язковою. Україна — перша держава, в якій створена електронна платіжна система, що об'єднує в якості учасників усі банківські установи, розташовані на її території. В інших державах існують локальні регіональні автоматизовані розрахункові палати, або клірингові банки. Функції цих установ дещо ширші, ніж НСЕП в Україні: їх учасниками, крім банків, можуть бути безпосередньо клієнти банків, але залучення комерційних банків у такі системи не є обов'язковим. Національна електронна система платежів виконує: а) прискорення розрахунків у господарському обігу України (розрахункові документи, прийняті банком від клієнтів протягом операційного робочого дня, новині бути відображені за його кореспондентським рахунком в той самий день. За затримку виконання платежів банк сплачує штрафні санкції. Система забезпечує проходження операцій за один день, тобто практично в режимі реального часу); б) гарантованість платежу (платежі, що виконуються через НСЕП, є гарантованими для отримувача і не можуть бути повернені); в) прозорість системи розрахунків (розрахунки між комерційними банками здійснюються під контролем НБУ, тому виключена присутність «приватного» інтересу. Ця система унеможливлює умисну затримку платежів комерційними банками з метою отримання додаткових банківських ресурсів). Організація проведення розрахунків покладається на Центральну розрахункову палату (ЦРП) при НБУ. Для оперативного здійснення платежів при регіональних управліннях НБУ створені регіональні розрахункові палати, які є структурними підрозділами ЦРП. До складу програмно-технічного забезпечення НСЕП входять такі компоненти: — програмно-технічний комплекс НСЕП; — електронна пошта НБУ; — засоби захисту інформації. До складу програмно-технічного забезпечення комерційних банків Дніпропетровського регіону входять такі компоненти: — система Операційний день банку (ОДБ); — система Валютний день банку; — система Банк-клієнт; — система ТБСВК експортно-імпортного контролю (для банків з валютною, розширеною чи генеральною ліцензією НБУ); — електронна пошта Комерційного банку; — засоби захисту інформації. Система ОДБ КБ складається з таких АРМів: АРМ операціоніста, АРМ технолога (адміністратора системи), АРМ контролера. Також має такі типи АРМ: АРМ кредитного відділу, АРМ депозитного відділу, АРМ із міжбанківських розрахунків, АРМ з роботи з філіями, АРМ фондового відділу, АРМ з управління ліквідністю, АРМ з управління активами і пасивами, АРМ маркетингу.

В системі ОДБ здійснюється: - перегляд списку особових рахунків (впорядкований за даною ознакою); - перегляд історії особових рахунків (отримується на екрані розшифрування руху коштів); - перезакріплення особових рахунків – заміна одного відповідального виконавця на іншого; - розрахунок процентів за залишками на основних рахунках і сум для сплати клієнтами і сум для сплати комісії; - складання звітності, яка може видаватися на екран до друку чи надходити до каналу зв’язку для передавання в НБУ. У державній платіжній системі НСЕП реалізовано модель «брутто» рахунків. Згідно з цим механізмом розрахунки між банками здійснюються за кожним документом і лише в межах наявних коштів на коррахунку в момент виконання платежу, тобто при цьому механізмі овердрафт заборонений. Національна система електронних платежів забезпечує: — розрахунки між банками в національній валюті України; — транзакції (операції з переказу коштів) відображаються на рахунках у режимі реального часу, що дозволяє учасникам розрахунків прогнозувати ліквідність; — транзакції, що призводять до овердрафту, блокуються в системі; — відсутність будь-якіх пріоритетів обробки транзакцій, крім черговості надходження в систему; — ініційована транзакція не може бути відмінена банком-відправником; — ініціатива проведення транзакції належить банку, який дебетує свій рахунок. Можливість дебетувати рахунок іншого учасника НСЕП належить тільки НБУ для обмеженої кількості типів транзакцій. Про необхідність дебетувати рахунок іншого банку передається повідомлення через НСЕП, і рахунок дебетується за згодою цього банку; — основним режимом НСЕП є передача пакетів електронних платіжних документів. Система виключає використання паперових технологій; — організований обмін документами у вигляді технологічних циклів приймання-передачі, величина яких залежить від поточних потреб банку; — у регіональних управліннях НБУ ведеться транзитний рахунок для відображення транзакцій, які не були завершені протягом одного банківського дня. Це дозволяє організувати роботу учасників НСЕП з урахуванням специфіки діяльності кожного з них (наприклад, при збоях у роботі каналів зв'язку); — обмежень на суми транзакцій в НСЕП немає. Неявними обмеженнями є: мінімальна сума — собівартість однієї транзакції, максимальна сума — наявні кошти на рахунку НБУ; — кількість платіжних документів в одному пакеті не повинна перевищувати однієї тисячі. Комерційний банк входить до числа учасників НСЕП після підписання угоди з регіональним управлінням НБУ про відкриття кореспондентського рахунку. Установам комерційного банку за його згодою можуть відкриватись субкореспондентські рахунки. Техніку проведення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів і ОДБ банків та їх відображення в обліку комерційного банку спрощено можна проілюструвати наступною схемою (рис.1): Рис.1. Розрахунки через Національну електронну платіжну систему здійснюються автоматично, без застосування паперових документів, шляхом використання електронних розрахункових документів. Електронний розрахунковий документ — це банківське повідомлення визначеного формату, яке містить установлені реквізити та несе інформацію про перерахування коштів, набуває форми файлу при передачі електронною поштою і при збереженні на магнітних носіях.

Розглянемо послідовність проведення розрахунків (відповідно до наведеної вище схеми): (1) — на початку робочого дня регіональна розрахункова палата (РРП) отримує від операційного відділу (ОПЕРВ) управління НБУ інформацію про стан коррахунку комерційного банку (або філії) і передає цю інформацію комерційному банку (філії) каналами електронного зв'язку по електронній пошті НБУ (витяг з коррахунку); (2) — комерційний банк приймає грошово-розрахункові документи від своїх клієнтів, в яких міститься доручення на перерахування грошових коштів з їх рахунків на адресу отримувача через комп'ютерну систему Банк-Клієнт. За цими грошово-розрахунковими документами із застосуванням програми «Операційний день банку» оформляються пакети електронних розрахункових документів; (3) — комерційний банк А регіону здійснює передачу файлів електронних розрахункових документів у регіональну розрахункову палату; після отримання підтвердження від РРП у комерційному банку А операція відображається за рахунками: Д-т — поточний (або інший зазначений рахунок) № 2600; К-т — коррахунок банку-платника А № 1200; (4) — РРП здійснює обробку, відображає по технічному коррахунку електронних розрахункових документів у порядку черговості їх надходження і здійснює передачу в РРП, яка обслуговує комерційний банк отримувача грошових коштів; (5) — РРП відображає отримані електронні розрахункові документи по технічному коррахунку банку-отримувача після підтвердження від банку В (наприклад, того ж регіону); по каналах електронного зв'язку передає документи банку-отримувачу В; (6) — у банку-отримувачі В електронні розрахункові документи оформляються для кожного клієнта у формі паперового документа, який іменується «Реєстр електронних розрахункових документів». Реєстр посвідчується підписом і штампом банку та видається клієнту як додаток до витягу з рахунку. Реєстр використовується як підтвердження зарахування грошей на рахунок клієнта. Комерційний банк В зобов'язаний здійснювати обробку електронних документів у ОДБ у день їх надходження від РРП та в порядку їх надходження незалежно від змісту. В банку В надходження платежу відображається банківським записом: Д-т — коррахунок банку-отримувача № 1200; К-т — поточний (або інший) рахунок отримувача № 2600. У кінці робочого дня результати розрахунків за поточний день відображаються на кореспондентському (субкореспондентському) рахунку комерційного банку в регіональному управлінні НБУ. АБС Комерційних банків Дніпропетровського регіону працюють з НСЕП за такими моделями: Перша модель. Вона підходить для роботи банків, філії яких знаходяться в одному регіоні, наприклад, КБ „Кредит-Дніпро”. В регіональному управлінні НБУ відкривається один консолідований субрахунок для головного банку та всіх його філій. Облік на субрахунку ведеться загальними сумами, без вирізнення внеску кожної філії. Тобто філії не мають власних субрахунків, але для кожної з них відкривається технічний коррахунок і кожна філія є повноправним учасником НСЕП. Головний банк керує розміром коштів, у межах яких філії можуть виконувати платежі, шляхом виділення ліміту для кожної філії.

В зависимости отPваших требований банк непосредственно выдаст гарантию вPпользу бенефициара или поручит выдачу гарантии банку-корреспонденту вPстране импортера. ПоPжеланию Клиента гарантия может быть предоставлена вPформе эмиссии резервного аккредитива. Глава 7. Интернет-банк Система «Интернет-Банк» представляет собой специализированную систему дистанционного банковского обслуживания удаленного управления счетами через Интернет. Система «Интернет-Банк» расширяет возможности компании поPсовершению платежей, предоставляя свободу выбора режима общения сPбанком. Система «Интернет-Банк» позволит самостоятельно, без посторонней помощи, совершать большинство банковских операций иPполучать всю необходимую Вам информацию вPлюбом месте, где есть компьютер сPдоступом вPИнтернет. Интернет-банк реализован сPучетом всех требований Банка России что дает возможность корпоративным клиентам отправлять вPбанк следующие финансовые документы: Платежное поручение Платежное требование Инкассовое поручение Аккредитив Заявление обPотказе отPакцепта Кассовая заявка Реестр переданных наPинкассо расчетных документов Заявление наPперевод валюты Поручение наPпокупку валюты Поручение наPпродажу валюты Поручение наPобязательную продажу валюты Поручение наPконвертацию валюты Заявление наPоткрытие импортного аккредитива Заявка наPвыдачу наличной валюты Справка оPвалютных операциях Корпоративные клиенты могут получать изPБанка следующие типы документов: Выписка поPсчету заPпроизвольный период Оборотно-сальдовая ведомость заPпроизвольный период Платежное требование, выставленное Клиенту Глава 8

1. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

2. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

3. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

4. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

5. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

6. Дослідження харчування
7. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
8. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

9. Про методи дослідження малих річок

10. Спектральні наземні дослідження

11. Механизм обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк")

12. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

13. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

14. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

15. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

16. Методи та етапи статистичного дослідження

Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки

17. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

18. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

19. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

20. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

21. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

22. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
23. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв
24. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

25. Дослідження методів чисельного інтегрування

26. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

27. Дослідження чисельних методів інтегрування

28. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

29. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

30. Медичні дослідження Герофіла

31. Дослідження активних фільтрів

32. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

34. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

35. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

36. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

37. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

38. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
39. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"
40. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

41. Маркетингові дослідження

42. Маркетингові дослідження діяльності фірми

43. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

44. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

45. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

46. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

47. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

48. Дослідження асортименту пральних машин

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

49. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

50. Дослідження поведінки споживачів

51. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

52. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

53. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

54. Исследование математических моделей оптимизации обслуживания сложных систем
55. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
56. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

57. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

58. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

59. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

60. Променеве дослідження молочної залози

61. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

62. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

63. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

64. Променеве дослідження щитоподібної залози

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

65. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

66. Дослідження ділової кар’єри менеджера

67. Дослідження мотивації на досягнення

68. Методи дослідження затрат робочого часу

69. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

70. Методи тестування у дидактичних дослідженнях
71. Основи наукових досліджень
72. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

73. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

74. Методи наукових і експериментальних досліджень

75. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

76. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

77. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

78. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

79. Організація патопсихологічного дослідження

80. Структура психологічного дослідження

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

82. Дослідження тривожності п’ятикласників

83. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

84. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

85. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

86. Педагогічний експеримент як метод дослідження
87. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
88. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

89. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

90. Програма соціологічного дослідження

91. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

92. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

93. Дослідження однофазного трансформатора

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

95. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

96. Дослідження фототранзистора

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

98. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

99. Прогностичні дослідження маїбутнього


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.