Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація оплати праці на підприємстві

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

смотреть на рефераты похожие на "Організація оплати праці на підприємстві" Экономіка праці Реферат на тему: Організація оплати праці на підприємстві Зміст 1. Сутність заробітної плати 3 2. Склад фонду заробітної плати 4 3. Форми та системи оплати праці 6 4. Висновки 8 Список використаної літератури 9 1. Сутність заробітної плати Згідно з Законом України “Про оплату праці”, заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникам за виконану їм роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконанн роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. На більшості підприємств України в основу організації заробітної плати покладені такі принципи: 1. Здійснення оплати праці в залежності від кількості та якості праці, від кінцевих виробничих результатів з урахуванням умов та особливостей праці. 2. Систематичне підвищення рівня реальної оплати праці, тобто перевищення темпів зростання номінальної заробітної плати над інфляцією. 3. Перевищення темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної плати. 4. Подолання усіх видів зрівнялівки у розподілі коштів на оплату праці. 2. Склад фонду заробітної плати Організація оплати праці на фірмі включає 4 елементи: 1. Формування фонду оплати праці. 2. Нормування праці. 3. Розробка тарифної системи (тарифне нормування праці). 4. Розробка ефективних систем оплати праці. Фонд заробітної плати підприємства складається з 3-х елементів: 1. Основна заробітна плата. 2. Додаткова заробітна плата. 3. Інші заохочувальні та компенсаційні витрати. Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, посадові обов(язки та ін.). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. Основна заробітна плата – це оплата праці у межах встановлених норм (нормативна заробітна плата). До фонду основної заробітної плати крім заробітної плати, нарахованої за виконану роботу, відповідно до встановлених норм праці, включають: – суму процентних або комісійних нарахувань, в залежності від обсягу виручки (доходу, прибутку), отриманої від реалізації продукції, робіт та послуг у випадках, коли вони є основною заробітною платою (для продавців, торгових агентів та ін.); – суму авторських гонорарів працівників мистецтва, оплата яких здійснюється за ставками чи розцінками за відповідні роботи. Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлених норм, за трудові успіхи, винахідливість та особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством та премії, пов(язані з виконанням виробничих завдань та функцій. До фонду додаткової заробітної плати входять: – надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів кваліфікованим робітникам, зайнятих на особливо відповідальних роботах; за класність водіям, робітникам локомативних бригад, бригадирам із числа робітників, не звільненим від основної роботи; за знання іноземної мови; за суміщення професій та розширення зон обслуговування; за роботу у важких, шкідливих, особливо важких та шкідливих умовах; робітникам на підземних роботах; – премії робітникам, керівникам спеціалістам та ін.

службовцям за виробничі результати; виконання і перевиконання виробничих завдань; підвищення продуктивності праці; поліпшення кінцевих результатів виробничої діяльності; за економію сировини, матеріалів та ін.; – оплату праці у вихідні, святкові та неробочі дні та надурочний час; оплата щорічних відпусток. До інших заохочувальних та компенсаційних витрат включаються: виплати за підсумки роботи організації за рік (13-а заробітна плата); компенсаційні та інші грошові виплати, які не передбачені актами чинного законодавства; оплату простоїв не з вини працівника; винагороди за винаходи та раціоналізації пропозиції; матеріальна допомога. Джерелами коштів на оплату праці працівників господарчо-розрахункових організацій є частина доходу та інші кошти, отримані внаслідок їх господарської діяльності. Для установ та організацій, які фінансуються з бюджету, це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержана внаслідок господарської діяльності та ін. джерел. Розрахунок фонду заробітної плати управлінського персоналу, наукових робітників та інших службовців, виконується згідно з штатним розкладом, посадовими окладами без розділення на основну та додаткову заробітну плату. Законодавчо встановлюється також мінімальна заробітна плата – це розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче від якого не може провадитись оплата за виконану працівником погодинну норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлена в розмірі 55 грн. 3. Форми та системи оплати праці Існує тарифна система оплати праці, яка складається з наступних елементів: 1. Тарифні сітки, які встановлюють диференціацію в залежності кваліфікаційних розрядів та різновидів робіт. 2. Тарифні ставки, які визначають розмір оплати праці за одиницю часу. 3. Тарифно-кваліфікаційні довідники, в яких всі роботи розділяються на групи і встановлюються вимоги до відповідних виконавців робіт. 4. Доплати до тарифних ставок за шкідливість, суміщення професій, розширення зон обслуговування, оплати на дорочний час та інше. Крім диференціації рівня оплати праці на кожному окремому підприємстві діють міжгалузеві співвідношення, якщо диференціація виконується за рахунок тарифних коефіцієнтів, які визначаються: – тарифна оплата праці і-ого розряду. Межгалузева диференціація здійснюється за допомогою коефіцієнтів співвідношення мінімальних тарифних ставок по галузям до мінімальної заробітної плати. Наприклад він складає для: машинобудування – 1,08 1,41 вугільної промисловості – 1,45 2,75 атомних електростанцій – 1,31 Взагалом працівники можуть отримувати заробітну плату по одному з трьох варіантів: 1. За свою продуктивність праці, тобто за кожну одиницю виробленої продукції чи виконаної роботи ( відрядна форма оплати праці ). 2. За відпрацьований час ( почасова форма ). 3. За будь-яке поєднання цих двох першех варіантів. Для того, щоб компенсувати турботу працівників з приводу можливих коливань рівня їх заробітної плати всі роботодавці в цьому світі збільшують погодину оплату відрядників. В Україні використовується дві почасові системи оплати праці: – проста-почасова; – почасово-преміальна.

При простій почасовій системі оплати праці заробіток робітника визначається кількістю відпрацьованого часу, та рівнем оплати ( тарифній ставці ) за фактично відпрацьований час. Різновидом почасової системи є місячна ставка. При цьому, якщо не відроблено повний місяць, а заробітна плата одержується за ставкою, то вона дорівнює: ПМС - повна місячна ставка k - кількість робочих днів - фактично відпрацьована кількість днів. Почасово-преміальна – це проста почасова, яка доповнена преміюванням за досягнення конкретної кількісних та якісних результатів. Заробіток визначається таким чином: , де m – година ( дена ) тарифна ставка; – відпраціваний час; П – розмір премій за досягнення встановлених показників та умов преміювання; K – розмір премій за кожний процент перевиконання показника преміювання; – відсоток (кількість пунктів ) перевиконання показника преміювання. Показники преміювання – це ті виробничі вимоги, виконання яких забезпечує нарахування премій. Умови преміювання – це ті виробничі вимоги невиконання яких зумовлює невиплату нарахованої премії, або зменьшує її. Приклади показників та умов преміювання: 1. Виконання та перевиконання виробничіх завдань. 2. Робота по технічно-обгрунтованим нормам. 3. Зниженя браку. 4. Здача продукції з першого пред’явлення. Система оплати за посадовими окладами практично ні чим не відрізняється від простої почасової і використовується для службовців. Відрядна форма оплати праці стимулює поліпшення об’ємних та кількісних показників роботи. Вона використовується, якщо збільшення виробітку веде до підвищення ефективності роботи підприємства або іншої економічної організації у цілому. Заробітна плата за цією системою розраховується як добуток тарифної ставки і кількості об`єкту оплати. 4. Висновки Основним джерелом доходів найманих працівників (на їх частку припадає понад 90% зайнятого працездатного населення) є і надалі залишатиметься заробітна плата. Нині саме заробітній платі належить переважаюче значення в мотиваційному механізмі. Заробітна плата має бути водночас і "годувальницею", і "пряником", і "батогом", і "кермом". Вона має забезпечувати об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили і ефективного функціонування виробництва обсяг життєвих благ, які працівник має отримати в обмін на свою працю, моральне і фізичне задоволення від виконованої птаці. Тому питання про оплату праці та її вдосконалення є і буде актуальним. Список використаної літератури 1. Закон України від 4.09.1994 р. “Про межу малозабеспеченності” //Відомості Верховної Ради України. – 1994. 2. Закон України від 20.04.1995 р. "Про оплату праці" //Відомості Верховної Ради України. – 1995. 3. Іванкевич. Законодавство України щодо виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.- Україна: Аспекти праці, № 6, 1998 4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: 1978. 5. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення – К.: фірма “Праця”, – 1997. 6. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник.-К.:КНЕУ,1998.

Не шукати готових кадрв, бо таких нколи нема, хба при такй систем, яка вже сама хилиться до падння, а тльки виховувати х, моблзувати й органзувати з таких людей, як до цього надаються свою настановою  характером. Творення, формування кадрв для визвольно боротьби це   найсуттвше, головне завдання цлого революцйного процесу. Найбльша частина уваги, енерг  революцйно д мусить бути спрямована на те, щоб свою дею захопити щораз бльшу кльксть найкращих людей, щоб з стану пасивного улягання ворожй систем привести х у стан активного спротиву й поборювання ворога; щоб органзацйною працею  розгортанням революцйно боротьби створити з них зформован кадри свдомих борцв за визволення  за побудову нового ладу нацонального визволення  нацонально незалежности, свободи  справедливости. Основна частина боротьби революцйно органзац з ворогом це   боротьба за душу людини, за дейний вплив на цлий нард, за поширення де й концепц визвольно революц серед найширших мас народу, захоплення х цю дею  через це приднання х на бк визвольно боротьби

1. Основи організації оплати праці

2. Організація праці

3. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

4. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

5. Інтернаціоналізація підприємств

6. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
7. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
8. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

9. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

14. Організація обліку на підприємстві

15. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

16. Організація управлінського обліку на підприємстві

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

17. Ревізійні комісії підприємств і організацій

18. Організація збутової діяльності на підприємстві

19. Організація виробництва на металургійному підприємстві

20. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

21. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

22. Організаційний розвиток підприємств
23. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
24. Організація грошових розрахунків на підприємстві

25. Інтеграційні форми підприємств і організацій

26. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

27. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

28. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

29. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

30. Організація охорони праці на виробництві

31. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

32. Організація охорони праці на виробництві

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

33. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

34. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

35. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

36. Організація обліку власного капіталу підприємства України

37. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

38. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
39. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
40. Організація роботи підприємства

41. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

42. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

43. Організаційна структура підприємства

44. Організаційна структура управління підприємством

45. Організація діяльності підприємства

46. Організація управління персоналом підприємства

47. Основні напрямки організації праці менеджера

48. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения

49. Формування організаційних структур управління підприємством

50. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

51. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

52. Організаційна і виробнича структура підприємства

53. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

54. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
55. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
56. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

57. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

58. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

59. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

60. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

61. Організація приймання товару в аптеці

62. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

63. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

64. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

66. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

67. Організаційна система управління природокористуванням України

68. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

69. Державне і договірне регулювання оплати праці

70. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
71. Реструктуризація підприємств
72. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

73. Правила поведінки на підприємстві

74. Облік витрат на оплату праці

75. Організація обліку грошових коштів

76. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

77. Організація евакуаційних заходів

78. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

79. Рельєф та ландшафтна організація

80. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

81. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

82. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

83. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

84. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

85. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

86. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
87. Організація касових операцій у банківських установах
88. Організація ресурсної бази банків в Україні

89. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

90. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

91. Організація будівельного майданчика

92. Рівні організації організму людини

93. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

94. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

95. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

96. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

98. Бухгалтерський облік на підприємстві

99. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.