Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ 1. Проблеми виховання в системі поглядів В.О.Сухомлинського та К.Д.Ушинського 1.1 Місце педагога в системі освіти за В.О.Сухомлинським 1.2 Сухомлинський про розвиток мислення школярів 1.3 Проблема виховання характеру людини в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського 2. Застосування ідей Сухомлинського та Ушинського в процесі навчання дітей початкової школи 2.1 Моральне і естетичне виховання молодших школярів 2.2 Ідея народності виховання за Ушинським 2.3 Використання спадщини В. О. Сухомлинського в системі сучасного родинного виховання Висновки Література Вступ У наш час реформаційних перетворень в усіх сферах життя суспільства, формування громадянського, ринкового, конкурентного середовища проблема виховання сильного характеру людини, здатного долати труднощі, характеру підприємливого, морального, практичного постає особливо гостро. З огляду на це для педагогіки актуальним с вивчення, узагальнення та систематизація усього педагогічного досвіду, пов'язаного з цією проблематикою. Тому доцільно буде звернутися до витоків сучасної вітчизняної педагогічної думки і проаналізувати творчість видатних українських педагогів В.О.Сухомлинського та К.Д. Ушинського. Актуальність. Творчість Сухомлинского та Ушинського з кожним роком залучає усе більш пильну увагу світової наукової і педагогічної громадськості як у нашій країні, так і за рубежем. Розроблена ним педагогічна система не тільки збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями і положеннями, внесла вклад як у теорію, так і в практику утворення і виховання, але і стала значним, революційним етапом у розвитку вітчизняної педагогічної думки. Мета роботи – проаналізувати проблему виховання в педагогічній та літературній спадщині педагогів. Предмет дослідження – педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського та К.Д. Ушинського. Об`єкт дослідження – можливості використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського та К.Д.Ушинського в сучасній школі. Завдання: Проаналізувати проблеми виховання в системі поглядів В.О. Сухомлинського та К.Д.Ушинського. Проаналізувати можливості використання ідей видатних педагогів в сучасній школі. Практичне значення. Погляди і педагогічні надбання В.О Сухомлинського та В.К.Ушинського набувають великої актуальності в наш час. Сучасні пошуки в освіті відображають вимоги, які демократичне суспільство ставить до своїх громадян. Мета цих пошуків — максимальний розвиток особистості у розумно організованому, правовому суспільстві, коли держава і людина служать один одному. У розвиненому демократичному суспільстві відбувається певна гармонізація привілеїв і зобов'язань людини і держави. Сьогодні пропагуються різні концепції виховання. Велику увагу привертають ті, що спираються на національну ідею і базуються на етнічних засадах. Це виховання на традиціях народу, з урахуванням базових потреб характеру, де біологічний і географічний чинники відіграють велику роль. Друга тенденція — орієнтація на світовий педагогічний процес — полікультурне виховання — виховання в дусі відкритості, толерантності, діалогу культур. Об'єднуючою ідеєю процесу виховання підростаючого покоління, має стати ідея національної консолідації і ідея реального гуманізму.

1. Проблеми виховання в системі поглядів В.О.Сухомлинського та К.Д.Ушинського 1.1 Місце педагога в системі освіти за В.О.Сухомлинським В сучасних умовах виключно важливе значення має методологічне, теоретичне обґрунтування цілей сучасної шкільної освіти. Актуальність розгляду цієї проблеми зумовлена і тим, що у багатющій спадщині вченого, здається, не залишилось жодної галузі педагогіки, які він залишив поза увагою. Різноманітність і вичерпність розкриття різних педагогічних галузей зумовлює наше прагнення розібратися у цьому феномені. Що ж як вчений-теоретик він вважав головною метою освіти, а які цілі похідні. З часом відчутніше виявлялось розуміння Сухомлинським, виховання, як процесу розгортання вроджених властивостей дитини у спеціально організованому соціумі. Наприкінці 60-х років у світогляді вченого відбувався перехід від суто інтернаціоналістичної педагогіки до акцентування на національну, українську, від войовничого атеїзму до опори на народну культуру педагогіки. Утвердження ідеалів комуністичного виховання відбувалось на основі розкриття таких загальнолюдських цінностей, як добро, честь, совість, повага, відданість Батьківщині тощо. У контексті цього особливий інтерес має розгляд однієї з останніх праць вченого &quo ;Проблемами виховання всебічно розвиненої особистості&quo ;, що була підготовлена як доповідь докторської дисертації. Як Сухомлинський розумів сутність поняття &quo ;всебічний розвиток&quo ;? &quo ;.Це створення індивідуального людського багатства, яке поєднує в собі високі ідейні переконання, моральні якості, естетичні цінності, культуру матеріальних і духовних потреб. Міркувати про всебічний розвиток не можна без винятково важливого застереження: справжній всебічний, розвиток — це гармонія того, що людина дає суспільству і того, що вона одержує, споживає. Повне задоволення людських потреб немислиме без розвитку найважливішої потреби - потреби працювати. Виховання всебічно розвиненої особистості не означає, що кожна людина тільки кимсь виховується. Активність прагнень особистості до ідеалу—необхідна умова, перетворення в життя і соціального, і педагогічного, аспектів ідеї всебічного розпитку особистості. Як бачимо, Сухомлинський визначає три рушійні, сили розвитку і виховання: саму індивідуальність, тобто її природу, спеціально організований соціум, і власну активність людини. Застерігаючи примітивне розуміння сутності цього поняття деякими педагогами, він підкреслював, що ідея всебічного розвитку несумісна з верхоглядством і всезнайством. &quo ;Виховання всебічно розвиненої особистості — це вміння розібратися у великій кількості найскладніших і немовби непомітних на перший погляд залежностей бути мудрим вихователем — означає насамперед розуміти причинно-наслідкові зв'язки в сьому, що ми повсякденно бачимо, робимо, чого ми чекаємо&quo ; В. Сухомлинський висловив виключно важливу ідею, що гармонія виховання визначається чимось провідним, яке впливає на всі інші якості виховання. Цим провідним компонентом є моральність, тому стрижнем всебічнорозвинутої людини є її духовність. Нерівність розумових здібностей розуміється частиною педагогів як перешкода всебічному вихованню.

Сухомлинський оптимістично і гуманно розглядає цю проблему як розвиток духовних сил у найслабшого вихованця. Моральність — це та сфера, де він може виявити себе. &quo ;Цією сферою і є моральний розвиток. Тут жодній людині не закрита дорога до вершин, тут справжня і безмежна рівність, тут кожний може бути великим і неповторним &quo ;Усе, що робиться в школі, повинно мати глибокий моральний смисл&quo ; . Далі Сухомлинський визначає проблеми — цілі виховання. Передусім ставлення учнів до навчання, гармонія особистого щастя і суспільного блага, уміння підкоритися громадському обов'язку. Наступне — це виховання потреб, культура бажань. Значною мірою це визначається тим, писав Сухомлинський, як у житті встановлюється гармонія між задоволенням матеріальних потреб і становленням, розвитком потреб духовних. Василь Олександрович відмічав, що може бути добре налагоджений навчально-виховний процес, а духовного життя по суті немає, тоді відбувається &quo ;Збагачення розуму при зубожінні душі&quo ;. Засвоєння міцних, глибоких, осмислених знань, вироблення на все життя невикорінного людського бажання знати більше, ніж я знаю сьогодні, — така шоста проблема реалізації ідеї всебічного розвитку особистості . Нарешті він вказує, що все виховання вимагає високої педагогічної культури сім'ї, виховання у дітей моральної зрілості, дорослості. У працях &quo ;Духовний світ школяра&quo ;, &quo ;Народження громадянина&quo ;, &quo ;Як виховати справжню людину&quo ; В.Сухомлинський створив ідеал справжньої людини, яка може бути нашим сучасником: відданість рідній землі, рідному народові, обов'язок перед ними, любов до рідної мови, повага до старших, любов до матері і батька, бережливе ставлення до природи, доброта, працелюбність тощо. Ідеал справжньої людини визначений Сухомлинським на засадах загальнолюдських цінностей і народної педагогіки. 1.2 Сухомлинський про розвиток мислення школярів Школа стоїть на позиціях розвивального навчання і робить багато, щоб підготувати творчу, мислячу особистість. Тому виховання активної життєвої позиції особи органічно пов'язане з формуванням її мислення, розвитком та удосконаленням усіх якостей розуму. В.Сухомлинський, зокрема, писав &quo ;мислення — це дискретна робота мозку: мозок вмить відключається від однієї думки і переключається на іншу, потім знову повертається до першої і т.д.&quo ; . Ця особливість мозку і є механізмом мислення, вважав він. В.Сухомлинський рекомендував учителям навчати учня уміння аналізувати свої думки, а також вивчати мислительну діяльність учня, щоб правильно керувати нею. &quo ;Це переключення відбувається вмить і від його швидкості залежить здатність зберігати і осмислювати в свідомості об'єкт пізнання&quo ;. Розумовий розвиток, вважав В.Сухомлинський, був би неможливий без спеціальної його спрямованості та розвитку розумових сил і здібностей дітей. Над цим учителі Павлиської школи розпочинали працювати задовго до вступу дітей до школи. Водночас звертали увагу на те, як міркують діти, як проявляється дискретність роботи їхнього мозку. Активне формування мислення учнів потребує від учителя глибокого проникнення у взаємозв'язки навчання та розвитку дитини, проблемного навчання, оптимізації навчально-виховного процесу.

Лекция вдвоем - эта разновидность лекции является продолжением и развитием проблемного изложения материала в диалоге двух преподавателей. Здесь моделируются реальные ситуации обсуждения теоретических и практических вопросов двумя специалистами. Например, представителями двух различных научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником того или иного технического решения и т.д. Необходимо, чтобы:  диалог преподавателей демонстрировал культуру дискуссии, совместного решения проблемы;  втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее. Преимущества такой лекции:  актуализация имеющихся у студентов знаний, необходимых для понимания диалога и участия в нем;  создается проблемная ситуация, развертываются системы доказательств и т.д.;  наличие двух источников заставляет сравнивать разные точки зрения, делать выбор, присоединяться к той или иной из них, вырабатывать свою;  вырабатывается наглядное представление о культуре дискуссии, способах ведения диалога совместного поиска и принятия решений;  выявляется профессионализм педагога, раскрывая ярче и глубже его личность

1. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

2. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

3. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

4. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

5. Педагогічні ідеї Гринченка

6. Педагогічні інновації
7. Педагогічні погляди Арістотеля
8. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

9. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

10. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

11. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

12. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

13. Літературна спадщина Франческо Петрарки

14. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

15. Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

16. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

17. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

18. Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах

19. Педагогіка як наука про виховання

20. Педагогічна спадщина Неплюєва

21. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

22. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога
23. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності
24. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

25. Патриотизм–источник духовных сил воина

26. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

27. Духовная и художественная культура Древней Греции

28. Духовная культура

29. Роман "Пути небесные" как итог духовных исканий Ивана Сергеевича Шмелева

30. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

31. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

32. Роль художественной литературы в духовно-нравственном развитии будущего офицера

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

33. Профессиональное мастерство социального педагога

34. Педагоги-новаторы. Ш.А.Амонашвили

35. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

36. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

37. Личностные качества педагога

38. Главные духовные болезни современного общества
39. Профориентация школьников и формирование элементов духовной культуры
40. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

41. Жизнь и творчество Дэвида Духовны

42. Духовная история Православия

43. Национальные казахские виды спорта. Их роль в духовном и физическом развитии молодежи

44. Система восточных единоборств как виды духовного искусства

45. Русская духовная культура, история, перспективы

46. Духовные основы и динамика российской цивилизации

47. Духовный мир и быт в эпоху реформ (1991-1997)

48. Становление духовной школы Сибири

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Рыцарь духовного наследия казахского народа - Кенесары Касымов

50. Мудрость «безумных речей». О духовном наследии Чжуан-Цзы

51. Концепт «культурное гнездо» и региональные аспекты изучения духовной культуры Сибири

52. Искусство — важнейший вид духовной деятельности

53. Духовный поиск Андрея Платонова

54. Этническая группа духовных русских христиан (молокан) в Армении
55. Русская духовность и особенности религиозности
56. Песенно-поэтическое творчество иеромонаха Романа (Матюшина): духовное содержание и образный строй

57. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала XX вв на уроках литературы

58. Духовная и художественная культура Греции

59. Духовная культура

60. Духовные ценности ислама

61. Материальная и духовная культура восточных славян в VI-VIII веках

62. Духовная родина человека

63. Над чем смеялся Гоголь. О духовном смысле комедии "Ревизор"

64. Духовное становление человека на войне

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Духовное перерождение Ниловны в романе Горького "Мать"

66. Духовное становление личности

67. Духовная эволюция Пьера Безухова

68. Духовно-религиозные искания М.А. Булгакова (по роману «Мастер и Маргарита»)

69. Духовные и нравственные поиски личностей по повести Куприна "Поединок"

70. Нравственное и духовное воспитание современной молодежи
71. Поэзия «духовного царства животных»
72. Баллада А. фон Платена «Klaglied Kaiser Otto des Dritten» и традиция духовной песни

73. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

74. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

75. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.

76. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.

77. Духовные и конструктивные основы византийской певческой системы

78. Станислав Нейгауз - педагог

79. Роль музея в духовно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста

80. Великий русский педагог К.Д.Ушинский

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

81. Общественная педагогия

82. Духовно-нравственное и физическое здоровье: параметры взаимозависимости

83. Церковно-религиозная педагогия

84. Концепция духовно-нравственного воспитания средствами искусства

85. Православная педагогика как система духовно-нравственного становления личности

86. Духовное чтение и беседы. О православном воспитании дошкольников
87. Интернет в учебной деятельности молодого педагога
88. О новых подходах к преподаванию духовно-нравственных дисциплин

89. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

90. Духовно-нравственное воспитание в семье

91. Педагогіка - контрольна

92. Педагогический инструмент социального педагога по работе с подростками

93. Профессиональная компетентность и культура педагога

94. Формування духовності учнів у навчальному процесі

95. Состояния тревожности у педагогов

96. Внутренне-целостная личность: путь к духовному идеалу через осмысление бытия

Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны

97. Государственная педагогия

98. Закономерности духовного развития человека и общества в целом

99. Результаты на уровнях миссии и духовности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.