Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Тема: Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку ПланВступ Розділ 1. Загальні основи управління системами якості послуг зв’язку 1.1. Сутність і значення системи якості для підприємства 1.2. Системне управління та методи контролю якості на підприємстві 1.3. Динаміка розвитку якості надання послуг мобільного зв’язку в Україні Розділ 2. Аналіз системи якості послуг мобільного зв’язку в компанії «Київстар» 2.1. Загальна характеристика компанії «Київстар» 2.2. Структура управління компанією «Київстар» 2.3. Аналіз економічних показників розвитку компанії «Київстар» 2.4. Оцінка стандартів якості в компанії «Київстар Розділ 3. Вдосконалення системи якості надання послуг мобільного зв’язку в компанії «Київстар» 3.1. Вдосконалення елементів програми якості послуг мобільного зв’язку компанії «Київстар» 3.2. Розробка критеріїв оцінки якості обслуговування абонентів мобільного зв’язку «Київстар» 3.3. Вдосконалення методів планування процесу підвищення системи якості послуг мобільного зв’язку в компанії «Київстар» Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки Вступ Нині стає дедалі очевидним, що останні десятиріччя 20-го століття ввійдуть в історію як переломний рубіж у розвитку світової цивілізації. Глибокі зміни охопили всі основні сфери життєдіяльності суспільства, держави, а також не промайнули вони сферу інфраструктури. Діяльність людей в основних аспектах суспільного життя здійснюється з неодмінним залученням засобів відповідної розвиненої інфраструктури. Швидкість і масштаби розвитку та поширення інфокомунікацій, їх вплив на культурні, соціальні, економічні та політичні трансформації в суспільстві дають підстави оцінювати характер і відкривають нову еру в історії людської цивілізації. Одним з видів інфокомунікацій є мобільний зв'язок. Кількість підприємств, що прагнуть закріпитись у галузі мобільного зв’язку зростає, тому що галузь приваблює високим рівнем прибутку, стійким попитом на послуги. Підприємства, які нещодавно прийшли в галузь пропонують послуги по більш низьким цінам та низькою якістю. Така тенденція може привести до непропорційного росту споживчого попиту відносно пропозиції в цілому по галузі, що негативно для ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.». Тому дипломна робота присвячена дослідженню якості послуг мобільного зв’язку. Мобільний зв’язок — це новий рівень комфорту і свободи спілкування, це можливість організовувати своє життя, піклуватися про близьких і про те, що є для нас важливим. Темпи сучасного життя і ті вимоги, які воно ставить перед нами, роблять мобільний зв’язок нашим надійним і необхідним партнером, який супроводжує нас протягом усього дня. Компанія «Київстар» — закрите акціонерне товариство, яке було засноване в 1994 році і є лідер мобільного зв’язку України. Штат співробітників «Київстар» налічує 120 чоловік. «Київстар» – один з найкрупніших операторів на території України. Жоден інший не може порівнятися з нею по масштабності. «Київстар» забезпечує покриття території, де проживає 99% населення України, охоплюючи своєю мережею всі великі і малі міста і понад 28 тис.

сільських населених пунктів, всі основні національні і регіональні траси, більшість морського і річкового побережжя України. Серед людей, для яких мобільний телефон це невід'ємна частина життя, роботи, відпочинку, компанія користується великою популярністю. І пояснюється це не тільки тим, що оснащена вона новітнім устаткуванням, прекрасно підготовленим персоналом і розвиненою мережею сервісних центрів, але неабиякою мірою і тим, що у &quo ;Київстар&quo ; найдоступніша вартість ефірного часу, широкий діапазон тарифів, гнучка система знижок і маркетингових пропозицій. В умовах жорстокої конкурентної боротьби й швидко мінливої ситуації підприємства повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову стратегію підвищення якості пропонованих товарів чи послуг, що дозволяла б їм встигати за змінами зовнішнього середовища. На сьогодні у світі створена нова стратегія, яка трактує якість як найбільш важливий фактор в забезпеченні конкурентноздатності будь-якої компанії. У зарубіжній практиці виділяють такі два основних елементи стосовно якості: відповідність цілям проекту та відповідність вимогам споживачів. З переходом до ринкових відносин в Україні проблема якості постала перед кожним виробником. Саме вирішенням цієї проблеми повинен займатись проект-менеджер. Завдання забезпечення якості проекту актуальне на всіх фазах його життєвого циклу. Нова політика управління базується насамперед на розумінні учасниками проектів життєвої необхідності забезпечення їх якості. Ціллю управління якістю є описання того, що забезпечить виконання лозунгу “В нашому проекті ми боремося за якість” та як він буде впроваджуватися в життя. В дипломній роботі розглядаються питання формування програми з підвищення якості послуг, які надає підприємство – оператор мобільного зв’язку, відповідно до результатів аналізу. Мета дослідження полягає у розробці системи вдосконалення управління якістю оператора мобільного зв’язку та формулюванні рекомендацій керівництву ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» щодо заходів з підвищення рівня якості пропонованих послуг. Відповідно до мети були поставлені основні завдання: - дослідити теоретичні аспекти поняття якості та формування систем управління якістю на підприємствах; - показати роль управління системою якості в умовах розвитку ринкової економіки України; - провести аналіз діяльності підприємства – оператора мобільного зв’язку для виявлення переваг і недоліків існуючої системи якості на підприємстві; - на основі досліджень надати обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення елементів програми управління якістю на підприємстві; - розробити критерії оцінки якості обслуговування абонентів мобільного зв’язку «Київстар»; - запропонувати методи планування розвитку системи якості на підприємстві. Об’єктом дослідження є ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.». Предметом дослідження є організаційно-економічні механізми формування системи оцінки якості на підприємстві. Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи були українські й іноземні видання з проблем управління якістю на підприємстві, менеджменту та маркетингу, міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють питання якості.

Практична частина роботи побудована на основі наступних методів дослідження: статистичних даних ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.», даних маркетингових досліджень, аналізу прес-релізів щодо діяльності ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.». Практичне використання результатів дипломної роботи і впровадження запропонованих заходів дасть змогу підвищити рівень якості послуг мобільного зв’язку ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» та сприятиме зміцненню позиції лідера ринку підприємства. Розділ 1. Загальні основи управління системами якості послуг зв’язку 1.1. Сутність і значення системи якості для підприємства Якість - це філософська категорія. Ще давньогрецький філософ Аристотель намагався дати визначення якості. У ХІХ столітті німецький філософ Гегель дав філософське визначення якості: &quo ;Якість є в першу чергу тотожна з буттям визначеність, так що дещо перестає бути тим, що воно є, коли воно втрачає свою якість&quo ;. Категорія якості відображає важливу сторону об'єктивної дійсності об'єкта - визначеність. Одночасно з цим філософи всіх часів і народів розуміли, що саме якість є основою для удосконалювання якості продукції, а, отже, розвитку матеріальної культури. Однак у наш час виявилося, що для практичної діяльності одних філософських сентенцій явно недостатньо і для ефективної спільної діяльності людей термінологію, пов'язану із визначенням якості, необхідно стандартизувати. Використання терміна &quo ;якість&quo ; з філософської сентенції перейшло в лексикон суто прикладної діяльності - виробництва, але при цьому зберігається філософський зміст - якість є основою для подальшого удосконалювання продукції. У Міжнародному стандарті ІСО 8402 наводиться таке визначення якості: &quo ;Якість - сукупність характеристик об'єкту, що стосуються його здатності задовольняти встановлені та передбачувані потреби&quo ;. Таким чином, сучасне визначення поняття «якість» має наступний вид: під якістю розуміють сукупність властивостей, які зумовлюють придатність продукту задовольняти певні потреби споживачів відповідно до його призначення. У визначенні &quo ;якість&quo ; містяться два терміни, що вимагають пояснення. Це терміни &quo ;потреба&quo ; і &quo ;об'єкт&quo ;. Оскільки існує безліч визначень цих термінів, те обрано було ті визначення, які ми вважаємо найбільш інформативними і логічно обґрунтованими. Потреби виникають із незадоволеності вимог будь-якого споживача (в тому числі - суспільства), необхідних для його нормальної життєдіяльності, і спрямовані на усунення цієї незадоволеності. Ринок орієнтований не просто на задоволення потреб споживачів, а на задоволення платоспроможного попиту, що випливає з його потреб. У визначенні якості поняття потреб є вихідним. Їхні характеристики повинні відповідати характеристикам якості об'єкта і бути не гірше характеристик, визначених стандартами. Об'єкт - те, що може бути індивідуально описане і розглянуте. Об'єктом може бути, наприклад, діяльність чи процес, продукція, організація, система чи окрема особа, а також будь-яка комбінація з них. Роботи, пов’язані із забезпеченням якості, базуються на застосуванні стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), створеної в 1947 р.

Це вперше на зборах обласного партйного активу. Ми вважамо, що це цлком правильно  закономрно. ¶ думамо, що було б також правильно, коли б товариш, як володють укранською мовою, виступали в районах, колгоспах, радгоспах, машинно-тракторних станцях, на пдпримствах, у творчих органзацях, наукових установах, в школах  вузах. Це тому, що в Криму бльше 250 тисяч осб укранського населення. Нам вдомо, що так товариш з обласного активу, як Корницький, Коровченко, Стенковий, П'ятак, Максименко, Цимбалюк, Левченко, Сосницький, Скородинський, Рунак, Мельник, Сороковський, Мазурець, Кравець, Клязника, Прикордонний, Гумпер, Руденко  ряд нших товаришв знають укранську мову, могли б виступати перед масами, однак вони цього чомусь не роблять. А дарма. Укранську мову любить  поважа народ» (там само.P Арк. 81). Сам же Комяхов довго не зважувався виголошувати доповд укранською мовою. Вперше вн це зробив тльки 28 квтня 1959 року. За його прикладом тод виступили укранською мовою вже вдом Куц та Чирва, а також секретар Зуйського та Блогрського райкомв Пархоменко  Панкратьв  начальник обласного управлння культури Карпенко (там само.P Арк.1 28, 29 32, 36 39, 51 57, 76 79, 83 87)

1. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

2. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

3. Організаційна структура управління персоналу підприємства

4. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

5. Стратегічне планування і управління на підприємстві

6. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")
7. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством
8. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

9. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

10. Організаційна система управління природокористуванням України

11. Управління утворенням прибутку підприємства

12. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

13. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

14. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

15. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

16. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Управління ціновою політикою підприємства

18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

19. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

20. Аналіз стартегічного управління підприємством

21. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

22. Менеджмент та система управління
23. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
24. Організаційна структура управління підприємством

25. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

26. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

27. Стратегічне управління підприємством

28. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

29. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

30. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

31. Управління інноваційним розвитком підприємств

32. Управління корпоративною власністю підприємства

Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

34. Управління якістю на підприємстві

35. Філософські аспекти японської системи управління

36. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

37. Эфективність управління підприємством

38. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"
39. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
40. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

41. Управління фінансовою санацією підприємства

42. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

43. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

44. Антикризове управління підприємством

45. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

46. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

47. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

48. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

49. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

50. Рішення в системі управління

51. Системний підхід до управління персоналом фірми

52. Управління затратами

53. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

54. Управління фінансами України
55. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах
56. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

57. Акти державного управління

58. Мораль і соціальне управління

59. Методи управління банківськими ризиками

60. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

61. Вплив мобільного телефону на організм людини

62. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

63. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

64. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

65. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

66. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

67. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

68. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

69. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

70. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
71. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
72. Державне управління в сфері охорони здоров’я

73. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

74. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

75. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

76. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

77. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

78. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

79. Структура державного управління

80. Сучасні принципи державного управління

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Теорія і методологія дослідження управління

82. Управління юридичним консалтингом

83. Функції та принципи державного управління

84. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

85. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

86. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")
87. Стандарти автоматизованих систем управління в банку
88. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

89. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

90. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

91. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

92. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

93. Управління процесом створення нового товару

94. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

95. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

96. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

97. Діяльність органів управління освітою

98. Економічні та правові основи управління організацією

99. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.