Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку та аудиту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни &quo ; ЕКОНОМІКА ПІДПРИЕМСТВА &quo ; на тему: &quo ; Ціни на промислову продукцію загальна характеристика, методи встановлення і регулювання.&quo ; Керівник роботи, д. е. н., проф. В.М. Тимофеєв Студент факультету банківської справи, обліку і фінансів, ІІ курсу, групи 26-ОА, спеціальності &quo ;Облік та аудит&quo ; М.В. Кравченко Харків – 2008 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Ціна як інструмент економіки 1.1 Структурні елементи ціни 1.2 Методи ціноутворення 1.3 Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси РОЗДІЛ 2 Аналіз цінової політики ВАТ &quo ;Скарлетт&quo ; 2.1 Коротка характеристика компанії і її товару 2.2 Аналіз цін і товарів конкурентів РОЗДІЛ 3 Шляхи вдосконалення цінової політики ВАТ &quo ;Скарлетт&quo ; 3.1 Розробка цінової політики компанії 3.2 Вибір методу ціноутворення 3.3 Основні рекомендації ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Важливе місце серед різних важелів економічного механізму господарської політики підприємства належить цінам і ціноутворенню, у яких відбиваються всі сторони його економічної діяльності. Ціна впливає на виробництво, розподіл, обмін і споживання. В умовах ринкових відносин ціна виступає як сполучна ланка між виробником і споживачем, як механізм забезпечення рівноваги між попитом та пропозицією. Кожний підприємець самостійно встановлює ціну на свій товар. Впровадження єдиних цін для всіх споживачів пов'язане з особливостями ринку конкретного товару або з технічною складністю й великими витратами при диференціації цін. Єдині ціни важливі там, де підприємець пропонує ринку стандартизований продукт серійного виробництва. У цій обстановці важливо, щоб масовий споживач знав ціну, порівнював неї із ціною конкуруючих товарів і без проблем ухвалював рішення щодо покупці. Ціна була й залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих рішень. Для держав з невисоким рівнем життя, для бідних верств населення, а також стосовно до товарів масового попиту це характерно. Але за останнім часом одержали широкий розвиток інші, нецінові фактори конкуренції. Проте, ціна зберігає свої позиції як традиційний елемент конкурентної політики, робить дуже великий вплив на ринкове положення й прибуток підприємства. Ціна в сучасній економіці - це не тільки індикатор співвідношення попиту та пропозиції, на який повинна орієнтуватися фірма. Але на зміну цінової конкуренції приходить конкуренція якості й додаткових послуг для споживача. Історично ціна завжди була основним фактором, що визначає вибір покупця. Однак в останні десятиліття на купівельному виборі відносно сильніше стали позначатися нецінові фактори, такі, як стимулювання збуту, організація розподілу товару й послуг для клієнтів. Фірми підходять до проблемам ціноутворення по-різному. У дрібних - ціни часто встановлюються вищим керівництвом. У великих компаніях проблемами ціноутворення звичайно займаються керуючі відділень і керуючі по товарних асортиментах. Але й тут вище керівництво визначає загальні установки й мети політики цін і нерідко затверджує ціни, запропоновані керівниками нижніх ешелонів.

У галузях діяльності, де фактори ціноутворення відіграють вирішальну роль (аерокосмічна промисловість, залізниці, нафтові компанії), фірми часто затверджують у себе відділи цін, які або самі розробляють ціни, або допомагають робити це іншим підрозділам. Серед тих, чиє вплив також позначається на політику цін, що управляють службою збуту, завідувачі виробництвом, що управляють службою фінансів, бухгалтера й ін. Ринкова економіка ґрунтується на самостійних, економічно відособлених товаровиробниках, а для них ціни - вирішальний фактор результатів виробничої й фінансової діяльності. Правильно обрана цінова стратегія, грамотна тактика формування цін, економічно вивірені методи ціноутворення становлять основу успішної діяльності будь-якого підприємства, незалежно від форми власності. У своїй курсовій мені б хотілося приділити більше уваги методу ціноутворення, а також питанням вивчення корисності товарів, купівельного поводження, оцінки впливу психологічних факторів. Мені здається це цікавим і як споживачеві. РОЗДІЛ 1. Ціна як інструмент економіки 1.1 Структурні елементи ціни Ціна — це економічне поняття, існування і важливість якого не треба пояснювати і доводити. З дитячих років, як тільки людині доводиться спостерігати або самому брати участь у купівлі, вона на побутовому рівні сприймає, що таке ціна і яку роль вона відіграє у житті з цілому. Висока ціна означає, що річ дорога і її купівля вимагає великих грошових витрат, низька ціна — дешевизну і менше навантаження на кишеню покупця. Однак ціна, а точніше, ціни, вся їх сукупність являють собою не тільки індивідуальну, особисту, а й суспільну, соціальну категорію. Вони регулюють як окрему купівлю і продаж товарів споживачам, так і економічні процеси загалом, включаючи виробництво, розподіл товарів, обмін або споживання благ, надання послуг. В економіці застосовуються десятки мільйонів цін. Під єдиним поняттям &quo ;ціна&quo ; розуміється безліч різновидів цін, включаючи оптові, роздрібні, регульовані, договірні, вільні, ринкові, державні, контрактні, прогнозні, проектні, лімітні, світові і ряд інших. Будучи широко вживаними в економіці будь-якого типу (централізованій, ринковій, змішаній), ціни формуються і діють у різних економіках по-різному. Ціни, безсумнівно, являють собою тонкий, гнучкий інструмент і в той же час досить могутній важіль управління економікою, хоча їхні реальні можливості впливу на економіку взагалі і на рівень життя зокрема набагато менші, ніж надії, що покладаються на ціни та на ціновий механізм людьми. У ціновому механізмі потрібно розрізняти і виділяти дві взаємодіючі частини. Це, з одного боку, самі ціни, їх види, структура, величина, динаміка зміни, з іншого — ціноутворення як спосіб, правила встановлення, формування нових цін і зміни діючих. Ціноутворення, з яким люди знайомі набагато менше, ніж з цінами, є активно задаючою частиною всього цінового механізму. Воно, власне, і зумовлює величину ціни. Проте найчастіше ціноутворення від нас приховане, а ціни ми бачимо наочно. Ціни і ціноутворення складають у своїй єдності ціновий механізм. Під загальною поширеною назвою &quo ;ціна&quo ; розуміється комплекс економічних понять, що входять в єдину синтетичну категорію.

Реально під одним найменуванням &quo ;ціна&quo ; існує, як згадувалася вище, безліч її видів, що різняться між собою призначенням, галуззю застосування, способом формування, тому дати загальне, єдине визначення поняттю &quo ;ціна&quo ; складно. Ми будемо вважати, що ціна — це грошовий вираз вартості товару. Ціна, як і гроші, є історичною категорією, що виникла і сформувалася в процесі зародження і розвитку обміну. Вже в ході найпростішого натурального обміну доводиться, по суті, використовувати ціни як обмінні пропорції, що забезпечують еквівалентність обміну. Про ціни стали говорити і писати не стільки з позицій їх суті і призначення, скільки з точки зору способів їх формування, визначення. Сприйняття ціни все більш асоціювалося з епітетами, що супроводжували це поняття: &quo ;державна&quo ;, &quo ;ринкова&quo ;, &quo ;тверда&quo ;, &quo ;договірна&quo ; тощо. Значення ціни так чи інакше пов'язується з ціноутворюючими чинниками, що впливають на її величину. Ринок і ціна — категорії, обумовлені товарним виробництвом. При цьому первинним є ринок. Це пояснюється тим, що при товарному виробництві економічні відносини проявляються головним чином через ринок. Саме ринок є основною формою виявлення товарно-грошових відносин і вартісних категорій. У ринковому господарстві важливу роль відіграє закон вартості, який реалізується через механізми ціноутворення, збалансованості попиту і пропозиції. Він є одним із регуляторів суспільного виробництва, який допомагає „переливу&quo ; ресурсів з одного сектора економіки до іншого і всередині окремих секторів під дією товарно-грошових відносин. В умовах ринкових відносин трудові, матеріальні і фінансові ресурси підприємства є частиною сукупних ресурсів суспільства і включаються в загальний процес відтворення самим підприємством як господарюючим суб'єктом. Регулювання відтворення здійснюється поряд з іншими економічними і законами законом вартості, який діє через механізм цін і ціноутворення. Усі діючі в економіці ціни взаємопов'язані й утворюють єдину систему, яка перебуває в постійному русі під впливом ринкових факторів. Система цін являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлених цін в економіці, які дають змогу всім підприємницьким структурам нормально здійснювати свою діяльність і реалізувати кінцеву продукцію та послуги з найбільшою вигодою для себе. Вона характеризується видами цін, характером взаємозв'язків та взаємозалежностей між ними, рівнем, структурою та динамікою цін. Система цін для окремої підприємницької структури складається з трьох блоків взаємозалежних і взаємодіючих цін: ціни, за якими підприємницька структура закуповує економічні ресурси, що необхідні їй для простого та розширеного відтворення своєї діяльності; ціни, які використовуються підприємницькою структурою дляздійснення внутрігосподарських розрахунків між структурнимипідрозділами за продукцію, роботи й послуги проміжного характеру; 3) ціни, за якими підприємницька структура реалізує кінцеву продукцію, роботи та послуги. У цілому система цін також представлена окремими блоками взаємозалежних і взаємодіючих цін.

Но была ли эта попытка Ньютона успешной? Мировая душа возвращалась в физический мир, оставаясь за пределами научного знания об этом мире. Известно, какие усилия предпринимались Ньютоном для того, чтобы дать тяготению физическое объяснение192. Но автор "Математических начал натуральной философии" отказался от гипотез, выходящих за рамки этих начал и не имеющих экспериментального подтверждения. Тяготение можно было измерять, но его природа оставалась необъяснимой - по правилам метода, который для Ньютона был синонимом самой науки. Исследователи ньютоновской методологии большей частью сходятся в том, что его знаменитое "hypotheses non fingo" означало лишь то, что "принципы" теоретического естествознания должны происходить из опыта. Часто подчеркивают антикартезианскую направленность этой позиции193. С.И. Вавилов вообще полагал, что методология Ньютона была продиктована не философскими, а только научными соображениями194. Однако вряд ли философия и наука во времена Ньютона так резко разделялись, чтобы противопоставлять или рассматривать обособленно философские и естественнонаучные характеристики метода

1. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

2. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

4. Характеристика метода эксперимента

5. Характеристика методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

6. Загальная характеристика специализированных установок ООН
7. Характеристика методов психологического исследования
8. Сравнительная характеристика методов принятия решений относительно инвестиционных программ

9. Загальна характеристика типу Земноводні

10. Загальна характеристика Австралії

11. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

12. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

13. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

14. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

15. Різновиди ОС Windows, загальна характеристика найбільш використовуваної ОС

16. Загальна характеристика датчиків

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

17. Сравнительная характеристика методов определения показателей качества

18. Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика

19. Форми державності та їх загальна характеристика

20. Загальна характеристика священної книги ісламу – Корану

21. Загальна характеристика хімічних властивостей Купруму

22. Динамика показателей объема продукции и производства. Методы анализа производительности труда
23. Загальна характеристика інвестиційних ризиків
24. Загальна характеристика основних економічних моделей

25. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

26. Разработка методов исследования характеристик генетического алгоритма распределе-ния цепей по слоям в МСМ

27. Методи регулювання грошової маси країни

28. Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции

29. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)

30. Методы планирования себестоимости продукции

31. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

32. Методы обучения, их классификация и характеристика

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Виды социологического исследования: общая характеристика, классификация, характеристика одной из групп методов

34. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

35. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

36. Калькуляция себестоимости продукции нормативный метод

37. Калькуляция себестоимости продукции нормативный метод

38. Розвиток і розміщення промислового комплексу України
39. Регіональний розвиток харчової промисловості України
40. Методы установления цены с ориентацией на спрос, их характеристика

41. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

42. Калькулирование себестоимости продукции и методы учета затрат

43. Калькуляция себестоимости продукции животноводства. Методы калькуляции продукции в животноводстве

44. Методы учета издержек производства и калькулирования себестоимости продукции фирмы

45. Позаказный и попроцессный методы калькулирования себестоимости продукции

46. Характеристика Причорноморського регіону України

47. Регіональна економіка промисловості України

48. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

50. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

51. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

52. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

53. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

54. Статистические методы приемочного контроля качества продукции
55. Классификация средств и методов стимулирования и реализации продукции формы краткосрочного стимулирования
56. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

57. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

58. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

59. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

60. Анализ организационных основ деятельности ООО "Прикладные системы", характеристика предприятия и выпускаемой продукции, определение целей деятельности

61. Метод моментных наблюдений. Виды норм труда и их характеристики

62. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

63. Эвристические методы, их общая характеристика

64. Показатели качества продукции и методы их определения

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

65. Акустические методы контроля качества продукции

66. Характеристика электрофизикохимических ТП. Электроэрозионные методы обработки

67. Характеристика засобів і методів психологічної дії

68. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

69. Система автоматичного регулювання (САР) турбіни атомної електростанції

70. Прямые и косвенные методы регулирования цен на промышленную продукцию
71. Влияние метода учета попутной продукции на финансовый результат
72. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

73. Калькулювання продукції, сучасні методи калькулюванн

74. Корпорації. Методи втановлення цін на продукцію

75. Общая характеристика ПО "БелАЗ", анализ организационной структуры управления и выпускаемой продукции

76. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

77. Применение нормативного метода планирования, учета и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) для выявления путей снижения себестоимости продукции

78. Розміщення пивоварної промисловості України

79. Снижение себестоимости продукции путем использования организационно-экономических методов (на примере ПТ ЧУП "Вланик")

80. Статистика продукції легкої промисловості в Україні

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Форми і методи регулювання економіки державою

82. Характеристика предприятия ОАО "Горизонт", его продукции и рынков сбыта

83. Характеристика предприятия ПРУП "МЭТЗ им. Колова" и рынков сбыта выпускаемой продукции

84. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

85. Метод конечных элементов

86. Измерение количественных и качественных характеристик звезд
87. Характеристика звезд
88. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

89. Методы исследования в цитологии

90. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

91. Методы психогенетики

92. Общая характеристика процесса научения

93. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

94. Редкие растения, краткая характеристика

95. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

96. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

97. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

98. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

99. Экономико-географическая характеристика Юга США


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.