Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ Предметом досліджень є аналіз комунікацій на підприємстві. Об’єктом досліджень є приватне підприємство «Компік». Мета і завдання курсової роботи: дослідити ефективність комунікацій на прикладі конкретного підприємства – ПП «КОМПІК» (м. Івано-Франківськ) і визначити недоліки та можливі шляхи покращення комунікацій на підприємстві. Актуальність дослідження: метою комунікації є розуміння, осмислення переданої інформації. Без інформаційного обміну неможливе повноцінне функціонування будь-якої організації, тому вивчення проблем і шляхів вдосконалення комунікацій в системі менеджменту є вкрай важливим завданням. Комунікація не обмежується простим передаванням інформації. Вона має здійснюватися таким чином, щоб надіслана інформація впливала на поведінку того, кому вона адресована, мотивувала його до певних дій. А це можливо у тому випадку, коли обидві сторони впевнені у тому, що рішення і відповідні дії на основі даної інформації змінять ситуацію на краще. Комунікації є невід'ємним атрибутом процесу управління. Вони зв'язують окремі елементи організації у єдине ціле, даючи можливість координувати їх дії, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти допущені помилки, доручати нові завдання тощо; з'єднують її із зовнішнім середовищем – дозволяють отримувати інформацію про стан ринку та поведінку на ньому суб'єктів господарювання, повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про свої наміри та впливати на їх поведінку. Отже, організаційні комунікації мають відбуватися у різних напрямках – всередину організації і назовні, в межах одного управлінського рівня (горизонтальні) і між рівнями (вертикальні), здійснюватися по діагоналі, якщо у обговорення шляхів усунення проблеми включаються суміжні підрозділи, а також бути вільними від усяких обмежень і відбуватися неформальним чином (через поширення чуток). Кожен із зазначених видів комунікацій переслідує свою задачу і здійснюється за певними правилами чи процедурами, дотримання яких забезпечує їх ефективність. Різке ускладнення системи виробництва і збуту (по наявних підрахунках, складність господарських зв’язків зросла за останні 30 років у 150–200 разів), інформаційний вибух (кількість інформації, необхідної для вирішення об’єктивно виникаючих завдань, зростає по експоненті з періодом подвоєння біля 5 років), – вимагають вирішення проблеми переходу до нових технологій управління, буз яких неможливо забезпечити реалізацію інноваційних процесів, підвищення конкурентоздатності. В останні десятиліття в діловому світі по-справжньому осмислено значення технологічних сторін управління – як головної зв’язкової ланки між цілями, принципами керівництва і економічним механізмом. Без технологічного забезпечення, котре внаслідок впровадження комп’ютеризації повинно бути радикально змінено, не можуть суттєво впроваджуватись в життя ефективні рішення. Звідси рішуче відкидається погляд на процедури, регламенти, документи як на «дрібницю», що не заслуговує уваги науки і технології. В даній роботі будуть розглянуті такі питання як: поняття і види комунікацій, загальний огляд підприємства, яке досліджується, вивчення його комунікативної системи та визначення ефективності комунікаційного процесу на підприємстві, визначення шляхів вдосконалення комунікацій з метою підвищення ефективності управління підприємства.

Структура роботи: робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків. В роботі наявні блок-схеми та інші ілюстрації, які дозволяють краще розкривати досліджувані питання. При написанні роботи були використані різноманітні підручники, спеціалізовані дослідження, періодичні видання та практичні матеріали з роботи досліджуваного підприємства. 1. Загальна характеристика підприємства 1.1 Історія діяльності підприємства та характеристика продукції ПП «Компік» створене в 2002 р. Засновник Корнінко Ю.П. Вид діяльності: роздрібна торгівля продуктами. Підприємство використовує орендоване приміщення. Підприємство організоване з метою продажу комп’ютерної техніки. Засновник вирішив працювати в цій галузі, тому що тривалий час працював на іншому підприємстві, де отримав навички у роботі та обслуговуванні даного виду продукції. Спочатку коли було створене підприємство, техніки не було. Тому техніка закуплялася. Відбувався такий процес: (попередня домовленість) пропонувався прас-листв якому був перелік товарів з ціною. Тоді клієнт обирав товар і замовляв, при цьому давав певний задаток. Тоді через декілька днів приходив за покупкою товару. (Товар замовлявся в постачальника -&g ; постачальник доставляв товар фірмі). Тоді клієнт розраховувався і забирав товар. Спочатку був 1 комп`ютер з якого роздруковувався прайс-лист, а товару в наявності не було на фірмі, тому цей товар замовлявся у постачальників. По мірі накопичення коштів фірма змогла закупити товар. Так як виручка була невисока, товар закуплений у постачальника був недорогий(дрібний) – CD-диски, шнури, подовжувачі, мишки, килимки, чорнило для принтера, папір, флешки, дискети, навушники, клавіатура. Через деякий час, коли фірма вже мала більше коштів, то її засновники стали закупляти товари дорожчі, попит на який був більшим – відео карточки, материнські плати, оперативна пам'ять, блоки живлення. Спочатку на фірмі був тільки засновник, тому що коштів на оплату роботи працівників ще не було. Згодом з`явилася потреба у додаткових людях. Організація є формальною, дрібною, органі стичною, яка має ресурси (людей, капітал, матеріали, технологію, інформацію), залежить від зовнішнього середовища, здійснює торгівельну діяльність. Використовуючи дане підприємство можна описати формування функцій на підприємстві: Функція планування. Спочатку відбувається встановлення цілей та завдань відповідно до місії (зосередження на продажі комп`ютерів із складовими які обере покупець), потім розробляється корпоративна стратегія і плани щодо досягнення цілей підприємства, тоді відбувається розгляд ефективності використання ресурсів. Функція організації. Функція організування реалізується в формуванні завдань та видів діяльності підприємства. На підприємстві сформувався заступник, тобто особа нижчестояща по посаді, яка отримувала нові повноваження через делегування, завдяки чому директору стало легше працювати. Мотивація. Функція мотивації теж не була пропущена і навіть більше: часто працівники на підприємстві та навіть самі покупці були задоволені. Працівники були мотивовані як через внутрішню, так і через зовнішню винагороду.

Зовнішньою слугувала не тільки зарплата, а за перевищену кількість проданого товару за норму, працівник заслуговував на премію: наприклад знижка працівнику на купівлю цього ж товару. Функція контролю. Контроль проходив у такий спосіб: людина яка продавала товар, записувала який товар та на яку суму було продано в зошит. Тоді власник матиме нагоду завжди перевірити, чи все продане записано, перерахувавши кількість товарів що залишилась і кількість товару що залишилась. Їх сума повинна складати початкову закупівельну кількість товару. Керівництво діяльністю спільного підприємства здійснює Правління, на чолі якого стоїть Голова Правління. Виключною компетентністю Правління є: затвердження нормативних документів, включаючи положення про персонал; визначення структури підприємства, затвердження посадового розпису, розподіл посад між представниками учасників і порядок їх заміщення; визначення спеціальності, кваліфікації, кількості та умов залучення до роботи на підприємстві іноземних спеціалістів; затвердження структури дирекції і функціональних обов’язків її членів, призначення та звільнення Генерального директора, його першого заступника, директорів, а також головного бухгалтера; створення інших органів, необхідних для виконання завдань та функцій підприємства; визначення режиму формування та використання фондів, включаючи амортизаційний фонд і подання пропозицій Генеральній Асамблеї щодо розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; питання про створення та припинення діяльності філіалів та представництв; затвердження правил процедури правління; прийняття рішень про надання послуг і реалізацію продукції в країнах учасників, а також в третіх країнах; прийняття рішень про одержання довгострокових кредитів; розгляд питань, пов’язаних з вибуттям учасників та ліквідацією підприємства; делегування повноважень прийняття рішень з питань, що знаходяться в компетенції Правління, окремим членам Правління або уповноваженим. На засіданні Правління вибирають Генерального Директора шляхом голосування. Генеральний директор, його перший заступник, директори, а також головний бухгалтер є членами Дирекції, яка здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства. Членами дирекції не можуть бути члени Правління. Члени дирекції одержуються винагороду, розмір якої визначається Правлінням. Дирекція підзвітна Правлінню. Персональну відповідальність за керівництво дирекцією підприємства несе Генеральний директор. В свою чергу, Генеральний директор має наступні повноваження: керує діяльністю підприємства; забезпечує виконання поточних та перспективних планів підприємства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, за винятком тих, призначення котрих входить у виключну компетенцію Правління; організовує щоденне виробництво та реалізацію продукції підприємства; розпоряджається майном підприємства, включаючи грошові засоби, в межах повноважень, наданих йому Правлінням; приймає до працівників міри заохочення та накладає на них стягнення; в межах влади, наданої йому Правлінням, діє без доручення від імені підприємства, презентує його в усіх закладах, організаціях і підприємствах як на Україні, так і за її межами, укладає угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки підприємства; організовує виконання рішень Правління; розробляє та вносить на розгляд Правління пропозиції по вдосконаленню управління діяльністю підприємства; виконує інші функції згідно зі статутом ПП «КОМПІК» В прямому підпорядкуванні Генерального директора знаходяться три служби: служба управління підприємством, завод та комерційна служба.

Зверта на себе увагу  нервномрнсть нтересу та, вдповдно, ступнь вивченост двох загальновизнаних етапв революцйного процесу за доби Центрально Ради  за доби Директор. Це впада в око  при подл загально клькост публкацй: тих, що присвячен дослдженню другого пероду незрвнянно менше, нж тих, що розкривають перший перод революц18. Те ж певною мрою стосуться  структурних спввдношень у комплексних працях, виступах, що вдтворюють досвд революц в цлому на рзних ювлейних заходах. ¶ якщо в полтичних акцях таку «асиметрю» можна ще зрозумти, навть у чомусь виправдати, то побудова за подбною схемою публкацй, покликаних висвтлити цлсний процес Укрансько революц, нацонального державотворення в 19171920 рр., свдчить передусм про те, наскльки слабо опановуться саме друга фаза боротьби кнець 19181920 рр. На серйозний, можливо, у чомусь навть на прискпливий аналз давно чека механзм формування  функцонування отаманщини як специфчно нацонально-революцйно модел масового руху, ункального тимчасового вонно-адмнстративного устрою, управлння суспльними процесами

1. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

2. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

3. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

4. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

5. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

6. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу
7. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін
8. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

9. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

10. Формування комунікативної компетенції у дітей

11. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

12. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

13. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

14. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

15. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

16. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

17. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

18. Управління утворенням прибутку підприємства

19. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

20. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

21. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

22. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
23. Управління ціновою політикою підприємства
24. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

25. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

26. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

27. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

28. Організація управління персоналом підприємства

29. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

30. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

31. Управління корпоративною власністю підприємства

32. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

34. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

35. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації

36. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

37. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

38. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
39. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
40. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні

41. Управління фінансовою санацією підприємства

42. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

43. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

44. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

45. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

46. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

47. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

48. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

50. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

51. Підвищення ефективності роботи ГЗКу

52. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

53. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

54. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації
55. Процес управління та його основні стадії
56. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

57. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

58. Акти державного управління

59. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

60. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

61. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

62. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

63. Роль обліку в управлінні підприємством

64. Державне управління в сфері охорони здоров’я

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

65. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

66. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

67. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

68. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

69. Поняття і наукові засади державного управління

70. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
71. Сучасні принципи державного управління
72. Управління духовними процесами суспільства

73. Функції та принципи державного управління

74. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

75. Управління процесом створення нового товару

76. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

77. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

78. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

79. Інформаційні системи в управлінні підприємством

80. Конструктивна функція конфлікту в управлінні

Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

81. Методи мотивації в управлінні

82. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

83. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

84. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

85. Японський досвід в управлінні якістю продукції

86. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички
87. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи
88. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

89. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

90. Моделювання теплових процесіів в елементах енергетичного обладнання ТЕС і АЕС шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну

91. Державні органи управління туристичною роботою

92. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

93. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

94. Органи державного управління загальної компетенції

95. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

96. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры

97. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

98. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

99. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.