Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Чортківське педагогічне училище імені О. Барвінського Предметна (циклова) комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля Творча робота зі спеціальності: 5.010105 Соціальна педагогіка Студент-виконавець: Макар Юлія Михайлівна, група СП-4 Керівник: Савінська Світлана Іванівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін Чортків 2008 План Домашнє насилля, його особливості та види. Соціально-психологічні характеристики жінок та дітей –жертв сімейного насилля. Методи соціальної роботи з жертвами сімейного насилля. В останні роки проблема насильства над жінкою та дитиною в сім'ї все більше привертає увагу фахівців. У США та Західній Європі перші роботи, присвячені цій проблемі, стали з'являтися, починаючи з 70-х років. Пізніше були розроблені різні соціальні програ­ми для профілактики наслідків такого насильства. В Україні проблема насильства над жінкою та дитиною в сім'ї тривалий час не була предметом спеціальних досліджень соціологів, психологів та соціальних працівників. Нею займалися, в основному, кри­міналісти при вивченні злочинів, які здійснювалися в сімейно-побутовій сфері. Однак, практика останніх років доводить концептуальне осмислення цього пи­тання на державному рівні. Свідченням цього є і сприйняття законодавчої бази, і створення кризових центрів роботи з тими, хто потерпає від насильства в родині. В Україні відбуваються перші спроби запровад­ження й реалізації певних моделей роботи: превен­тивної, навчально-тренінгових програм, роботи з правоохоронними органами, організації притулків для жінок, кризових консультативних центрів (оч­них та заочних), центрів реінтеграції, груп взаємопідтримки чи самодопомоги, психотерапев­тичних програм (індивідуальних та групових). Отже, об'єктом творчої роботи є домашнє насилля над жінкою та дитиною. Предметом роботи - жінки та діти - жертви домашнього насилля. Мета - виокремлення основних соціально-педагогічних та психологіч­них характеристик жінки та дитини - жертви домашнього насилля. Завдання роботи: вивчення та аналіз основних соціально-педагогічних та психоло­гічних характеристик жінок та дітей - жертв домашнього насилля; розробка загальних шляхів корекції основних соціально-педагогі­чних та психологічних проблем жінок та дітей - жертв домашнього насилля. Домашнє насилля - це проблема, яка часто замовчується сім'ями. Але від мовчання ситуація не вирішується, а навпаки - образи переростають у бійки, тривожність - у депресію, страх - в апатію. Насилля - це пробле­ма всієї сім'ї, але найбільш від нього страждають жінки1 На відміну від інших типів насильства домашнє на­сильство має свої особливості: Це не одноразова дія. Це - процес, який складається із циклів насильства, які тримаються на продовженні сто­сунків потерпілої і кривдника. Якщо насильство виявилось в сім'ї хоч один раз, воно обо­в'язково повториться! Це насильство завжди відбувається протягом тривалого проміжку часу і має тенденцію до зростання! Це насильство між особами, які є, як правило, залежними один від одного.

Найчастіше домашнє насильство замов­чується і приховується обома сторонами від оточуючих. На думку винуватця, воно є ефективним, швидким спосо­бом досягнення мети, без великих І затрат. Інші, ненасиль­ницькі, методи вимагають значних зусиль. Людина не відмо­виться від того, що дає ефект, якщо їй не запропонувати альтернативи. Якщо насильник не навчиться іншому ефек­тивному способові спілкування з близькими людьми, то він буде продовжувати здійснювати над ними насильство. Слід зауважити, що реакція як суспільства, так і міліції на випадки домашнього насильства часто є неадекватною і навіть ворожою стосовно потерпілої жінки, а кримінальні покарання домашніх кривдників бувають більш м'якими порівняно з пока­раннями за аналогічні порушення, здійснені проти сторонніх осіб. 92-97% насильницьких дій стосовно жінок здійснюють чоловіки. Чому так відбуваються? Не тому , що чоловіки від природи гірші, а тому, що існують в системі, в якій перевагу мають влада, сила, гроші. Утримання чоловіком сім'ї призводить до залежності жінки, адже домашня праця (виховання дитини, догляд за оселею тощо) суспільством працею необґрунтовано не вважається. У ставленні до дітей чоловіки і жінки здійснюють акти насильства однаковою мірою. Дитина найбільше може стати жертвою, тому що вона не може себе захистити. Жінки потерпають від чоловіків-кривдників, а діти потерпають як від чоловіків так і від жінок – жертв домашнього насильства. Так утворюється страшний ланцюг насильства. Це слід пояснити жінкам, які потерпіли, тоді вони в більшості випадків припиняють насилля над своїми дітьми. Насильство дорослих дітей над батьками має свої корені в минулому: часто це ті діти, які вже виросли і повертають батькам насильство, що здійснюють проти них в дитинстві. Насильство старших дітей над молодшими здійснюється як відображення ситуації &quo ;батько - мати&quo ;. Старші діти відчу­ли смак влади. Вони вважають, що свою владу, свої переваги над слабшими слід використовувати. У насильстві одних членів сім'ї над іншими беруть участь свекри, невістки, тещі, зяті, дідусі, бабусі, діти, дядьки. Насильство здійснюється над більш слабкими і беззахисними: людьми старшого віку чи дітьми; людьми з об­меженими фізичними і психічними можливостями; людьми, які залежать від інших. Фізичне насильство: вбивство, спроба вбивства, побиття, знущання, нанесення фізичних ушкоджень, штовхани, опіки, шпурляння різними предметами. Психологічне і емоційне насильство: позбавлення свободи чи утримання під наглядом мимо волі жінки, постійне висліджування, погрози, залякування, шантаж, постійний контроль життя і спілкування з оточуючими, ізоля­ція, заборона на спілкування (навіть з рідними). Поведінка, яка призводить до емоційного розладу, що вклю­чає залякування, погрози чи емоційний шантаж, у тому числі навіювання почуття страху за власну безпеку, за здоров'я дітей чи близьких, погрози стосовно права опіки над дітьми, а також агресивна поведінка, ігри з ножами, пістолетом чи рушницею. Примус жінки силою чи погрозами до будь-якої поведінки чи дії, від яких жінка має право ухилитися; постійна поведінка, мета якої - зганьбити, дискредитувати чи принизити особисту гідність жінки, глузування над розумовими і фізичними дани­ми, висміювання і словесні образи, приниження жінки перед нею самою чи перед близькими.

Безпідставні обмеження можливості розпоряджатися спільним майном, нанесення шкоди домашнім тваринам. Позбавлення можливості належним чином харчуватися і відпочивати. Примусові аборти і примусові вагітності. Сексуальне насильство: ґвалтування чи сексуальне домагання (іноді в присутності дітей, інших людей). Економічне насильство: фінансовий контроль і фінансові обмеження, заборона займатися певним видом діяльності, працювати взагалі, заборона вчитися чи підвищувати кваліфікацію. Свідоме знищення майна, навмисне нанесення шкоди особистому майну людини, позбавлення можливості користуватися одягом чи майном. Позбавлення їжі, позбавлення медичної допомоги. 2 Але найбільш поширеним видом домашнього насилля є насилля чоловіка над жінкою та батьків над дитиною. Як відомо з досліджень жінки - жер­тви насилля в сім'ї стикаються з різними видами соціально-педагогічних та психологічних проблем. Розглядають такі со­ціально-педагогічні та психологічні характеристики жінок - жертв дома­шнього насилля: фрустрація та депресія; соціальна ізоляція; самознищення (суїцид); залежність (емоційна, психологічна, економічна, фізична, сексуальна); відчуття провини; низька самооцінка; криза ідентифікації; втрата відчуття загрози; сумирність. Це основні соціально-педагогічні та психологічні ха­рактеристики жінок - жертв домашнього насилля на основі зарубіжного досвіду. Не всі вони притаманні українським жінкам, але необхідно розглянути їх і виділити основні шляхи корекції. Ображена жінка проходить крізь довгі страждання, її переживання стражденне, і вона схильна до фрустрації. Її депресивний стан виявляється в такій поведінці, як істерика, скарги на відчуття безпорадності або втоми, психосоматичні симптоми. Корекція такого стану має бути направлена на роботу з релаксації, роботу з відчуттями. Інша видима характеристика жінки-жертви - це підвищення соціаль­ної ізоляції. Поступово ці жінки відчувають, що в них перериваються ро­динні зв'язки. Вони більше не відвідують свою сім'ю, друзів, бо їх кривдник вважає це не потрібним, таким, що засмучує його та дружину. Це процес контролю та ревнощів з боку чоловіка. Корекція: психолого-педагогічна робота з особистою ідентифікацією (робота над підвищенням самооцінки, відгородження себе від гнітючих стосунків), соціальна робота з налаго­дження зв'язків. Суїцид - це головна проблема жертв насильства. Жінки-жертви ма­ють низький рівень уміння вирішувати проблеми та прийняти рішення, і одним з виходів вони вважають смерть. Також жінки-жертви мають підви­щений ризик наркотичної та алкогольної залежності. Корекція має бути на­правлена на зняття внутрішнього хвилювання методами релаксації, підви­щення самооцінки. Необхідно навчити жінку навичкам прийняття адекват­них рішень. Жінка-жертва знаходиться в залежності від свого партнера. Емоційна залежність проявляється в тому, що жінка висловлює свої емоції згідно з настроєм кривдника, щоб не кликати в нього агресії. Психологічна залежність - поступове пристосування жертви до ситу­ації насильства. Дуже часто чоловік маскує контроль турботою, і дружина повільно потрапляє в повну залежність.

Сфера застосування контракту визначаться законами Украни. Стаття 22 Гарант при укладенн, змн та припиненн трудового договору Забороняться необгрунтована вдмова у прийнятт на роботу. Вдповдно до Конституц Украни будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенн, змн та припиненн трудового договору залежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, членства у професйнй сплц чи ншому об'днанн громадян, роду  характеру занять, мсця проживання не допускаться. Вимоги щодо вку, рвня освти, стану здоров'я працвника можуть встановлюватись законодавством Украни. Стаття 23 Строки трудового договору Трудовий договр може бути: безстроковим, що укладаться на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторн; таким, що укладаться на час виконання певно роботи. Строковий трудовий договр укладаться у випадках, коли трудов вдносини не можуть бути встановлен на невизначений строк з урахуванням характеру наступно роботи, або умов  виконання, або нтересв працвника та в нших випадках, передбачених законодавчими актами

1. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

2. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

3. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

4. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

5. Сутність технологій в соціальній роботі

6. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи
7. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
8. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

9. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

10. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

11. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

12. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

13. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

14. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

15. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

16. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

17. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

18. Виникнення соціальної роботи як професії

19. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

20. Деонтологія в соціальній роботі

21. Історія соціальної роботи XVII-XX ст

22. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи
23. Метацінності та ідеали соціальної роботи
24. Правове регулювання соціальної роботи

25. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

26. Системна модель соціальної роботи

27. Соціальна робота з людьми похилого віку

28. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

29. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

30. Стратегії втручання у соціальній роботі

31. Технологія соціального захисту

32. Форми і методи соціальної роботи

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Молодь як об’єкт соціальної роботи

34. Організаційні аспекти соціальної роботи

35. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

36. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

37. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

38. Технология производства К56ИЕ10 и серии м (с К426 и К224 (WinWord)
39. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
40. Соціальні групи

41. Соціальні інститути.

42. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

43. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

44. Право як спеціальне соціальне явище

45. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

46. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

47. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

48. Технология саморазвития по М. Монтессори

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения

49. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

50. Соціальне та особисте страхування

51. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку

52. Державна політика соціального страхування

53. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

54. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна
55. Соціальна інфраструктура України
56. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

57. Розвиток соціальної географії в СРСР

58. Історія соціально-економічної географії світу

59. Технологія створення цифрових карт місцевості (ЦКМ)

60. Державна соціальна допомога

61. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

62. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

63. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

64. Система соціального захисту в Україні

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

65. Соціальна захищеність дітей в Україні

66. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

67. Соціальне партнерство в Україні

68. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

69. Сутність та соціальне призначення держави

70. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
71. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років
72. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

73. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

74. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

75. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

77. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

78. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

79. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

80. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

81. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

82. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

83. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

84. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

85. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

86. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
87. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер
88. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

89. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

90. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

91. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

92. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

93. Технологія приготування м’яса у закладах громадського харчування

94. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

95. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

96. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

98. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

99. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.