Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Рельєф та ландшафтна організація

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Сметана О.М.,  кафедра прикладної екології КТУ Територія Криворіжжя розташована в межах морфоструктур різного порядку. Регіон входить до складу Східноєвропейської полігенної рівнини (морфоструктура І-го порядку), виникнення якої зумовлене великою тектонічною структурою – Східноєвропейською платформою. Північна частина Кривбасу (від горизонталі 100 м і вище) належить Придніпровсько-Приазовській геоморфологічній області цокольних пластово-денудаційних височин (Азово-Придніпровська височина – морфоструктура ІІ-го порядку), Центральнопридніпровській денудаційній височині (морфоструктура ІІІ-го порядку) і її зниженій частині – Інгуло-Інгулецькій лесовій акумулятивній розчленованій рівнині . Південна частина Кривбасу (від горизонталі 100 м і нижче) знаходиться в Причорноморській геоморфологічній області пластово-акумулятивних та пластово-денудаційних рівнин (морфоструктура ІІ-го порядку), Північно-Причорноморській рівнині (морфоструктура ІІІ-го порядку). Середня густота горизонтального розчленування території Кривбасу ерозійною сіткою досить висока – від 0,8 до 1,6 км/км² . Вріз річкових долин відносно вододілів становить 70-90 м, глибина врізу балок 20-40 м. Інтенсивність сучасних тектонічних піднять становить 5 мм/рік (на північному заході регіону) до 2,5-3 мм/рік – на півдні . Окрім ендогенних геодинамічних процесів природний рельєф Криворіжжя сформувався і продовжує розвиватись під дією різноманітних екзогенних процесів. Основними серед них є флювіальні, гравітаційні, карстові, суфозійні та еолові. На території Криворіжжя розвинуті кілька генетичних типів природного морфоскульптурного рельєфу – флювіальний (створений ерозійною та акумулятивною діяльністю текучих вод), карстовий, суфозійний (сформований за рахунок виносу дрібних мінеральних часток та розчинених водою речовин), гравітаційний, еоловий. Рельєф, в основному, представлений мезо- та мікроформами. З 1881 року, у зв’язку з розробками родовищ залізних руд та інших корисних копалин, формується новий техногенний рельєф, представлений відвалами, кар’єрами і провалами. Балочно-яружна сітка на території Криворіжжя досягає значних розмірів. На цій території балки розвинуті уздовж річкових долин, безпосередньо впадаючи в них, або у крупні балки під прямим кутом чи близьким до нього, довжина їх коливається від 1 до 25-30 км (Кобильна, Зелена, Північна Червона, Крута, Мотіна та ін.). На території Кривбасу налічується 241 крупна балка в межах м. Кривий Ріг – 36. По долині р. Саксагань знаходиться 30 балок. В нижніх частинах багатьох балок зустрічаються балочні акумулятивні тераси, які сформовані в алювіально-делювіальних відкладах днищ. Кількість терас коливається від 1 до 3. Днища більшості балок, у цілому, сухі, хоча на їх поверхні залишаються русла тимчасових водотоків . Згідно зі схемою останнього природничо-географічного (ландшафтного) районування території України Криворіжжя розташоване в межах степової зони та двох ландшафтних підзон – північної та середньої. Північна та центральна частина Кривбасу знаходиться у північностеповій ландшафтній підзоні, Дністровсько-Дніпровській ландшафтній провінції, Південно-Придніпровській схилово-височинній ландшафтній області та двох ландшафтних районах цієї провінції – Середньоінгулецько-Саксаганському і Верхньобазавлуцькому (ділянка регіону, що на схід від річкових долин Інгульця та Саксагані) .

Південна частина Криворіжжя, у зв’язку зі зміною кліматичних умов, ґрунтів і рослинного покриву, входить до складу середньостепової ландшафтної підзони Причорноморської ландшафтної провінції, Бузько-Дніпровської ландшафтної області та двох ландшафтних районів – Нижньовисуньсько-Інгулецького (включає правоберіжжя Інгульця та саму річкову долину) і Високопільсько-Апостолівського (займає лівобережжя р. Інгулець, середню та нижню течії р. Кам’янки). Ландшафти середньостепової половини Кривбасу характеризуються значним розчленуванням поверхні по річкових долинах, розвитком западинно-подових плакорів на межиріччях. Всі ландшафти відносяться до зонального підтипу – середньостепові низовинні слабко - та середньодреновані рівнини . Територіальну структуру ландшафтних геосистем Кривбасу утворюють ландшафти таких рівнів як місцевості, урочища, підурочища, фації. Окрім горизонтальної (територіальної, з відповідними територіальними межами), ландшафтам Криворіжжя притаманна також вертикальна організація. За О.Г. Ісаченко, по вертикалі тіло ландшафту складається з геогоризонтів – порівняно однорідних шарів, які характеризуються специфічним набором і співвідношенням геомас. Геогоризонти ландшафту розпочинаються від його верхньої межі і закінчуються на нижній. Встановлено, що степові та трав’янисті лучні ландшафтні фації мають верхню межу, що проходить на висоті 2 м. Вище цієї відмітки вплив ландшафту на атмосферні процеси та метеорологічні показники зникає і горизонтальні кліматичні відмінності між ними згладжуються. За дослідженнями В.Л.Казакова, фації складаються з 13 геогоризонтів, з яких 5 надземних і 8 підземних.

Потім кліше надходили безпосередньо в підпільні друкарні, де згідно із замовленнями підрозділів друкували певну кількість грошових документів. Існували такі підпільні друкарні: Використання біфонів у фінансово-господарській діяльності повстанців дало змогу командуванню ОУН—УПА за порівняно короткі терміни мобілізувати для своїх потреб значні матеріальні ресурси. Ці грошові документи також ефективно забезпечували юридичні й морально-етичні аспекти взаємовідносин повстанців і місцевого населення. На сьогодні гроші ОУН—УПА — велика рідкість у грошових збірках колекціонерів. Оскільки такий білет, виявлений НКВС під час обшуку, міг коштувати власникові та його родині життя. ВИСНОВКИ Грошові документи ОУН — біфони — сягають корінням у практику фінансової діяльності громадських організацій суспільно-політичної, просвітницько-педагогічної релігійної та іншої спрямованості, які діяли в Галичині наприкінці XIX — початку XX cm. - друкувались грошові документи впродовж 1942 — 1950 pp. у підпільних друкарнях 0VH. Талановиті художники засобами графіки зуміли охопити не лише всі етапи боротьби, а й провести історичні паралелі з визвольними змаганнями в Україні у 1917 — 1920 рр

1. Кризове явище функціонування та розвитку організації

2. Дитячі та юнацькі організації в Україні

3. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

5. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

6. Організація та планування кредитування
7. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
8. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

9. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

10. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

11. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

12. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

13. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

14. Організація обліку в магазині "Світанок"

15. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

16. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда

17. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

18. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

19. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

20. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

21. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

22. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
23. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
24. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

25. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

26. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

27. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

28. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

29. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

30. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

31. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

32. Міжнародні фінансові організації та їх роль

Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели

33. Світова організація торгівлі: цілі та функції

34. Україна та міжнародні економічні організації

35. Економічні та правові основи управління організацією

36. Лідерство та керівництво в організації

37. Організація ярмарок та аукціонів

38. Поняття організації та її ознаки
39. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
40. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

41. Організація та методика виконання курсових

42. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

43. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

44. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

45. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

46. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

47. Процес організації виробництва та виробництва

48. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

50. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

51. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

52. Основні організаційні форми та види туризму

53. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

54. Зміст поточних планів та організація їх розробки
55. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"
56. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

57. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

58. Суспільна організація життя слов

59. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

60. Організація праці

61. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

62. Організаційна система управління природокористуванням України

63. Організація оплати праці на підприємстві

64. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

65. Організація обліку грошових коштів

66. Організація евакуаційних заходів

67. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

68. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

69. Організація банківської справи

70. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
71. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
72. Організація касових операцій у банківських установах

73. Організація ресурсної бази банків в Україні

74. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

75. Організація будівельного майданчика

76. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

77. Організація робочого місця бухгалтера

78. Рівні організації організму людини

79. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

80. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

81. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

82. Етапи організації бухгалтерського обліку

83. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

84. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

85. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

86. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
87. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
88. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

89. Організація документування господарських операцій

90. Організація і методика аудиту грошових коштів

91. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

92. Організація облікового процесу на підприємстві

93. Організація обліку

94. Організація обліку власного капіталу підприємства України

95. Організація обліку запасів на підприємствах

96. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

97. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

98. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

99. Організація праці бухгалтера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.