Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та наук України Національний гірничий університет Кафедра екології РЕФЕРАТ по предмету: Основи екології на тему: «Екологічні проблеми промислових та побутових відходів» Виконав: студент групи ГІ-00-3 Яновський А.В. Перевірив: доц. Бескровний В.І. Підпис Дата Дніпропетровськ 2004 Зміст: Зміст. 2 Вступ. 3 1. Побутові та промислові відходи. 4 1.1 Склад, властивості та об’єм твердих побутових відходів 4 1.2 Характеристика твердих промислових відходів 8 Перелік використаної літератури. 10 Вступ До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від яких залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні. Викликані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим ставленням людини до природи, вони виникли не сьогодні й не вчора. Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 тис. років тому вавілонський цар Хаммурапі, а пізніше — китайські й монгольські імператори та європейські монархи вже дбали про збереження природи й видавали накази про охорону лісів, трав'яного покриву степів, водних джерел. Українська козацька старшина, незважаючи на надзвичайне багатство нашої природи тих часів, теж уболівала за збереження довкілля й видала ряд наказів і документів про охорону придніпровських лісів і лук, заборону спалювання лісів, браконьєрства, хижацького винищення звірів та риби. Першу глобальну екологічну кризу людство пережило ще в неоліті. У природі споконвіку мала місце взаємодія багатьох видів, які займали свою екологічну нішу. Коли якийсь вид стає монополістом, він швидко вичерпує ресурси своєї ніші й якщо не знайде нову екологічну нішу, його чекає екологічна криза та деградація. На початку неоліту людство винайшло лук, спис та інші знаряддя вбивства й дуже швидко, можливо, за кілька тисячоліть знищило мамонтів і решту великих тварин (свою основну їжу) майже на всій планеті й стало видом- монополістом. Так настала перша екологічна криза. Але людство в неоліті винайшло землеробство й скотарство і цим створило собі нову екологічну нішу. Відбулася неолітична революція свідомості й буття людства. На думку М. Моісєєва, під час неолітичної революції чисельність населення земної кулі скоротилася у вісім-десять разів, і після цього історія пішла новим шляхом — шляхом швидкого розвитку сільського господарства, тваринництва, далі — використання мінеральних і енергетичних ресурсів літосфери, розвитку промисловості. Кінець XX ст. знаменується розвитком другої глобальної екологічної кризи, коли завдяки зростанню народонаселення та його активній виробничій діяльності в умовах надзвичайно низької екологічної свідомості практично вичерпані природні ресурси та можливості біосфери самовідновлюватися й самоочищатися. Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення на Землі, обсягів виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою та суспільством дедалі загострюються. Наприкінці XIX ст. екологічну кризу, що наближалася, передбачали лише окремі фахівці, а в 60—70-х роках XX ст. про критичний стан природи багатьох регіонів Європи, Північної Америки, Японії дізналися в усьому світі.

Страшною дійсністю стали голод, отруєні річки та моря, задушливе шкідливе повітря у великих промислових центрах, загублені ліси, сотні зниклих видів тварин і рослин, загроза кліматичних аномалій, ерозія та майже повсюдне повне виснаження ґрунтів у аграрних районах. Такі екологічні катастрофи, як вибух на ЧАЕС, аварія танкера компанії Ексон- Вальдіс, пожежа нафтових свердловин у Перській затоці, свідчать, що забруднення довкілля нині не має меж. Екологічна криза грізно нависла над усім світом, вона вже «схопила нас за горло». Спричинений економічними, політичними помилками та серйозними екологічними прорахунками теперішній стан природного середовища України оцінюється фахівцями як критичний, коли вже неможливі його самовідновлення й самоочищення: відбуваються активна деградація й небезпечне знищення останніх природних ресурсів. Найавторитетніші вчені США, Японії, Росії, України в результаті поглибленого аналізу, ретельних досліджень і моделювання сучасних природних процесів, які розвиваються в біосфері, дійшли висновку, що вже в наступному столітті наша Земля може обернутися на безлюдну пустелю, а ресурсів біосфери вистачить усього на кілька десятиліть. В Україні загинули сотні малих річок, деградують Чорне та Азовське моря, спотворений забрудненими водосховищами Дніпро, винищена значна частина лісів Карпат, еродована більш як половина хлібної ниви, задихаються від промислових і автомобільних викидів усі великі міста й обласні центри. Але найстрашнішим злом для навколишнього середовища є забруднення людської свідомості хибними, злочинними ідеями. Суспільства, яким було притаманне хижацьке ставлення до природи, які пропагували зверхність одних націй, класів чи інших груп людей над іншими, як свідчить історія, неодмінно гинули. Трагізм нашого часу полягає в тому, що нині такі хибні ідеї та пов'язана з ними діяльність тією чи іншою мірою торкаються всієї Землі, всієї природи, долі всіх країн і націй. Наше покоління практично в усіх куточках планети безсоромно грабує в коморах природи те, що належить дітям і онукам. Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства. Для його вирішення перш за все необхідні зміна екологічної стратегії й тактики, всієї економічної моделі, організація всебічної екологічної освіти, виховання екологічної свідомості всього населення Землі. 1. БЫТОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ. Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с образованием твердых отходов. Если газообразные и жидкие отходы сравнительно быстро поглощаются природной средой, то ассимиляция твердых отходов длится десятки и сотни лет. Места складирования отходов занимают громадные территории. Ежегодно в Украине складируется до 1,5 млрд т твердых отходов. Всего в стране их скопилось до 30 млрд т. Свалки отходов занимают более 150 тыс. га. В связи с низким уровнем технологических процессов объем образования промышленных отходов в Украине в 6,5 раза выше, чем в США, и в 3,2 раза выше, чем с странах ЕЭС. Проблема отходов — это проблема больших городов, и чем больше город, тем эта проблема острее.

Отходы — неиспользуемые для производства данной продукции отдельные компоненты сырья или возникающие в ходе технологических процессов вещества и энергия, не подвергающиеся утилизации в данном производстве. Отходы одного производства могут служить сырьем для другого. Твердые бытовые отходы (ТБО) — непригодные для дальнейшего использования пищевые продукты и предметы быта, выбрасываемые человеком. Утилизация — употребление с пользой. Реутилизация (рецикл) — получение из использованной готовой продукции путем ее переработки новой продукции того же или близкого ей типа (например, бумаги из макулатуры, металла из металлолома и др.). Использование ТБО в качестве исходного продукта для другого производства также является одним из видов реутилизации. Вторичные материальные ресурсы (ВМР) — совокупность всех видов отходов, которые могут быть использованы в качестве основного и вспомогательного сырья для выпуска новой продукции. Реальные вторичные материальные ресурсы — это те, для которых созданы эффективные методы и мощности для переработки и обеспечен рынок сбыта. Потенциальные ВМР — все виды вторичных ресурсов, не вошедших в группу реальных. Фильтрат — жидкая составляющая ТБО, сильно загрязненная. Классификация отходов. Отходы подразделяются на: бытовые (коммунальные) — твердые и жидкие отходы, не утилизируемые в быту, образующиеся в результате жизнедеятельности людей и амортизации предметов быта; промышленные — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства; сельскохозяйственные — отходы, образующиеся в ходе сельскохозяйственного производства; строительные — отходы, образующиеся в процессе строительства зданий, сооружений (в том числе дорог и других коммуникаций) и производстве строительных материалов; потребления — изделия и машины, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа; радиоактивные — неиспользуемые прямые и косвенные радиоактивные вещества и материалы, образующиеся при работе ядерных реакторов при производстве и применении радиоактивных изотопов. Отходы промышленного и сельскохозяйственного производства называются также производственными отходами. Они могут быть токсичными и нетоксичными. Токсичные — отходы, способные вызывать отравление или иное поражение живых существ. 1.1. Состав, свойства и объем твердых бытовых отходов. Морфологический состав. В состав ТБО входят следующие компоненты: бумага, картон 20—30%, пищевые отходы 28—45%, дерево 1,5—4%, металл черный 1,5—4,5%, металл цветной 0,2—0,3%, текстиль 4—7%, кости 0,5—2%, стекло 3—8%, кожа, резина, обувь 1—4%, камни, фаянс 1—3%, пластмасса 1,5—5%, смет ( 15 мм) 7—18%, прочее 1—3%. Процентные соотношения морфологического состава ТБО весьма условны, так как на соотношение составляющих оказывают влияние степень благоустройства жилого фонда, сезоны года, климатические и другие условия. В составе ТБО постоянно увеличивается содержание бумаги, пластмасс, фольги, различного рода банок, полиэтиленовых пленок и других упаковок.

Самостійні організації функціонували в районі Бобринське-Цвіткове, на Румунському фронті та на фронті Махна. Крім суто військових, існували "політично-розвідочні" (інформаційні) групи в найважливіших пунктах: Бердичів, Ставка, Штаб Корпусу січових стрільців, Вінницький залізничний пункт з рухомою агентурою, Кам'янець-Подільський, Житомир, Проскурів, лінія зони Антанти (станція Бірзула). Нарешті, силами Відділу внутрішньої інформації обслуговувалися територія розташування Департаменту і навколишня місцевість. Директор Департаменту звертав увагу керівника МВС на те, що з огляду на напруженість ситуації, швидку зміну обстановки, матеріальну скруту, брак кадрів та надійних співробітників можливі певні проблеми із своєчасністю надання інформації. Юрисконсультський і слідчий відділ провадив свою діяльність у напрямку "полагоджування всіх судових функцій передвступного (слідчого) характеру". Крім цілої низки справ щодо окремих осіб, звинувачених в антидержавній діяльності "чи то більшовицькій, чи чорносотенній", відділ провів слідство й зібрав необхідні матеріали стосовно цілих підпільних організацій, які діяли в Києві, а саме: двох тимчасових більшовицьких урядів, котрі мали захопити владу в разі відходу українських військ з Києва; Військово-революційного комуністичного штабу; Совдепу з представників військових частин; чорносотенної контррозвідки та ін. Г.Кульчицький підкреслив, що роботі відділу дуже шкодить втручання інших державних органів у справи, які не входять до їхньої компетенції

1. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

2. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

3. Екологічні проблеми енергетики

4. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

5. Екологічні проблеми Світового океану

6. Екологічні проблеми Чорного моря
7. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання
8. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

9. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу

10. Проблема утилізації твердих побутових відходів

11. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

12. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

13. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

14. Проблема ефективності - це завжди проблема вибору

15. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

16. Психологічні проблеми цивільного судочинства

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

17. Методологічні проблеми історії філософії

18. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

19. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

20. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

21. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

22. Виникнення та сутність екологічного маркетингу
23. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення
24. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

25. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

26. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

27. Екологічна проблема міста Києва

28. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

29. Екологія в Україні

30. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

31. Хімічна промисловість України

32. Структура, основні поняття і закони екології

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

33. Соціальна екологія

34. Екологія та ландшафтна екологія

35. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

36. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

37. Біологія та екологія бактеріофагів

38. Екологічні завантаження
39. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)
40. Екологія та поведінка плазунів

41. Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

42. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

43. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

44. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

45. Хімічна промисловість України

46. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

47. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

48. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

50. Обєкти екологічних правовідносин

51. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

52. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві

53. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

54. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів
55. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
56. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

57. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

58. Формування екологічної культури молодших школярів

59. Формування екологічної свідомості школярів

60. Екологічна освіта на уроках біології

61. Екологічне виховання в школі

62. Екологічне виховання засобами народознавства

63. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

64. Свідомість як філософська проблема

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

65. Бідність – як глобальна проблема людства

66. Визначення показників техногенно-екологічної безпеки при роботі палезабивних машин

67. Радіаційна екологія

68. Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні

69. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

70. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"
71. Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології
72. Демекологія як екологія популяцій

73. Дистанційний екологічний моніторинг

74. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

75. Екологічна адаптація флори і фауни пустель

76. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

77. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин

78. Екологічна економіка та управління природокористуванням

79. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

80. Екологічна криза

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

81. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

82. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

83. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

84. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

85. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

86. Екологічні права громадян
87. Екологічно чисті ліки. Вимоги до їх виробництва
88. Екологія й економіка

89. Екологія людини

90. Екологія міських систем

91. Екологія Сумської області

92. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

93. Захист екологічних прав громадян

94. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

95. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

96. Поняття екологічного права

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Право на одержання екологічної інформації

98. Проектування екологічних мереж Ратнівського району

99. Система екологічної сертифікації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.