Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Біологічний факультет Реферат з правознавства на тему: “Договір міни за цивільним законодавством України” Студента ІІІ курсу Групи біохімії Фролова Артема Київ 2003 План: І. Вступ ІІ. Наслідки статті 242 ЦК УРСР 1. Права та обов’язки продавця 2. Права та обов’язки покупця ІІІ. Характеристика договору міни 1. За кількістю сторін 2. За визначеністю прав і обов’язків 3. За оплатністю 4. За різновидом сторін 5. За формою угоди 6. Згідно моменту виникнення прав і обов’язків IV. Зразок складання договору міни V. Список використаних джерел Угоди (або правочини, договора) згідно статті 41 Цивільного Кодексу України - це дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов’язків. Договір міни відомий людству з давніх часів і був передбачений ще римським правом. Як і будь-який договір, він являє собою певний юридичний факт, з наявністю якого закон пов’язує відповідні юридичні наслідки. Договір міни - це вольова дія, здійснення якої передбачає наявність у суб’єкта певного рівня свідомості і волі. Передбачається, що суб’єкти повинні бути правосуб’єктними. Отже, даний договір являє собою юридичну дію, тобто він передбачений і регламентований законодавством, а саме статтею 241 Цивільного Кодексу Української РСР, згідно якої “За договором міни між сторонами провадиться обмін одного майна на інше. Кожний з тих, хто бере участь у міні, вважається продавцем того майна, яке він дає в обмін, і покупцем майна, яке він одержує. Договір міни, в якому однією або обома сторонами є державні організації, може бути укладений лише у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.” Вищезгаданий договір часто зустрічається у нашому повсякденному житті. Кожного дня, кожен з нас можливо і не помічаючи цього укладає його. Саме через це договір міни є актуальним для всіх людей і не є лише міжорганізаційною угодою. Сторони договору міни – як і в договорі купівлі-продажу, тобто продавець та покупець. Не слід ототожнювати поняття сторона договору і суб’єкт договору. За загальним правилом законодавець не визначає хто може бути продавцем та покупцем, але і покупець, і продавець повинні бути правосуб’єктними. В окремих випадках законодавець може прямо зазначити хто може бути продавцем чи покупцем того чи іншого майна. Зазвичай продаж майна здійснює продавець за власним бажанням, але іноді продаж майна може бути здійснений у примусовому порядку. Предметом договору міни є рухоме і нерухоме майно, яке не вилучається з цивільного обігу, що є власністю кожної із сторін. Вимоги до предмету договору можуть бути наступними: його якість повинна відповідати умовам договору, а за відсутності вказівок у договорі вимогам, які звичайно ставляться. Якість продукції також визначається сторонами, але може бути визначена і відповідно до стандартів, зразків тощо. Згідно статті 242 ЦК УРСР(“Застосування до договору міни правил купівлі-продажу”) до договору міни застосовуються відповідно правила про договір купівлі-продажу ЦК УРСР (якщо інше не випливає з змісту відносин сторін), а саме: 1.

Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на продавану річ. При укладенні договору продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на продавану річ (право наймача, право застави, довічного користування тощо). Невиконання цього правила дає покупцеві право вимагати зменшення ціни або розірвання договору і відшкодування збитків. 2. Обов'язок продавця зберігати продану річ. Якщо право власності (право оперативного управління) переходить до покупця раніше передачі речі, продавець зобов'язаний до передачі зберігати річ, не допускаючи її погіршення. Необхідні для цього витрати покупець зобов'язаний відшкодувати продавцеві, якщо це передбачено договором. 3. Наслідки невиконання продавцем обов'язку передати річ. Якщо продавець на порушення договору не передає покупцеві продану річ, покупець вправі вимагати передачі йому проданої речі і відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або, з своєї сторони, відмовитись від виконання договору і вимагати відшкодування збитків. 4. Наслідки відмови покупця прийняти куплену річ. Якщо покупець на порушення договору відмовиться прийняти куплену річ, продавець вправі вимагати прийняття речі покупцем, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або, з своєї сторони, відмовитись від договору і вимагати відшкодування збитків. 5. Якість проданої речі. Якість проданої речі повинна відповідати умовам договору, а при відсутності вказівок у договорі – вимогам, що звичайно ставляться. Річ, що продається торговельною організацією, повинна відповідати стандартові, технічним умовам або зразкам, встановленим для речей цього роду. 6. Права покупця в разі продажу йому речі неналежної якості. Покупець, якому продано річ неналежної якості, якщо її недоліки не були застережені продавцем, вправі за своїм вибором вимагати: а) або заміни речі, визначеної в договорі родовими ознаками, річчю належної якості; б) або відповідного зменшення купівельної ціни; в) або безоплатного усунення недоліків речі продавцем чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення; г) або розірвання договору з відшкодуванням покупцеві збитків; д) або заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни. Порядок реалізації цих прав визначається Законом України &quo ;Про захист прав споживачів&quo ; та іншими актами законодавства. 7. Право покупця на обмін товару належної якості. Покупець протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або якщо з інших причин він не може бути використаний за призначенням. Порядок здійснення такого обміну визначається Законом України &quo ;Про захист прав споживачів&quo ;. 8. Строки пред'явлення претензій у зв'язку з недоліками проданої речі. Покупець вправі заявити продавцеві претензію з приводу не застережених продавцем недоліків проданої речі, на яку не встановлено гарантійний строк, якщо недоліки були виявлені протягом шести місяців з дня передачі, стосовно нерухомого майна – не пізніше трьох років з дня передачі їх покупцю, а якщо день передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у покупця до укладення договору міни – з дня укладення договору міни.

9. Претензії з приводу недоліків речі, проданої з гарантійним строком. У випадках, коли для речей встановлено гарантійні строки, покупець протягом гарантійного строку може пред'явити продавцеві претензію з приводу недоліків проданої речі, що перешкоджають її нормальному використанню. 10. Строк давності за позовом про недоліки проданої речі. Позов з приводу недоліків проданої речі може бути пред'явлений не пізніше шести місяців з дня відхилення претензії, а якщо претензія не заявлена або день її заявлення встановити неможливо – не пізніше шести місяців з дня закінчення строку, встановленого для заявлення претензії. 11. Відповідальність продавця за відсудження проданої речі у покупця. Якщо третя особа на підставі, що виникла до продажу речі, пред'явить до покупця позов про її відібрання, покупець зобов'язаний притягти продавця до участі в справі, а продавець зобов'язаний вступити в цю справу на стороні покупця. Непритягнення покупцем продавця до участі в справі звільняє продавця від відповідальності перед покупцем, коли продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг би запобігти вилученню речі у покупця. Продавець, який був притягнений покупцем до участі в справі, але не взяв в ній участі, позбавляється права доводити неправильність ведення справи покупцем. 12. Обов'язок продавця в разі відсудження проданої речі. Якщо в силу рішення суду, арбітражу або третейського суду продана річ ви-лучена у покупця, продавець зобов'язаний відшкодувати покупцеві понесені ним збитки. Угода сторін про звільнення або обмеження відповідальності продавця недійсна, якщо продавець, знаючи про існування прав третьої особи на продавану річ, навмисно приховав це від покупця. Характеристика договору міни: Двосторонній. Двосторонньою визнається така угода, для досягнення правового результату якої необхідне взаємне волевиявлення двох сторін(в даному випадку продавця і покупця, права та обов’язки яких були згадані вище). Казуальний. Казуальною є така угода, з якої видно, що є підставою для її укладення і на що вона спрямована. Оплатний. Оплатною є така угода, при якій майнове подання однієї сторони передбачає майнове подання іншої сторони. Побутовий або господарський(бартер). Усний, письмовий, або нотаріально посвідчений. Відповідно до статті 42 Цивільного Кодексу України угоди можуть укладатися в усній або письмовій формі. Письмова форма поділяється на просту письмову форму та нотаріально посвідчену. Угоди в усній формі укладаються між громадянами на сумму до 100 гр. В окремих випадках в усній формі угоди укладаються між громадянами та юридичними особами. В усній формі також укладаються угоди, які здійснюються безпосередньо при їх укладенні. Письмові угоди – угоди, щодо яких закон вимагає дотримання письмової форми. Такі угоди укладаються між юридичними особами, між юридичними та фізичними особами, між громадянами на суму понад 100гр. Досить часто виникає потреба й нотаріального посвідчення угоди, особливо у випадках її великої цінності, наприклад при укладанні договору міни між юридичними особами. Консенсуальний. Консенсуальною визнається така угода, яка вважається укладеною, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.

В нарушение требований ст.ст. 15, 30 ГПК Украины о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств спора суд не проверил указанные обстоятельства, не обратил внимания на требования материального закона, регулирующего возникшие правоотношения между сторонами по договору страхования транспортного средства, а поэтому неправильно постановил решение, которое и было отменено Верховным Судом. Судами допускались и другие ошибки при постановлении решений по делам данной категории, так как не всегда проверялось соотношение Правил страхования транспортных средств, принимаемых страховыми компаниями, с действующим законодательством Украины, в частности, с Законом Украины «О страховании», главой 67 Гражданского кодекса Украины, Постановлением Кабинета Министров Украины «О порядке и условиях проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 28.09.96 г. 1175. Негосударственные страховые компании зачастую принимают Правила, предусматривающие условия и порядок страхования, которые выгодны им, и тем самым пытаются обогатиться за счет страхователей физических и юридических лиц, а в отдельных случаях и государства

1. Развитие отечественного таможенного дела и законодательства о нем (Украина)

2. Земельный участок как объект гражданских прав по законодательству Российской Федерации

3. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

4. Реализация гражданской правосубъектности в сфере хозяйственных договоров

5. Налоговое законодательство Украины

6. Антимонопольное законодательство в Украине
7. Административная ответственность за коррупционные деяния по законодательству Украины
8. Договор по гражданскому законодательству. Преступления против безопасности государства

9. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора по российскому современному гражданскому законодательству

10. Ответственность должностных лиц предприятий за нарушение законодательства Украины о труде

11. Привлечение лица в качестве обвиняемого (законодательство Украины)

12. Трудовое законодательство Украины

13. Законодательство Украины про животный мир

14. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

15. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

16. Соотношение норм части первой Налогового кодекса РФ и гражданского законодательства

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

17. Договор как форма регулирования аренды земли в Украине

18. Принципы гражданско-процессуального права Украины

19. Государство Украина как субъект гражданского права

20. Недействительность сделок по гражданскому законодательству

21. Шпоры по Гражданскому праву Украины (общая часть)

22. Гражданское законодательство
23. Гражданское право Украины
24. Законодательство о договоре личного страхования

25. Особенности ипотечного договора по законодательству Российской Федерации

26. Понятие и виды договора перевозки по законодательству РФ

27. Понятие ценной бумаги по гражданскому законодательству Российской Федерации

28. Приватизация в гражданском законодательстве

29. Состав законодательства о гражданском судопроизводстве в судах общей юрисдикции

30. Трудовой договор в законодательстве России

31. Урегулирование гражданским законодательством имущественных отношений

32. Хозяйственные договора. Становление антимонопольного законодательства

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Проблемы и пути развития гражданского общества в Украине

34. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

35. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

36. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

37. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

38. Транспортная система Украины
39. Топливно-энергетический комплекс Украины
40. Пищевая промышленность Украины

41. Социально-экономическое развитие современной Украины

42. Бюджет Украины на 1997 г.

43. Государственное регулирование доходов населения на Украине

44. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

45. Принцип налогообложения /Украина/

46. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

47. Финансы /Украина/

48. Развитие налогового законодательства в РФ

Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Адвокатура Украины

50. Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательства

51. Аренда /Украина/

52. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

53. Гражданско-правовой договор

54. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда
55. Ответственность за нарушение земельного законодательства
56. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

57. Украина

58. Аграрное законодательство Великой Французской Революции

59. Украина во время Второй Мировой Войны

60. Банки и их роль в экономике Украины

61. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

62. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

63. Принципы и формы налогообложения на Украине

64. Система законодательства в области СМИ Германии

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

66. Право собственности граждан на жилье на Украине

67. Развитие лизинга на Украине

68. Закон Украины «О гражданстве»

69. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

70. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах
71. Местное налогообложение в Украине
72. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

73. Административное право Украины

74. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

75. Налоговая ответственность предприятий /организаций/ за нарушение налогового законодательства

76. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

77. Антитрестовое законодательство США: сущность и последствия

78. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

79. Народные депутаты Украины

80. Право коллективной собственности на Украине

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

81. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

82. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

83. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

84. Развитие малого бизнеса на Украине

85. МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В НОРМАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

86. Регламентация договора в Российском гражданском праве
87. Антимонопольное законодательство Российской Федерации
88. Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

89. Особенности системы законодательства федеративного государства

90. Охрана труда (Украина)

91. Охрана труда (лекции, Украина)

92. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

93. Сущность права хозяйственного ведения по законодательству РФ

94. Природоохранное законодательство России

95. Культура на Украине в 40-50-ые годы

96. История Украины (шпаргалки)

Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

97. История СССР и Украины в 1953 - 1964 гг.

98. Основные этапы создания государства на Украине

99. Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.