Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Затрати виробництва, ціна і прибуток

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

смотреть на рефераты похожие на "Затрати виробництва, ціна і прибуток" Міністерство освіти України Харківський державний політехнічний університет Чернівецький факультет Контрольна робота з мікроекономіки на тему: Затрати виробництва, ціна і прибуток Студент: JO Y Чернівці 1998 р. План І. Вступ. ІІ. Завдання обліку затрат виробництва. 1) Групування затрат виробництва. 2) Методи обліку затрат виробництва. ІІ. Ціна. 1) Метод визначення ціни. 2) Суть ціни, її функції. ІІІ. Прибуток. ІV. Висновок. Вступ Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції. Тому однією з важливих функції підприємства (фірми) є мінімізація витрати виробництва. Облік виробничих затрат повинен бути організований так, щоб існувала можливість оперативно впливати на зниження собівартості, встановлювати фактори, які впливають на рівень собівартості і виявляти додаткові резерви її зниження. Завдання обліку затрат виробництва, їх класифікація. Перед обліком процесу виробництва стоять такі завдання: 1. Обмін і контроль за випуском продукції по її обсягу, асортименту, якості та виконання договорів-замовлень по цих показниках; 2. Обмін на виробництво і контроль за дотриманням кошторисів затрат; 3. Калькулювання собівартості продукції і контроль за виконанням плану собівартості; 4. Виявлення не використаних резервів на виробництво і контроль за недопущенням втрат у виробництві. Для розв’язання цих завдань необхідно, щоб введення обліку затрат забезпечувало порівняння планових і фактичних показників собівартості. До собівартості відносять: 1) витрати безпосередньо зв’язані з виробництвом продукції, обумовлені технології і організації виробництва, включаючи витрати на управління; 2) витрати на підготовку виробництва (на освоєння нових видів продукції); 3) витрати на удосконалення технології та організації виробництва, які здійснюються в ході виробничого процесу; 4) витрати на покращання умов праці і техніки безпеки підвищення кваліфікації працівників підприємства; 5) витрати зв’язані зі збутом продукції. Крім витрат, які включаються в собівартість продукції, підприємства несе ще витрати, які покриваються за рахунок спеціальних джерел: прибутку (штрафи, пеня, % за кредит), фонду економічного стимулювання і спецпризначення (затрати на капітальний ремонт), капіталовкладень. Всі витрати на виробництво грунтують по таких ознаках: 1. по економічній ролі в процесі виробництва; 2. по способу включення затрат у виробництво; 3. залежно від об’єму виробництва; 4. по однорідності складу; 5. по видах витрат – елементам і статтям витрат; 6. по місцю виникнення – виробництвам, цехам, дільницям; 7. по видах продукції, робіт і послуг – калькулюючим об’єктам 8. по етапах виробничого процесу; 9. по календарних періодах. Групування затрат по статтях калькуляції показує призначення окремих видів затрат у собівартості продукції. Для контролю за складом затрат по місцях їх здійснення і виявлення собівартості по видах виготовленої продукції необхідно знати не тільки, що затрачено в процесі виробництва, але і на які цілі (куди, на що).

Ці затрати проведені, тобто їх треба враховувати по напрямах, відношенню до технологічного процесу. Такий облік затрат дає можливість аналізувати собівартість по її складових частинах і окремих видах продукції. Перелік калькуляційних статей встановлюється галузевими інструкціями. Номенклатура калькуляційних статей: 1. сировини і матеріали; 2. повернені відходи; 3. паливо і енергія на технологічні цілі; 4. основна зарплата виробничих робітників; 5. додаткова зарплата виробничих робітників; 6. відрахування на соцстрах; 7. затрати на підготовку і освоєння виробництва; 8. витрати на утримання і експлуатацію устаткування (ВУЕУ); 9. загальновиробничі витрати; 10. загальновиробничі витрати; 11. загальногосподарські витрати; 12. інші виробничі витрати; 13. позавиробничі витрати. Групування затрат. Затрати на виробництво групують по таким елементам: 1. сировина і основні матеріали за мінусом відходів; 2. витрати на оплату праці; 3. відрахування на соціальні заходи; 4. амортизація основних фондів; 5. інші витрати. Облік в постатейному розрізі здійснюють системно на відповідних рахунках виробничих затрат. На відміну від цього обмін в по елементному розрізі – позасистемно, тобто за допомогою різних вибірок та додаткових розрахунків. Крім цього, затрати виробництва групуються: по місцю виникнення затрат, тобто по ознаці того, до якого виробництва вони відносяться (основного допоміжного), в якому цеху або на якій ділянці здійснені. Для контролю і аналізу рівня затрат по окремих етапах технологічного процесу і розрахунку незавершеного виробництва з загальної суми затрат, що відносяться на собівартості тих або інших виробів, виділяють затрати на окремі процеси операції. По календарних періодах виробничі затрати діляться на поточні, тобто постійні (щоденні) і одночасові тобто однократні або ті, що проводяться рідше ніж 1 раз в місяць. Чіткий розподіл затрат виробництва на поточні і єдиночасові має велике значення для правильного щомісячного обчислення собівартості продукції. Методи обліку затрат виробництва. В залежності від організації і технології виробництва, характеру випущеної продукції розрізняють три методи обміну затрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції: позамовний попередільний і нормативний. Позамовний метод обміну витрат на виробництво застосовують в виробництвах з механічним збиранням деталей, вузлів і виробів в цілому: технологічний процес між цехами тісно взаємозв’язані і ГП випускає тільки один, останній в технологічному ланцюгу, цех. Виробничі затрати збираються спочатку по цехам, але потім обов’язково сумують по підприємству в цілому, і завдяки цьому розраховують собівартість одиниці продукції проводять по сумі затрат всіх цехів. Позамовний метод застосовується в індивідуального виробництва або на виготовлення серії 5-10 виробів малосерійному виробництві відкривають замовлення. Непрямі затрати щомісячно розподіляють між замовленнями. Фактичну собівартість окремих замовлень визначають або після передачі на склад або після здачі замовнику безпосередню. При замовному методі не можна скласти калькуляцію замовлення до тих пір, поки по ньому не буде виконана вся робота, собівартість не можу бути розрахована вся робота, значним недоліком цього методу обліку.

В процесі виконання замовлень витрати матеріалів і зарплати виробничних робітників контролюється за допомогою кошторисної калькуляції, які складають до запущення замовлення в виробництво шляхом лімітування від пуску матеріалів на виробництво і співставляють начислену зарплату з сумою по цій статті в кошторисній калькуляції. Але кінцевий результат виконання плану по собівартості виявляють тільки після виконання замовлення. Це обумовлює необхідність покращання позамовного методу обліку шляхом застосування принципів нормативного методу обліку затрат виробництва. Попередній метод обліку затрат виробництва продукції застосовується в таких галузях промисловості, в яких оброблювана сировина проходить декілька окремих самостійних фаз обробки, переділів. Кожний переділ, за винятком останнього, являє собою завершену фазу обробки сировини, кінцевий продукт обробки, а напівфабрикат особистого виробництва. Напівфабрикат власного виробництва використовують не тільки в наступних переділах свого виробництва, але і реалізують на сторону іншим підприємствам як покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати. Собівартість кінцевого продукту буде складатись з суми затрат всіх переділів. Нормативний метод є значним досягненням економічної науки. Суть його зводиться до того, що витрати на виробництво обліковується з поділу їх на 3 елементи обліку. 1) витрати в межах норми; 2) зменшення або збільшення витрат порівняно з нормою внаслідок змін норми під впливом технічного прогресу. Нормативний метод обліку застосовують, як правило в масових і серійних виробництвах різної і складної продукції, яка складається з великої кількості деталей. Це найбільш прогресивний метод, який дозволяє ефективно використовувати дані обліку для виявлення резервів зниження собівартості і оперативного управління виробництвом. Найважливішим його елементом є своєчасне виявлення відхилень від норм і облік змін норм. Особливістю нормативного методу обліку затрат є наявність і можливість поточного і попереднього контролю за витратами як по одним документам проводиться відпуск матеріалів, сировини, палива, нарахування зарплати по встановленим нормам затрат. В них проставляються ліміти, нори затрат матеріалів, нормований час і розцінки на оплату праці. Ціна. Важливим економічним важелем ринкового господарства є ціна. За допомогою ціни виражається вартість усіх видів продукції, послуг та ресурсів, вимірюються економічні величини обсягів виробництва, обігу і споживання, основних оборотних фондів, складові валового національного продукту тощо. Ціни слугують інструментом управління в будь-який економічній системі. Водночас ціна приховує так багато складностей, що її можна назвати “економічним атомом”. У світовій економічній науці їй присвячено багато досліджень, в яких висловлені різні підходи і думки. Ціна з’явилась водночас із грошима. Як тільки останні почали відігравати роль товарного еквіваленту, виразника міри вартості, відразу ж виникло запитання: “А скільки грошей треба сплатити за цей товар, тобто яка його ціна?”. Отже, поява грошей породила проблеми цін, їх величини й способу визначення, або механізму ціноутворення.

В постиндустриальном обществе важнейшие решения относительно роста экономики и ее сбалансированности будут исходить от правительства, но они будут основываться на поддерживаемых правительством научных исследованиях и разработках (НИР), на анализе соотношения затрат с эффективностью; принятие решений в силу сложного переплетения их последствий будет приобретать все более технический характер. Бережное отношение к талантам и распространение образовательных и интеллектуаль 225 ных институтов станет главной заботой общества. Для постиндустриального общества будет характерна новая элита, основанная на квалификации, получаемой индивидами благодаря образованию, а не на обладании собственностью, наследуемой или приобретаемой за счет предпринимательских способностей, и не на политической позиции, достигаемой при поддержке партий и групп. Соединение науки, техники и экономики находит выражение в феномене НИР, который, по мнению Д. Белла, должен играть все более важную роль в обществе, ориентированном в будущее. Ориентированность в будущее - еще одна черта постиндустриального общества - предполагает контроль за технологиями, оценку технологий, разработку моделей технологического прогноза

1. Определить капитальные затраты и эксплуатационные расходы по тепловой сети (при следующих условиях)

2. Ресурси виробництва

3. Планирование потребности в тракторах. Определение видение видов ТО и ремонтов, сроков их проведения. Расчет затрат средств на ремонты и техническое обслуживание

4. Учет затрат на производство зерна

5. Учет затрат и себестоимость продукции

6. Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле
7. Учет затрат производственной деятельности (Контрольная)
8. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

9. Учет затрат на производство

10. Аудит затрат на обслуживающие хозяйства и производства

11. Учет и анализ затрат на производство

12. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

13. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции

14. Затраты на производство и реализацию продукции

15. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

16. Затраты на производство продукции

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

17. Aормирование затрат на выпуск продукции. Учет готовой продукции в системе 1С:Предприятие

18. Методы изучения затрат рабочего времени

19. Процесс формирования производственных затрат на предприятиях полиграфии

20. Расчет сметы затрат на содержание электроцеха

21. Изучение уровня затрат предприятия на производство (реализацию) продукции (услуг)

22. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя
23. О затратах энергии на вращение планет
24. Затраты на качество

25. Управління затратами

26. Акробатика затрат

27. Податок на прибуток підприємств

28. Расчет нижней оценки бюджетных затрат развертывания радиолокационной системы

29. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

30. Изучение динамики затрат на машиностроительном предприятии

31. Система учета затрат

32. Затраты на получение товарного знака

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

33. Акробатика затрат

34. Смета затрат на производство

35. Анализ использования рабочего времени и пути сокращения непроизводственных затрат и потерь рабочего времени

36. Денежные затраты и поступления предприятия

37. Концепция трансакционных затрат, природа внутренней и внешней интеграции фирмы: Рональд Коуз и его последователи

38. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти
39. Определение затрат на качество
40. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

41. Суспільне виробництво та заробітна плата

42. Формирование и пути снижения затрат на эксплуатацию автомобильных дорог

43. Пути улучшения учета затрат и анализ использования грузового автотранспорта

44. Капитальные затраты и трудовые ценности. Эффект Рикардо

45. Влияние рынка труда на величину затрат на подготовкуспециалиста высшей квалификации

46. Классификация затрат, их поведение, учет

47. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

48. Аудит учета затрат

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

49. Затраты на предприятии

50. Калькуляция себестоимости методом суммирования затрат

51. Классификация, учет личного состава и использования рабочего времени. Учет расходов по элементам затрат

52. Организация Учета Затрат на Производство

53. Состояние и пути совершенствования учета затрат продукции промышленных производств

54. Учет затрат в животноводстве
55. Учет затрат и анализ себестоимости молока в колхозе «Россия» Лысковского района Нижегородской области.
56. Учет затрат на производство по экономическим элементам

57. Учет затрат по элементам. На примере ООО Човьютранслес

58. Учет затрат на производство

59. Учет затрат и анализ себестоимости молока в колхозе "Россия"

60. Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и размещенные средства, моделирование оптимального привлечения и размещения средств

61. Виробництво мінеральних добрив в Україні

62. Управление затратами на основе управленческого учета

63. Расчет затрат на техническую подготовку производства по модернизации токарно-револьверного станка

64. Материальные затраты: новый учет – новые проблемы

Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское

65. Пять моделей управления затратами

66. Переменные затраты в издержках производства и себестоимости. Технико-экономический алнализ

67. Особенности учета затрат на перерабатывающих предприятиях АПК

68. Особенности затрат как объекта управления

69. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

70. Умови праці на виробництві
71. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві
72. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

73. Організація охорони праці на виробництві

74. Виробництво свинини – прибуткова галузь тваринництва

75. Виробництво товарної риби

76. Впровадження технології експандування при виробництві кормів

77. Економiчна ефективнiсть виробництва зерна

78. Економічна ефективність виробництва

79. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

80. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Електропостачання сільського виробництва

82. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

83. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

84. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

85. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

86. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
87. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва
88. Совершенствование организации производства продукции и учета затрат в молочном скотоводстве

89. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

90. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

91. Учет затрат на производство продукции растениеводства

92. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

93. Народногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту

94. Бюджетирование и контроль затрат

95. Влияние организационно-технологических особенностей производства на построение учета затрат предприятий различных отраслей экономики

96. Группировка затрат

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

97. Затраты и их классификация

98. Затраты как основной объект управленческого учета

99. Затраты, доходы и расходы как объекты бухгалтерского управленческого учета


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.