Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Жыццёвы і творчы шлях Яна Чачота

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Ян Чачот нарадзіўся ў Малюшычах(7.7.1796-23.8.1847) Наваградскага павета (цяпер Карэліцкі раён) у шляхецкай сям’і. Гады вучобы ў Наваградскай дамініканскай школе (скончыў у 1815г.) прынеслі сяброўства з Адамам Міцкевічам, спасціжэнне багатай народнай культуры. Як успамінаў пазней іх зямляк Ігнат Дамейка, блізкасць да народнага жыцця спрыяла фарміраванню дэмакратычнага светапогляду і паэтычных сімпатыяў:&quo ;Два нашы студэнты Наваградскай школы з гадоў маленства добра ведалі наш літоўскі люд, палюбілі яго песні, прасякнуліся яго духам і паэзіяй, да чаго, вядома ж, прычынілася і тое, што малое мястэчка Наваградак не шмат чым адрознівалася ад нашы вёсак і засценкаў. Школьнае жыццё было хутчэй сельскае. Сябры хадзілі на кірмашы, на царкоўныя ўрачыстасці, бывалі на сялянскіх вяселлях, дажынках і хаўтурах. У тыя школьныя часы ўбогая страха і народная песня распалілі ў абодвух першы паэтычны агонь. Адам хутка ўзнёсся да высокай сферы сваіх цудоўных твораў. Ян жа да смерці застаўся верны народнай паэзіі &quo ;. У Віленскім універсітэце(1815-16) Чачот далучаецца да філамацкага руху, узначальвае літаратурны аддзел таварыства філарэтаў. Без яго не абыходзіцца ніводная падзея ў жыцці віленскіх студэнтаў. Фрагменты яго выступленняў на пасяджэннях таварыства філаматаў даносяць да нас прывабны, высакародны воблік гэтага таленавітага юнака, патрыёта свайго краю. &quo ;Хто дбае пра грамадскае дабро, інакш кажучы пра шчасце, асвету і славу краю, хто рады прысвяціць яму самаго сябе, аддаць яму ўсе здольнасці, сілы і маёмасць – з’яўляецца сапраўдным грамадзянінам&quo ;, - выказваў свае думкі Чачот. На сходах і вечарынках студэнскай моладзі часта гучалі вершы і песні на словы Я. Чачота, выконваліся яго драматычныя сцэнкі, напісаныя адмыслова да імянінаў сяброў-філаматаў. Вельмі папулярнымі былі вершы &quo ;Што старыя за вар’яты!&quo ;, &quo ;Гэй, малойцы!&quo ;. Гэта паэзія маладых пачуццяў, прагі шчасця і высакародных учынкаў: &quo ;Кожны з нас айчыне Паслужыць павінен, Свету, добрым людзям – Славу так здабудзем!&quo ; (&quo ;Гэй, малой-цы&quo ;). У сваёй творчасці Чачот упершыню у паэзіі філаматаў звярнуўся да нацыянальнага фальклору як крыніцы матываў і вобразаў вялікай мастацкай сілы. У 1818-1819 гг. ён піша балады, заснаваныя на народных легендах і паданнях, узятых непасрэдна з фальклору ці з летапісных крыніц. Паэзіях родных Чачоту мясцін падказаных сюжэты балад &quo ;Свіцязь&quo ; , &quo ;Калдычэўскі шчупак&quo ;, &quo ;Мышанка&quo ;. Народная легенда пра ўзнікненне возера Свіцязь на месцы згінуўшага горада натхніла трох паэтаў-філаматаў – Я.Чачота, А.Міцкевіча, Т.Зана, - і кожны стварыў сваю мастацкую версію гытай фантастычнай падзеі. &quo ;Свіцязі&quo ; А.Міцкевіча мае героіка – патрыятычнае гучанне: жыхары горада ў час варожай аблогі выбіраюць смерць, але не палон. Т.Зан, як і Я.Чачот, дае маральна- хрысціяскае вытлумачэнне трагедыі горада Свіцязь: горад правальваецца і затапліваецца за грахі яго жыхароў, за пралітую бязвінна чалавечую кроў. Прытым у баладзе Я. Чачота гэты матыў акцэнтуецца, дапаўняецца матывам продажу душы д’яблу.

Я.Чачот умела кантамінуе, спалучае у сваіх баладах розныя матывы, дасягаючы сюжэтнай разгалінаванасці твора. У баладзе &quo ;Радзівіл, або заснаванне Вільні&quo ; цікава спалучаюцца вядомыя з народнай творчасці, а таксама з летапісных крыніц і &quo ;Хронікі&quo ; М. Стрыйкоўскага легенды пра вярхоўнага літоўскага жраца Крыве-Крывейту, прароча сон Гедыміна пасля ўдалага палявання на месцы будучай Вільніі разгадку гэтага сну Ліздзейкам, ад якога пойдзе род Радзівілаў. У гэтай баладзе Я.Чачота,а таксама ў &quo ;Наваградскім замку&quo ; паэтызавалася легендарная гісторыя роднага краю. Пазней, ужо ў 40-х гг., у сваім вершы &quo ;Леў Сапега, віленскі ваявода, гетман літоўскі&quo ; Ян Чачот звернецца да вобраза выдатнай гістарычнай асобы. Вывучаючы права ў студэнскія гады, малады Чачот зачытваўся Літоўскім Статутам, створаны пад кіраўніцтвам Льва Сапегі, ён літаральна спяваў асобныя артыкулы гэтага славутага заканадаўчага кодэкса дзяржавы, пра што пісаў сваім сябрам. Культурна – асветніцкая дзейнасць філаматаў і іх літаратурная творчасць садзейнічалі абуджэнню гістарычнай памяці паняволеннага краю. Але найбольшы рэзананс мела творчасць Я.Чачота на беларускай мове. Пераадольваючы энерцыю польска – шляхецкага выхавання, Чачот адважыўся пісаць на мове сваёй зямлі. Поспех быў незвычайны. Вершы Чачота патрыятычнай моладдзю завучваліся на памяць, спяваліся. На жаль, з беларускамоўнай творчасці Чачота – філамата захаваліся толькі некалькі твораў і фрагментаў: драматычная сцэнка да імянінаў Юзэфа Яжоўскага &quo ;Яжовыя&quo ;, верш &quo ;На прыезд Адама Міцкевіча&quo ;, фрагменты песні &quo ;Да пакіньце горла драць &quo ; і два радкі верша, напісаннага ўжо ў турэмным зняволенні(1823, Вільня) ў чаканні прысуду па справе філаматаў:&quo ;Да лятуць, лятуць, да дзікія гусі, Да нас павязуць да далёкай Русі &quo ;. Адбыўшы высылку на Урале (крэпасць Кізіл,Уфа 1825) і ў Цверы(1831) , Я.Чачот у 1833 г.вяртаецца на радзіму. Тут, на Лепельшчыне і Наваградчыне(у бібліятэцы Храптовічаў), Чачот пачынае дзейнасць як вучоны – фалькларыст. Ён запісаў і выдаў шэсць тамоў беларускіх народных песень(каля 1000) &quo ;Сялянскія песні з-пад Нёмана і Дзвіны&quo ; ( Вільня, 1837- 1846) у перакладзе на польскую мову і ў арыгінале.У фальклорных зборніках 1844 і 1846 гг. былі змешаны і ўласныя паэтычныя творы Я.Чачота на беларускай мове – каля 30 вершаў. Вершы Я.Чачота 30-40-гг. выяўляюць дэмакратычныя сімпатыі аўтара, яго блізкасць да жыцця народа: &quo ;І мне Бог на свеце даў Гора гараваці, Штобы лепш я вас любіў І ўмеў спагадаці&quo ; (&quo ;Да мілых мужычкоў&quo ;). Чачот занепакоенны маральным станам сялянства, даведзенага ў эпоху прыгону да крайняй мяжы чалавечага існавання. Ён цярпліва і тактоўна павучае селяніна, як ладзіць свій побыт, засцерагае ад п’янства. Паэт выступае ў сваіх вершах як асветнік народа, да якога звяртаецца на яго ж мове, а для свайго часу гэта была прагрэсіўная грамадзянская і творчая пазіція. Аднак, Ян Чачот не лічыў літаратурную творчасць галоўнай справай свайго жыцця. Ён крытычна ставіўся да свайго пісьменніцкага таленту, нават недаацэньваў яго.

Галоўнай жа справай свайго жыцця Ян Чачот лічыў збіранне фальклору, зварот да народных традыцый. Значным з’яўляецца ўклад Яна Чачота ў галіну мовазнаўства. Так, ён лічыў неабходным рабіць крокі на шляху да ўнармавання мовы. Таму самастойна пачынае ствараць слоўнік беларускай мовы (200 слоў), якую ён называе &quo ;крывіцкай&quo ;. Творчасць паэта , як справядліва зазаначае К. Цвірка, - яскравае сведчане &quo ;нараджэння новай беларускай літаратуры і адначасова нацыянальнага адраджэння однаго з самабытных і вялікіх народаў&quo ;. ЛІТАРАТУРА Беларуская літаратура: ХІ-ХХст.ст Дапаможнік для школьнікаў ліцэяў,гімназій,ВНУ/А.І.Бельскі, У.Г.Кароткі,П.І.Навуменка і інш.-2-е выданне, дапрац.-Мн.&quo ;Аверсэв&quo ;,2001.-415с. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва рэдактар) і інш.-Мн.:БелСЭ,1987.-703с.,32л. іл.:іл.

Што-ж было наперадзе? Куды вёў iхны шлях? Што сталася зь iншымi адзьдзеламi БКА? Дзе была беларуская цэнтральная адмiнiстрацыя, г. зн. БЦР, штаб БКА i iншыя? Пытаньняў было без канца. Вечарам, блiзка на захад сонца, каля аднаго з баракаў на зялёнай траўцы сядзела грамада хлапцоў. Гаварылi аб тым-сiм, пераважна-ж аб пакiнутай радзiме, бацьках, агульным палажэньнi, будучынi. Сярод iх былi капiтаны Мiкула й Ласкутовiч. Маладым рэкрутам хацелася пачуць што-небудзь i ад сваiх афiцэраў, што-небудзь пацяшаючае, запэўнiваючае, падбадзёрваючае. Таму, калi Мiкула па-сяброўску пачаў гутарку, адкуль нi ўзялiся дзесяткi слухачоў, што хадзiлi воддаль. Цеснай сьцяной абкружылi абодвух капiтанаў i замянiлiся ў слых. - Так, хлопцы, - гаварыў Мiкула, - мы сяньня рассыпалiся, хаця дагэтуль i мелi нейкую дзяржаўную арганiзацыю. Не ведаем цяпер, дзе знаходзiцца Беларуская Цэнтральная Рада, дзе ёсьць нашыя вайсковыя адзiнкi. Мы страцiлi адзiн аднаго, бо ўцякалi. Цяпер трэба чакаць, пакуль усё стабiлiзуецца, i толькi тады я ясна пастаўлю пытаньне аб iснаваньнi афiцэрскае школы, бо цяпер яна, як такая, фактычна перастала iснаваць

1. Москва при Василии Димитриевиче и Василии Темном

2. Грибы - особое царство живой природы

3. Марш в особых условиях

4. Особые экономические зоны

5. Третьи лица и установление фактов в особом производстве

6. Особо охраняемые природные территории РФ
7. Василий Васильевич Кандинский
8. Повесть Василя Быкова "Обелиск"

9. Василий Шукшин

10. Василий Тёркин

11. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

12. Реферат по книге Фернана Броделя

13. Значение в отечественной историографии и истории трудов Василия Осиповича Ключевского

14. Особые формы воспалительных заболеваний щитовидной железы

15. Особо опасные инфекции

16. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

18. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

19. Медитация как особое психотехническое средство

20. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

21. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

22. Реферат по информационным системам управления
23. Василий Шуйский
24. К проблеме генезиса разночинской ментальности как особой формы радикального мировоззрения

25. Политический террор глазами Василия Розанова

26. Воевода Василий Васильевич Немой-Шуйский

27. Научный подвиг академика Василия Петрова

28. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

29. Храм Василия Блаженного

30. Философия искусства как особая проблемная область культурологии

31. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

32. Особость архетипов женского/девичьего успеха в русской сказке

Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Василий Андреевич Жуковский (1783-1852)

34. "Прекрасные человеческие качества с особой силой проявляются именно в момент наибольшей опасности..."

35. Человек на войне (по повести Василя Быкова «Сотников»)

36. Могучее лирическое начало в поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин»

37. Реферат по теме “Человек на войне”

38. Образ народного героя в поэме А. Твардовского «Василий Теркин»
39. Василь Быков о войне
40. "Василий Теркин"

41. Военная тема в творчестве Василя Быкова и Бориса Васильева

42. Реферат по биографии Виктора Гюго

43. Конкуренция иллокутивных модальностей речевых актов как особое средство характеристики жанрового состава речевой провокации

44. Своеобразие героев деревенской прозы Василия Шукшина

45. Об одном обобщении логистической модели динамики популяций с ограниченным временем жизни особей

46. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

47. Экспресс диагностика особо опасных инфекций

48. Реферат по менеджменту

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

49. Москва при великом князе Василии III

50. Двунадесятые праздники и их особые песнопения

51. Слово учителя – особое, аудиовизуальное (словестно-образное) средство реализации принципа динамического баланса

52. Банк как особый участник налоговых правоотношений

53. Как написать хороший реферат?

54. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти
55. Сборник рефератов о конфликтах
56. Особо чтимые святые болгарской Православной Церкви

57. Искать свой особый путь

58. Социальная работа как особый вид деятельности

59. Контракт как особая форма коллективного договора

60. Василий Смыслов

61. Татищев Василий Никитич

62. Карпов Василий Николаевич

63. Васильев Николай Александрович

64. Філософська культура особи та її суспільна значущість

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Особо охраняемые территории Приморского края

66. Особые случаи глобальной экологии (экологический терроризм и военная экология)

67. Реферат Евро

68. Юридичні особи як суб

69. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

70. Реферат для выпускных экзаменов
71. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД
72. Демут-Малиновский Василий Иванович

73. Васильев Павел Васильевич

74. Баженов Василий Иванович

75. Жуковский Василий Андреевич

76. Металлов Василий Михайлович

77. Аксенов Василий Павлович

78. Лановой Василий Семенович

79. Зеньковский Василий Васильевич

80. Василий IV Шуйский (1552-1612)

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

81. Васильев Федор Александрович

82. Бильбасов Василий Алексеевич

83. Васильев Михаил Николаевич

84. Василий Юрьевич Косой

85. Василий IV Иванович Шуйский

86. Баженов Василий Иванович
87. Владимир (Василий) Всеволодович Мономах
88. Василий III Иванович

89. Василий Петрович Боткин

90. Шульгин Василий Витальевич

91. Василий Васильевич Верещагин

92. Василий Розанов

93. Слепцов Василий

94. Авенариус Василий Петрович

95. Борис Львович Васильев

96. Поярков Василий Данилович

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

97. Князь Василий Дмитриевич

98. Татищев Василий Никитич

99. Юнкер Василий (Вильгельм) Васильевич

100. Василий Григорьевич Якеменко


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.