Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ Загальною метою є надання практичної допомоги завідувачам районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), керівникам загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження освітніх моніторингових досліджень у систему роботи вчителів. Для ефективного впровадження моніторингу якості освіти (засвоєння навчального матеріалу, рівня сформованості спеціальних, загальнонавчальних умінь і навичок учнів) у систему роботи вчителів доцільно використовувати наступний алгоритм. І етап: Планування системи моніторингу Планування моніторингових досліджень здійснюється в рамках навчальної теми, що є дидактичною одиницею тематичного оцінювання. Робота з планування здійснюється на основі методичного аналізу теми по наступних аспектах: терміни вивчення окремої теми (відповідно до вимог державних програм); мета і задачі навчання в рамках даної теми; обсяг знань, рівень сформованості спеціальних, загальнонавчальних умінь і навичок учнів; види робіт, що підлягають оцінюванню; можливість практичного застосування отриманих знань. ІІ етап: Розробка інструментарію моніторингу Одним з найбільш розповсюджених видів інструментарію, що застосовуваються при проведенні моніторингу, є кваліметрична модель. Система кваліметричного оцінювання дає можливість об'єктивно визначити кількісну оцінку якості будь-яких об'єктів - предметів чи процесів, створити додатковий механізм активізації навчання учнів по усіх видах навчальної діяльності, удосконалювати якість оцінювання їхніх знань. Основним методом педагогічної кваліметрії є метод групових експертних оцінок (метод Дельфи). Для проведення моніторингу необхідно розробити чи адаптувати факторно-критериальные (кваліметричні) моделі оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу, рівня сформованості спеціальних, загальнонавчальних умінь і навичок учнів по всіх навчальних предметах (алгоритм визначення коефіцієнтів вагомості, базова та індивідуальна кваліметричні моделі представлені в додатках 1,2,3). Кваліметричні моделі розробляються з урахуванням специфіки кожного навчального предмету. При створенні таких моделей, як правило, виділяються: фактори оцінювання, тобто навчальні теми, досліджувані протягом семестру, навчального року; критерії оцінювання кожного фактора - види робіт, що будуть оцінюватися при вивченні кожної теми (як обов'язкові, відповідно до вимог державних програм, так і за вибором вчителя). З метою одержання об'єктивних результатів визначаються коефіцієнти вагомості кожного фактора і критерію. Ці коефіцієнти являють собою бальну оцінку в частинах одиниці. При визначенні коефіцієнта вагомості фактора (навчальної теми) враховуються наступні параметри: тривалість вивчення навчальної теми; складність досліджуваного матеріалу; взаємозв'язок тем, досліджуваних протягом семестру (навчального року). У тих випадках, коли зазначені вище параметри однакові для більшості досліджуваних тем, коефіцієнти вагомості можуть бути однаковими. При визначенні коефіцієнта вагомості критерію враховуються складність і обсяг даного виду роботи.

ІІІ етап: Проведення моніторингу в рамках навчальної теми ІV етап: Аналіз результатів моніторингу Дані моніторингу доцільно аналізувати по наступних аспектах: успішність учнів; якість засвоєння навчального матеріалу. Успішність учнів визначається за формулою: Р = А С Р - успішність учнів (максимально - 1); А - кількість учнів, що мають середній, достатній і високий рівні навчальних досягнень (від 4 до 12); С- загальна кількість учнів у класі. Якість засвоєння навчального матеріалу визначається за формулою: Q = B С Q- якість засвоєння навчального матеріалу (максимально-1); В- кількість учнів, що мають достатній і високий рівні навчальних досягнень (від 7 до 12); С- загальна кількість учнів у класі. V етап: Організація корекційної діяльності за результатами моніторингу Складання індивідуальних корекційних програм для учнів - важливий напрямок роботи вчителя. При складанні індивідуальної програми необхідно: враховувати проблеми учня в засвоєнні навчального матеріалу по даній темі, рівень сформованості спеціальних, загальнавчальних умінь і навичок; спланувати реальні перспективи підвищення рівня його навчальних досягнень у результаті проведеної корекції; визначити тимчасові рамки корекції по даній темі; визначити види і форми роботи, послідовність їхнього виконання; спланувати і провести повторне тематичне оцінювання; скласти з учнем план засвоєння наступної теми. При проведенні моніторингових досліджень діяльності учнів по самоуправлінню процесом засвоєння знань доцільно використовувати рекомендації щодо проведення освітнього моніторингу як складової частини управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах надруковані у вкладці „Моніторинг в осві

ТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ Загальною метою є надання практичної допомоги завідувачам районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), керівникам загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження освітніх моніторингових досліджень у систему роботи вчителів. Для ефективного впровадження моніторингу якості освіти (засвоєння навчального матеріалу, рівня сформованості спеціальних, загальнонавчальних умінь і навичок учнів) у систему роботи вчителів доцільно використовувати наступний алгоритм. І етап: Планування системи моніторингу Планування моніторингових досліджень здійснюється в рамках навчальної теми, що є дидактичною одиницею тематичного оцінювання. Робота з планування здійснюється на основі методичного аналізу теми по наступних аспектах: терміни вивчення окремої теми (відповідно до вимог державних програм); мета і задачі навчання в рамках даної теми; обсяг знань, рівень сформованості спеціальних, загальнонавчальних умінь і навичок учнів; види робіт, що підлягають оцінюванню; можливість практичного застосування отриманих знань. ІІ етап: Розробка інструментарію моніторингу Одним з найбільш розповсюджених видів інструментарію, що застосовуваються при проведенні моніторингу, є кваліметрична модель. Система кваліметричного оцінювання дає можливість об'єктивно визначити кількісну оцінку якості будь-яких об'єктів - предметів чи процесів, створити додатковий механізм активізації навчання учнів по усіх видах навчальної діяльності, удосконалювати якість оцінювання їхніх знань. Основним методом педагогічної кваліметрії є метод групових експертних оцінок (метод Дельфи). Для проведення моніторингу необхідно розробити чи адаптувати факторно-критериальные (кваліметричні) моделі оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу, рівня сформованості спеціальних, загальнонавчальних умінь і навичок учнів по всіх навчальних предметах (алгоритм визначення коефіцієнтів вагомості, базова та індивідуальна кваліметричні моделі представлені в додатках 1,2,3). Кваліметричні моделі розробляються з урахуванням специфіки кожного навчального предмету. При створенні таких моделей, як правило, виділяються: фактори оцінювання, тобто навчальні теми, досліджувані протягом семестру, навчального року; критерії оцінювання кожного фактора - види робіт, що будуть оцінюватися при вивченні кожної теми (як обов'язкові, відповідно до вимог державних програм, так і за вибором вчителя). З метою одержання об'єктивних результатів визначаються коефіцієнти вагомості кожного фактора і критерію. Ці коефіцієнти являють собою бальну оцінку в частинах одиниці. При визначенні коефіцієнта вагомості фактора (навчальної теми) враховуються наступні параметри: тривалість вивчення навчальної теми; складність досліджуваного матеріалу; взаємозв'язок тем, досліджуваних протягом семестру (навчального року). У тих випадках, коли зазначені вище параметри однакові для більшості досліджуваних тем, коефіцієнти вагомості можуть бути однаковими. При визначенні коефіцієнта вагомості критерію враховуються складність і обсяг даного виду роботи.

Отже, монографія є підсумком великої аналітичної роботи над першоджерелами, яких раніше не торкалася рука дослідника. Монографія В.С.Сідака грунтується переважно на документах - використовуються матеріали близько трьох десятків архівних фондів, які вперше відкрилися тільки після 1991 р. Окремі з них, скажімо, Архіву Служби безпеки України, й досі мало доступні для істориків. Поряд з архівними використані деякі друковані матеріали, здебільшого відомчого характеру. Автор прагнув опрацювати всю можливу інформацію перед тим, як написати цю книгу, і, можна стверджувати, досяг мети. Звичайно, в його дослідженні залишилися певні лакуни, але знайти суттєві додаткові джерела вже навряд чи вдасться. Не треба забувати, що українські держави, архіви яких досліджуються у книзі, швидко загинули. Разом з ними загинула або була спеціально знищена основна частина письмових матеріалів, які відбивали діяльність спецслужб. У монографії досліджуються ключові питання діяльності органів безпеки – особливості державної політики в цій галузі, правове регулювання, форми, методи та "механізми" їх роботи, кадровий склад

1. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

2. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

3. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

4. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

5. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

6. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
7. Дослідження харчування
8. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

9. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

10. Про методи дослідження малих річок

11. Спектральні наземні дослідження

12. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

13. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

14. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

15. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

16. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

18. Теорія і методологія дослідження управління

19. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

20. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

21. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

22. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
23. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)
24. Дослідження методів інтерполяції

25. Дослідження методів чисельного інтегрування

26. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

27. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

28. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

29. Медичні дослідження Герофіла

30. Дослідження активних фільтрів

31. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

32. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

34. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

35. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

36. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

37. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

38. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"
39. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
40. Маркетингові дослідження

41. Маркетингові дослідження діяльності фірми

42. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

43. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

44. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

45. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

46. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

47. Дослідження асортименту пральних машин

48. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

49. Дослідження поведінки споживачів

50. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

51. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

52. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

53. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

54. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
55. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
56. Методи психофізіологічних досліджень

57. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

58. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

59. Променеве дослідження травної системи

60. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

61. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

62. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

63. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

64. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

65. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

66. Дослідження та розробки на підприємстві

67. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

68. Методи науково-педагогічних досліджень

69. Методологія науково-педагогічного дослідження

70. Основи наукових досліджень
71. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
72. Технології навчання як дослідження

73. Організація і структура наукових досліджень

74. Методи політичних досліджень

75. Дослідження рухів зубообробного вестата

76. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

77. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

78. Предмет дослідження соціальної психології

79. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

80. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

81. Дослідження тривожності п’ятикласників

82. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

83. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

84. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

85. Педагогічний експеримент як метод дослідження

86. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
87. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
88. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

89. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

90. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

91. Дослідження однофазного трансформатора

92. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

93. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

94. Дослідження фототранзистора

95. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

96. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль

97. Прогностичні дослідження маїбутнього

98. Методологічні основи наукових досліджень

99. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.