Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

1. Економічна суть, особливості організації та розвитку комерційного підприємництва та бізнесу 1.1 Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання Підприємництво - динамічний, активний елемент бізнесу, що являє собою ініціативну, самостійну діяльність, яка здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність громадянами чи об'єднаннями громадян з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою одержання прибутку . Як елемент бізнесу підприємництво не може бути відокремлене від праці, від ведення господарства, від привласнення. Праця і підприємництво - процеси цілеспрямованої діяльності, спрямовані на виробництво матеріальних і духовних благ, але якщо для підприємця праця є основною умовою його розвитку і джерелом створення життєвих благ, то підприємництво - це засіб, що надає праці творчості, це змістовний, якісний бік діяльності, який характеризується самопримусом суб'єктів, що вибрали цю діяльність. Підприємництво - якісно новий ефективний тип ведення господарства. Воно потребує прогресивних способів, прийомів, методів ведення та конкретного власника, господаря виробництва, оскільки тільки господар прагне до примноження своєї власності і заради цього займається сам підприємницькою діяльністю або наймає працівників. Він не буде марно “розбазарювати” своє добро, не дасть це зробити й іншим. І в цьому розумінні поняття “підприємець” і &quo ;господар&quo ; тісно пов'язані одне з одним. 1.2 Стратегія і тактика бізнесу Стратегія бізнесу – максимізація вигоди (доходу, прибутку) в процесі укладання різних угод . Тактика – реалізація цієї стратегічної установки з використанням конкретних умов здійснення, строків і предметів угод, тобто якими способами і методами буде реалізована стратегія бізнесу. Створення власної справи – завжди величезний ризик і подолання труднощів, які обов’язково виникають при створенні нового. Створюючи власну справу, бізнесмен повинен розуміти, що він буде не тільки користуватися благами, які обіцяють ці починання, а й нести відповідальність за їх розвиток. Важливо визначити стратегію своєї справи, бачити перспективу її розвитку. 1.3 Економічна основа системи бізнесу та підприємництва Власність - це відносини, які складаються між її суб'єктами з приводу присвоєння засобів виробництва і результатів праці. Вони покладені в основу всіх виробничих відносин будь-якої економічної системи господарювання і охоплюють: присвоєння - повна економічна влада суб'єкта над об'єктом і повна відповідальність суб'єкта за результати користування; володіння - відносини фактичного панування, але розпорядження і привласнення обмежене існуванням і правами власника; розпорядження - фактичне здійснення влади власника над об'єктами власності, фактичне управління нею; користування - процес фактичного вилучення корисних властивостей з об'єкта власності для задоволення конкретних потреб. Відносини власності - &quo ;основна конструкція&quo ; економіки, яка охоплює увесь господарський процес. Економічною основою бізнесу і підприємництва є приватна власність. У системі бізнесу вся власність належить окремим громадянам чи компаніям.

Вся власність є приватною. Володіння власністю - це також володіння владою. Ті, хто контролює власність, здатні впливати на дії інших. Оскільки право приватної власності дає змогу розширювати володіння власністю серед великої кількості людей, то і влада розподіляється між членами суспільства більш широко. Це обмежує небезпеку концентрації влади в руках небагатьох, а історія показує, що концентрація влади призводить до зловживання цією владою. Приватна власність сприяє також збереженню ресурсів. Те, як ми поводимося із власністю, безпосередньо залежить від прав, які має власник цієї власності. Власник має право: вирішувати, як використовувати свою власність; передавати, продавати свою власність будь-кому; користуватися доходами й іншими вигодами, які дає його власність. Такі дії найбільше відповідають інтересам людей, оскільки власність визначає добробут. Право приватного володіння власністю змушує нас працювати більше і продуктивніше, що, у свою чергу, веде до економічного зростання. Таким чином, приватна власність є економічною основою бізнесу і розкриває простір для його функціонування і розвитку . Економічна свобода - основна умова розвитку бізнесу. На практиці це означає право розпочати або припинити свій бізнес, купувати будь-які ресурси, використовувати будь-яку технологію, виробляти будь-яку продукцію і пропонувати її до продажу за будь-якою ціною; вкладати свої кошти за власним розсудом. Але такі права не забезпечують гарантованого успіху для кожного бізнесмена. Економічні свободи підприємців взаємопов'язані. Коли підприємство знаходиться у приватному володінні, то зазіхання на свободу бізнесу - це фактично зазіхання на свободу особи – володаря власності. Практика ділових стосунків, використовуючи економічну свободу як умову розвитку, виробила систему взаємин, яка є обов'язковою для участі в бізнесі. Це насамперед дотримання соціально-економічного суверенітету ділових стосунків та консенсусу інтересів . Суверенітет ділових відносин означає, що законна діяльність суб'єктів знаходиться під захистом державних органів влади та управління і жоден суб'єкт не має права втручатися в неї та нав'язувати свої умови здійснення угод. Проте суверенні суб'єкти ділових відносин не мають повної незалежності від своїх контрагентів. І якщо вони користуються свободою у прийнятті рішень, то не можна забувати, що ця свобода має певні рамки реалізації, зумовлені прагненням кожного із суб'єктів ділових відносин зберегти і відтворити свій власний суверенітет. Консенсус інтересів - взаємні зобов'язання всіх учасників ділових стосунків не порушувати суверенітет своїх контрагентів. Такі зобов'язання не приймаються безпосередньо учасниками угод при їх укладанні, вони формуються у процесі розвитку і постійного відтворення ділових стосунків на засадах взаємної вигоди сторін і є обов'язковою умовою системи бізнесу. 2. Малі форми господарювання 2.1 Критерії малого бізнесу Під поняттям &quo ;критерій&quo ; слід розуміти вимір для визначення оцінки предмета, явища, ознаки, взятої за основу класифікації . Яким би не було визначення критерію, як і визначення малого бізнесу, треба відзначити, що він має важливе значення для країн з ринковою економікою.

Більшість з цих країн використовують цей термін, маючи на увазі невеликі магазини, ресторани, кафе, страхові агентства та інші дрібні підприємства. В Україні малими підприємствами вважаються підприємства (фірми, організації) з невеликою кількістю штатного персоналу: у промисловості і будівництві – з чисельністю персоналу до 200, в інших галузях виробничої сфери – до 50, у науці та науковому обслуговуванні – до 100, у галузях невиробничої сфери – до 25, у роздрібній торгівлі – до 15 осіб. У законі США зазначається, що мала фірма — це таке підприємство, яке існує і функціонує незалежно, його власник незалежний від інших суб'єктів підприємництва. Всі фірми США залежно від кількості найманих працівників поділяються на п'ять категорій: найменші (1-24 чол.), малі (25-99), проміжні (100-499), великі (500-999), дуже великі (1000 і більше працівників) . У малому бізнесі, крім розмірів, є ще й інші критерії та відмінні риси. Менеджер (власник) у малих фірмах незалежний і звітує тільки перед самим собою. Більшість малих фірм належать одній особі (сім'ї), а також можуть бути організованими за принципом товариства (партнерства). 2.2 Франчайзинг як різновид малого бізнесу та його роль у ринковому середовищі Франчайзинг - система угод, за якими власник торгової марки, торгового імені чи авторських прав (франчайзер) дозволяє іншій фірмі (франчизі) використовувати їх на певних умовах. Популярності франчайзингу у всьому світі сприяє переважно те, що він поєднує перевагу малого і великого бізнесу. У цивілізованому світі став популярним вид франчайзингу, який називають офіційним. При такому франчайзингу фірма-виробник не тільки постачає продукт і надає свою торгову марку, а й складає бізнес-план, який враховує маркетингову стратегію, інструкцію з експлуатації, контроль якості та двосторонній контракт. Франчайзинг - це і один із шляхів зростання для малих фірм. З точки зору франчайзодавця перевагами цього бізнесу є: добування капіталу. Франчайзинг - шлях добування капіталу для розширення бізнесу. Деякий капітал надходить до материнської компанії через внесок, який виплачується за отримання права франчайзингу; економія за рахунок масштабів (ефект масштабу). Франчайзинг робить можливим досягнення економії за рахунок масштабів і здійснення виробництва сировини і матеріалів, якими материнська компанія (франчайзер) забезпечує дочірню (франчизі); мотивація. Власники місцевого франчайзингу часто працюють старанніше і є більш мотивованими, ніж менеджери філіалів; здатність реагувати. Франчизі можуть швидше реагувати на місцеві умови і залучати до бізнесу місцеве населення; трудові відносини. Оскільки франчизоотримувач (франчизі) не працює на франчизодавця, то не виникають між ними і проблеми в трудових стосунках. Франчайзинг має і недоліки, які є причиною невдач у франчайзингових операціях і заважають франчайзингу розширювати масштаби деяких напрямів бізнесу. Серед недоліків з точки зору франчизодавця є: 1) кредиторські вимоги. Франчайзер часто повинен надавати кредит франчизі (дочірній компанії). Це знижує здатність цієї форми організації бізнесу добувати капітал; 2)витрати на управління.

Навіть побіжний перелік втрат свідчить про той страшний відбиток, що його наклала друга світова війна на Україну та її населення. Щонайменше (статистика тепер досліджується наново) 5,3 млн чоловік, або один із кожних шести мешканців України загинув у цій бойні. 2,3 млн українців було вивезено для примусової праці до Німеччини. Цілком чи частково було зруйновано понад 700 великих і малих міст та 28 тис. сіл, унаслідок чого безпритульними лишилося близько 10 млн чоловік. Оскільки війна завдала Україні більше руйнувань, ніж будь-якій іншій країні Європи, втрати в економіці сягали приголомшуючих масштабів. Цілковите чи часткове знищення понад 16 тис. промислових підприємств означало втрату великої частини того, що Україна здобула такою великою ціною у 30-х роках. Підраховано, що загальні збитки економіки України сягали 40 %. Таким чином, удруге за трохи більш як десять років Україна тяжко постраждала від жорстоких ексцесів тоталітарних режимів. У другій світовій війні українці, національна свідомість яких зросла порівняно з періодом 1917–1920 рр., потрапили у лещата між радянським режимом та нацистами

1. Комерційна діяльність підприємств

2. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

3. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

4. Операційна діяльність підприємства

5. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

6. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту
7. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства
8. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

9. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

10. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

11. Комерційна діяльність

12. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

13. Інвестиційна діяльність страхових компаній

14. Суть комерційної діяльності на підприємстві

15. Маркетингова діяльність комерційного банку

16. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

17. Звітність сільськогосподарських підприємств

18. Підприємницька діяльність

19. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

20. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

21. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

22. Самостійна учбова діяльність молодших школярів
23. Професійна діяльність шкільних психологів
24. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

25. Сутність і призначення санації підприємств

26. Амортизаційна політика на підприємстві

27. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

28. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

29. Інноваційна діяльність

30. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

31. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

32. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

33. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

34. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

35. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

36. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

37. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

38. Податок на прибуток підприємств
39. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
40. Правовий статус підприємств

41. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

42. Планування діяльності підприємств

43. Реструктуризація підприємств

44. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

45. Правила поведінки на підприємстві

46. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

47. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

48. Життя та діяльність І.П.Котляревського

Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры

49. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

50. Суспільно-політична діяльність Костомарова

51. Діяльність страхової компанії "Оранта"

52. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

53. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

54. Аналіз стану охорони праці на підприємстві
55. Охорона праці на підприємстві
56. Життєдіяльність личинок волохокрильців

57. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

58. Доходи сільськогосподарських підприємств

59. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

60. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

61. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

62. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

63. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

64. Облік собівартості продукції на підприємстві

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

68. Організація обліку на підприємстві

69. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

70. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
71. Розподіл прибутку державних підприємств
72. Фінансова звітність підприємства

73. Аудиторська діяльність

74. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

75. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

76. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

77. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

78. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

79. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

80. Правовий статус комунальних підприємств

Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

81. Приватна детективна і охоронна діяльність

82. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

83. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

84. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

85. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

86. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького
87. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.
88. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

89. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

90. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

91. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

92. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

93. Акторська діяльність І. Тобілевича

94. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

95. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

96. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее

97. Маркетингові дослідження на підприємстві

98. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

99. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.