Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Управління процесом створення нового товару

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Кафедра менеджменту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: „основи маркетингу ” за темою: „ Управління процесом створення нового товару ” Київ – 2010 ПЛАН:Вступ Розділ 1: процес створення нового товару та виведення його на ринок Процес створення нового товару Виведення нового товару на ринок Розділ 2: процес створення товару «Coca-cola» 2.1 Коротка характеристика підприємства «Coca-cola» 2.2 Ідея створення товару «Coca-cola» Заключення та рекомендації Література Додатки Вступ Маркетинг – вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб споживачів шляхом створення товарів, споживчих цінностей (здатність товару задовольняти потребу споживача) та обміну ними. Товар — це усе, що може задовольнити необхідність або потребу, та пропонується на ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання. До товарів відносять не тільки матеріальні речі, товари включають в себе фізичні об&quo ;єкти, послуги, окремих осіб, конкретні місця, організації, ідеї або їх поєднання. Товар займає особливе місце в комплексу маркетингу. Саме він має задовольняти реальні потреби людини, а маркетинг повинен допомогти кожному виробнику виявляти реальні потреби та сприяти їх найкращому задоволенню завдяки організації виробництва необхідних товарів. Підприємницька діяльність є ефективною, коли товар або послуга, які виробляє або надає фірма, знаходять попит на ринку, а задоволення певних потреб покупців завдяки придбанню даного товару або послуги приносить прибуток. Для того, щоб товар або послуга були завжди конкурентоздатними і мали попит, необхідно здійснювати безліч підприємницьких і, звичайно, маркетингових рішень. Одним із основних об'єктів уваги кожного підприємства є розроблення і впровадження на ринок нових товарів. Безумовно, нова продукція - поняття відносне. Так, за певними оцінками тільки 10 % товарів, що з'являються на ринку, можуть бути віднесені до так званих світових новинок. Для більшості товарів інновації - це передовсім модифікації існуючих товарів, а не абсолютні функціональні зміни. Модифікації являють собою зміни в продукції і включають розробку нових моделей, стилів, кольорів, покращення товарів та появу нових торговельних марок. У процесі інновацій можуть виникати значні та незначні нововведення. До незначних нововведень можна віднести ті продукти фірми, які раніше нею не продавалися, але були присутні у збуті інших компаній. До значних нововведень можна віднести ті продукти, котрі не продавалися ні цією фірмою, ні будь-якою іншою. Новизна продукту з погляду споживача визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку, як його купують. Відповідно цього існує класифікація нових продуктів за трьома рівнями знань споживачів про них. Продукція першого рівня не потребує нових знань, бо є тільки модифікацією давно відомої продукції. Продукція другого рівня змінює колишню практику використання продукту, але також майже не потребує нового вивчення. До таких продуктів колись належали електричні зубні щітки, автомобілі з автоматичними трансмісіями, автоматичні кіно- і фотокамери.

Продукція третього рівня — це абсолютно нові товари, які не мають аналогів серед існуючих. Вони потребують відповідного вивчення споживачами (мікрохвильові печі, персональні комп'ютери). Рішення підприємства щодо розробки і впровадження на ринок нових товарів пов'язані з великим ризиком. Тому в маркетинговій практиці використовуються особливі методики процесів планування нових товарів, різноманітні методи прийняття відповідних рішень. Розділ 1: процес створення нового товару та виведення його на ринок 1.1 процес створення нового товару Створення нового товару — це складний і багаторівневий процес застосування спеціальних знань, досвіду, методів і засобів для досягнення певної мети. Новий товар завжди є результатом змін у матеріальному й технологічному рівнях виробництва та нормативному його забезпеченні, а тому належить до сфери управління проектами. До головних критеріїв оцінки різних варіантів виконання робіт зі створення нового товару відносять терміни і вартість досягнення очікуваних результатів. Вони, у свою чергу, залежать від величини наявних ресурсів та від використовуваних технологій. Процеси управління проектами умовно можуть бути розподілені на етапи: ініціювання — прийняття рішення щодо початку виконання проекту; планування — визначення цілей і критеріїв успіху проекту, опрацьовування робочих схем їх досягнення; виконання — координація дій працівників та використання ресурсів для виконання проекту; аналіз — визначення відповідності заходів з виконання проекту цілям і критеріям успіху, застосування за необхідності коригувальних дій; управління — визначення коригувальних дій, їх узгодження, затвердження та застосування; завершення — формалізація виконання проекту, упорядкування фіналу. Процеси управління інноваційним продуктовим проектом проходять з різною інтенсивністю, інколи паралельно. Результат виконання одного етапу становить вихідну інформацію для наступного. Залежно від вибраної стратегії розвитку підприємства (групи підприємств) алгоритм реалізації інноваційної політики може значно змінюватися, але за будь-яких варіантів внутрішня структура процедури створення нових товарів залишається незмінною. Процедура створення нових товарів від виникнення ідеї аж до випуску готового виробу є органічним поєднанням кількох етапів (рис. 1). Головні етапи процесу створення нового товару: 1. Генерування (розроблення) ідеї. Задум нових товарів постає як наслідок процесу цілеспрямованого пошуку або виникає випадково. Спонукальними мотивами можуть бути: інтерв’ю, спостереження за подібними товарами на виставках або ярмарках, звіти і пропозиції торгових агентів, дослідження недоліків продукції, що виробляється, вивчення тенденцій у розробленні нових виробів фірмами-конкурентами, аналіз патентної інформації, вивчення думок експертів з питань техніки та технології, оцінювання власних переваг і «слабких місць». Інакше кажучи, джерелом ідей нових товарів та послуг можуть бути різні мотиви, але переважати мають такі, що виходять із передбачення еволюції потреб, а не з пасивної реакції на вимоги ринку. Підприємство може постійно шукати нові продукти, однак певні обставини інтенсифікують цю діяльність.

На думку французьких учених, інколи ідея, що до неї наближав увесь попередній розвиток того чи того різновиду товару, з’являється раптово. Ще частіше створення нового продукту породжується розвитком технології (комп’ютери четвертого, п’ятого поколінь). Зміни можливі також через варіативність вимог ринку (мода, автомобільні салони). Крім того, дослідницькі підрозділи фірми, які діють у різних напрямках, також здатні до розроблення ідей продуктів, що породжують новий попит. Роль маркетингу у створенні нових ідей товарів постійно зростає. Пояснюється це тим, що ідея створення нового товару, який досяг комерційного успіху, на 75 % походить з ринкових джерел. У процесі генерування нових ідей має місце традиційний, майже стандартний набір критеріїв: переваги треба віддавати ідеям, що мають альтернативні варіанти; особливо цінними є ідеї з перспективою багаторазового використання; перевагами мають користуватись ідеї, що впливають на кінцеві результати господарської діяльності; першорядне значення мають ідеї, інформація відносно яких достатня для вибору оптимального варіанта рішення; переваги треба віддавати ідеям, трудомісткість, терміни та вартість матеріальних носіїв яких не перевищують установлених фірмою обмежень. 2. Попередній аналіз можливостей виробництва і збуту. До того як ідеї здобудуть конкретне втілення в продукті, вони проходять відбір для розроблення та перевірки концепції товару в процесі аналітичного дослідження. З цією метою проводиться оцінювання ділового внутрішнього і зовнішнього середовища за економічними, комерційними, технологічними, правовими та соціальними складовими. Ретельно вивчається потенційний попит майбутніх покупців різних сегментів ринку, їхнє ставлення до самої ідеї продукту, його ціни. На цій стадії відбувається лише найзагальніше прогнозування попиту на нові товари. Таке прогнозування для споживчих товарів здійснюється різними методами. Наприклад, визначаючи місткість ринку харчових продуктів та інших товарів повсякденного попиту можна виходити з критеріїв середніх норм споживання та кількості потенційних споживачів, беручи за основу розрахунків результати опитувань, тестів тощо. Основними чинниками попиту вважаються кількість можливих споживачів, зміна доходів, розподіл споживачів за доходами, співвідношення та зміни роздрібних цін, час тощо. Зрозуміло, що для прогнозування треба враховувати також і демографічні чинники: кількість сімей, їхній соціальний стан, статевий та віковий склад. Для продукції виробнично-технічного призначення і товарів довгострокового використання (телевізори, автомобілі, холодильники) треба додатково вводити чинники, пов’язані з термінами та сезонністю експлуатації продукції, а також ураховувати попит на її заміну внаслідок зношення. Беруться до уваги можливі витрати збуту, оцінюється конкуренція щодо продукту та його функцій, а також місткість можливої частки ринку, імідж марки та її популярність. Підготовка до випуску нового продукту передбачає попереднє визначення головних обмежень: максимальної тривалості термінів розроблення; необхідності використання опрацьованих виробництвом технологій та джерел матеріально-технічного постачання; припустимого рівня витрат.

Джерело: Еберхард Яккель  Юргем Ровер. "Вбивство жидв пд час друго свтово вйни" DVA, 1985, с. 67. В 1992 роц ¶гуда Бауер назвав у газет "Канадин Джуш Ньюс" вд 30 счня цю нтерпретацю Ванзейсько конференц "глупою". Врешт-решт, фармацевт Клод Прессак, який був зовсм недавно рупором ортодоксальних сторикв-антиревзонств пдтвердив цей новий перегляд ортодокс. Вн пише на с.35 сво книги "Крематор Освенцму" (вид. CNRS, 1993): "20 счня в Берлн вдбулася Ванзейська конференця. Хоча передбачалася акця "витиснення" жидв на Схд з згадуванням про "природний" вдбр в процес прац, нхто тод не говорив про промислову лквдацю. У наступн дн та тижн не було ан дзвнка, ан телеграми, ан листа в будвельне управлння Освенцма з приводу установок, призначених для ц мети". Навть у свой пдсумковй хронолог вн указу поруч з датою 20 счня 1942 року: "Ванзейська конференця щодо витиснення жидв на Схд"P с.114. Таким чином, замсть "знищення" мова вже йде про "витиснення"

1. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

2. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

3. Процес управління та його основні стадії

4. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

5. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

6. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління
7. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
8. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

9. Анализ и создание стоимости нового товара

10. Разработка маркетингового плана выхода на новый рынок с новым товаром

11. Разработка нового товара

12. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

13. Ділові взаємовідносини в апараті управління

14. Методи управління підприємством

15. Организационно-экономическое проектирование процессов создания нового товара

16. Системний підхід до управління персоналом фірми

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

17. Управління затратами

18. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

19. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

20. Управління фінансами України

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
23. Управління утворенням прибутку підприємства
24. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

25. Акти державного управління

26. Процесс создания нового товара

27. Кредитний ризик та методи управління ними

28. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

29. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

30. Валютні ризики: економічна природа та управління

31. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

32. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

34. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

35. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

36. Державне управління в сфері охорони здоров’я

37. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

38. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
39. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами
40. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

41. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

42. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

43. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

44. Структура державного управління

45. Сучасні принципи державного управління

46. Теорія і методологія дослідження управління

47. Форми державного управління

48. Функції управління в аграрному праві

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

49. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

50. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

51. Системи управління базами даних

52. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

53. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

54. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)
55. Інформаційні технології управління маркетингом
56. Новий товар і маркетинг

57. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

58. Разработка и вывод нового товара на рынок

59. Разработка нового товара

60. Разработка новых товаров и проблемы жизненного цикла товара

61. Розуміння і процес маркетингового менеджменту

62. Стратегия разработки нового товара на промышленном предприятии

63. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

64. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

65. Исследование восприятия нового товара потребителями

66. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

67. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

68. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

69. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

70. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"
71. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
72. Діяльність органів управління освітою

73. Економічні та правові основи управління організацією

74. Закономірності формування корпоративного управління

75. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

76. Контроль – функція управління

77. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

78. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

79. Менеджмент та система управління

80. Методологія системи управління персоналом

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

81. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

82. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

83. Національні моделі корпоративного управління

84. Організаційна структура управління підприємством

85. Організація управління персоналом підприємства

86. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура
87. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління
88. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

89. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

90. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

91. Поняття та сутність ефективності управління

92. Проблема управління прибутком на підприємстві

93. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

94. Психологія управління

95. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

96. Стилі управління

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

97. Стратегічне управління підприємством

98. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

99. Стратегія управління як основа менеджменту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.