Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти й науки України Харківський національній університет ім. В.Н. Каразина Факультет: економічнийКонтрольна робота по предмету: &quo ;Логістика&quo ;Варіант № 5 Виконав: студентка І - курсу гр. КЛ-12 Кукол М.М. Перевірив: викладач м. Красний Луч, 2009р. ПланВступ Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки Задача Література ВступРівень економічної ефективності використання ресурсів виміряється шляхом зіставлення результату відтворення, а також ефекту відтворення з ресурсами й навпаки. У першому випадку - це будуть прямі показники економічної ефективності використання ресурсів (показники ресурсовіддачі). У другому випадку - це будуть зворотні показники економічної ефективності використання ресурсів (показники ресурсоємності). У ринковій економіці кінцевим результатом процесу виробництва на промисловому підприємстві є обсяг зробленої товарної продукції. Одночасно цей кінцевий результат виробництва є проміжним результатом відтворення. Кінцевим результатом відтворення на промисловому підприємстві є обсяг реалізованої товарної продукції. Саме процес реалізації продукції забезпечує оборотність авансованих ресурсів, і відшкодування витрат підприємства на виробництво й реалізацію продукції й одержання ефекту відтворення у вигляді прибутку від реалізованої продукції. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динамікиРесурси підприємства - це усе, що необхідно для виробництва продукції. Ресурси бувають економічні і неекономічні. Ресурси підрозділяються на: 1. Матеріальні ресурси. Капітал, основний і оборотний. Земельні ресурси. Енергетичні ресурси. 2. Нематеріальні ресурси - ресурси, що не мають матеріальні речовинної форми, але, що беруть участь у виробництві продукції сприятливі одержанню прибутку. Авторські права. Патенти Торгові марки. Програмне забезпечення, ноу-хау і т.п. 3. Трудові ресурси. Праця - це доцільна діяльність людини з виробництві керування і реалізації продукції, зв'язана з витратами біологічної енергі Праця характеризується кількістю персоналу і професійною кваліфікацією. Підприємницька здатність - це особливий вид діяльност зв'язаний з реалізацією комерційних ідей, спрямованих на досягнення успіх в умовах ризику. 4. Фінансові ресурси (не є економічними) - це сукупність коштів що знаходяться в розпорядженні підприємства. Вони можуть бути: власні - статутний капітал, прибуток, амортизаційний фонд і т.п. притягнуті - емісія цінних паперів, акцій, векселів і т.п. позикові - кредити, облігації і т.п. засобу, отримані в порядку перерозподілу - страхові відшкодування, надходження з державного бюджету, дивіденди по цінних паперах і т.п. У контрольній роботі будуть розглянуті насамперед матеріалоресурси та їх ефективне використання. Розрізняють показники витрат матеріальних ресурсів та показник рівня корисного використання матеріальних ресурсів. Показники витрат матеріальних ресурсів характеризують їх виробниче споживання, безпосередньо пов'язане з проведенням ремонтних робіт, обслуговуванням внутрішньозаводського транспорту, забезпеченням підсобного господарств тощо.

Розрізняють загальні витрати матеріальних ресурсів та питомі ви трати окремого виду продукції. Загальні витрати матеріальних ресурсів - це витрати окремих матеріалів або їх сукупності на виконання виробниче програми. Загальні витрати сировини та матеріалів обчислюються показниках, сумирні - у вартісному виразі. Питомі витрат виду матеріалів характеризують величину їх на одиниці виготовленої продукції. Для загальної характеристики витрат матеріальних ресурсів використовують показники матеріаломісткості. Показник питомих витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції (питома матеріаломісткість) визначається за формулоюM = Mi/ де Мп - питома матеріаломісткість; Мі - виграти конкретного виду ресурсів; - кількість одиниць виготовленої продукції. Показник витрат усіх матеріальних ресурсів у грошовому виразі на одну фізичну одиницю виготовленої продукції (загальна матеріаломісткість) визначається за формулоюMз= Ма/ де Мз загальна матеріаломісткість; Мa - загальна сума матеріальних витрат, грн. Наведені формули використовуються для розрахунку матеріаломісткості нескладних видів продукції (електроенергія, мінеральні добрива чавун, сталь тощо). Для складних видів продукції (продукції машинобудування, приладобудування) частіше використовується такир показник, як витрати конкретного виду ресурсів на одиницю головно1 споживчої властивості. Так, для вантажного автомобіля показник матеріаломісткості визначається матеріальними витратами на 1 т-км/год: перевезення вантажу тощо. Для продукції таких галузей, як хімічна, деякі галузі машинобудування, де ні фізичний обсяг, ні обсяг її споживчих властивостей неможливо виразити в одних одиницях виміру, рівень матеріаломісткості можна визначити витратами конкретних видів матеріальних ресурсів на 1 грн. товарної (реалізованої або чистої) продукції. Друга група показників - показники рівня корисного використання матеріальних ресурсів - повніше відображає використання у виробництві матеріальних ресурсів на всіх стадіях їх виробничого споживання. Так. у галузях, що переробляють первинну сировину (підприємства кольорової металургії, цукрові заводи), застосовують показник (коефіцієнт) виходу або добування готової продукції з вихідної сировини. Наприклад, показник добування міді з руди, виходу цукру з буряків. У чорній металургії показником корисного використання матеріальних ресурсів є витрати сировини на одиницю готової продукції (витратні коефіцієнти), що розраховуються відношенням ваги витрачених матеріалів (залізної руди, вугільного коксу) на тонну готової продукції (тонну чавуну). На підприємствах обробної промисловості, зокрема в машинобудуванні, застосовують свої показники, які характеризують використання матеріальних ресурсів. Показник відносної металомісткості; Мв=Чв. м. /Ко. еде Мв відносна металомісткість; Чв. м - чиста вага, що дорівнює сумарній вазі металевих частин машини, т, кг; Кое - кількість одиниць основної експлуатаційної характеристики (потужність трактора - к. с); Коефіцієнт використання металу: Км = ∑ Rвіт i/Mвв I=1де Км коефіцієнт використання металу; п - кількість різних видів продукції, при виробництві яких використовується даний вид металу; R-віт - чиста вага металу в одиниці готової продукції і-го i - обсяг випуску продукції г-го виду в натуральному виразі, од.;

Мвв - загальні валові витрати даного виду металу на випуск продукції. т, кг. Показником корисного використання металу є також показник рівня відходів який обчислюється відношенням величини відходів до величини загальних витрат металу:Рв=Мвідх/Мз 100%де Рв - рівень відходів, % Мз - кількість спожитого металу, т, кг. У хімічній промисловості є певні особливості обчислення показників використання матеріальних ресурсів. Зокрема, тут немає такого поняття, як &quo ;чиста вага виробу&quo ;. Витрати матеріалів на хімічний процес або на одиницю продукції визначаються відповідно до встановленої технології і називаються теоретичними. До їх складу не входять відходи. Показником використання матеріалів у хімічній промисловості є відношення теоретичних матеріалів до фактичних витрат спожитих матеріалів (певного виду) на випуск одиниці конкретної хімічної продукції. ЗадачаРозрахувати середньорічну виробничу потужність ткацької фабрики по випуску тканини і коефіцієнт використання середньорічної потужності. Вихідні дані На початок планового року на фабриці функціонувало 400 ткацьких верстатів, З 1 березня планується установити і ввести в експлуатацію 48 ткацьких верстатів, а 1 липня планується вибуття 40 ткацьких верстатів. У плановому році 258 робочих днів. Ткацька фабрика в плановому році буде працювати в двох змін. Тривалість однієї зміни 8 годин. Плановий відсоток простоїв ткацьких верстатів складе 7%. Продуктивність одного ткацького верстата 5 м2 тканини в годину. Річний план випуску продукції складе 7600500 м2 тканини. Розв'язання Спочатку визначається середньорічна кількість ткацьких верстатів (М) па фабриці по формулі: = пг вв вв/Т - виб/Т пг - кількість ткацьких верстатів на початок розрахункового року; вв - кількість ткацьких верстатів, введених у розрахунковому році; виб - кількість ткацьких верстатів, що вибули в розрахунковому році; вв - кількість повних місяців експлуатації з моменту уведення верстата до кінця розрахункового року; виб - кількість повних місяців, що залишилися після вибуття верстата до кінця розрахункового року; Т - кількість місяців у календарному році (Т= 12). = 400 48 10/12-40 6/12 - 420 шт.Потім визначається корисний фонд часу роботи ткацького верстата по формулі:Тп = Тр с (100-а) /100де: Тп - корисний фонд часу роботи верстатів, годин; Тр - кількість робочих днів у календарному році; с - змінність роботи верстатів; - тривалість робочої зміни, годин; а - регламентовані (планові) простої верстатів, у відсотках.Тп =258 2 8(100% -7%) /100=3839,04чПісля цього визначається середньорічна потужність (М) ткацької фабрики по формулі:М = V Т Де: V - продуктивність одного ткацького верстата, м2 тканини в годину. М = 5 3839,04 420 = 8061984 м2Наприкінці визначається коефіцієнт використання (Кисп) середньорічної потужності по формулі: Кисп=Qпл/М де: Пл. - річний план випуску продукції, м тканини. Кисп =7600500/8061984 - 0,94 Результати обчислень показують, що виробничі потужності використовуються практично повно. Література1. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: &quo ;Маркетинг&quo ;, 2001 2. Николайчук В.Е. Логистика.

Тому то з перших кроків по українській землі австро-німецька окупаційна адміністрація й військове командування гостро відчували брак сил. Оскільки Центральна Рада з підлеглим їй військовим потенціалом уже до того виявилася безсилою проти тенденцій, які зумовили переваги радянської влади, а в наступному продемонструвала практично повну безпорадність у тому, щоб узяти під контроль ситуацію в УНР, домогтися належного впливу в суспільстві, логічно вважати, що й внесок петлюрівських вояків у розгром Червоної Армії був далеким від вирішального. Втім, можна й не вдаватися до такого хоч і достатньо очевидного, та все ж опосередкованого варіанту логічної вибудови. Достатньо звернутися до фактів і документів, безпосередньо пов’язаних з подіями на театрі воєнних дій. Принагідно варто зауважити, що Україна цікавила німецьких мілітаристів не лише як багате джерело матеріальних ресурсів, а й як необхідний плацдарм для наступної реалізації значно ширших планів. Виходячи з пангерманістських доктрин світового панування, вони марили агресією на Схід

1. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

2. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

3. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

4. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

5. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

6. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
7. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі
8. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

9. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

10. Матеріально-технічна підготовка проектів

11. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

12. Кінематика і динаміка матеріальної точки

13. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

14. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

15. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

16. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

17. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

18. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

19. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

20. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

21. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

22. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
23. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")
24. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

25. Деревина та деревні матеріали

26. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

27. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

28. Навчання лексичного матеріалу

29. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

30. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

31. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

32. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами

33. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

34. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

35. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

36. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

37. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

38. Управління запасами матеріалів на підприємстві
39. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів
40. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

41. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

42. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

43. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

44. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі

45. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

46. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

47. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

48. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Різання матеріалів, верстати та інструменти

50. Шліфування матеріалів

51. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

52. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

53. Матеріалістичне вчення Карла Маркса

54. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів
55. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні
56. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

57. Матеріали високої провідності. Сплави та неметалеві провідники

58. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

59. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

60. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

61. Геологическаа форма движения материи

62. Отношение сознания к материи: математика и объективная реальность

63. Взятие материала для лабораторного исследования на грибок

64. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. 2. Особенности свойств резин как конструкционного материала

66. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)

67. Философия духа и материи Рене Декарта

68. Понятие материи (Контрольная)

69. Формирование категории "Материя"

70. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.
71. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров
72. Структура организации материи

73. Прощание с Матерой. Распутин В.

74. Лимнийская икона Божией Матери

75. Ситкинская икона Божией Матери

76. Порт-Артурская икона Божией Матери

77. «Памяти матери» — лирический цикл А. Т. Твардовского

78. Стихотворение Сергея Есенина "Письмо матери"

79. Геометрический материал на уроках математики

80. Вечный круговорот материи во вселенной

Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Единая теория структуры материи

82. Национальный банк клеточного материала

83. Рацион беременной и кормящей матери

84. Творческая эволюция живой и «неживой» материи

85. Структурные уровни организации материи

86. Геометрическая теория строения материи
87. История физики: строение материи
88. Биологические ритмы как способ существования живой материи

89. Дидактический материал для организации решения задач с педагогически запущенными детьми

90. Материал для преподавания природоведения в 1 классе по Плешакову

91. Преподавание алгебраического материала в начальной школе

92. Учебно-методический материал по курсу "Правовые основы и менеджмент земельного рынка"

93. О конструировании структуры учебного материала

94. Систематизация и структурирование учебного материала в процессе изучения темы физики <Электростатика>

95. Иконы Матери Божией

96. Казанская икона Божией Матери

Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Научные тексты как эмпирический материал изучения строения знаний и процессов мысли

98. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных стволов метрополитенов

99. Матераільна відповідальність працівників


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.