Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація виробництва продукції на підприємстві

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Вихідні дані 1. Кількість верстатів згідно з паспортом підприємства, шт. шифр обл. 110 111 120 125 128 47 51 54 62 163 168 174 180 77 79 84 95 шт. 20 10 17 5 22 9 4 6 17 5 7 7 12 18 8 23 14 2. Простоювання обладнання в ремонті, % від номінального фонду часу: 5,4. 3. Виробництво продукції за проектом плану, шт. - виріб № 1 – 6178, - виріб № 2 – 13291, - виріб № 3 – 2302, - виріб № 4 – 1407. 4. Фактично підписані угоди на поставку продукції підприємствам, шт. - виріб № 1 – 6785, - виріб № 2 – 15575, - виріб № 3 – 2595, - виріб № 4 – 1575. 5. Залишки незавершеного виробництва відповідно на початок та кінець року, шт. - виріб № 1 – 954 і 1271, - виріб № 2 – 2340 і 2347, - виріб № 3 – 419 і 485, - виріб № 4 – 287 і 284. 6. Ріст продуктивності праці, %: 108,0. 7. Чисельність працівників згідно з проектом плану, чол.: 741. 8. Фонд розвитку виробництва, науки і техніки, тис. грн.: 320,3. 9. Середньорічна заробітна плата фондового робітника, грн.: 1876. Вступ Тема даної курсової роботи “Організація виробництва продукції на підприємстві” є досить актуальною на сьогодні, адже необхідно розробляти на підприємстві шляхи і методи організації високопродуктивної роботи, яка б забезпечила найбільш ефективне використання технічних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Курсова робота складається з таких розділів: 1. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства. 2. Використання виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції. 3. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві та їх вплив на показники виробничої діяльності підприємства. Виробнича потужність підприємства – це його здатність до випуску максимальної кількості продукції за одиницю часу до визначеної дати за допомогою сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх удосконалення. Основним завданням обчислення виробничої потужності є виявлення і використання резервів у сфері технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва з метою збільшення випуску продукції. Для оцінки реального стану використання виробничих потужностей застосовують систему показників, яка дає змогу комплексно проаналізувати використання і розробити заходи щодо реалізації резервів виробничої потужності. В сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих потужностей підприємств є найдешевшим заходом, що різко впливає на ефективність роботи кожного з них. Для виявлення резервів виробництва важливе значення для підприємства має розробка річного плану підприємства, а саме порядок розробки, який повинен дати можливість проявити свою ініціативу всіх працівників підприємства. При написанні теоретичної частини курсової роботи використовували підручник Платкіна Я. Д. та Янушкевича О. К. “Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві”. У навчальному посібнику висвітлюються проблеми машинобудування – важливої галузі економіки, яка на сьогодні як ніколи потребує впровадження сучасних методів виробничого менеджменту: управління виробничим процесом, виробничими ресурсами, якістю і конкурентноздатністю продукції.

У розрахунковій частині курсової роботи будуть здійснені такі обчислення, як розрахунок виробничої потужності певного виду обладнання; визначення резерву виробничої потужності; трудомісткості додаткового обсягу продукції; визначення додаткової потреби в матеріальних ресурсах. У першому розділі здійснено вибір організаційно-технічних заходів, які включаються до плану і впровадження цих заходів може вимагати або ж не вимагати додаткових капітальних вкладень. За рахунок цих заходів проводяться розрахунки економічної чисельності працівників та економію матеріалів (алюмінієвого прокату, труб, лаку і фарби). Розділ 1. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства 1.1. Виробнича потужність підприємства Виробнича інформація про виробничі потужності підприємства є важливим фактором наукового управління їх діяльністю. Здатність підприємства і їхніх підрозділів виготовляти максимальну продукцію перебуває у безпосередній залежності від кількості та досконалості засобів праці, якими вони озброєні. Засоби праці, насамперед їх активна частина – знаряддя праці, треба вважати основним фактором формування виробничої потужності підприємства. При цьому зазначимо, що виробничу потужність мають не знаряддя праці, а відповідні виробничі одиниці, в яких перші організаційно функціонують. Виробнича потужність підприємства (підрозділу) – це його потенційна здатність випускати максимальну кількість продукції за одиницю часу за визначений термін за допомогою організаційної сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнотому рівні їх досконалості і освоєння. Особливості виробничої потужності є динамічність. Її величина встановлюється тільки на певний момент. Основним завдання розрахунку виробничих потужностей є визначення потенційної можливості підприємства виготовляти максимальну кількість продукції, виявлення і використання резервів, пов’язаних з технічним прогресом й удосконаленням організації виробництва з метою збільшення випуску продукції. Процес формування і використання виробничої потужності підприємства складний і залежить від багатьох взаємопов’язаних факторів. Різниця між ними полягає в тому, що одні фактори впливають на збільшення виробничих потужностей, а інші дають змогу оцінити рівень їх використання. Для вивчення факторів, що впливають на величину виробничої потужності підприємства, необхідний аналіз і класифікація їх відповідно до основних елементів процесу виробництва – засобів праці, предметів праці і самої праці. При класифікації вони можуть бути розділені на дві групи: фактори, що впливають на розширення фронту роботи, і фактори, які позначаються на підвищенні продуктивності технологічного устаткування і робочих місць. У загальному вигляді класифікація факторів, що впливають на величину виробничої потужності підприємства, зображена на рис. 1.1. Особливістю цих факторів є те, що для збільшення заходів, пов’язаних з ними, потрібні капітальні вкладення. Цілком іншу природу мають фактори, які впливають на використання виробничих потужностей. Заходи, пов’язані з ними, спрямовані в основному на використання резервів, мають організаційний характер і не вимагають великих капітальних вкладень в основне виробництво.

Ці фактори можна розділити на соціально-економічні і організаційно-технічні. Кількісний вираз факторів, які впливають на поліпшення використання виробничих потужностей, виявляється у співвідношенні часу роботи і часу витрат у плановому періоді. Ці фактори діють у сфері організації функціонуванні засобів праці в часі. Тільки повному використанню виробничих потужностей сприяє скорочення часу непродуктивної роботи устаткування. Аналіз суті й особливостей впливу факторів, що впливають на рівень використання виробничих потужностей, дає змогу функціонально їх класифікувати на зовнішні і внутрішні (рис. 1.2.) Така класифікація може бути застосована при оцінці внутрішньозаводських резервів використання виробничих потужностей. Керуючись нею, виявити резерви в їх сукупності, визначити питому вагу кожного з них, а також дати їх кількісну оцінку. У класифікаціях на рис. 1.1, 1.2 фактори показані у загальному вигляді. Однак це не виключає їх подальшої диференціації. Аналіз і класифікація факторів дають змогу чітко розмежувати такі поняття, як “випуск продукції”, “використання виробничої потужності”, “розвиток виробничої потужності”, а також сформулювати більш досконалі методологічні принципи обгрунтування величини виробничої потужності. Закономірність вияву і дію факторів на рис. 1.1, 1.2, що впливають на величину і рівень використання виробничих потужностей підприємств, не зазначає змін у зв’язку з переходом до роботи в ринкових умовах. Більше того, є методологічною передумовою виявлення ефетивного використання наявних резервів в обох аспектах (величини і рівня використання), оскільки саме в ринкових умовах мобілізація ринкових резервів збільшення і поліпшення використання виробничих потужностей підприємств виступає важливим фактором підвищення ефективності до роботи. Виробнича потужність підприємств є величиною змінною, вона залежить від умов діяльності підприємства і встановлюється тільки на певний момент часу. Виробнича потужність підприємства визначається в тих самих одиницях вимірювання, в яких обчислюється продукція, яку виготовляє підприємство. Виробнича потужність визначається за формулою: , (1.1) де – кількість провідного обладнання, шт.; КФРЧ – корисний фонд робочого часу, год.; КВН – коефіцієнт виконання норм виробітку; ТЄ – трудомісткість обробки одиниці виміру, год. Потужність може визначатися за іншою формулою: , (1.2) де Пн – нормативна годинна продуктивність одиниці обладнання, шт./год. Якщо на підприємстві виготовляється декілька видів продукції, то виробнича потужність підприємства визначається за формулою: , де - максимально можливий випуск кожного виду продукції; Ці – оптова (договірна) ціна одиниці продукції. При розрахуну випуску продукції з діючих виробничих потужностей розраховують середньорічну виробничу потужність. , (1.3.) де П .p. – виробнича потужність на початок року; Пввед. – виробничі потужності, які вибули протягом планового періоду; введ. – кількість місяців функціонування введених виробничих потужностей; Пвиб. – виробничі потужності, які вибули протягом планового періоду; виб.

У довонний час цей завод знаходився на околиц тодшнього Кива. В повонн роки в тому район почалось нтенсивне будвництво промислових об'ктв та житла. 147 Для деяких цукроварень було доставлено з Нмеччини паси, яких взагал бракувало. 148 З метою планомрного  органзованого пограбування сльського господарства нацисти зберегли колективн форми господарювання, перетворивши колгоспи у громадськ та общинн господарства, а радгоспи у державн матки. На перших порах повнстю збереглась система оплати прац та органзац виробництва, а також встановлен ще комунстичним режимом норми поставок сльгосппродукц. Починаючи з зими 19421943 рокв нмц нав'язали селянським господарствам натуральн податки. З цього часу утвердився принцип тотального вилучення. У лютому 1942 року нацисти вдалися до аграрно реформи, запровадивши приватну власнсть на землю. Селянам надляли у постйне користування вд 0,5 до 23 га. На середину 1943 року в Укран снувало клька сотень приватновласницьких господарств. В окремих регонах, зокрема у тих, де господарювала вйськова адмнстраця, становище селян було непоганим

1. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

2. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

3. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

4. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

5. Економічна ефективність організації виробництва пальто

6. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа
7. Організація оплати праці на підприємстві
8. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

9. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

14. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

15. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

16. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

17. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

18. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

19. Організація обліку на торгівельному підприємстві

20. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

21. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

22. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
23. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)
24. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

25. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

26. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

27. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

28. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

29. Організація охорони праці на виробництві

30. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

31. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

32. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее

33. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

34. Організація обліку власного капіталу підприємства України

35. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

36. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

37. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

38. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів
39. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
40. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

41. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

42. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

43. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

44. Організаційна структура підприємства

45. Організаційна структура управління підприємством

46. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

47. Організація діяльності підприємства

48. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения

49. Формування організаційних структур управління підприємством

50. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

51. Організація стратегічного планування на підприємствах

52. Організація виробництва на АТ "Будівельник"

53. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

54. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")
55. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві
56. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

57. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

58. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

59. Фірма як організаційна форма підприємництва

60. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

61. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

62. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

63. Організація приймання товару в аптеці

64. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные

65. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

66. Організація праці менеджера

67. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

68. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

69. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

70. Організаційна система управління природокористуванням України
71. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
72. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

73. Планування діяльності підприємств

74. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

75. Економічний аналіз підприємств

76. Правила поведінки на підприємстві

77. Організація обліку грошових коштів

78. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

79. Організація евакуаційних заходів

80. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки

81. Рельєф та ландшафтна організація

82. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

83. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

84. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

85. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

86. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
87. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
88. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

89. Організація касових операцій у банківських установах

90. Організація ресурсної бази банків в Україні

91. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

92. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

93. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

94. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

95. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

96. Організація робочого місця бухгалтера

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки

97. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

98. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

99. Доходи сільськогосподарських підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.