Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Господарське законодавство

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра політології, соціології і права Індивідуальна робота з дисципліни «Господарське законодавство» Рівне - 2008 Задача № 4 Між двома підприємствами було укладено договір оренди нежитлового приміщення строком на 1 рік. Плату за користування приміщенням передбачалося вносити щомісячно. Оскільки протягом шести місяців орендар не сплачував орендних платежів, орендодавець надіслав йому листа, в якому повідомляв про дострокове розірвання договору і вимагав забрати товари, які зберігалися у приміщенні. У своїй відповіді орендар повідомляв, що одностороння відмова від виконання зобов’язань заборонена, і погрожував звернутися до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні приміщенням. Питання: Чи передбачає законодавство випадки дострокового розірвання договору оренди? Чи може таке розірвання відбутися в односторонньому порядку? Що можна порадити орендодавцеві у цій ситуації? Розв’язок: І. Факти: 1.1. Укладено договір оренди приміщення строком на 1 рік. 1.2. Плату за оренду передбачалося вносити щомісяця. 1.3. Протягом шести місяців орендар не сплачував оренду. 1.4. Повідомлення орендодавця про дострокове розірвання договору оренди. ІІ. Вид господарських правовідносин: Організаційно-зобов’язальні. ІІІ. Нормативні акти: 3.1. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. 3.2. Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. IV. Аналіз законодавства 4.1. ГКУ ст. 188 «Порядок зміни та розірвання господарських договорів»: 1. Зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше непередбачено законом або договором. 2. Сторона договору, яка вважає за необхідність змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозицію про це другій стороні за договором. 3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну або розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. 4. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. 5. Якщо судом рішення договору змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним, Якщо судом рішення договору змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду. 4.2. ЦКУ ст. 783 «Розірвання договору найму на вимогу наймодавця»: 1. Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо: 1) наймач користується річчю в супереч договору або призначенню речі; 2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі; 3) наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі; 4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов’язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача. 4.3. ЦКУ ст. 784 «Розірвання договору найму на вимогу наймача»: 1.

Наймач має право вимагати розірвання договору найму, якщо: 1) наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі; 2) наймодавець не виконує свого обов’язку щодо проведення капітального ремонту речі. 4.4. ЦКУ ст. 762.5 «Плата за користування майном»: Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором. 4.5. ЦКУ ст. 782 «Право наймодавця відмовитися від договору найму»: 1. Наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд. 2. У разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачам повідомлення наймодавця про відмову від договору. Порада: Оскільки орендаря було повідомлено про розірвання договору, на що він відмовився, згідно ст. 762.5 і ст. 782 ЦКУ (вище згадані статті), орендодавцю слід звернутися до суду з позовом на орендаря про відмову в достроковому припиненні договору оренди, в зв’язку з не оплатою за користування приміщенням протягом шести місяців. А також, згідно ст. 224 ГКУ «Відшкодування збитків», орендодавець має право вимагати у орендаря відшкодування збитків, оскільки в даній статі зазначено: «1. Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб’єкту, права або законні інтереси якого порушено. 2. Під збитками розуміють витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управлена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною». Задача № 9 Завод будівельних матеріалів звернувся до територіального відділення Антимонопольного комітету із заявою про те, що акціонерне товариство «Будматеріали» через магазин, що йому належить, дискредитує продукцію заводу. До заяви були додані фотографії вітрини магазину, де зображені браковані цеглини з оголошенням такого змісту: «Шановні покупці! Таку браковану цеглу ви можете придбати на заводі будівельних матеріалів. Ціна така ж, як і нашу, якісну. Поміркуйте!». У процесі перевірки встановлено, що протягом останніх трьох років жодної претензії щодо якості цегли, що вироблялась заводом, не надходило. Посадові особи акціонерного товариства «Будматеріали» не надали доказів того, що розміщена у вітрині магазину цеглина виготовлена на заводі. Питання: Що таке ділова репутація? Чи було в діях акціонерного товариства порушення чинного законодавства? Яким чином може завод захистити свою ділову репутацію? Вирішіть ситуацію. Розв’язок: І. Факти: 1.1. Фотографія вітрини магазину, що належить акціонерному товариству «Будматеріали» з зображенням бракованої цеглини і оголошенням такого типу: «Шановні покупці! Таку браковану цеглу ви можете придбати на заводі будівельних матеріалів. Ціна така ж, як і нашу, якісну. Поміркуйте!». 1.2. Відсутність претензій протягом останніх трьох років щодо якості цегли заводу.

1.3. Заява заводу до Антимонопольного комітету на акціонерне товариство «Будматеріали» про дискредитацію його продукції. ІІ. Вид господарських правовідносин: 2.1. Організаційно-господарські. ІІІ. Нормативні акти: 3.1. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. 3.2. Закон України &quo ;Про захист від недобросовісної конкуренції&quo ; від 07.06.96 р. IV. Аналіз законодавства 4.1. Ділову репутацію можна визначати як кумулятивне судження про підприємство – суб’єкт ЗЕД за визначений період на підставі порівняльного успіху на ринку із задоволення сподівань акціонерів і споживачів. Ділова репутація залежить від розміру підприємства і галузі в якій воно працює. Існує зв'язок між репутацією і соціальною значущістю підприємства – вкладом підприємства в суспільство: його розвиток і поліпшення. 4.1. ГКУ ст. 35 «Досягнення неправомірних переваг у конкуренції»: 1. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції є отримання певних переваг стосовно іншого суб’єкта господарювання шляхом порушення законодавства, яке підтверджене рішенням відповідного органу державної влади. 4.2. Закон України &quo ;Про захист від недобросовісної конкуренції&quo ; ст. 8. «Дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця)»: Дискредитацією господарюючого суб'єкта (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб'єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб'єкта (підприємця). 4.3. ГКУ ст. 32 «Недобросовісна конкуренція»: 1. Недобросовісною конкуренцією визначаються будь які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. 2. Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання, створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також інші дії, що кваліфікуються відповідно до частини першої цієї статі. 3. Недобросовісна конкуренція тягне за собою юридичну відповідальність осіб, якщо їх дії мають негативний вплив на конкуренцію на території України, незалежно від того, де вчинено такі дії. 4.4. ГКУ ст. 37 «Відповідальність за недобросовісну конкуренцію»: 1. Вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність суб’єкта господарювання згідно з цим Кодексом або адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність винних осіб у випадках, передбачених законом. 4.5. Закон України &quo ;Про захист від недобросовісної конкуренції&quo ; від 07.06.96 р. ст. 26. «Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей»: У разі встановлення факту дискредитації господарюючого суб'єкта (підприємця) Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або цим рішенням.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

2. Господарське законодавство

3. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

4. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

5. Господарський договір

6. Система права і законодавства
7. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
8. Господарський договір

9. Господарський механізм

10. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

11. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

12. Законодавство України про військову службу

13. Поняття , ознаки та види господарських товариств

14. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

15. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

16. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

17. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

18. Господарські операції

19. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

20. Облік операцій основних господарських процесів

21. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

22. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області
23. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
24. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

25. Господарське право

26. Господарські злочини

27. Договір зберігання за цивільним законодавством України

28. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

29. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

30. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

31. Опіка і піклування в сімейному законодавстві

32. Основи господарського права

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

33. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

34. Поняття і види господарських об’єднань

35. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

36. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

37. Правові дефініції у законодавстві

38. Проблеми визнання недійсними установчих господарських товариств
39. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності
40. Розвиток адміністративного законодавства

41. Система законодавства

42. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

43. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

44. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

45. Види господарсько-правових санкцій

46. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

47. Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

48. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

50. Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі

51. Тканини бавовняні. Характеристика асортименту господарських виробів з пластичних мас

52. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав – членів Європейського Союзу

53. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

54. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
55. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
56. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

57. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

58. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

59. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

60. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

61. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

62. Еволюція господарських форм

63. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

64. Підприємництво як вид господарської діяльності

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.