Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Объекты гражданских прав

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство Внутрішніх Справ України Одеський Інститут Внутрішніх СправКафедра загально правових дісциплін Матеріали до лекції за темою: “об’єкти цивільних прав” Підготував: викладач кафедри підполковник міліції Кострицький І.Л. Одеса. Учбові питання: Вступ поняття і види об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав, їх класифікація. Майно. Цінні папери як об’єкти цивільних прав. Дії, послуги, результати творчої діяльності, особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав. заключення Література. Конституція України Цивільний кодекс України Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993р. Закон України “про ценні папери і фондову біржу” від 18.06.1991р. // ВВру, 1991, №38, ст.508. Постанова Верховної Ради України “про застосування векселів в громадянському обороті України” від 17.06.1992р. Закон України “про приватизаційні папери” від 06.03.1992р.//ВВРУ, 1992, №24,ст.352. 1. Поняття і види обов’язків цивільних прав Об’єкти цивільних прав : об’єкти цивільних правовідносин – поняття тотожні. Об’єктом цивільних прав (правовідносин) може бути те, заради чого суб’єкти вступають у відносини і на що спрямовані їхні суб’єктивні права та обов’язки з метою здійснення своїх законніх інтересів і прав. Об’єкти цивільних прав за цільовим презначенням та правовим поділяються на такі види: речі, виключаючи гроші, вамотні цінності та цінні папери; інше майно, у тому чеслі майнові права; дії ( роботи ) та послуги; результати творчої діяльності; службова та комерційна таємниця; особисті немайнові блага. 2. Речі як об’єкти цивільнихправ, їх класифікація. Майно. Речі є основним видом об’єктів цивільних прав. Під речами у цивільному праві мають на увазі всі предмети матеріального світу, які можуть задовольняти певніпотреби людини і бути в її володінні. Речі, залежно від особливостей їх правового режиму, поділяються на такі види: 1 засоби виробництва і предмети споживання, вилучені з цивільного обороту, обмежанні в обороті або не вилучені з цивільного обороту; індивідуально визначені і родові; заможні і незаможні; споживні і неспоживні; подільні і неподільні; головні і приналежність; плоди і доходи; гроші; власні цінності та цінні папери; нерухомі та рухомі речі. Без засобів виробництва не можливо створити предмети споживання. Основні – вони використовуваються багаторозово у виробничому процессі, поступово переносячи свою вартість на продукцію, що виробляється. Це – будівні ,споруди, машини, засоби транспорту і зв’язку. Оборотні засоби – це сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, запасні частини. Предмети споживання – це речі, що використовуються безпосередньою людиною (продукти харчування, одяг, взуття, предмети побуту та інше). Вилучення речей з цивільного обороту означає, що деякі об’єкти можуть належати на праві власності лише певним суб’єктам цивільного права (напр., надра, води і ліси – є виключна власність народу України).

Обмеження речей у цивільному обороті полягає в тому, що право власності на певні речі може бути передані іншій особі лише за умов, непередбачених законом (напр., придбання зброї, вибухових, радіоактивних речовин, сильнодіючих отрут тощо). Всі інші – це речі, невилучені з цивільного обороту. Вони можуть вільно відчужуватись, переходити у власність будь-якої особи на підставах, передбачених законом. Індивідуально визначені речі – це речі, які відрізняються від інших за індивідуальними ознаками: виділені із загальної маси речей даного (напр., з партії холодильніків, приймачів); єдині в своєму роді (напр., картина Репіна “Запорожці”); відрізняються від інших за кількома ознаками (бузлюк інституту, мерії). Родовими називаються речі, які мають єдині родові ознаки речей даного виду. Вони вимірюються вагою, числом, об’ємом (1л бензину, 1т пшениці) Родові речі – при загибелі їх можна замінити – тому вони замінні. Індивідуально визначені – не можливо замінити – вони не замінні. Речі які при використанні знищуються повністю (напр., паливо, продукти харчування) або перетворюються в іншу річ (напр., серовина), називаються споживними. До них також належать гроші. Неспоживними звуться речі, користування якими лише при тривалому збериганні іх призначення (напр., верстаки, будівлі, машини, одяг, взуття). До недільних речей належать речі, які внаслідок поділу у натурі не змінюють свого господарського чи іншого призначення (напр., продукти харчування). Під неподільницькими розуміють речі, які при поділі втрачають первічне призначення (напр., телевизор). Нерідко подільні речі знаходяться у такому господарсько-цільовому зв’язку, що одна з них стає головною, а інша – її приналежністю (скрипка і футляр). Приналежністю є річ, покликана служити головні речі і зв’язана спільним господарським призначенням. (але не слід путати з поняттям складової частини речі – телевізор і динамік). Плоди – це природне породження самої речі (приплід тварин, плоди фруктових дерев). Доходи – те, що приносить річ, пребуваючи в експлуатації і цивільному обороті (напр., плата за житло, орендна плата тощо). 8) Грошам властиві ознаки рядових і подільних речей. Гроші речь заьінна. Як об’экт права гроші виконують переважно платіжну функцію, але можуть виступати як самостійний об’єкт правовідносин (договір подяки, заповіт у кредитних установах). Валютні цінності – це визначені законом певні види майна. До валютних цінностей відносяться: валюта України, іноземні валюти та можетарні метали. Валюта України це є, власне, грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на теріторії України, а також грошові знаки, які вилучені з облігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки які перебувають в обігу. Валютними цінностями є кошти на рахунках,у внесках в банковських та інших кредитно-фінансових установах на терріторії України, платіжні документи ( акції, купони до них, бони, векселі), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадки, інші фінансові та банківськи документи, виражені в грошових знаках, які перебувають в обігу та є законним засобом на території України.

Тем ж саме – що до іноземної валюти яка є платіжним засобом на теріторії відповідної іноземної держави. До монетарних металів відносяться: золото і метали ірідієво-платинової группи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів. до нерухових речей належать земмляні ділянки та все, що розташоване на них і міцьно з ними пов’язане. нерухової речі може бути поширений законом на інші речі, зокрема на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти. Рухомими речами визначаються такі, щоїх можна вільно переміщувати у просторі без будьяких особливих формальностей. Майно під майном розуміють певну річ або їхню сукупність, у тому чеслі гроші і цінні папери. Під майном розуміється також комплекс речей => підприємство, як єдиний майновий комплекс. Термін “майно” охороняється також сукупністю майнових прав,які належать певній особі. Цінні папери як об’єкти цивільних прав. Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою,яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходів у вигляді дивідентів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінний папір – це такий документ,пред’явлення якого потрібне для здійснення засвідченного ним майнового права. Цінні папери можуть бути іменним або на пред’явника. Іменним цінним папером визнається документ, що виписаний на ім’я конкретної особи, яка тільки і може здійснити закріплене цим папером суб’єктивне право. Цінни папер на пред’явника на відміну від іменного не містить вказівки на конкретну особу, якій треба здійснити виконання. Будь-який держатель цінного паперу є особою, уповноваженою на здійснення закріпленного цим папером права. Види цінних паперів (згідно ст.3 ЗУ “Про цінні папери і фондову біржу”): акції; облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання республіки; ощадні сертифікати; векселі; приватизаційні номери. Акцією визнається цінний папер без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує чольство в акціонерному товаристві та право научасть в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденту, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції поділяються на види: А) за ознакою класу – на привілийовані і прості; Б) залежно від передбаченими статутами товариства обмежень прав відчуженя розрізняються – іменніакції і акції на пред’явника. Облігація – це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує забов’язання відшкодувати йому намінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в цьому строк з виплатою фінансового процента (якщо інше не передбачене умовами випуску). Облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик випускаються на пред’явника.

Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств. Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством. Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции. 2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении

1. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

2. Объекты Гражданского права

3. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

4. Ценные бумаги КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

6. Ценные бумаги как объекты гражданских прав
7. Вещи как объекты гражданских прав
8. Недвижимое имущество как объект гражданского права

9. Имущество как объект гражданских прав

10. Объекты гражданских прав

11. Вещи, как объекты гражданского права

12. Животные как особый объект гражданских прав

13. Информация как объект гражданских прав

14. Информация как объект гражданских прав предпринимателей

15. Недвижимость как объект гражданских прав

16. Недвижимость как объект гражданских прав

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Объект гражданских прав. Право собственности

18. Объекты гражданских прав

19. Объекты гражданских прав

20. Понятие и виды объектов гражданского права

21. Ценные бумаги как объекты гражданского права

22. Объекты в гражданском праве
23. Гражданское право
24. Субъекты гражданского права

25. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

26. Гражданское право (Контрольная)

27. Гражданское право (Контрольная)

28. Гражданское право (Шпаргалка)

29. Гражданское право РФ

30. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

31. Гражданское право

32. Место обязательственного права в системе гражданского права

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

33. Ответственность в гражданском праве

34. Понятие гражданского права как отрасли права

35. Пределы осуществления гражданских прав

36. Способы защиты гражданских прав

37. Юниты по Гражданскому праву

38. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву
39. Гражданское право (лекции)
40. Стороны в гражданском праве

41. Гражданское право (шпоры для гос экз)

42. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

43. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

44. Гражданское право в системе права

45. Гражданское право РФ

46. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

47. Толкование норм гражданского права

48. Недействительность сделок в Гражданском праве

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

50. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

51. Регламентация договора в Российском гражданском праве

52. Рисковые договоры в гражданском праве - билеты за весенний семестр 2001 года

53. Обязательства в гражданском праве

54. Понятие гражданского права
55. Право следования в российском гражданском праве
56. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

57. Творческий характер произведения как признак объекта авторского права

58. Ответственность по гражданскому праву

59. Предмет и принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

60. Интеллектуальная собственность как институт гражданского права англосаксонской и романской системы права

61. Основы римского гражданского права

62. Источники Гражданского права республики Беларусь

63. Гражданское право

64. Основные кодификации буржуазного гражданского права

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Личные (гражданские) права человека

66. Объекты гражданских правоотношений

67. Гражданское право как отрасль права /Украина/

68. Некоммерческие организации как субъект гражданского права

69. Банкротство в гражданском праве России: традиции и перспективы

70. Гражданское право
71. Органы государственного управления как объект административного права
72. Система управления базой данных объектов гражданской обороны для принятия решений в чрезвычайной ситуации (Диплом)

73. Коммерческое право - отрасль гражданского права

74. Cроки в гражданском праве

75. Билеты по гражданскому праву

76. Гражданский правой договор

77. Гражданское право

78. Гражданское право

79. Гражданское право

80. Гражданское право (шпора)

Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Диплом по гражданскому праву

82. Институт залога в гражданском праве советского периода

83. Ипотека в гражданском праве

84. Контрольная работа по гражданскому праву (общая часть) РФ

85. Объекты патентного права

86. Правовое регулирование договора об ипотеке в гражданском праве
87. Проблемы недействительных сделок в гражданском праве
88. Сделки в гражданском праве

89. Сроки в гражданском праве

90. Товарищество на вере как субъект гражданского права

91. Ценные бумаги как объекты гражданского оборота

92. Шпоргалки Гражданское право

93. Шпоры по гражданскому праву

94. Гражданское право

95. Гражданское право

96. Шпоры по гражданскому праву и процессу

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

97. Гражданское право

98. Объекты гражданских правоотношений

99. Институт представительства в гражданском праве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.