Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ Дана дипломна робота присвячена темі «Підвищення конкурентоспроможності підприємства», і виконана за матеріалами П.П.«Урсуленко». Метою роботи було дослідження ринку морожених напівфабрикатів України і розробка маркетингової та конкурентної стратегій цієї галузі. Це посприяє збільшенню обсягів реалізації товарної продукції шляхом вибору найбільш вигідних для продажу сегментів ринку. У роботі освітлені наступні питання: становлення, розвиток і стан ринку морожених напівфабрикатів, аналіз загальної ситуації на П.П.«Урсуленко», а також можливості її покрашення, шляхом конкретних пропозицій. Робота виконана на аркушах. Приведено 7 таблиць, 4 малюнка. При написанні роботи використовувалося джерел літератури. У результаті розробленої стратегії, для виробництва і реалізації був обраний оптимальний шлях розвитку підприємства, що дозволяє шляхом економії матеріальних та людських ресурсів, діставати найбільший прибуток. ЗМІСТ РЕФЕРАТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємств України в умовах ринку. 1.1. Характеристика галузі і перспективи її розвитку. 1.2. Аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства. РОЗДІЛ 2. Управлінське дослідження фірми «Оса». 2.1. Історія виникнення фірми «Оса». 2.2.Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 2.3. SWO - аналіз діяльності підприємства. 2.4.Служба маркетингу на фірмі «Оса». РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства. 3.1. Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства та продукції. 3.2. Заходи по підвищенню конкурентоспроможності підприємства. РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ. 4.1. Підтримання основних санітарних норм. 4.2. Оцінки витрат від забруднення навколишнього середовища. 4.3. Охорона праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ. ДОДАТКИ. ВСТУП Однією з головних причин сучасної економічної кризи та низької конкурентоспроможності українських товарів та наданих послуг є нездатність вітчизняних підприємств боротися за розширення своєї частки на внутрішньому і зовнішньому ринках, просувати свої товари та формувати свого споживача, поставивши його інтереси у центр всієї виробничої та комерційної діяльності. В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція товаровиробників. Практично завжди це конкуренція з відо­мими, крупними виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на те, що знайдеться ринок, недоступний для світових виробників, тому проблема забезпечення конкурентоспроможності власної продукції потребуватиме по­стійних рішучих дій для свого вирішення. На сьогоднішній день проблема підвищення конкурентоспроможності - дуже актуальна для підприємств України. Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. У розвинутих країнах, наприклад, вона постійно перебуває у центрі уваги державних діячів та ділових кіл. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції, за місце на ринку змушує підприємства постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів.

Для того, щоб успішно діяти в умовах ринкової економіки, підприємство повинно оперативно формувати раціональні варіанти відповідей на всі зміни, які щоденно, виникають у процесі його ділової активності. Процес формування і застосування таких варіантів рішень необ­хідно здійснювати в межах концепції загального управління підприємством. В такому випадку головною метою управління є підтримка діяльності підприємства на певному рівні в залежності від змін внутрішнього і зовнішнього середовища. Об'єктом дипломної роботи обрано П.П. &quo ;Урсуленко&quo ;. Головною метою цього підприємства є задоволення потреб населення Херсонської області і України у високоякісних продуктах харчування, забезпечення високих споживчих властивостей своєї продукції при мінімальних витратах, збільшення внеску в соціально-економічний розвиток регіону і забезпечення на цій основі росту добробуту свого колективу. Предметом дипломної роботи є досягнення конкурентних переваг П.П. &quo ;Урсуленко&quo ; та визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Метою дипломної роботи є визначення конкурентних позицій підприємства &quo ;Оса&quo ;. Задачами дипломної роботи є: розкрити стан та перспективи розвитку галузі заморожених напівфабрикатів; провести управлінське обстеження зовнішнього та внутрішнього середовища П.П. &quo ;Урсуленко&quo ;; вибір стратегічних напрямків діяльності та формування конкурентних переваг підприємства; зробити оцінку конкурентоспроможності П.П. &quo ;Урсуленко&quo ; та знайти шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКУ 1.1. Характеристика галузі і перспективи її розвитку Виробництво морожених напівфабрикатів відноситься до продовольчої галузі легкої промисловості. Інтенсивний розвиток вітчизняного ринку харчової продукції сприяє збереженню вітчизняної промисловості. Перспективно постійно обновляється сировинна база, доброчинні природнокліматичні умови дають можливість стабільно функціонувати цієї галузі. Зараз ця галузь — це приблизно 450 виробництв, як місцевого, районного, так і обласного характеру. Найвищого рівня виробництва в галузі було досягнуто в 1997-2002 роках. Але з подорожчанням м'яса і дефіцитом вищих сортів муки з кожним роком пельменем і вареників почали випускати усе менше. Раніш пельмені виготовлялися з більш натуральної сировини. Але останнім часом в Україну завозять з різних країн різноманітні ліки, якими годують худобу, для швидкого набирання ваги. Але ґатунок м'яса буде вже не той, що очікувався. Причина цього - недостатній контроль державними органами по якості. Тому виробництво доброякісних морожених напівфабрикатів на Україні зменшується. Динаміка ринку відбита на рис. 1.1. Обсяги продажів на який показані в т. кг. в зв'язку нестабільністю національної валюти і виробленими державою грошовими реформами . Рис. 1.1. Динаміка ринку напівфабрикатів. Q — обсяги продажів на ринку, і Т — відповідний період 1 - діаграма реалізації продукції фірми «Оса». М'ясна продукція являє собою незамінне джерело найважливіших фізіологічно активних речовин — вітамінів.

Особливою цінністю в цьому відношенні володіють свинина та яловичина, що містять велику кількість вітамінів, полімерів, а також білків, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. Однак у звичайних умовах м'ясо зберігається недовго. Довгостроково ж їх можна зберігати при наявності холодильників. В даний час радгоспи і КСП не займаються вирощуванням і переробкою м'ясної продукції. Тому підприємство примушене закуповувати сировину у різноманітних перекупщиків і людей, які самі вирощують худобу Воно не перетерплює багаторазових перевезень на заготівельних і пристанційних пунктах, менш піддано якісним змінам у зв'язку з тим, що доставляється на переробку в оптимально короткий термін — відразу ж після забиття худоби. В цілому в Європі минулі декілька років споживання морожених напівфабрикатів повільно, але постійно зростає. З іншого боку, в Східній Європі ситуація помітно відрізняється. Так, наприклад, споживання у Польщі різко зросло з 1994 року, а в Росії ринок щорічно поширювався на 20%. В Україні за різким спадом виробництва 1990-1996 років спостерігалося повільне зростання споживання у 1997 році. Виробництво пельменів, вареників, млинців, ручного приготування є порівняно новим бізнесом в Україні. Вітчизняні споживачі проявляють зацікавленість до зручної нової і кольорової упаковки через наявні переваги перед старою упаковкою. З економічної точки зору було б вигідніше просто завозити харчові напівфабрикати, але коли в 1995-1997 роках законодавство в галузі імпорту змінилося, доходи від імпорту впали і Україна почала шукати шляхи для запуску власного виробництва, заснованого на західній моделі. Але різниця полягала в тому, що ми виготовляли продукти вручну, а не на машинах. Результатом цього є дуже високі харчові цінності, які би губились при машинному приготуванні. Український ринок морожених продуктів в цілому достатньо типовий, але має власні риси. Наприклад, ринкова частка пельменів дуже висока висока. Вареники, манти, млинці разом становлять майже половину від всього споживання. Структура споживання с в Україні наведена на рис. 1.2. Рис. 1.2. Структура споживання морожених напівфабрикатів в Україні. 65% - Пельмені; 25% - Вареники; 5% - Піца; 4% - Манти; Кількість гравців на ринку заморожених напівфабрикатів за останні два роки значно скоротилося, і саме в цей час виділилася група лідерів. Так, сьогодні на ринку працює близько 35 більш-менш крупних і середніх вітчизняних компаній, для яких виробництво харчових напівфабрикатів є основним видом діяльності. Більш дрібні компанії, не витримавши конкуренції з великими виробниками, що запропонували ринку якісну і відносно недорогу продукцію, були змушені згорнути виробництво. Сьогодні на ринку України присутні майже 30 фірм, для яких соки виступають основним видом діяльності. Швидше за інших зросли обсяги продажу саме вітчизняних вироб­ників - &quo ;ОСА&quo ;, &quo ;Геркулес&quo ; та &quo ;Ситний Обід&quo ;. Це також підтверджується динамікою загальних обсягів продажу вітчизняної продукції. Основна конкурентна боротьба на українському ринку розгорнулася між цією трійкою лідерів «ОСА», «Геркулес»,та «Ситний Обід»,.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

2. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

3. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

4. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

5. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

6. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
7. Управління ціновою політикою підприємства
8. Організаційна структура управління персоналу підприємства

9. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

10. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

11. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

12. Управління фінансовою санацією підприємства

13. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

14. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

15. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

16. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

18. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

19. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

20. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

21. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

22. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
23. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")
24. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

25. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

26. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

27. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

28. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

29. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

30. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

31. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

32. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы

33. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

34. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

35. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

36. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

37. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

38. Управління страховою діяльністю
39. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)
40. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

41. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

42. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

43. Ділові взаємовідносини в апараті управління

44. Методи управління підприємством

45. Рішення в системі управління

46. Управління запасами

47. Управління проектами

48. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Управління фінансами України

50. Організаційна система управління природокористуванням України

51. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

52. Акти державного управління

53. Мораль і соціальне управління

54. Методи управління банківськими ризиками
55. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
56. Валютні ризики: економічна природа та управління

57. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

58. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

59. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

60. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

61. Державне управління в сфері охорони здоров’я

62. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

63. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

64. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

65. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

66. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

67. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

68. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

69. Структура державного управління

70. Сучасні принципи державного управління
71. Теорія і методологія дослідження управління
72. Управління юридичним консалтингом

73. Функції та принципи державного управління

74. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

75. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

76. Системний аналіз складних систем управління

77. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

78. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

79. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

80. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры

81. Управління поведінкою споживачів

82. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

83. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

84. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

85. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

86. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"
87. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
88. Діяльність органів управління освітою

89. Ефективне управління виробництвом

90. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

91. Заохочення працівників як метод управління персоналом

92. Конфлікти та методи управління ними

93. Корпоративне управління акціонерним товариством

94. Менеджмент та система управління

95. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

96. Механізм і методи управління фірмою

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки

97. Моделі корпоративного управління

98. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

99. Організаційна структура управління підприємством

100. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.