Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проблеми запобігання криз на підприємствах

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія Факультет Менеджменту та фінансів Кафедра Фінансів КОНТРОЛЬНА РОБОТА За дисципліною „Антикризове фінансове управління ” Варіант 4 Виконала: студентка групи Ф-02-1з Номер залікової книжки: 021595 Перевірив: Дата здачі на перевірку: Дата перевірки: Дата захисту: м. Запоріжжя, 2007 рік Зміст Вступ Соціально-психологічні проблеми запобігання криз на підприємствах Практична частина Висновки Список літератури Додаток 1 Додаток 2 Вступ Для будь-яких організацій, підприємств управління людьми має першорядне значення. Без ретельно відібраних, розставлених і професійно підготовлених працівників-фахівців жодна організація не зможе досягти своїх цілей. Це положення є основним у концепції антикризового управління. До останнього часу саме поняття &quo ;управління персоналом&quo ; у вітчизняній управлінській літературі або було відсутнє, або про нього мова йшла мимохідь у контексті розгляду інших проблем управління. Природно, що і питання антикризового управління персоналом як складової частини концепції антикризового управління розроблені недостатньо повно. Для подальшого розгляду питання антикризового фінансового управління необхідно простежити фінансовий стан підприємства. Для цього треба провести експрес-діагностику фінансового стану підприємства за чотири роки та визначити можливість використання тієї чи іншої моделі діагностики банкрутства для цього підприємства. Побудувати графік зміни Z-показника, зазначити заходи з антикризового фінансового управління підприємством, оцінити платоспроможність підприємства за чотири роки, його структуру балансу та зробити прогноз щодо здатності підприємства до нейтралізації загрози банкрутства в короткостроковому періоді. 1. Соціально-психологічні проблеми запобігання криз на підприємствах Однією з теоретичних проблем сучасного ме­неджменту є визначення принципів антикризового управління персоналом. Принципи управління персоналом (ПУП) — правила, основні положення і норми, яких повинні дотримуватися керівники і фахівці в процесі управління. ПУП відбивають об'єктивні тенденції, соціальні й економічні закони, наукові рекомендації суспільної психології, теорії менеджменту й організації. Вони базуються на всьому арсеналі наукового знання, що визначає можливості ефективного регулювання і координації людської діяльності. Усе різноманіття ПУП доцільно розділити на загальні, базисні принципи, що регулюють діяльність державних органів управління в цілому; специфічні принципи, що визначають управління кадровим потенціалом у господарських організаціях; приватні принципи, що регулюють функціонування окремих сторін діяльності управлінського персоналу До загальних принципів державної кадрової політики ряд авторів відносить науковість, конкретно-історичний підхід, моральність, законність, демократизм, наступність і змінюваність. Як специфічні принципи, що визначають управління кадровим потенціалом у господарських організаціях, у вітчизняній літературі називають принципи оптимізації кадрового потенціалу підприємства; принципи формування унікального кадрового потенціалу кризового підприємства; принцип компліментарності (несуперечності і підтримки) управлінських ролей на підприємстві.

У зарубіжній літературі цю групу принципів поділяють на дві підгрупи. У першу підгрупу включають: принципи, що відносяться до переконань, що створюють довіру між працівниками; поділювані працівниками етичні цінності; політику повної зайнятості; підвищення розмаїтості роботи; особисте стимулювання; розвиток неспеціалізованої кар'єри; особиста (на основі консенсусу) участь у прийнятті рішень; неявний (встановлення системи цінностей) контроль замість явного (заснованого на цифрових показниках) контролю; розвиток всебічної культури; холистичний підхід до оцінки працівників. Друга підгрупа включає десять &quo ;передових принципів&quo ;. сильну (офіційно визнану) віру в індивідуалізм (повага до особистості); робота з кадрами, що дозволяє здійснити на практиці цю віру єдиний статус усіх працівників; запрошення на роботу в компанію фахівців найвищого класу: тривале навчання працівників, особливо вищих керівників; делегування максимально покладеної відповідальності на найнижчі рівні управління; навмисні обмеження, що накладаються на діяльність лінійних керівників; заохочення розбіжностей; розвиток горизонтальних зв'язків; інституціалізацію змін. Що стосується групи приватних принципів, то ряд дослідників до них відносить принципи діяльності кадрових служб з добору, розміщення, селекції, підготовки і перепідготовки персоналу. З огляду на теоретичні наробітки, вітчизняний і закордонний досвід роботи з персоналом, культурні, моральні, соціально-економічні риси й особливості сучасного менталітету, а також хитке функціонування і розвиток багатьох господарських організацій, доцільно відмовитися від традиційного вітчизняного підходу до визначення принципів управління персоналом (демократичного централізму, адміністрування й ін.). Вважається можливим почати спробу визначити і сформулювати такі принципи антикризового управління персоналом, що повніше, конкретніше відбивали б сучасний дуже суперечливий етап соціально-економічного розвитку України. Ці принципи дозволяли б менеджерам і підприємцям вчасно запобігати кризи, ефективно управляти персоналом в умовах кризового стану організації і забезпечувати вихід організації з кризового стану з мінімальними втратами. Вирішення цієї проблеми являє собою велику складність. Але просування до її вирішення можливе при виявленні і формулюванні загальних принципів управління, що носять соціально-економічну й етичну спрямованість (вони можуть бути застосовані на всіх етапах функціонування і розвитку організації). При цьому домінуючим повинно бути формування принципів, що можуть бути використані в процесі управління персоналом переважно в умовах конкретного етапу життєдіяльності організації (передкризовий стан, криза і вихід із кризи). До групи загальних принципів антикризового управління можна віднести наступні принципи: системності; рівних можливостей; поваги людини і її достоїнств; командної єдності; горизонтального співробітництва; правової і соціальної захищеності. Принцип системності. Управління персоналом допускає, що лінійні керівники, фахівці, працівники кадрових служб розглядають людський ресурс організації як цілісну, взаємозалежну динамічну систему, що охоплює всі категорії працівників і тісно пов'язана з зовнішнім середовищем організації.

Системний характер управління персоналом передбачає скоординований підхід до всіх напрямків формування і регулювання людського капіталу організації: набору, добору, розміщення керівних кадрів, їхньої підготовки і перепідготовки, селекції і працевлаштування. Принцип рівних можливостей відображає об'єктивні тенденції, що відбуваються в соціально-політичному й економічному житті сучасного суспільства. У період панування адміністративно-командної системи декларувався пріоритет класового підходу при доборі і розміщенні управлінських кадрів. Принцип поваги людини і її достоїнств. Цей принцип є основою завоювання довіри людей, настільки необхідної для досягнення організацією успіху. Його зміст включає: максимальний розвиток ініціативи, талантів, професійних навичок: уміння знайти себе в новій обстановці; заохочення досягнень співробітників і їхнього особистого внеску; створення можливостей для творчого росту і забезпечення таких умов, коли голос кожного буде почутий; захист прав, достоїнства, гарантії особистої безпеки. Усе перераховане — це спосіб мислення керівництва, при якому потреби й інтереси співробітників стоять на першому місці серед пріоритетів організації. Принцип командної єдності. Команда — це ретельно підібраний професійний, самоврядний колектив, що повною мірою поділяє основні цілі і цінності організації і виступає як єдине ціле. Усі члени команди мають рівні умови, несуть колективну відповідальність за результати діяльності команди, планують діяльність з урахуванням плану роботи кожного члена команди. Функції кожного члена команди досить гнучкі і, як правило, уточнюються в процесі управління з урахуванням ситуації, що склалася. У той же час співробітники команди зберігають свою самостійність і самобутність. Управління командою здійснюється м'якими, диригентськими методами з урахуванням дотримання інтересів і потреб членів команди. Менеджер, що сформував таку згуртовану команду, може бути спокійним, впевненим у майбутньому організації. Принцип горизонтального співробітництва. У більшості процвітаючих організацій спостерігається тенденція передачі прав і відповідальності на нищій рівень управління. Менеджери цього рівня одержали можливість здійснювати свої функції при відсутності твердого контролю зверху. Однак для забезпечення в таких умовах адекватної інформаційної підтримки і координації робіт потрібна мережа горизонтальних зв'язків, що характеризуються високим ступенем складності. Звичайна вертикально орієнтована структура із сильними елементами бюрократизму погано справляється з цим завданням. Принцип правової і соціальної захищеності. Цей принцип допускає строге дотримання і виконання Конституції, законів і заснованих на них інших правових актів. Він також передбачає знання менеджерами, підприємцями, працівниками кадрових служб норм адміністративної, цивільної, трудової, господарської, карної й іншої галузей права. Неналежна правова підготовка керівників може негативно позначитися на забезпеченні захисту прав співробітників, привести до конфліктів з ними в процесі операції з наймання і звільнення й в інших ситуаціях.

Забороняться також залучення жнок до пдймання  перемщення речей, маса яких перевищу встановлен для них граничн норми. Перелк важких робт та робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, на яких забороняться застосування прац жнок, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей жнками затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 175 Обмеження прац жнок на роботах у нчний час Залучення жнок до робт у нчний час не допускаться, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликаться особливою необхднстю  дозволяться як тимчасовий захд. Перелк цих галузей  видв робт з зазначенням максимальних термнв застосування прац жнок у нчний час затверджуться Кабнетом Мнстрв Украни. Зазначен у частин першй ц статт обмеження не поширюються на жнок, як працюють на пдпримствах, де зайнят лише члени одн см'. Стаття 176 Заборона залучення вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв, до нчних, надурочних робт, робт у вихдн дн  направлення х у вдрядження Не допускаться залучення до робт у нчний час, до надурочних робт  робт у вихдн дн  направлення у вдрядження вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв

1. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

2. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

3. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

4. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

5. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

6. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
7. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах
8. Організація обліку запасів на підприємствах

9. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

10. База даних по приватних підприємствах регіону

11. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

12. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

13. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

14. Організація стратегічного планування на підприємствах

15. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

16. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

18. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

19. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

20. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

21. Глобальні кризи й проблема цінності науково-технічного прогресу

22. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи
23. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення
24. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

25. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

26. Проблемы изучения космоса

27. Проблемы существования внеземных цивилизаций

28. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

29. Проблема происхождения и эволюции человека

30. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

31. Демографические проблемы России

32. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры

33. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

34. Проблемы добычи алмазов в Якутии

35. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

36. Сырьевая и энергетическая проблема мира

37. Проблема ресурсообеспечения

38. Территориальная проблема Курильских островов
39. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана
40. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

41. Рост населения, проблема продовольствия

42. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

43. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

44. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

45. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

46. Проблемы налогообложения в Российской экономике

47. Проблемы реформирования налоговой системы в России

48. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

49. Государственный долг России: проблемы и решения

50. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

51. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

52. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

53. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

54. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков
55. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.
56. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

57. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

58. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

59. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

60. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

61. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

62. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

63. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

64. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки

65. Проблемы наказания несовершеннолетних

66. Проблема происхождения права

67. Проблемы страхования автотранспорта в России

68. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

69. Проблемы законности в Российской Федерации

70. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения
71. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал
72. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

73. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

74. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

75. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

76. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

77. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

78. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

79. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

80. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

81. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

82. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

83. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

84. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

85. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

86. Проблема "героя времени"
87. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века
88. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

89. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

90. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

91. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

92. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

93. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии

94. Египет как дар Нила. Проблема общины

95. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

96. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

97. Кибернетика и сознание. Проблемы искусственного интеллекта

98. Философские проблемы математики

99. Вирусы и бактерии. Проблемы СПИДа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.