Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Реформи Івана IV Грозного

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Дипломна робота на тему: Реформи Івана IV Грозного ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Виникнення необхідності проведення реформ 1.1 Коротка характеристика особи цар 1.2 Прихід до влади Івана IV 1.3 Характер нової держави 1.4 Необхідність реформ 1.5 Програма реформ РОЗДІЛ ІІ. Реформи Івана IV 2.1 Обрана Рада 2.2 Перший Земський собор. Прийняття нового «Судебника» 2.3 Реформи в органах управління 2.4 Зміни в церкві. Культура в 50-ті рр. 2.5 Дипломатичні і торгівельні контакти 2.6 Зміни податкової системи 2.7 Реформи в армії 2.8 Зміни в земельному законодавстві. Обрана «тисяча» 2.9 Опричнина ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП В історії Росії царювання Івана Грозного складає половину ХVI століття і є одною з найважливіших і переломних епох в історії Російської держави. В цей період не тільки значно розширилась територія держави, але й сталися значні зміни у внутрішньому житті країни. Багато було зроблено славного, світлого, великого за своїми наслідками, але від цього ще більш кривавого і огидливого. Зрозуміло, що з такими протилежними характеристиками багатьох явищ, характер і вчинки головної особи держави, царя Івана Васильовича, є надто загадковим. Саме такою загадкою Іван IV і увійшов в історію Російської держави. Вже сучасникам він здавався особою жорстокою і страшною: “Превысочайшего воистинну и преславнейша всех бывших, славиму же от конец небес до конец их”,- пишет о нем дьяк Иван Тимофеев и добавляет: “. возненавиде грады земля своея . и всю землю державы своея, яко секирою, наполы некако рассече”. Цей цар був видатною особою, був прекрасно освічений, але надто некрасивий, і, можливо, страждав якимось психічним захворюванням, а Росія в той час потребувала сильного правителя-реформатора, якого і отримала в особі Івана Васильовича. Крутий поворот від боярського правління до реформаторського режиму, опричний терор, що слідував за реформами, - такі основні віхи правління цього державного діяча, і характеризують вони суперечливу особу Івана Грозного, в якій були сховані якості видатного правителя, дипломата, що витримує порівняння з такою історичною особою, як Петро Перший. Можливо, криваві вчинки заховали за собою всі хороші здобутки. Реформи цього правителя відіграли важливу роль в історії Росії, адже Іван Васильович заклав міцну базу для своїх послідовників-реформаторів. У багатьох аспектах діяльність Івана Грозного була кроком вперед, кроком до перемоги «державних начал». До цього часу залишається багато неясного в характеристиці правління Івана IV, і багато істориків мають інколи протилежні думки стосовно цього періоду історії Російської держави. З кінця 30-их рр. оцінка діяльності Івана Грозного стає єдиною, він зображувався патріотом Руської землі, що нещадно, але справедливо нищив зрадників-бояр. Я обрав саме цю тему для своєї курсової, бо мене цікавить правління Івана Грозного, бо «никогда Россия не имела столь малолетнего властителя». цей монарх був одним з видатних збирачів в російській державі, першим царем-самодержцем з династії Рюриковичів, що створив міцну централізовану державу.

«Концепция равного бесправия всех членов общества перед лицом монарха – именно такой взгляд на взаимоотношения монарха и подданных усвоил Иван Грозный». Реформи Івана IV, як і реформи Петра І, Олександра ІІ, нинішні перетворення та інші подібні питання були і залишаються актуальними і в наш час. Перша причина цього – їхня значимість для історичної науки, друга – їхнє чимале значення для історії самої держави. Адже якщо вивчити реформи колишніх правителів, грамотно зрозуміти і оцінити їх з усіх позицій, то можна уникнути помилок, що були допущені нашими попередниками-реформаторами. Виходячи з вищесказаного, цілі і задачі курсової роботи такі: Визначити, в чому сутність реформ Івана Грозного; Виділити, що позитивне і що негативне принесли ці реформи для Росії того періоду; з’ясувати, які цілі вони переслідували, чиї інтереси виражали; дослідити те, як їх впроваджували в життя, яку роль в них відіграв їхній головний ініціатор, Іван Грозний. Предмет дипломної роботи – царювання Івана IV Грозного. Об’єкт даної роботи – реформи, що проводились царем в середині XVI століття, їхні основні умови і система проведення. Хронологічно робота охоплює середину XVI століття, тобто період правління Івана Грозного, досить-таки важливий у становленні централізованої Руської держави. Географічні рамки, охоплені в роботі, - Руська держава, яка була створена самим Іваном Грозним і існувала за його правління. Головне утруднення, з яким стикається будь-який дослідник російської середньовічної історії, зокрема епохи Івана Грозного, пов’язане з крайньою бідністю джерел. Щоб вирішити цю задачу, історики вимушені вибудовувати цілі ряди гіпотез. Але жодна з гіпотез не може замінити науково доведеного факту. Інколи факти перемішуються з гіпотезами, і через те існує багато суперечок з різних питань. Існує багато розбіжностей, думок стосовно подій, що відносяться до періоду правління Івана Грозного, і істики н можуть прийти до єдиного погляду на причини, сутність, наслідки і оцінки реформ, на загальну політичну діяльність царя. Збереглось багато пам’ятників часів Івана Грозного: грамоти, синодики, послання, переписи. Багатим джерелом з історії Росії XVI століття являються московські літописи, в створенні яких брав участь Іван Грозний і О. Адашев. Ці літописи є основою багатьох історичних праць, що розкривають важливі питання того часу. Але не всім з них можна довіряти, бо багато з них могли виконувати на замовлення або писати «на угоду царю». «Хрестоматія з історії СРСР з давніх часів до кінця XVIIІ ст.» є збірником актів, куди зокрема вміщено документи епохи Івана Грозного: уривки з «Судебника» 1550 р., «Избранная тысяча», про створення стрілецького війська, про дворянську кінноту, подано уривок з боярської книги 1556 р., документи стосовно Земських соборів, про введення опричнини в 1565 р. Всі ці документи є офіційними, таки чином вони виражають єдино правильну точку зору на питання, що розкриваються в них, і несуть в собі нейтральну інформацію. «Історичний архів» є збірником документів з історії Росії. Це джерело подає як офіційну інформацію, так о опозиційну на події, що відображені в ньому.

Це джерело розкрило загалом питання про обмеження прав годувань. В своїй курсовій роботі я використовував багато різноманітної літератури і праць видатних істориків. Всі праці з цього питання можна розділити на дві групи: загальні і спеціальні. До першої слід віднести роботи, в яких історик розглядає значний проміжок часу і не приділяє багато уваги якійсь одній події або явищу. До спеціальних праць відносяться ті, в яких докладно розглядаються конкретні події. Кожен з них має свій погляд на події, що описує. Серед всіх праць можна виділити роботи дореволюційних істориків (Соловйов С. М., Костомаров М. І., Карамзін М. М., Ключевський В. О.) та праці сучасних істориків (Альшиц Д. М., Скринніков Р. Г., Шмідт С. О.), що по-новому осмислили історію епохи Івана Грозного. Дореволюційна група істориків не ставила перед собою задачу досліджувати якесь одне питання, що стосувалось або реформ Івана Васильовича, або опричнини, або його зовнішньої політики. Зокрема М. М. Карамзін в «Історії держави Руської» подає докладний опис всієї епохи Грозного. Але основна складність в тому, що пише він старою мовою, що вже вийшла з ужитку, і частина його слів важко перекладається на сучасну російську, а потім і українську мови. Для цього вченого характерна особистісна оцінка подій, інколи в шкоду фактам. По Івану Грозному подається всебічний опис його правління, доволі-таки докладно охарактеризовано його реформи, дана їм цікава оцінка. Видатний історик В. О. Ключевський в «Історичні портрети» створив відомий вже всім психологічний портрет Івана Грозного, завдяки якому історики мають змогу пояснити багато вчинків царя. А то в праці «Короткий посібник з руської історії» докладно описуються реформи царя, подано їхню фактичну оцінку, але розглянуто не всі перетворення часів Івана Грозного. М. І. Костомаров в «Руській історії в життєписах її видатних діячів» розбирає всю епоху Івана Васильовича, але основну увагу приділяє зовнішній політиці царя. Багато істориків в своїй роботи спирались на літописи та державні акти, що дійшли до наших часів, але не будемо виключати той факт, що в них можливі деякі історичні помилки або неточності з того чи іншого питання. Це і пояснює той факт, що в двох різних документах цар зображується або реформатором, або грізним деспотом і тираном. Якщо порівнювати авторів більш раннього і більш пізнього періодів, то у останніх ми знайдемо більш необхідну і докладну інформацію. Скринніков, пізні Ключевський та Костомаров, Альшиц в своїх роботах також використовували документи того часу, але в їхніх роботах вже більше роздумів стосовно тої чи іншої проблеми. Та знову ж таки, повністю довіряти джерелам та літературі, що існує з цього питання, неможливо, бо ніхто не може стверджувати, що саме так все і відбувалось. Тому до цього часу і існує багато розбіжностей, багато невирішених питань, таких як сутність реформ, їхні причини, і взагалі неможливо пояснити багато вчинків Івана Грозного. В роботах Платонова С. Ф. «Повний курс лекцій з руської історії» і «Підручник з руської історії» на питаннях реформ Івана Грозного увага не зосереджена.

Новым явлением стали городские восстания. Оппозиционные настроения возникли и в среде господствующего класса. Политическая борьба в 11 в. вылилась в движение за реформы (реформы Ван Ань-ши ). В 12 в. в Северный Китай вторглись чжурчжэни (государство Цзинь). В 1127 они захватили столицу империи г. Вянь (современный Кайфын) и перешли р. Янцзы. Императорский дом переехал на юг. Столицей Южного Сун (1127—1279) стал г. Линьань (современный Ханчжоу). Императоры и феодалы не могли организовать отпор захватчикам. В 1141 южносунское правительство заключило с чжурчжэнями договор, по которому уступило им север страны до р. Хуайхэ и обязалось выплачивать ежегодную дань. Империя Южного С. была уничтожена монгольскими завоевателями.   Лит.: История Китая с древнейших времен до наших дней, М., 1974, с. 98—126.   З. Г. Лапина. Сун Цзяо-жэнь Сун Цзя'о-жэ'нь (6. 4.1882, у. Таоюань, провинция Хунань, — 22.3.1913, Шанхай), китайский революционер. В революционном движении участвовал с 1903. Вместе с Хуан Сином создал в 1904 революционную организацию Хуасинхой

1. Иван Грозный и его реформы по управлению государством

2. Реформы Избранной рады и царь Иван Грозный

3. Иван Грозный

4. Иван Грозный

5. Сколько было Иванов Грозных?

6. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси
7. Иван Грозный: формирование личности, политика
8. Царь Иван Грозный

9. Иван Грозный

10. Иван Грозный в истории России

11. Иван Грозный как историческая личность

12. Первый русский царь - Иван Грозный

13. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного

14. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

15. Иван IY Грозный

16. Эпоха Ивана IV Грозного. Его реформы

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

17. Русь в правление Ивана Грозного. Период реформ

18. Иван IV Грозный

19. Царь Иван Васильевич Грозный

20. Отечественные историки о государе Иване IV Грозном: С.Ф. Платонов

21. Отечественные историки о государе Иване IV Грозном: К.Д. Кавелин

22. Отечественные историки о государе Иване IV Грозном: В.О. Ключевский
23. Реформы Ивана Грозного
24. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

25. Налоги и налоговые реформы в России

26. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

27. Реформа белорусского правописания 1933 года

28. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

29. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

30. Реформы в годы перестройки

31. Столыпинская аграрная реформа

32. Реформы Александра II

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

33. Исторический портрет Ивана IV Васильевича Грозного

34. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

35. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

36. Реформы Петра Первого

37. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

38. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России
39. Реформы Витте-попытка модернизации страны
40. Итоги реформ в России за 10 лет

41. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

42. Пенсионная реформа в РФ на современном этапе развития

43. Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения

44. Петровские реформы

45. Иван Александрович Гончаров

46. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

47. Иван Алексеевич Бунин

48. Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)

Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

49. Иван Андреевич Крылов

50. Столыпин и его реформа

51. Александр II и его реформы

52. Иван III правитель и полководец

53. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Доклад)

54. Исторический портрет царя Иоанна Грозного
55. П.А. Столыпин и его реформа
56. Сперанский М.М. и его реформы

57. Иван IV – первый царь Всея Руси

58. Гетман Иван Мазепа

59. Судьба Петровских реформ в эпоху дворцовых переворотов

60. Время Ивана Грозного

61. Подготовка и ход реформы 1861г.

62. Военные реформы Александра 2

63. Административные и экономические реформы Петра I

64. Военная реформа 1905-12 годов

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

65. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

66. Государственные реформы Петра I

67. Деятельность "Избранной Рады" во времена Ивана Грозного

68. Крестьянская реформа 1861г. Ее предыстория

69. Реформа государственного аппарата при Петре I. Податная реформа

70. Реформы и контрреформы в России во второй половине 19в. Отмена крепостного права
71. Реформы Петра I
72. Реформы Петра I и их последствия

73. Реформы Петра Великого

74. Реформы Петра Великого и их значение

75. Реформы Столыпина

76. Рождение Российской Империи и реформы Петра Первого

77. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

78. Христианство на Руси. Реформа языческого культа

79. П. А. Столыпин. Другие реформы

80. Представление о самодержавной власти в переписке Грозного и Курбского

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

81. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине XIX века

82. Судебная реформа (Контрольная)

83. Агроном - Иван Александрович Стебут

84. Реформа Сервия Туллия

85. Реформы Петра Великого

86. Свет и тени Хрущевских реформ
87. Избранная Рада и ее реформы
88. Пенсионная реформа в Российской Федерации

89. Россия на пути экономических реформ

90. Совершенствование нормативного регулирования как важнейшего направления реформ бухгалтерского учета

91. Финансовая и денежно-кредитная система в России в XIX веке. Денежная реформа С.Ю. Витте (Контрольная)

92. История экономических реформ в Китайской Народной Республике (TXT)

93. Реформы 1965 и 1979 г.г.: сущность, особенности, результативность

94. Анализ текущего и перспективного состояния МУП "Реутовская теплосеть" г. Реутова Московской области в условиях развития жилищно-коммунальной реформы

95. Влияние экономических реформ на население Казахстана

96. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы

97. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

98. Российские экономические реформы глазами западных критиков

99. Демократическая Россия - реформы 1990-х годов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.