Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Учет основных средств в бюджетных учреждениях

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст курсової роботи Вступ. Склад, класифікація та оцінка основних засобів в бюджетних установах. Облік ліквідації основних засобів Облік безкоштовної передачі основних засобів. Облік реалізації основних засобів. Висновки. Додатки. Список літератури.ВступВ умовах розвитку економічних відносин в Україні бюджетні та наукові установи виступають як частина єдиного народногосподарського комплексу, причому відносно відокремлена його частина. Це обумовлено наявністю товарно-грошових відносин та передбачає здійснення специфічних функцій даних установ. Для задоволення потреб соціально-культурної сфери і наукового прогресу держава щорічно виділяє з бюджету величезні фінансові ресурси, витрачає значні обсяги матеріальних цінностей. І важливо, щоб ці ресурси та цінності використовувались на місцях з максимальним ефектом, і при цьому повністю задовольнялися потреби українського народу в культурному розвитку, освіті, медичному обслуговуванні, забезпечувалися всі інші соціальні потреби суспільства та вміло використовувався науковий потенціал. На сучасному етапі розвиток суспільного виробництва забезпечує безперервне зростання національного доходу країни, і на цій основі відбувається щорічне зростання обсягу доходів та видатків Державного бюджету, який не може бути забезпечений без правильної організації бюджетного обліку. За допомогою бюджетного обліку здійснюється безпосередній контроль за процесом виконання бюджету, ефективним і економним використанням бюджетних коштів. Серед напрямків бюджетного обліку чималу роль відіграє облік основних засобів. Бюджетні установи для здійснення своєї діяльності забезпечені основними засобами, які є частиною національного багатства країни. Тому правильна організація обліку використання основних засобів бюджетними організаціями має важливе народногосподарське значення у справі подальшого економічного підйому країни та збереження великої кількості коштів, що спрямовуються на капітальне будівництво. Бухгалтерський облік основних засобів в бюджетних установах повинен забезпечувати їх збереження та найбільш ефективне використання, правильне документальне оформлення та своєчасне відображення їх руху в поточному обліку, а також правильну оцінку в балансі та звітах. І серед цих задач чимале значення має облік вибуття основних засобів, якому і присвячена тема моєї курсової роботи. 1. СКЛАД, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ.При веденні обліку основних засобів в бюджетних установах використовуються наступні нормативні документи: Інструкція з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, Міністерство фінансів, 10 березня 1987 року, № 61; Інструкція з бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства, Міністерства економіки України та Держкомстату України від 2 грудня 1997 року № 124/136/71; Типова інструкція про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства та Міністерства економіки України від 2 грудня 1997 року № 126/137; Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, від 30 жовтня 1998 року, № 90.

На сьогоднішній день основною є інструкція № 124/136/71 від 2 грудня 1997 року, а всі нормативні документи, в тому числі й інструкція № 61, якими раніше керувалися бюджетні установи України, діють у тій частині, що не суперечить знову прийнятій інструкції. Згідно з інструкцією з бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства, Міністерства економіки України та Держкомстату України від 2 грудня 1997 року № 124/136/71, основними засобами вважаються матеріальні цінності, які використовуються в діяльності установ протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним та моральним зносом. В бюджетних установах не створюються матеріальні блага і основні засоби безпосередньо не приймають участі у виробництві готової продукції, а обслуговують процеси по задоволенню соціально-культурних потреб населення та здійсненню функцій державного управління у країні, тобто являються невиробничими основними засобами. До основних засобів належать будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі, силові машини та обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарчий інвентар та приладдя, столовий та кухонний інвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження і капітальні вкладення в них, бібліотечні фонди, музейні цінності (крім музейних експонатів), експонати тваринного світу, документація з типового проектування та інші основні засоби. Незалежно від вартості та строку служби до основних засобів належать: сільськогосподарські машини та знаряддя; будівельний механізований інструмент; робоча та продуктивна худоба; усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів; музейні цінності, крім музейних експонатів (предметів мистецтва і природознавства, старовини і народного побуту, експонатів наукового, історичного і технічного значення); експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах; сценічно-постановочні засоби вартістю за одиницю понад 30 % від суми неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (декорації, меблі і реквізити, бутафорія, театральні і національні костюми, головні убори, білизна, взуття, парики); документація з типового проектування; бібліотечні фонди. До основних засобів належать також капітальні вкладення на покращення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи), в орендовані будинки, споруди, обладнання та інші об'єкти, що належать до основних засобів. Капітальні вкладення в багаторічні насадження, на покращення земель вводяться в склад основних засобів щорічно в сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт. До складу основних засобів також зараховується частина будинку, яка на правах власності належить установі. До основних засобів не відносяться матеріальні цінності, передбачені Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.93 р. № 250, а саме: 1) предмети із строком служби меншим ніж один рік незалежно від вартості; 2) предмети вартістю придбання за одиницю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян незалежно від строку служби; 3) знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.)

незалежно від вартості і строку служби; 4) бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі зі строком експлуатації до двох років (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та ін.); 5) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень) незалежно від вартості; 6) спеціальний одяг, спеціальне взуття, постільні речі незалежно від їх вартості і терміну служби; 7) формений одяг, призначений для видачі працівникам установ, одяг і взуття в закладах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, що утримуються за рахунок бюджету, незалежно від вартості та терміну служби; 8) тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт; 9) тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах, чи для здійснення технологічних процесів, вартість придбання або виготовлення якої не перевищує 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 10) предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від вартості; 11) молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл, а також піддослідні тварини; 12) багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як посадочний матеріал.Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення, а об'єкти (предмети), первісна вартість яких змінювалась, - за відновлювальною вартістю. Зміна первісної вартості основних засобів проводиться у випадках індексації їх балансової вартості відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, добудівлі, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів. Зміна вартості основних засобів після проведення індексації не є підставою для переведення їх на інший субрахунок. Установи проводять щорічну індексацію балансової вартості груп основних засобів згідно з індексом інфляції року та відповідно до порядку, передбаченого пунктом 8.3.3. Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ;. У випадках, коли проіндексована вартість окремих видів основних засобів (зокрема електронно-обчислювальної техніки) значно відрізняється від їх аналогічних нових зразків, вони зараховуються на баланс установи за ринковими вільними цінами на ці види техніки, діючими станом на дату проведення індексації. При цьому відповідальність за об'єктивність визначення реальної вартості покладається на керівника установи. Бюджетні установи, які мають на своєму балансі незавершене будівництво, суму зміни вартості обсягів незавершеного будівництва обчислюють відповідно до Рекомендацій Міністерства статистики України та Фонду державного майна України від 17.01.97 р. № 07/1-06/2 щодо визначення окремих вартісних показників у зв'язку з введенням національної грошової одиниці і відображення їх у статистичній звітності з капітального будівництва.

По новому Плану счетов бухгалтерского учета амортизационный фонд на предприятии не создается.* Поэтому сегодня амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов накапливаются предприятием на других счетах бухгалтерского учета и как источник финансовых ресурсов поступают на расчетный счет предприятия в составе выручкиот реали­зации продукции, работ и услуг.** ></emphasis> * См.: Новый план счетов бухгалтерского учета // Финансы. 1992. № 2. С. 3—4. ** См.: Основы методологии учета основных средств // Экономика и жизнь. 1993. № 52. Следующим по значимости источником финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий являются бюд­жетные ассигнования. Казенным предприятиям бюджетные ассигнования выделяют­ся согласно суммам, предусматриваемым ежегодно в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год. При этом в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ «О порядке планирования и финансирования деятельности казен­ных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)» от 6 октября 1994 г. бюджетные средства выделяются казенному предприятию при недостаточности собственных средств и лишь на следующие цели: а) реализацию плана развития завода (в том числе осущест­вление государственных инвестиционных программ, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ме­роприятий по мобилизационной подготовке); б) содержание объек­тов социальной инфраструктуры; в) компенсацию убытков от вы­полнения плана-заказа

1. Бухгалтерский учет основных средств в бюджетных учреждениях

2. Учет и анализ использования основных средств в бюджетных учреждениях

3. Учет расчетов с бюджетом по налогам

4. Учет расчета с бюджетом по налогам и сборам

5. Учет расчетов с бюджетом по прочим налогам (земельный налог, налог на имущество, налог на транспорт)

6. Бюджет субъекта РФ: проблемы формирования и использования финансовых средств
7. Налог на добавленную стоимость: учет расчетов с бюджетом
8. Порядок расходования средств бюджета

9. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях

10. Учет отчислений и удержаний по заработной плате в бюджетном учреждении

11. Учет расчетов с дебиторами в бюджетном учреждении

12. Учет финансового результата в бюджетном учреждении

13. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (на примере финансового управления администрации Магдагачинского района)

14. Бюджетное финансирование и основные направления его совершенствования в РФ

15. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

16. Учет износа и аренды основных средств (Контрольная)

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

18. Учет основных средств /фондов/

19. Учет основных средств

20. Учет и анализ основных средств на примере фирмы

21. Учет износа основных средств

22. Бухгалтерский учет основных средств
23. Постановка задачи по учету основных средств (ИСТЭ)
24. Учет основных средств организации

25. Учет поступления основных средств

26. Организация учета основных средств

27. Особенности учета основных средств

28. Учет и анализ основных средств коммерческих организаций (на примере ЗАО Перелешинский сахарный завод)

29. Автоматизация учета основных средств в бюджетной организации

30. Бухгалтерский учет основных средств

31. Бухгалтерский учет основных средств

32. Документальное оформление и аналитический учет поступления и выбытия основных средств

Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры

33. Учет Основных Средств

34. Учет и анализ состояния и эффективности использования основных средств в современных условиях

35. Учет основных средств

36. Учет основных средств

37. Учет основных средств

38. Учет основных средств и нематериальных активов в зарубежных странах (Англия, США)
39. Учет основных средств
40. Тестирование ППП автоматизации учета основных средств

41. Синтетический и аналитический учет основных средств

42. Учет основных средств в бюджетных организациях

43. Порядок учета эксплуатации и выбытия собственных основных средств

44. Отчетность при учете основных средств

45. Учет движения основных средств, их переоценка (на примере ООО «Новый дом»)

46. Бухгалтерский учет основных средств

47. Бухгалтерский учет основных средств

48. Бухгалтерский учет основных средств

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Бухгалтерский учет основных средств

50. Бухгалтерский учет основных средств на предприятиях пищевой промышленности

51. Исследование организации учета и экономический анализ основных средств

52. Наличие и движение основных средств в бухгалтерском учете

53. Организация учета основных средств

54. Организация учета основных средств в ОАО "Казэнергокабель"
55. Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств и расчетов
56. Основные средства как объект учета на машиностроительном предприятии

57. Основные средства, их классификация и оценка в бухгалтерском учете

58. Отечественный и зарубежный учет и аудит основных средств

59. Переоценка, ремонт и модернизация основных средств в бухгалтерском учете

60. Поступление и учет основных средств

61. Проведение аудиторской проверки учета аренды основных средств на примере ООО "Эфес"

62. Совершенствование бухгалтерского учета основных средств (на примере ОАО "Промтранстехмонтаж")

63. Учет амортизации и износа основных средств

64. Учет амортизации, ремонта и восстановления объектов основных средств

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

65. Учет аренды и лизинга основных средств

66. Учет аренды основных средств

67. Учет выбытия основных средств

68. Учет выбытия основных средств

69. Учет затрат на ремонт и восстановление основных средств

70. Учет затрат по восстановлению основных средств
71. Учет и оформление операций по формированию уставного капитала. Учет операций по движению основных средств
72. Учет износа и амортизации основных средств

73. Учет основных средств

74. Учет основных средств

75. Учет основных средств

76. Учет основных средств

77. Учет основных средств

78. Учет основных средств

79. Учет основных средств

80. Учет основных средств

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

81. Учет основных средств автотранспортного предприятия

82. Учет основных средств в бюджетных организациях

83. Учет основных средств в ОАО "Дорогобуж"

84. Учет основных средств в программе "1С Предприятие"

85. Учет основных средств и анализ эффективности их использования

86. Учет основных средств и анализ эффективности их использования
87. Учет основных средств и их амортизации на базе хозяйства ОАО "Ружаны-Агро" Пружанского района
88. Учет основных средств и нематериальных активов

89. Учет основных средств на предприятии

90. Учет основных средств предприятия

91. Учет основных средств, нематериальных активов и материалов

92. Учет ремонта основных средств

93. Учет, аудит и оценка основных средств (на примере ПК "Экожан")

94. Бухгалтерский учет анализ и аудит основных средств на примере ООО "Техпромсервис"

95. Аудит учета основных средств

96. Аудиторская проверка учета основных средств ООО "Универсал Плюс"

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

97. Поиск информации в Интернете по теме "Учет амортизации (износа) основных средств"

98. Исследование организации учета основных средств и анализ их состава и использования

99. Система учета основных средств на ЗАО "Маяк"

100. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.