Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство внутрішніх справ України Національний університет внутрішніх справ Кафедра кримінального права КУРСОВА РОБОТА з кримінального права СКЛАД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.149 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ - ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ 2006 ПланВступ 1. Об’єкт злочину 2. Об’єктивна сторона злочину 3. Суб’єкт злочину 4. Суб’єктивна сторона злочину 5. Особливості кваліфікації злочину Додаток – фабули злочинів, передбачених ст. 149 КК Висновки Література ВступСоціально-політична ситуація двох останніх десятиліть призвела до самих несподіваних трансформаційних процесів у світі. У ряді пострадянських держав і країн соціалістичного блоку був узятий курс на демократизацію, що, у свою чергу, привело не тільки до переосмислення застарілих позицій по ряду правових, економічних, політичних і інших питань, але і докорінно змінило підходи до їхнього тлумачення. У той же час поява окремих соціальних явищ, досі невідомих на Україні зажадало відповідного правового регулювання і нормативного закріплення на сторінках Кримінального кодексу. Одним з них є торгівля людьми. У той же час криміналізація торгівлі людьми не вирішила всіх проблем, зв’язаних із сучасною формою рабовласництва.1 У складі Головного управління МВС України в АР Крим був створений відділ по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Необхідність створення відділу по боротьбі з торгівлею людьми начальник кримської міліції Володимир Хоменко пояснив тим, що “цей напрямок є особливо актуальним для Криму”.2 Всі злочини, передбачені главою Кримінального кодексу України “Злочини проти волі, честі та гідності особи” своїм основним безпосереднім Об’єктом мають волю, честь ті гідність особи. 3 1. О6’єкт злочинуВідповідно до статей 3 і 27 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Право на життя є невід'ємним правом людини. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.4 Основним безпосереднім Об’єктом цього злочину є воля і гідність людини. Його додатковим факультативним Об’єктом можуть виступати здоров’я людини, статева недоторканість, честь і гідність, трудові та інші права громадянина, встановлений порядок здійснення службовими особами своїх повноважень, встановлений порядок перетинання державного кордону України.5 Воля – свідома ціленаправленість людини на здійснення тих чи інших дій.6 Честь – це моральна оцінка громадянина, його морально-етичних якостей, поведінки й діяльності. Гідність – це самооцінка особою своїх якостей, здібностей, світогляду й соціального значення.7 Здоров’я - стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.8 2. Об’єктивна сторона злочинуДиспозиція ст.149 КК України достатньо складна, що породжує й різне за своїм змістом тлумачення ряду ознак серед науковців, так і серед працівників-практиків. Труднощі полягають в недосконалості методик викриття та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

Характерним для терміна “торгівля людьми” є неоднозначне його розуміння. Під торгівлею людьми розуміють: работоргівлю; вивезення на продаж тільки за кордон; продаж людини з метою незаконного вилучення її органів. Діяння, котрі відповідають змісту поняття: заволодіння – переміщння особи. Іноді під торгівлею людьми розуміють звідництво, проституцію в межах країни, контрабанду людей та окремі дії по заволодінню людиною, відірвані від інших дій, обов’язкових для торгівлі.9 Логіко-граматичне тлумачення конструкції норми ч.1 ст.149 дає змогу дійти висновку, зо з Об’єктивної сторони цей злочин може виражатися у таких формах: продаж людини інша оплатна передача людини здійснення стосовно людини будь-якої іншої незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України. Під продажем тут слід розуміти угоду, за якою одна особа (продавець) передає людину у фактичну незаконну власність іншої (покупця), а остання зобов’язана прийняти її та сплатити за неї певну грошову суму. Під продажем необхідно розуміти передачу людини у фактичну власність іншої особи за грошову винагороду. Після продажу покупець користується та розпоряджається людиною як своєю власністю. Оскільки рабство на сьогодні заборонено, юридично заволодіти людиною він не має права. Саме тому покупець отримує людину у фактичну, а не юриичну власність. У ст. 149 КК України передбачається відповідальність тільки продавця (покупець може бути притягнутим до відповідальності лише як співучасник злочину). Це слід вважати законодавчим недоліком, оскільки означене суперечить міжнародному поняттю торгівлі людьми, більш доцільною була б конструкція “купівля-продаж людини”.10 До іншої оплатної передачі у ст.149 можна віднести угоди про найм, заставу, а так само угоди, за яких особа передається винним іншій особі у фактичну власність або для тимчасового використання (експлуатації) за матеріальну винагороду у вигляді інших, крім гроші, цінності. Під іншою оплатною передачею слід розуміти передачу людини у фактичну власність за матеріальну винагороду у вигляді інших, крім грошей, цінностей (коштовностей, цінних паперів тощо) або за надання послуг матеріального характеру (передача у користування будинку, надання освітніх, лікувальних чи оздоровчих послуг, путівки в круїз тощо). Ця форма торгівлі людьми передбачає наявність так званих “баратерних угод” за принципом “ти – мені, я – тобі” або здачу людини “в оренду”. Інша незаконна угода щодо передачі людини полягає у здійсненні стосовно неї іншої (крім продажу чи іншої оплатної передачі) незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам). Під іншою незаконною угодою щодо людини слід розуміти два види фактичних угод: такі угоди, як дарування, надання у безоплатне користування та будь-які інші, за якими особа безоплатна передається у фактичну власність або для тимчасового використання (експлуатації) зворотний бік передачі, тобто купівля або одержання людини внаслідок міни, найму, застави, іншої особі у фактичну власність або тимчасово за матеріальну винагороду чи без такої.

Прикладом іншої незаконної угоди, пов’язаної із переміщенням особи через державний кордон України, можуть бути випадки, коли винна особа займається вербуванням людей в Україні та вивозить їх за кордон, де передає іншим суб’єктам для подальшого продажу. Вербувальник у цьому випадку отримує гроші не за продаж людини, а за своєрідне створення умов для здійснення продажу людини іншими злочинцями. Переміщення через державний кордон потерпілої особи є обов’язковою ознакою лише цієї форми торгівлі людьми, а не всіх, що відповідає міжнародно-правовому розумінню суті цього явища. Торгівля людьми не вимагає переміщення через кордони. Сьогодні значна частина торгівлі людьми полягає у переміщенні осіб із одного регіону країни в інший. Шкода, яка завдається особам, що переміщуються всередині країни, не є меншою від шкоди, яка заподіюється особам, що перетинають кордони. 11 У перших двох формах злочин є закінченим з моменту продажу (іншої оплатної передачі) людини іншій особі (особам). Якщо до угод з продажу людини застосувати за аналогією правило, що діє у цивільному праві, злочин треба вважати закінченим з моменту фактичної передачі особи за договором купівлі-продажу, який de-fac o означає зміну власника, чи з іншого моменту, прямо передбаченого договором між сторонами. Без відповідних аналогій з цивільним правом не можна обійтися і характеризуючи інші конкретні суспільно небезпечні дії, що становлять зміст Об’єктивної сторони цього злочину. Адже специфіка предмета суспільних відносин, з приводу якого ці дії вчинюються, - людина, - хоча й цілком перетворює юридичну сутність їх із законних на незаконні, але залишає незмінною правову оболонку. Злочин у його третій формі є закінченим з моменту переміщення людини через державний кордон України. Таким чином, сама по собі безоплатна передача людини у фактичну власність чи для тимчасового використання, так само як одержання людини внаслідок її купівлі, чи іншої угоди, не пов’язані з переміщенням людини через державний кордон України, не створюють складу злочину, передбаченого ч.1 ст.149 і можуть кваліфікуватися за наявністю відповідних обставин за ст.146.123. Суб’єкт злочинуСуб’єкт злочину загальний. Це будь-яка особа, причому відповідальності підлягають всі учасники злочинної операції, звичайно, крім потерпілого. Це покупець і продавець, посередники операцій і будь-яка інша особа, яка бере участь в здійсненні дій, вказаних у диспозиції ст. 149 КК. Відповідно до ст.18 КК України, суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальністю. Відповідно до ст. 19 КК суб’єктом може бути тільки осудна особа, тобто така, яка під час вчинення передбаченого кодексом діяння могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. У частині 1 ст.22 КК встановлюється, що кримінальна відповідальність за загальним правилом настає з шістнадцяти років. 4.Суб’єктивна сторона злочинуСуб’єктивна сторона цього злочину передбачає прямий умисел, і, як правило, корисливий мотив.

Можна сказати, що ви передбачили хд подй принаймн на чверть вку наперед. ¶ хоч судд виршили, що вам можна нкримнувати зраду Батьквщини за найжахлившою з усх статей - 56-ю, я вдкрив Кримнальний кодекс УРСР  поцкавився, що саме становить цей склад злочину: перехд на бк ворога, шпигунство, видача державно чи вйськово тамниц ноземнй держав, втеча за кордон Нчого подбного, за вашими словами, ви не чинили. Хоч до само справи я добратися не змг,  тому мен залишаться довритись висновкам таких авторитетних сторикв, як Гелер  Некрич. Тепер про ще один сюжет, якщо його можна назвати сюжетом, котрого навть страшно торкнутись. Це про ваше ув'язнення. Двадцять п'ять рокв - , як кажуть, вд дзвнка до дзвнка. Пвжиття на нарах. Проте найбльше вража не строк сам по соб, хоч  його важко осягнути уявою. Вража, що, вдсидвши перш п'ятнадцять, ви, як сказано у наступному вироку, на шлях виправлення не стали  знову почали займатись активною ворожою дяльнстю проти Радянсько влади з метою  пдриву й ослаблення

1. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

2. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

3. Субєктивна сторона складу злочину

4. Поняття та склад злочину

5. Автоматизований аналіз злочинності

6. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)
7. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України
8. Роздрібна торгівля фруктами та овочами

9. Електронна торгівля в сучасному світі

10. Міжнародна торгівля товарами

11. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

12. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

13. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

14. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

15. шпори з цивільного права України

16. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

17. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

18. Переяславська рада. Входження України до складу Росії

19. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

20. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

21. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

22. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
23. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України
24. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

25. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

26. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

27. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

28. Складові та об’єкти логістики

29. Аналіз ринку роздрібної торгівлі

30. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації

31. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

32. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Шпора по РПС (Распределение Производственных Сил) (Шпаргалка)

34. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

35. Производство по делам об административных правонарушениях

36. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

37. Общие положения об обязательствах и договорах

38. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства
39. Шпора по гражданскому праву
40. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

41. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)

42. Шпора по истории (с древних времен и до наших дней)

43. Шпоры по муниципальному праву (Шпаргалка)

44. Шпоры по налогам

45. Шпоры по общему праву

46. Шпоры по праву

47. Шпоры по римскому праву

48. Шпоры по ТГП

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

50. Шпора по трудовому праву (по ТК)

51. Шпоры по финансовому праву (Шпаргалка)

52. Шпоры по финансам и кредиту (2005г.)

53. Культурология (Шпоры - Экзамен. вопросы 4-курс)

54. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")
55. С. Есенин "Анна Снегина"
56. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

57. Шпаргалки к ЕГЭ-2003 Экзаменационные шпоры

58. Шпоры по Поэтике или теории литературы

59. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

60. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

61. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны

62. Шпоры к ГОС экзаменам Воронеж, 2004г.

63. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

64. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

65. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

66. Понятие об алгоритмах

67. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

68. Все об антителах (иммуноглобулинах)

69. Об использовании лекарственных растений в фармации и медицине

70. Шпоры по нотариату
71. Шпоры по уголовному праву (Шпаргалка)
72. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

73. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

74. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

75. Шпоры по эксплуатации машинно-тракторного парка

76. Оценка типичных жизненных ситуаций людьми разного возраста 20 - 25 лет и 40-45 лет

77. Оптимизация размещения материалов на складе

78. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

79. Социология - наука об обществе

80. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

81. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/

82. Учение об идеях Платона и его оценка Аристотелем

83. Учение Платона об идеальном государстве

84. Аристотель об этике

85. Тезис Аристотеля об абсолютности движения в свете современной космологии

86. Шпора по философии, кандидатский минимум
87. Шпора к канд. минимуму по философии
88. Шпоры по римскому праву

89. Шпоры по философии

90. Шпоры по финансам

91. Шпора по государственным и муниципальным финансам

92. Шпоры к ГОСУ по мировой экономике

93. ГЭК -Финансы и кредит (шпора)

94. Организация биржевых торгов

95. Анализ хозяйственной деятельности (шпоры для госэкзамена)

96. Шпоры по бух. учету (апрель/2004)

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. Древнегреческие философы Платон и Аристотель об экономике

98. Шпоры по маркетингу

99. Международные соглашения России об избежании двойного налогоообложения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.