Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингові дослідження з використанням анкети

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА на тему: “МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АНКЕТ” Студента факультету маркетингу Викладач: План звіту лабораторної роботи Загальна характеристика маркетингових досліджень з використанням анкет. Розробка змісту та форми анкети. Коротка характеристика предметної області (фруктового соку). Мета дослідження. Анкета, яка розроблена для дослідження. Інформаційна технологія обробки даних. Характеристика методу збору даних. Технологія вводу даних в електронну таблицю. Складання результатних таблиць та графіків по кожному питанню. Аналіз отриманих результатних даних для прийняття маркетингових рішень. Загальна характеристика маркетингових досліджень з використанням анкет Метод анкетного опитування поширений у світовій практиці дослідження ринку. Його використовують при дослідженні попиту, споживацьких якостей товарів, тенденцій у ставленні покупців до цих якостей і товару взагалі, при аналізі покупців ( за віком, рівнем доходів, соціальним становищем), ефективності реклами, реакції на нові товари і т. д. В Україні анкетування використовується при вивченні ринку нерухомості, ПЕОМ та апаратних засобів і програмного забезпечення, фондового ринку, туристичних послуг, банківських послуг. Консалтингових та аудиторських послуг, попиту на косметику, на журнали та газети, одяг і взуття вітчизняного виробництва тощо. Варто зазначити, що вивчення ринку різних товарів з використанняманкетного опитування раз у раз поширюється. Найбільше використовуються анкети при вивчені попиту на товари широкого вжитку, особливо у роздрібній торгівлі. Анкети можуть бути розраховані на покупця і споживача, на продавця товару, на експертів. Анкети ефективно застосовуються і при вивченні попиту на товари виробничого призначення. Тут кількість респондентів набагато менша – це директори, комерційні директори, головні інженери, начальники відділів постачання підприємств або експерти в досліджуваній галузі товарів. Підприємці – споживачі таких товарів зацікавлені у формуванні відповідної інформації, сподіваючись на врахування виробниками їхнього попиту. Анкетні данні відображають суб’єктивні оцінки опитуваних щодо товарів, їх якості, можливості придбання, а також характеристики самих покупців. Але, правильно використовуючи дані, математичні закони великих чисел і спеціальні вибіркові методи, можна отримати вірогідну інформацію щодо досліджуваних об’єктів. Важливою умовою для здобуття такої інформації є кількість змісту та запитань анкети, варіантів відповідей на них, достатня і правильна вибірка респондентів, що заповнили анкету. Дослідження ринку з використанням анкет вимагає значних організаційних і грошових витрат. У світовій практиці обробка однієї анкети коштує від 3 до 17 доларів. Тому при виборі цієї форми дослідження ринку фірма, підприємство повинні визначити обсяг витрат на всіх стадіях дослідження, встановити свої можливості й залежно від цього вибрати напрямки та методи маркетингових досліджень. Вихідним моментом маркетингових досліджень з використанням анкет є встановлення цілей дослідження, які впливають як на вибір самого методу анкетування, так і на розробку анкети, отримання результатів обробки анкет, вибір методу виконання розрахунків.

цІлями дослідження можуть бути вивчення попту на товари, споживацьких уподобань щодо марок і властивостей товару, виявлення соціально-демографічних характеристик покупців тощо. Розробка змісту анкети – один із відповідальних етапів дослідження. Близько 20-30% помилок в інформації, отриманій від респондентів, пов”язані з неправильно сформульованими питаннями, варіантами відповідей на них і т. п. Тому в розробці анкет беруть участь різні спеціалісти: маркетологи, дослідники, соціологи, виробники, системні аналітики та програмісти. Складаючи анкету, доцільно дотримуватися певних вимог. Так, форма анкети має бути простою і легко читатися, а кількість запитань не перевищувати 10. Анкета з більшою кількістю запитань втомлює респондента, зменшує його зацікавленість і активність. Важливим є дотримання послі-довності запитань: спочатку базова інформація, потім класифікаційні дані, а насамкінець—ідентифікація респондента. Великі проблеми в ході опитування спричиняє неправильне формування запитань, зокрема: “підштовхування” респондента до певної відповіді, наприклад: “Чому Вам подобається більше товар Б” (А якщо він мені не подобається?); двозначність запитання, наприклад:”Чи регулярно Ви споживаєте товар Б” (Що означає “Регулярно”? Раз на рік, на місяць, щодня.); запитання, яке може залишитися без відповіді, наприклад: “Як Вам вперше спало на думку використати товар Б” (хто пам’ятає?); два запитання в одному, наприклад: “Чи користуєтесь Ви послугами метро з 8 по 10 години ранку?” (А якщо опитуваний не користується ним взагалі або користується тільки ввечері?); неповне запитання, наприклад: “Де Ви мешкаєте, вдома чи на квартирі?” (А якщо у гуртожитку?). У вступній частині анкети вказують: назву фірми, товару, послуги, ціль дослідження; звернення до осіб, що заповнюють анкету, з метою заохочення їх до участі в дослідженні; характер подання відповідей на анкети. Доцільно навести фірмовий знак фірми, емблему, символ, які відповідають цілям дослідження та змісту анкети. Малюнки та графіки надають формі анкети зовнішнього ефекту та привабливості. Питання основної частини анкети пов’язані з особливостями товару чи послуги, специфікою їх споживання та цілями дослідження. В анкетах формуються питання про властивості, характеристики та параметри товару; споживацькі переваги у придбанні товару; ступінь важливості факторів, що впливають на вибір товару; реакцію покупців на ціну; частоту та місце придбання товарів тощо. При формуванні основної частини анкети перевага віддається закритим питанням, тобто таким, що містять варіанти відповідей на них, з яких респондент робить свій власний вибір. Відкриті питання передбачають вільні відповіді: своїми словами, асоціативні думки, закінчення речення тощо, але їх розмаїття не дає змоги обробити одержану інформацію на ПЕОМ і спричинює необхідність подальшої додаткової класифікації вільних відповідей за вибраними ознаками. Разом із тим вільні відповіді респондентів відображатимуть реальний попит і специфічні запити на товари чи послуги, які можуть бути корисними для фірми.

Закриті питання анкет можуть бути побудовані як альтернативні з вибірковими відповідями, як запитання з вибірковим твердженням, запитання за шкалою Лайкерта, як семантичний диференціал, шкала важливості, оцінна шкала. В окрему групу можуть бути виділені питання зі шкалою відповідей. При їх формуванні необхідно провести розрахунки з виміру властивостей та параметрів, що вивчаються, встановити надійність і вірогідність виміру маркетингової інформації. У реквізитній частині наводиться інформація, яка пов’язана з характеристиками респондентів: вік, стать, соціальний стан тощо – для приватних осіб; галузь виробництва, форма власності, розміри підприємства, обсяги оборотного капіталу на період, обсяги реалізації продукції, науково-технічний рівень продукції та інше – для організацій. Після розробки змісту можна моделювати форму анкети з використанням текстових редакторів Wi Word, Лексикон. Малюнки, графіки виконуються з використанням спеціальних засобів малювання і графічних бібліотек, вбудованих у текстові редактори, або засобів ділової графіки. Метод тиражування анкет визначається їх кількістю: у разі незначної кількості вони можуть бути надруковані на принтері; для 100-200 штук використовують копіювальну та множильну техніку; значна кількість анкет тиражується в друкарні або на самому підприємстві з використанням видавничих систем. При розробці концепції збирання даних необхідно вибрати об’єкт дослідження, встановити обсяг вибірки, виділити генеральну сукупність. Якщо обсяг генеральної сукупності незначний, можна опитувати всі об”єкти дослідження. Але, як правило, обсяг генеральної вибірки є значним і тоді використовують різні методи випадкової і невипадкової вибірки з їх варіантами. Визначення обсягу вибірки може бути виконано експертним шляхом або на ПЕОМ з використанням математико-статистичних методів. При визначенні методу збирання даних найбільш поширені: особисте заповнення анкет респондентами в магазинах, на фірмах, у банках, на виставці, на конференції або вдома з подальшим пересиланням анкети поштою. Для вивчення динаміки попту на товари поширеноговжитку доцільно використовувати панель покупців, які у встановлені проміжки часу будуть надсилати заповнені анкети; опитування поштою, особисто, в інтерв”ю, через систему комунікацій. В цих випадках дослідник заповнює анкету або таблицю аналогічно змісту. Для оцінки якості анкети та методу збирання даних може проводитися пробне опитування. При обробці результатів пробного опитування можна визначити розмір помилки у вибірці кількості опитуваних. Розробка змісту та форми анкети Коротка характеристика предметної області Ринок продажу фруктових соків є надто розвиненим та багато-конкурентним в Україні. Існує декілька великих виробників, які постійно ведуть боротьбу за кращу якість своєї продукції, за при-вернення переважної маси споживачів до своєї марки, а також між собою. Ця боротьба настільки сильна, що поява нових виробників фруктових соків в Україні майже виключена. Проте за випереджаючими особистими прогнозами дослідження можна зробити висновок, що майже кожна людина, починаючи з мінімально забезпеченої, споживає фруктовий сік.

Вона  цкавою хба фотографчними матералами, помщеними в нй. Значно бльше нформац знаходимо у книз згадуваного Богуша Хньоупека «Бандервц». [24] Автор книги опису боротьбу з укранськими повстанцями, учасником яко був вн сам. Зважаючи на це, книга ма мемуарний характер, хоч  з використанням документв (посилання на мсця знаходження яких, автор, на жаль, не пода), а отже, мстить багато суб'ктивних оцнок та висновкв, особливо стосовно укранських повстанцв, яким вн безпдставно припису ряд злочинв. Загалом як  в попереднх авторв у Хньоупека яскраво протупа упереджене ставлення до укранських повстанцв. Щодо бограф Володимира ЩиAельського, то цнним  те що автор ц книги розповда не тльки про дяльнсть його на теренах Чехословаччини, а пода також багато нформац про життя сотенного до вступу в УПА. Найновшим дослдженням чесько сторограф, присвяченй проблематиц УПА,  книга Яна Фали «Звт про акцю Б», видана у Праз в 1994 роц. На жаль,  ця монографя не позбавлена необ'ктивних оцнок на адресу укранського нацонально-визвольного руху,  автор  надал послуговуться радянською термнологю, визначаючи цей рух як фашистський

1. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

2. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

3. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

4. Кабінетні методи маркетингових досліджень

5. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

6. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"
7. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку
8. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

9. Маркетингові дослідження

10. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

11. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

12. Разработка концепции маркетинга предприятия на основе проведения маркетингового исследования

13. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

14. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

15. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

16. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Дослідження харчування

18. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

19. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

20. Про методи дослідження малих річок

21. Спектральні наземні дослідження

22. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону
23. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях
24. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

25. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

26. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

27. Методи та етапи статистичного дослідження

28. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

29. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

30. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

31. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

32. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

33. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

34. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

35. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

36. Дослідження методів чисельного інтегрування

37. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

38. Дослідження чисельних методів інтегрування
39. Історіографія досліджень голодомору
40. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

41. Палеонтологічні дослідження

42. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

43. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

44. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

45. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

46. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

47. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

48. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

49. Дослідження асортименту пральних машин

50. Дослідження поведінки споживачів

51. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

52. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

53. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

54. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини
55. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
56. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

57. Методи психофізіологічних досліджень

58. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

59. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

60. Променеве дослідження травної системи

61. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

62. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

63. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

64. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

65. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

66. Дослідження та розробки на підприємстві

67. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

68. Методи науково-педагогічних досліджень

69. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

70. Основи наукових досліджень
71. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
72. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

73. Методи наукових і експериментальних досліджень

74. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

75. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

76. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

77. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

78. Організація патопсихологічного дослідження

79. Структура психологічного дослідження

80. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

81. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

82. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

83. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

84. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

85. Педагогічний експеримент як метод дослідження

86. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
87. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"
88. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

89. Програма соціологічного дослідження

90. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

91. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

92. Дослідження однофазного трансформатора

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

94. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

95. Дослідження фототранзистора

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Методологічні основи наукових досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.