Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Особливості формування геокультури

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

План Вступ 1. Культура й географічні образи 2. Геокультурні образи 3. Геокультурні образи й цивілізаційні границі 4. Структура геокультурного простору: приклад Візантії 5. Геокультура й образно-географічна картина миру 6. Використані терміни Література Вступ Образ геокультури є максимально дистанційним й опосередкованим поданням &quo ;рельєфу&quo ; культури. Геокультура щодо цього - процес і результат розвитку географічних образів у конкретній культурі, а також певна традиція осмислення цих образів. У сукупності вони створюють геокультурний простір - систему стійких культурних реалій і подань на певній території, що формуються в результаті взаємодії різних віросповідань, традицій і норм, ціннісних установок, структур сприйняття - тобто картин миру. Інтерпретація культурно-географічних образів означає перехід на метарівень щодо процесів репрезентації суспільних явищ. 1. Культура й географічні образи У традиційних суспільствах семіотичні коди географічного простору часто мали синкретичний й унікальний характер. Вирішальна трансформація відбулася в Новий час, коли розробка картографічних проекцій визначила універсальні способи його репрезентації. Подальший розвиток образів географічного простору пов'язане з їхньою відомою автономізацією: вони стають у деякому змісті відособленою &quo ;географічною&quo ; субкультурою, що співвідноситься з іншими системами соціальних подань. У той же час виникають самостійні типи географічних просторів - політико-географічні, культурно-географічні, соціально-географічні, економіко-географічні - які репрезентуються специфічними системами образів. Більшість сучасних цивілізацій і культур як би експортує свої образи географічного простору, які взаємодіють із чужорідними образами, породжуючи гібридні, композитні сполучення. На традиційний фізико-географічний простір накладаються численні &quo ;шари&quo ; різних по походженню й способам функціонування образів. Проблема полягає в тім, щоб установити механізми й канали трансформацій геокультрного простору. Так, на рівнях країни, регіону, невеликої місцевості можуть формуватися принципово різні образи географічного простору. 2. Геокультурні образи Образ геокультури розглядається в першу чергу в контексті процесів глобалізації й регіоналізації. Варто говорити про множинні геокультури. Певне місце, регіон, країна мають свій геокультурний й одночасно образно-географічний потенціал. Геокультурний потенціал виміряється силою проєцируемих зовні спеціалізованих географічних образів, які співіснують і взаємодіють у різних геокультурных просторах. Геокультурний образ - це система найбільш потужних, яскравих і масштабних знаків, символів, характеристик, що описує особливості розвитку й функціонування культур і цивілізацій. Геокультурні образи ставляться по перевазі до екзогенних географічних образів, тобто до таких, у формуванні яких більшу роль грають суміжні (сусідні) образи. Наприклад, у формуванні геокультурного образа України &quo ;беруть участь&quo ; географічні образи Євразії, Східної Європи, Балтійського й Чорноморського регіонів, Кавказу. Геокультурні образи визначають глобальні стратегії поводження найбільш великих політичних, економічних і культурних акторів.

Так, політичне домінування Китаю в Східній, Південно-Східній і Центральній Азії протягом тривалого історичного періоду було засновано на трансляції й осіданні (седиментації) китайських культурних цінностей й образів на нових територіях й, найчастіше, на досягненні панування. Іноді роль геокультури, &quo ;випромінюючої&quo ; свої образи, виконують великі й світові релігії. Безсумнівними геокультурами є іслам, буддизм, католицтво, протестантизм. До геокультурам ставиться й більшість імперій, що формують свої культурні кола (геокультурні периферії). Наприклад, у Середні століття виразні геокультурні периферії були створені Візантійська імперія й Арабській халіфат. &quo ;За спиною&quo ; подібних імперій є, як правило, велика цивілізація, що породжує одну або декілька геокультур. 3. Геокультурні образи й цивілізаційні границі Цивілізації й культури можна розглядати як географічні образи, які як би заряджають навколишній їхній простір, поляризують його. Під геоцивілізаційним простором можна розуміти систему великих цивілізаційних &quo ;ядер&quo ; і різного роду цивілізаційних зон, чиї типології безпосередньо не залежать від реальних географічних відстаней, що відокремлюють їх від того або іншого &quo ;ядра&quo ;. Вибухові й динамічні, часто нестійкі й слабко оформлені, навіть вторинні цивілізації формуються на глобальних культурних границях. Такі, наприклад, російська й латиноамериканська цивілізації, які періодично страждали, відповідно, &quo ;євроманією&quo ; й &quo ;нордоманією&quo ;. Автентичність будь-якої цивілізації перевіряється через їх &quo ;розміщення&quo ; у власному географічному положенні, у його усвідомленні як природного цивілізаційного фундаменту. Така, звичайно, європейська цивілізація, чиє географічне положення стало її самою ємною характеристикою й, по суті, її визначенням. Знову виникаючі, молоді цивілізації як би живляться чужими геоцивілізаційними границями, будучи самі в широкому змісті границями. Але в міру їхнього становлення чужі границі відкидаються, політичні границі перетинаються - у такий спосіб формується нова цивілізаційна топографія. Зокрема, границі ісламських тарикатов проведені без усякого обліку державних кордонів - іслам воістину наддержавна релігія, у цьому змісті він є найбільше геокультурним, &quo ;геоцивілізаційним&quo ;. Сучасна географія цивілізацій - це мир що накладають, дотичних, взаємодіючих геоцивілізаційних міфів й образів. Міф про Азію зміцнював тисячоріччями; він, звичайно ж, евроцентричен і починає &quo ;розсипатися&quo ;, як тільки втрачається &quo ;європейська&quo ; точка зору. &quo ;Реальна Азія здебільшого заміняється на вербальні образи, - пише Д. Стидман. - Антитеза між духовним Сходом і матеріалістичним Заходом заглушає всі голоси з Азії, крім голосів ченців і брахманів.&quo ; . Можуть фрагментуватися й менш великі геоцивілізаційні образи: індуісьтська цивілізація виявляється при ближчому розгляді надзвичайно фрагментованою, різноманітною саме географічно, чого не видно при традиційному її протиставленні, скажемо, миру ісламу. Очевидно, що геообрази одного масштабу не редукуються до більше низьких рівнів, щораз на кожному рівні виникає своя, у чомусь нова географія цивілізацій.

Таким чином, структуру геоцивілізаційних просторів задає масштаб геокультурного розгляду, ці простори хоча й можуть &quo ;вкладатися&quo ; друг у друга, але являють собою різні структури. Так європейська цивілізація може мобілізувати міф Азії як якусь &quo ;відсутню структуру&quo ; (у змісті Умберто Эко), у свою чергу, географічний образ ісламської або буддійської цивілізацій природно продуцірує образ Європи, що не має нічого загального з її саморефлексією. Міжкультурна й міжцивілізаційна адаптація: зв'язок геополітики й геокультури. Процеси міжкультурної й міжцивлізаційної адаптації відбувалися протягом всієї історії цивілізацій. Їхній зв'язок найбільше чітко проявляється у взаємодії геополітичних і геокультурних образів у певному просторі, що підданий цивілізаційної турбулентності. Така взаємодія відбувалася протягом декількох сторіч у ході розширення Російської держави (XVI-XIX вв.). Динаміка геополітичних образів Росії визначалася не відомим &quo ;маятником&quo ; &quo ;Європа-Азія&quo ; (Захід - Схід), а насамперед експансією самого образно-географічного поля Росії, швидким &quo ;захопленням&quo ; всі нових і нових потенційно яскравих географічних образів, які вимагали й відповідного геополітичної &quo ;огранювання&quo ; й опиралися на знову створювані механізми міжкультурної й міжцивілізаційної адаптації. Невдача при створенні таких механізмів звичайно веде до образно-геополітичної невиразності частини системи й, в остаточному підсумку, її деградації. Наприклад, стрімка військова експансія Російської імперії в Середній Азії в другій половині XIX століття й включення цього регіону в сферу її зовні- і внутрішньополітичних інтересів не супроводжувалися чітко артикульованими політичними й геополітичними образами. Ніж більше втягувалася Росія в Середню Азію, суперничаючи з Великобританією, тим більше одномірним ставав її геополітичний образ (по перевазі, &quo ;європейської держави&quo ;), механізми міжцивілізаційної адаптації так, власне кажучи, і не були забезпечені. 4. Структура геокультурного простору: приклад Візантії Для аналізу структури геокультурного простору уведена Д. Оболенським стосовно Візантійської імперії придатна модель Співдружності Націй, скопійована в першому наближенні із Британської Співдружності Націй. Вона дозволила описати ті скріпи, які з'єднували Візантію й та безліч народів і культур, що вона притягала. Простір Візантії - яким воно сформувалося за тисячу років - виявилося дуже пластичним і реактивним. Воно втягувало в себе угорців, половців, печенігів, болгар, чехів, сербів, хорватів, росіян, скандинавів, румун, вірменів, грузин. Геополітичні пульсації візантійського простору, які були пов'язані з навалами різних народів, привели до його тонкої структуризації - від ядра до периферії. Адміністративно-територіальна організація ядра візантійської держави, створення фемов на знову завойованих територіях, ієрархічна система візантійських титулів і звертань до різних союзних володарів, розчленовування периферії на кілька спеціалізованих геополітичних зон (наприклад, Північне Причорномор'я) - все це сприяло політичному &quo ;довголіттю&quo ; Візантії.

При оцнц показань пдсудного, який викрива ншу особу, прокурору слд особливо ретельно  критично проаналзувати ц показання. Обвинувачення не може вважатися доведеним, якщо воно грунтуться тльки на обмов ншого пдсудного, зацкавленого у результатах справи, не пдкрплене ншими вагомими доказами. Показання потерплого ма важливе значення у справ: воно виступа як засб захисту його прав  законних нтересв. Останн не  характерним для показань свдка. Крм того, процес формування показань останнього дуже стотно вдрзняться вд показань потерплого  пдсудного. Все це теж необхдно враховувати при оцнц показань згаданих осб. Слд мати на уваз й особливу зацкавленсть потерплого й пдсудного в результатах справи, а також те, що потерплий  пдсудний мали можливсть ознайомитися з усма матералами слдчо справи. Вони весь час були в зал судового засдання, слухали  бачили вс докази у справ. Серед доказового матералу все бльшо ваги набува експертиза. Висновок експерта для прокурора, судд не  обов'язковим, але згода з ним повинна бути мотивована (ч. 4 ст. 75 КПК Украни)

1. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

2. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

3. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

4. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

5. Особливості формування попиту на фактори виробництва

6. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського
7. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків
8. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

9. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

10. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

11. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

12. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

13. Особливості економічного розвитку Київської Русі

14. Особливості функціонування глобальної мережі

15. Формування рок- культури

16. Особливості маркетингу послуг

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

17. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

18. Відображення питань автоматизації формування фондів

19. Формування духовності учнів у навчальному процесі

20. Шляхи формування правової держави в Україні

21. Формування основних фондів підприємства

22. Особливості перехідної економіки України
23. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
24. Формування прибутку промислового підприємництва

25. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

26. Особливості окремих видів купівлі-продажу

27. АПК, його галузева структура і необхідність формування

28. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

29. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

30. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

31. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

32. Етикет та його національні особливості

Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

34. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

35. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

36. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

37. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

38. Формування та розвиток банківської системи України
39. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній
40. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

41. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

42. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

43. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

44. Формування ботанічного саду навколо школи

45. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

46. Генетичні особливості мікроорганізмів

47. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

48. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы

49. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

50. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

51. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

52. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

53. Особливості розвитку рибного ставкового господарства

54. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур
55. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)
56. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

57. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

58. Формування облікової політики підприємства

59. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

60. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

61. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

62. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

63. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

64. Злочинність неповнолітніх та її особливості

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

65. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

66. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях

67. Особливості інтелектуальної власності в Україні

68. Особливості конституції Франції

69. Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення

70. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
71. Особливості підсудності та правонаступництва
72. Особливості правового регулювання договору ренти

73. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

74. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

75. Особливості розслідування проституції

76. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

77. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

78. Поняття та особливості бюджетного контролю

79. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

80. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

81. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

82. Проблема формування соцiальних стандартiв освiти

83. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

84. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

85. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

86. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
87. Шляхи формування правової держави в Україні
88. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

89. Мовні і жанрові особливості наукового стилю

90. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

91. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

92. Особливості перекладу англійських заперечень

93. Особливості перекладу газетної лексики

94. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

95. Особливості перекладу туристичного тексту рекламного характеру

96. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Особливості розвитку англійської мови в Індії

98. Особливості фонологічної системи мови

99. Питальні речення та особливості їх створення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.