Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст Постановка проблеми Завдання Фактори Література Постановка проблеми Компанії, які володіють ефективними маркетинговими стратегіями щодо власних торгових марок, адаптуються до нових умов, змін у технологіях, схильностях споживачів, стилях життя. Сильні торгові марки усе більше розширюються географічно, утворюючи таким чином основу для створення регіональних і глобальних марок. Нарешті, розширене сімейство торгової марки використовується для виходу на нові ринки. Щоб реалізувати маркетингову стратегію у брендингу, підприємству потрібна інформація про минуле і сучасне становище торгової марки. Необхідно проаналізувати фактори як зовнішнього оточення, так і внутрішні. Для цього потрібно провести ретроспективний і ситуаційний аналіз. У цілому виявлення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу, пов'язані з такими важливішими науковими та практичними завданнями, як наукове обґрунтування механізму визначення маркетингової стратегії підприємства, розробка системи оцінки ефективності маркетингової діяльності та підвищення конкурентоспроможності національних торгових марок Метою даної статті є ідентифікація та дослідження факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу. Аналіз останніх досліджень і публікацій Ретроспективний аналіз досліджує факти, які стосуються минулого торгових марок компанії. Однак розуміння того, як виникла ситуація, не означає розуміння ситуації як такої. Для цього і потрібен ситуаційний аналіз. Якщо ретроспективний аналіз відбиває розвиток подій, то ситуаційний аналіз фокусується на діагностиці ситуації, не беручи до уваги тимчасові процеси. На практиці дані види аналізу звичайно перетинаються. Їх цілі такі: Розвиток уявлень або прогнозування майбутнього (наприклад, відносно додаткових доходів, створюваних брендом, його частки ринку тощо); визначення сильних і слабких сторін торгової марки, можливостей і загроз; визначення сильних сторін і можливостей у минулому і відповідних конкурентних переваг торгової марки. У ситуації планування маркетингової стратегії має бути проведений реальний аналіз торгової марки, що включає, як мінімум, аналіз її споживачів,ринків,доходів, ретроспективу продажу, інноваційні підходи до її розвитку, можливості та сильні сторони поряд із прогнозуванням факторів у зовнішньому середовищі, що будуть сприяти успіхові бренду. Рис. 1 відбиває як фактори маркетингового середовища, так і внутрішні фактори, що впливають на визначення та оцінку маркетингової стратегії на основі бренд-підходу. Хоча бренд є керованою системою з боку фірми-власника, проте він розвивається під певним тиском, який створює зовнішнє маркетингове середовище. Будь-якій фірмі при розробці маркетингової стратегії своїх торгових марок необхідно враховувати конкуренцію, зміни в поведінці змін, соціальних і культурних умов, споживачів, тенденції розвитку ринку, життєвих цінностей тощо, значення політичних та економічних можливостей. У результаті узагальнення праць Д. Шульца і Б. Барнса , Я. Еллвуда , О. Зозульова та інших дослідників чинники, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу, можна об'єднати у три основні групи: зовнішнього макросередовища, зовнішнього мікросередовища і внутрішні чинники.

Хоча чинники маркетингового макросередовища непрямо впливають на перспективи розвитку бренду, деякі з них можуть помітно позначитися на маркетинговій стратегії. Так, наприклад, зростання національного доходу приводить до готовності вкладати гроші та купувати більш престижні торгові марки. Серйозним фактором, особливо стосовно маркетингових стратегій крупних брендів, є уряд. Як відзначає у своїй знаменитій роботі «Позиціонування: битва за впізнаваність» Джек Траут: &quo ;Корпорації Ge eral Mo ors, Proc er&Gamble та інших усіх лідерів ніколи не хвилює цей чи майбутній рік. Їх цікавить перспектива. Що трапиться через п'ять років? А через десять? (Єдиною проблемою в короткостроковому періоді може бути держава. Девіз лідера має звучати так: тисни, поки федеральна влада не натисне на тебе.)&quo ; . Підвищення загального рівня освіти впливає на вибір споживачів і вимагає іншого підходу до представлення реклами. Зміни у віковому розподілі населення змінюють структуру попиту. Усі ці тенденції впливають на ефективність упровадження маркетингової стратегії. Вони мають бути виявлені та критично досліджені. За М. Портером, стратегія маркетингу перед усім визначається п'ятьма факторами маркетингового мікросередовища: загроза виходу на ринок,ступінь конкуренції, упровадження субститутів з іншої індустрії, а також ринкова влада продавців і покупців. Також важливі такі фактори, як зростання ринку, сезонність продажу, зміни попиту, частка ринку і прибутковість індустрії . Саме чинники мікросередовища, на думку М. Портера, визначають ефективність розробки і реалізації маркетингової стратегії. Аналогічної позиції дотримуються й інші відомі вчені маркетологи. Чинники зовнішнього щодо бренду мікросередовища можна поділити на три основні групи: споживачі, конкуренти і кон'юнктура ринку, на якому представлений бренд. Як відзначає Д. Аакер , у більшості контекстів стратегічного маркетингового планування логічно починати аналіз з вивчення покупців. Чинник «покупці» може мати такі складові: групи покупців, мотивація і незадоволені потреби. При дослідженні покупців важливо виявити пріоритетні групи, для аналізу яких можна використовувати такі змінні, як: вигоди, яких шукає споживач; рівень доходів споживача; географічне розташування; купівельна лояльність; чутливість до ціни та ін. Мотивація покупців - чинник, який привів до слави багато брендів, але ще більше торгових марок було приречено на небуття. Важливо знати, як змінюються мотиви залежно від сегмента, які зміни відбуваються в мотивації покупців, їх пріоритетах. Бренд рідко знаходиться в умовах, коли відсутні марки-конкурети. Як правило, навколо бренду завжди існують інші торгові марки, які впливають на ефективність обраної маркетингової стратегії. Підприємству-власнику бренду необхідно знати, як оцінити загрози з боку брендів-конкурентів за допомогою наявної інформації про них. Основні питання, на які повинен відповісти аналіз даного чинника, можна об'єднати у дві групи: ідентифікаційні та оцінні. Ідентифікація брендів-конкурентів може здійснюватися за допомогою вивчення думок покупців. Найважливішими чинниками зовнішнього середовища, що впливають на ефективність маркетингової стратегії, є кон'юнктура ринку, структура і динаміка.

Характер і зміст чинників ринку залежать від конкретної ситуації, але серед них можна виділити типові: фактичний і потенційний обсяги ринку, темпи зростання ринку, прибутковість ринку, структура маркетингових витрат при просуванні брендів, системи розподілу, тенденції розвитку. Безумовно, що найперспективніший ринок - ринок у стадії зростання. У той же час із ринками, що зростають, пов'язаний ряд ризиків, які необхідно враховувати, розробляючи упроваджуючи маркетингову стратегію: число марок-конкурентів може перевищити потенційну місткість ринку; на ринку з'являється бренд-конкурент, що перевершує за силою інші марки; темпи зростання ринку виявляються меншими за очікувані; нестабільність цін; неадекватність ресурсів компанії темпам зростання ринку; відсутність дистрибуторів, неможливість створити необхідну систему розподілу. Щоб реалістично спрогнозувати ефективність стратегії власного бренду, необхідно ідентифікувати його сильні та слабкі сторони. Тобто необхідно виявити та проаналізувати внутрішні фактори, що впливають нефективність маркетингової стратегії у брендингу. Рис. 2 відбиває внутрішні фактори, які впливають на визначення та ефективність реалізації маркетингової стратегії підприємства на основі бренд-підходу. Внутрішні фактори можна поділити на дві основні групи: внутрішньофірмові фактори, фактори ринкової сили бренду та дійсні споживацькі характеристики бренду, тобто ті, які має бренд у свідомості споживача. Рисунок 2 Із рис. 2 видно, що маркетингова стратегія, крім внутрішньофірмових факторів та факторів ринкової сили бренду повинна враховувати такі фактори, як переваги, що завдяки бренду отримує споживач: він знає, яка буде якість, яких можна очікувати експлуатаційних якостей, будує свій власний імідж (наприклад, престижний продукт забезпечує споживачу авторитет шляхом асоціації з ним, і навпаки, дешевий продукт може посилити відчуття економності споживача та його здатності знайти хорошу цінність за відповідні гроші) і таке інше. Особливу специфіку факторіального впливу має маркетингова стратегія при виведенні на ринок нових брендів. У даному випадку відомий фахівець у сфері брендингу Дж. Джоус виділяє 8 ключових чинників . Із восьми складових маркетингової моделі, відзначає дослідник, для нових брендів чотири є ендогенними чинниками, тобто описують властивості торгової марки як такої: функціональна якість, позиціонування, назва, ціна. Дві складові моделі стосуються роздрібної торгівлі:розподіл, стимулювання торгівлі. Ще дві складові враховують взаємовідношення бренду і його кінцевих споживачів: стимулювання споживачів, реклама, призначена для споживачів. Усі ці елементи взаємопов'язані. Наприклад, ціна, стимулювання торгівлі та споживачів - це різні способи розгляду однієї і тієї ж проблеми.Обов'язкова умова для нового бренду - доказова, функціональна перевага хоча б у деяких відносинах порівняно з марками конкурентами - дає добрі шанси на встановлення початкового споживацького привілею. Висновки Можна підсумувати, що зовнішні чинники впливають на стратегію через визначення ринкових можливостей і тенденцій.

Якими були основн суспльнополтичн й економчн передумови, що сприяли формуванню «державматриць»? Професор Ново школи суспльних дослджень НьюЙорка Чарлз Тлл назива так чинники: 1) наявнсть доступних [природних] ресурсв; 2) вдносно безпечне становище у час й простор (ншими словами, природна захищенсть певно територ); 3) безперервне самовдтворення верстви «полтичних антрепренерв» (полтично елти); 4) успшн вйни; 5) гомогеннсть (однорднсть) населення первсна чи досягнена свдомими зусиллями; 6) мцний союз центрально влади з виршальною частиною земельних (феодальних) елт. До цих чинникв, зазнача Тлл, додалися й деяк специфчн риси державотворення в ґвроп: 7) висока вартсть державного будвництва; 8) тсний взамозвязок мж веденням вон, творенням армй, розширенням  регулюванням податкв та зростанням державного апарату; 9) значна роль коалцй мж центральною владою й основними суспльними класами в управлнн; 10) вплив [культурно] гомогензац (або  вдсутнсть) на структуру й ефективнсть влади[116]

1. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

2. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

3. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

4. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

5. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

6. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району
7. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"
8. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

9. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

10. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

11. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

12. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

13. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

14. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

15. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

16. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото

17. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

18. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

19. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

20. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

21. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

22. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
23. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності
24. Фактори, що визначають еволюцію людини

25. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

26. Економічна ефективність виробництва

27. Економічна ефективність виробництва соняшника

28. Економічна ефективність рослинництва

29. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

30. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

31. Виробничі запаси - облік та аналіз

32. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

34. Визначення можливих вражаючих факторів ядерних вибухів

35. Обставини, що виключають злочинність діяння у Франції

36. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

37. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

38. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок
39. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності
40. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

41. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

42. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

43. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

44. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

45. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

46. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

47. Ефективність праці і її показники

48. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

50. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

51. Чинники, що впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки

52. Економічна ефективність туризму

53. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

54. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
55. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
56. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

57. Економічна ефективність капіталовкладень

58. Економічна ефективність ринкових структур

59. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

60. Ефективність використання ресурсів підприємства

61. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

62. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

63. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

64. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Альтернативність у стратегічному виборі

66. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

67. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

68. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

69. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

70. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
71. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти
72. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

73. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

74. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

75. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

76. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

77. Аналіз та удосконалення оперативного управління

78. Сутність та зміст сучасного менеджменту

79. Суспільна свідомість та її структура

80. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

81. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

82. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

83. Сутність витрат та методи їх зниження

84. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

85. Життя та діяльність І.П.Котляревського

86. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку
87. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження
88. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції /Укр./

89. Освоєння космосу: історія та сучасність

90. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

91. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

92. Портфель цінних паперів - сутність та функції

93. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

94. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

95. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

96. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

98. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

99. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.