Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Економiчна ефективнiсть виробництва зерна

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Вступ Розділ І. Теоретичні основи економічної ефективності виробництва та переробки зерна. 1.1. Сутність економічної ефективності виробництва і переробки зерна та об’єктивна необхідність її підвищення. 1.2. Методичні основи дослідження економічної ефективності зернового господарства. Розділ ІІ. Сучасний стан виробництва та переробки зерна та рівень його ефективності в кооперативі “Україна”. 2.1. Оцінка природо-кліматичних умов господарства та їх рівня використання. 2.2. Структурна характеристика матеріально-технічної бази виробництва та переробки зерна. 2.3. Агросервісне забезпечення та обслуговування виробництва зерна і зернопродуктів. 2.4. Економічна ефективність виробництва і переробки зерна. Розділ ІІІ. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва та переробки зерна. 3.1. Реформування земельно-майнових відносин. 3.2. Удосконалення механізму економічних взаємовідносин в господарстві. 3.3. Запровадження прогресивних технологій вирощування зернових. 3.4. Економічний механізм стимулювання підвищення ефективності виробництва та переробки зерна. Висновки та пропозиції ЗМІСТ Вступ Розділ І. Теоретичні основи економічної ефективності виробництва та переробки зерна 1.1. Сутність економічної ефективності виробництва і переробки зерна та об’єктивна необхідність її підвищення 1.2. Методичні основи дослідження економічної ефективності зернового господарства Розділ ІІ. Сучасний стан виробництва та переробки зерна та рівень його ефективності в кооперативі «Україна» 2.1. Оцінка природо-кліматичних умов господарства та їх рівня використання 2.2. Структурна характеристика матеріально-технічної бази виробництва та переробки зерна 2.3. Агросервісне забезпечення та обслуговування виробництва зерна і зерно продуктів 2.4. Економічна ефективність виробництва і переробки зерна Розділ ІІІ. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва та переробки зерна 3.1. Реформування земельно-майнових відносин 3.2. Удосконалення механізму економічних взаємовідносин в господарстві 3.3. Запровадження прогресивних технологій вирощування зернових 3.4. Економічний механізм стимулювання підвищення ефективності виробництва та переробки зерна Висновки та пропозиції Література ВСТУП Стан економіки аграрного сектора зумовлює активізацію пошуку шляхів виходу з економічної кризи та розвитку підприємницької діяльності. Головною метою економіки АПК є формування конкурентоспроможного аграрно-промислового виробництва, спрямованого на вирішення політичних, соціальних, економічних завдань та забезпечення продовольчої безпеки країни. Зернове господарство в майбутньому має посісти пріоритетне місце а економіці держави. Виходячи з цього визначається і рівень виробництва зерна, який би задовольняв потреби внутрішнього попиту і забезпечував зростання експортного потенціалу. На 2010р. визначений обсяг виробництва становить 40млн.т. Ринок зерна в Україні, з точки зору формування товарних ресурсів, докорінно відрізняється від західно-європейської моделі. Ці відміни зумовлює тип підприємства, а саме його багатогалузевість (крім фермерських господарств), де 70% вирощеного врожаю залишається у товаровиробника на господарські потреби (насіння, корми, натуральну оплату та ін.)

. Характерна риса сучасного ринку — обмеженість як попиту, так і пропозиції. Тому склалася така усереднена структура реалізації зерна, яку можна вважати типовою для останніх трьох років: за каналами реалізації: заготівельним організаціям продано 15% населенню через систему громадського харчування (включаючи продаж і видачу натурплати) – 29, на ринку 23, за бартерними угодами – 33%; за структурою продукції: пшениця вся – 66% від загального обсягу реалізованого зерна, ячмінь – 16,6, жито – 4, просо, гречка – 2, кукурудза – 8, овес – 1,2 і зернобобові – 1,4%. Зіставлення цих середніх показників відносно окремого господарства, району, регіону дає уяву про його місце з позиції повноти використання можливостей на ринку. Кінцевий результат (прибуток) залежить насамперед від обсягу вирощеного зерна (пропозиція), обсягу реалізованої продукції, її структури та собівартості. Не беручи до уваги низьку загальну закупівельну ціну зерна (154,2грн, т), цінова кон’юнктура 1999р. за окремими того видами суттєво різнилася і становила: щодо пшениці – 158грн., жита – 165,7, проса – 175,7, гречки – 285, кукурудзи – 140,3, ячменю – 125,7, вівса – 141,2, зернобобових – 192,1грн. за 1т. Проблема збільшення виробництва зернових культур – стратегічна мета АПК держави, що зумовлює необхідність визначення його раціональної структури як з точки зору використання агрокліматичного потенціалу, так і щодо кон’юнктури ринку. Виходячи з цього тема дипломної роботи є актуальна. Мета дослідження є обґрунтування шляхів підвищення економічної ефективності виробництва і переробки зерна. Основними завданнями дипломного дослідження є: обґрунтування теоретичних основ економічної ефективності виробництва і переробки зерна; оцінка сучасного стану виробництва і переробки зерна та рівня його ефективності в кооп “Україна”; наукове обґрунтування і розробка організаційно-економічного механізму підвищення ефективності виробництва і переробки зерна. Наукова новизна результатів проведеного дослідження полягає в уточненні методики земельно-майнових відносин, в обгрутнуванні механізму економічних взаємовідносин і стимулювання підвищення ефективності в сфері виробництва і переробки зерна. Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в підвищенні економічної ефективності виробництва і переробки зерна в інтегрованих формуваннях на основі використання прогресивних технологій виробництва і переробки зерна. Дипломна робота викладена на 86 сторінках, включає вступ, 3 розділи, висновки і пропозиції, 17 таблиць, 1 діаграму. Список використаної літератури включає 17 джерел. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА 1.1 Сутність економічної ефективності виробництва і переробки зерна та об’єктивна необхідність її підвищення Становлення України на шлях ринкових відносин докорінно змінює мету і завдання сільськогосподарського виробництва. Якщо в умовах планової економіки основною метою виробництва було виконання плану, то у ринковій — одержання максимального прибутку. основою виробництва стає приорітет споживачів і кон’юнктура ринку.

Тому виробництво продукції орієнтується на ринок – на задоволення потреб споживачів та одержання максимального прибутку. Воно й не дивно, адже Україна має надзвичайно сприятливі агрокліматичні умови для виробництва зерна. На початку нинішнього століття Україна була одним із найбільших у світі експортерів зерна. Після Другої Світової війни українське зерно відігравало важливу роль у задоволенні попиту у бувшому Радянському Союзі. В останні десятиріччя радянської єри потенціал виробництва зерна був набагато вищим, аніж дозволяло реалізувати централізоване планування. Тому багато спостерігачів очікували (а деякі побоювалися), що після звільнення з-під державного планування Україна швидко приєднається до Аргентини, Австралії, країн світових лідерів - експортерів зерна. Всупереч таким сподіванням виробництво зерна в нашій країні різко скоротилось з початку процесу переходу до ринкової економіки (рис.1). Рисунок 1. Виробництво зерна в Україні у 1986-1999 роках (млн. тонн). Середньорічне виробництво зерна зменшилось із 47,4 млн.тонн у період з 1986 по 1990 рік до 36,4 млн.тонн у 1991-1998 рік. Іншими словами, за останній період середній випуск становив на 11 млн.тонн менше, ніж у минулому. Виробництво скоротилося майже до 35,5 млн.тонн у 1999 році. Фактичний рівень виробництва зерна вражає ще більше, якщо порівняти його з тим, чого можна досягти, використовуючи стандартні технології. За скромними оцінками можна було б зібрати близько 63 млн.га зернових площ України. Це майже на 25 млн.тонн на рік більше, ніж було зібрано в минулі роки. Чому ситуація в нашій країні постійно погіршується, а не поліпшується? В Україні можна звідусіль почути стандартне пояснення, що бракує капітальних вкладень. Через обмежені ресурси, підприємства мають недостатньо доступу, чи взагалі не мають його до коротко-термінових кредитів, необхідних для закупівлі основних ресурсів. Тому використання добрив, гербіцидів, пестицидів та інших дуже скоротилося з початку перехідного періоду. Довгострокові інвестиції і технічне забезпечення виробництва також скоротилося. Урядові не тільки не вдалося створити необхідний механізм для збільшення інвестицій у виробництво зерна, але й не зроблено вирішальних кроків до маркетингу зерна. Маркетинговий ланцюжок є важливим для товарів, що продаються на міжнародному ринку: таких, як зерно, тому, що він формує зв’язок між світовим та внутрішнім ринком. “Зернові” ресурси, що створюються сільськогосподарськими підприємствами в Україні, мають сполучатися з багатьма послугами маркетингового ланцюжка, перш, ніж потенційні покупці на світовому ринку захочуть та будуть у змозі купити його. Ці послуги включають очищення, сертифікацію та класифікацію, зберігання та транспортування з підприємств до експортного порту. У ринкових умовах ефективність продукції виробництва продукції тієї чи іншої галузі визначає її конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, тобто здатність до розширеного відтворення, зростання обсягів виробництва, збільшення кількості робочих місць, підвищення заробітної плати та інше.

Безглузді провіщання сподіваного підвищення рівня виробництва сільськогосподарської продукції довгий час підбадьорювали активістів і радували чужоземних легковірів. За рівнем споживання масла на душу населення мали невдовзі обійти Данію, оскільки кількість молочних корів, як очікувалося, збільшиться у два—два з половиною рази, а їхня продукція у три-чотири рази. Фактично ж виробництво масла у Східному Сибіру навіть за офіційними даними, здобутими із радянських джерел, скоротилося з 35 964 т у 1928 р. до 20 901 т у 1932 р. Передбачалося у 1929 р., що в результаті використання тракторів у 1932 р. урожай зернових збільшиться на 50 %, а кількість товарного зерна на 25 %. Уже тоді багато хто розумів, що таких результатів досягти неможливо, хоча вину можна було перекласти на диверсантів, «куркулів» та нетямущих урядовців нижчого рівня. Але розміри нестачі на той час ще не бачилися з усією очевидністю. Одна з проблем оцінки таких речей полягала в тому, що монополізована радянська статистика поступово втрачала зв'язки з реальним життям

1. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

2. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

3. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

4. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

5. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

6. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
7. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
8. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

9. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

10. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

11. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

12. Формування організаційної культури

13. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

14. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

15. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

16. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

17. Економічна ефективність виробництва соняшника

18. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

19. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

20. Економічна ефективність організації виробництва пальто

21. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

22. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
23. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
24. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

25. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

26. Економіко-географічна характеристика Чілі

27. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

28. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

29. Організація науково-інформаційної діяльності

30. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

31. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

32. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

33. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

34. Україна та міжнародні економічні організації

35. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

36. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

37. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

38. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
39. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій
40. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

41. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

42. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

43. Економіка водогосподарської організації

44. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

45. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

46. Організація приймання товару в аптеці

47. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

48. Організація праці

Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

50. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Організація оплати праці на підприємстві

53. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

54. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
55. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
56. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

57. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

58. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

59. Організація банківської справи

60. Організація біржової торгівлі

61. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

62. Організація діяльності "ПриватБанку"

63. Організація кредитної роботи в комерційному банку

64. Організація та планування кредитування

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

66. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

67. Організація будівельного майданчика

68. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

69. Організація охорони праці на виробництві

70. Антропологічна характеристика та риси людини
71. Економіка водного господарства
72. Економічна ефективність рослинництва

73. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

74. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

75. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

76. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

77. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

78. Виробництво зерна, його економічна ефективність

79. Економічна оцінка активу балансу підприємства

80. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

82. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

83. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

84. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
87. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
88. Організація документаційного забезпечення установи

89. Організація і методика аудиту

90. Організація і методика аудиту доходів підприємства

91. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

92. Організація облікової політики підприємства

93. Організація обліку в магазині "Світанок"

94. Організація обліку власного капіталу підприємства України

95. Організація обліку запасів на підприємствах

96. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы

97. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

98. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

99. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

100. Організація праці бухгалтера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.