Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Вибір форми організації бухгалтерського обліку

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Організація бухгалтерського обліку супроводжує початок діяльності служби суб'єкта господарювання. Саме перший етап організації бухгалтерського обліку передбачає вибір суб'єкта ведення обліку, що відбувається на етапі формування установчих документів, оскільки саме в них обумовлюються права та обов'язки керівника підприємства щодо вибору форми організації бухгалтерського обліку, тобто суб'єкта його ведення. Законом України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ; передбачено 4 самостійні форми організації бухгалтерського обліку. Розглянемо детальніше особливості кожної з форм. 1. Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби сьогодні залишається найпоширенішою формою організації бухгалтерського обліку, оскільки вона має значні переваги. Передусім, бухгалтер, який працює безпосередньо на підприємстві, як правило, зацікавлений у результатах діяльності підприємства в цілому. Це є гарантією його сумлінного ставлення до своєї роботи та стимулює пошук найоптимальніших підходів до організації і ведення бухгалтерського обліку. Такий бухгалтер добре знає специфіку діяльності підприємства та особливості організації виробництва. Власники або керівництво підприємства, у свою чергу, мають можливість постійно контролювати діяльність бухгалтера або бухгалтерської служби. Таким чином, дана форма організації бухгалтерського обліку дає змогу ефективніше управляти підприємством. Разом з тим, дана форма не позбавлена ряду недоліків (табл.1). Таблиця 1. Переваги та недоліки ведення бухгалтерського обліку бухгалтером або бухгалтерською службою Переваги Недоліки 1) чітке визначення обов'язків і завдань кожного з працівників бухгалтерії 1) збільшення суми витрат за рахунок відрахувань і утримань до фондів соціального страхування 2) кількість працівників визначається і контролюється керівником (власником) підприємства 2) за потреби підприємству потрібно терміново залучати сторонніх спеціалістів 3) за наявності відповідних знань у штатних облікових працівників існує можливість зменшити витрати на оплату праці юристу та фінансовому директору 2. Ведення бухгалтерського обліку власником або керівником підприємства є найекономнішою, але водночас і найбільш ризикованою формою його організації. Адже, як правило, бухгалтерський облік потребує спеціальних знань, а його ведення некомпетентними людьми може бути причиною фінансового краху підприємства. Тому така форма організації бухгалтерського обліку прийнята лише як виняток і тільки для невеликих підприємств, які здійснюють нескладні одноманітні операції. Крім того, дана форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися. Окрім ведення бухгалтерського обліку штатними працівниками, можливим є варіант, коли залучаються зовнішні фахівці, тобто підприємство використовує послуги спеціаліста з бухгалтерського обліку, централізованої бухгалтерії або аудиторської фірми. Відмінністю форм організації бухгалтерського обліку із використанням послуг сторонніх осіб є вид юридичної відповідальності за ведення бухгалтерського обліку.

Так, фахівців, які здійснюють ведення бухгалтерського обліку на договірній основі, може бути притягнуто до цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність передбачається законодавством та укладеним договором і виражається у формі відшкодування заподіяних збитків. У цивільному праві діє принцип повноти відповідальності: заподіяні збитки, незалежно від форми їх прояву, повинні відшкодовуватися порушником у повному обсязі. Відповідальність, яку несуть сторони, повинна передбачатися у договорі на надання послуг (виконання робіт), який узгоджує взаємовідносини підприємства та бухгалтера-підприємця (аудиторської фірми). Під час укладання такого договору на надання бухгалтерських послуг слід передбачити: =&g ; перелік послуг з ведення бухгалтерського обліку; =&g ; вимоги до якості послуг; =&g ; порядок і місце надання послуг; =&g ; перелік первинних документів, необхідних для ведення бухгалтерського обліку, а також порядок і строки подання таких документів підприємством виконавцю. За потреби можна обумовити, які документи фіксують факт передачі документів; =&g ; порядок і строки складання акту виконаних (наданих) послуг; =&g ; розмір і порядок оплати наданих послуг; =&g ; відповідальність сторін; =&g ; строк дії договору тощо. 3. Поширення форми організації бухгалтерського обліку, яка передбачає, що облік ведеться спеціалістом з бухгалтерського обліку - фізичною особою, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, зумовлено, насамперед, двома чинниками. Перший - поява значної кількості малих приватних і колективних підприємств, на яких постійна присутність бухгалтера є недоцільною. Всю поточну бухгалтерську роботу (виписування рахунків чи накладних, друкування платіжних доручень, відвідування банку тощо) на таких підприємствах виконує керівник або інший працівник. Виконання операцій з документування не є складним і не потребує високої кваліфікації. Кваліфікація бухгалтера стає необхідною, коли потрібно відобразити здійснені підприємством господарські операції в регістрах бухгалтерського обліку, скласти бухгалтерську звітність, проаналізувати господарську діяльність. Для виконання таких робіт приватному підприємцю потрібно лише декілька днів на місяць. За таких умов у нього є можливість обслуговувати декілька підприємств одночасно. Другим чинником, який зумовлює поширеність даної форми організації бухгалтерського обліку є поява спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб. Перевагою такої форми організації бухгалтерського обліку є розширення кругозору бухгалтера і, як наслідок, підвищення його кваліфікації. Недопіком є відсутність бухгалтера у потрібний момент, його думки та творча енергія розпорошені між декількома підприємствами, такого бухгалтера неможливо залучити до додаткових &quo ;небухгалтерських&quo ; робіт. Ведення обліку бухгалтером-приватним підприємцем є вигідним як для бухгалтера, так і для підприємства. Так, у підприємства з'являється можливість стимулювати бухгалтера-приватного підприємця до більш якісного виконання роботи шляхом визначення у договорі з ним відповідальності за збиток, який понесе підприємство в результаті недостатньо професійного виконання ним своїх обов'язків (сплачені штрафи та пеня; неправильно розраховані податкові зобов'язання, які потягли за собою нарахування недоїмок тощо).

Крім того, всі роботи бухгалтер-приватний підприємець може виконувати за місцем державної реєстрації з використанням власних засобів праці, що дозволяє підприємству уникнути створення додаткових робочих місць і обладнання їх технічними засобами, забезпечення канцелярським знаряддям тощо. Разом з тим, бухгалтер-приватний підприємець може висувати умови керівнику підприємства щодо режиму роботи, умов праці тощо, що повинно передбачатися у договорі надання послуг. Приватний підприємець отримує можливість щодо мінімізації податків: сплачує внески до соціальних фондів, а також податок з доходів, отриманих від підприємницької діяльності. Він також отримує нові джерела заробітку та можливість використовувати на власний розсуд без будь-яких обмежень у сумах і за цілями використання грошових коштів, які йому надійшли на рахунок у банку. Ведення бухгалтерського обліку бухгалтером-приватним підприємцем є доцільним для підприємств, які: мають відносно невеликий обсяг господарських операцій; не мають достатньо коштів для залучення на роботу спеціаліста відповідної кваліфікації; мають потребу в проведенні заходів щодо організації бухгалтерського обліку (формування або коригування облікової політики, аналіз стану ведення бухгалтерського обліку, раціоналізація роботи бухгалтерської служби тощо). При прийнятті рішення підприємством використовувати послуги спеціаліста з бухгалтерського обліку - фізичної особи, зареєстрованої як суб'єкт підприємницької діяльності, необхідно звернути увагу на такі питання: =&g ; як правильно укласти договір з приватним підприємцем; =&g ; які умови передбачити в ньому; =&g ; порядок подання звітності, підписання офіційних документів бухгалтером-приватним підприємцем. У процесі своєї роботи бухгалтер виконує ряд функцій, які вимагають надання йому особливих повноважень. До таких функцій належать: =&g ; видача дозволу на здійснення господарських операцій (підписання первинних документів); =&g ; складання, підписання і подання бухгалтерської звітності; =&g ; підписання і реєстрація руху довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; =&g ; складання податкових накладних; =&g ; здійснення операцій з грошовими коштами та ін. Виконання кожної з цих функцій особою, яка не є штатним працівником підприємства, без надання відповідних повноважень у встановленому законодавством порядку недопустимо та може призвести до таких негативних наслідків як визнання складених документів недійсними. Приблизний перелік послуг, які зазначаються в договорі на надання бухгалтерських послуг в розділі &quo ;Предмет договору&quo ;, може бути таким: =&g ; відображення господарських операцій, проведених підприємством за звітний місяць, в облікових регістрах на підставі наданих підприємством належно оформлених первинних документів; =&g ; складання передбаченої законодавством фінансової та іншої звітності, подання цієї звітності за встановленими адресами та у встановлені законодавством строки; =&g ; розрахунок усіх передбачених законодавством податків і зборів, які сплачує підприємство; =&g ; виконання функцій касира; =&g ; підписування усіх первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій, у рядку &quo ;головний бухгалтер/ бухгалтер&quo ;; =&g ; участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з недостачею і відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжки чи псування активів підприємства; =&g ; участь в інвентаризації майна підприємства тощо.

Твори Адама Мцкевича та Юлуша Словацького про росйський колоналзм дуже цнн, однак вони залишаються в скарбниц центральновропейсько думки, проAноровано американською диною нтерпретацю, яка надавала перевагу гегемон росйсько та нмецько нтерпретацP24. Популярний  неупереджений виклад таких демократичних поглядв зявляться в рзномантних документах Органзац Обднаних Нацй  публкацях таких мжнародних органв, як, наприклад, Органзаця безпеки та спвробтництва в ґвроп. В однй з таких публкацй даться визначення нац як групи людей, обднаних сторю, звичаями, дотриманням певних законв  мовою (однак не обовязково кровними звязками, що  тю характерною особливстю нацоналзму, яка вдрзня його вд расизму),  що нацоналзм поляга в усвдомленн тако ситуац. Згдно з таким поглядом на нацоналзм, «людство природним способом подляться на нац, як рзняться мж собою особливостями, що склалися сторично». Отже, нацональне самоуправлння  природною та легтимною формою правлння,  нацональна держава  найбльш природною формою органзац груп населенняP25

1. Етапи організації бухгалтерського обліку

2. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

3. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

4. Організація обліку в магазині "Світанок"

5. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

6. Організація обліку доходів
7. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
8. Організація обліку на підприємстві

9. Організація обліку орендних операцій

10. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

11. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

12. Організація обліку грошових коштів в касі

13. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

14. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

15. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

19. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

20. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

21. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

22. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
23. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
24. Організація облікового процесу на підприємстві

25. Основи бухгалтерського обліку

26. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

27. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

28. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

29. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

30. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

31. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

32. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники

33. Демократія як форма організації суспільства

34. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

35. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

36. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

37. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

38. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
39. Організація управлінського обліку
40. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

41. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

42. Становлення професійних бухгалтерських організацій

43. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

44. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

45. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

46. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

47. Основні організаційні форми та види туризму

48. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

49. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

50. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

51. Організація приймання товару в аптеці

52. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

53. Організація праці

54. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
55. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
56. Організаційна система управління природокористуванням України

57. Організація оплати праці на підприємстві

58. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

59. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

60. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

61. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

62. Рельєф та ландшафтна організація

63. Діюча практика обліку операцій з векселями

64. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

65. Організація банківської справи

66. Організація біржової торгівлі

67. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

68. Організація діяльності "ПриватБанку"

69. Організація кредитної роботи в комерційному банку

70. Організація та планування кредитування
71. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
72. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

73. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

74. Організація охорони праці на виробництві

75. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

76. Організація охорони праці на виробництві

77. Життєві форми організмів

78. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

79. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

80. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

81. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

82. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

83. Бухгалтерський облік

84. Бухгалтерський облік

85. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

86. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
87. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві
88. Внутрішній аудит організації

89. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

90. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

91. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

92. Організація документування господарських операцій

93. Організація і методика аудиту грошових коштів

94. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

95. Організація праці бухгалтера

96. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

97. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

98. Роль обліку в управлінні підприємством

99. Сучасні моделі управлінського обліку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.