Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Мобільний термінал охоронної системи для автомобіля

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Технічне завдання Анотація Проведений аналіз методів побудови охоронних систем з використанням можливостей глобальної системи позиціонування GPS та каналів GSM зв’язку; вдосконалений мобільний термінал охоронної системи для автомобіля шляхом введення акустичного каналу передачі даних та модернізації тракту живлення; розрахований мікрофонний тракт та параметри імпульсних джерел живлення, підібрана і обґрунтована елементна база мобільного терміналу охоронної системи; спроектований друкований вузол та проведені розрахунки, які підтверджують його працездатність та відповідність його параметрів вимогам технічного завдання; підтверджена економічна доцільність запуску виробу у виробництво; дана оцінка умовам виробництва та охорони праці. Результатом проведеної роботи є набір конструкторської документації, необхідний для виготовлення мобільного терміналу охоронної системи для автомобіля. Аннотация Проведен анализ методов построения охранных систем с использованием возможностей глобальной системы позиционирования GPS и каналов GSM связи; усовершенствован мобильный терминал охранной системы для автомобиля путем введения акустического канала передачи данных и модернизации тракта питания; рассчитан микрофонный тракт и параметры импульсных источников питания; подобрана и обоснована элементная база мобильного терминала охранной системы; спроектирован печатный узел и проведены расчеты, подтверждающие его работоспособность и соответствие его параметров требованиям технического задания; подтверждена экономическая целесообразность запуска изделия в производство; дана оценка условиям производства и охраны труда. Результатом проведенной работы стал комплект конструкторской документации, необходимый для изготовления мобильного терминала охранной системы для автомобиля. A o a io he me hods a alysis of securi y sys ems co s ruc io hardware-assis ed wi h he possibili ies of global posi io i g sys em GPS a d commu ica io cha els GSM is carried ou ; he mobile ermi al of securi y sys em for he car is improved by i roduc io of a acous ical da a cha el a d ree gi eeri g he sec io of a power supply; he micropho e sec io a d parame ers of pulsed feedi g sources are ra ed; he eleme baseli e of he mobile ermi al of securi y sys em is selec ed a d proved; he pri ed board assembly is desig ed a d he calcula io s co firmi g i s service capabili y a d co formi y of i s parame ers o dema ds of he ech ical projec are carried ou ; he eco omic feasibili y of produc io s ar -up of he hardware produc is co firmed; he co di io s of produc io a d labour safe ies are es ima ed. he comple e se of he desig docume a io ecessary for ma ufac uri g of he mobile ermi al of securi y sys em for he car became he resul of he spe work. Найменування та область застосування Мобільний термінал охоронної системи автомобіля для дистанційного контролю координат об'єктів в режимі реального часу з використанням супутникової системи навігації &quo ; AVS AR&quo ; та каналів мобільного зв’язку стандарту GPRS. Підстава для розробки Підставою для виконання роботи є навчальний план спеціальності &quo ;Виробництво електронних засобів&quo ; і завдання на дипломне проектування.

Мета та призначення розробки Метою роботи є розробка мобільного терміналу для дистанційного контролю координат об'єктів, що рухаються, в режимі реального часу в складі охоронної системи, що задовольняє умовам ТЗ, має підвищений рівень точності, надійності, економічності та зручності експлуатації та естетичний зовнішній вигляд. Джерела розробки Схема електрична принципова КЮГИ.467479.091 РЭ, видана на підприємстві ТОВ &quo ;АВІАРМ&quo ; м. Київ. Технічні вимоги Склад мобільного терміналу Моноплата; Корпус; Акумулятор; Суміщена GPS/GSM антена. Показники призначення Максимальна кількість контрольованих базою даних об’єктів – 100. Підтримка систем навігації – GPS, GALILEO. Використання мереж GSM/GPRS і якості каналу передачі інформації Максимальний час визначення місцеположення, не більше 30 с Точність визначення місцеположення, не більше 2,5 м Автономність роботи мобільного терміналу в режимі GSM/GPRS , не більше24 год. Об’єм бази даних мобільного терміналу – до 100000 записів. Можливість контролю встановлених на автомобілі давачів – відкривання дверей, багажника, вікон та ін. Можливість трансляції аудіо інформації на диспетчерський центр. Напруга живлення від 9,5 до 35 В. Середній споживаний струм при напрузі живлення 12 В, не більше .110 мА Час роботи від внутрішньої акумуляторної батареї при температурі 20°С, не менше . 4 год. Вимоги до електромагнітної сумісності Пристрій повинен відповідати вимогам до електромагнітної сумісності і індустріальним радіозавадам згідно ГОСТ 22505-83. Умови експлуатації Робоча температура мінімальнамінус 10 °С максимальна 40 °С Гранична температура мінімальнамінус 25°С максимальна 55°С Робоча відносна вологість при температурі 20°С мінімальна50% максимальна80% Гранична відносна вологість при температурі 25°С93% Атмосферний тиск мінімальний84 кПа максимальний107 кПа Синусоїдальна вібрація. діапазон частот10-70 Гц прискорення не більше40 м/с2  Вимоги до надійності Середній наробіток на відмову, з довірчою ймовірністю , не менше10000 годин. Середній час відновлення, не більше 5 годин. Пристрій повинен бути відновлюваний та ремонтопридатний згідно ГОСТ 27.002-89. Термін зберігання не менше 3 років. Естетичні та ергономічні вимоги Ергономічні вимоги повинні відповідати ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78 і ГОСТ 26.035-78. Умовні функціональні позначення повинні відповідати ГОСТ 25874-83. Естетичні вимоги повинні відповідати ГОСТ 23852-79. На терміналі повинні бути передбачена індикація режимів роботи терміналу для однозначного сприйняття працездатності виробу. Вимоги до транспортування та збереження Транспортування терміналу здійснюється в упакованому виді за умовами ГОСТ 23088-80. Термінал витримує транспортування на будь-які відстані автомобільним, залізничним та повітряним транспортом (у закритих транспортних засобах), а також водним транспортом (у трюмах судів). При навантаженні та транспортуванні повинні суворо виконуватися вимоги маніпуляційних знаків на тарі. Норми умов збереження приладу згідно ГОСТ 15150-69. Вимоги до безпеки обслуговування Пристрій повинен задовольняти умовам безпеки згідно ГОСТ 12.2

.006-87. Забезпечити відсутність гострих кромок конструкції. Вимоги до стандартизації та уніфікації Рівень стандартизації та уніфікації повинен відповідати ГОСТ 12.201-83. Коефіцієнт стандартизації не менше 0,4. Коефіцієнт уніфікації не менше 0,6. Вимоги до технологічності Вимоги до технологічності згідно ГОСТ 14.201-83. Всі комплектуючі вироби повинні проходити вхідний контроль на відповідність вимогам ТУ. Масогабаритні показники Маса терміналу, не більше0,23 кг; Габарити: довжина, не більше135 мм ширини, не більше70 мм висота, не більше30 мм Економічні показники При розробці терміналу має враховуватися досвід попередніх розробок, техніко-економічні показники повинні бути на рівні кращих вітчизняних і зарубіжних зразків. При розробці терміналу повинні бути враховані вимоги з мінімізації вартості зразків при їх подальшому тиражуванні. За результатами розробки необхідно визначити орієнтовну вартість приладів при серійному виробництві. Обсяг випуску 2000 штук за рік. Відпускна ціна не більше 630 USD. Вимоги до складальних частин конструкції, сировини та експлуатаційних матеріалів При розробці терміналу для забезпечення вимог до надійності і термінів активного функціонування повинні застосовуватися комплектуючі вироби, характеристики яких забезпечують виконання вимог ТЗ. Матеріали, що входять до складу терміналу, повинні зберігати свої фізико-механічні властивості при дії на них зовнішнього середовища та забезпечувати гарантійні терміни експлуатації, зберігання і транспортування. При розробці терміналу допускається застосування матеріалів і комплектуючих виробів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, що забезпечують виконання вимог ТЗ. Вимоги до маркування та пакування Термінал пакувати в індивідуальну тару. Маркування приладу проводиться згідно ГОСТ 24388-88. Патентно-правові вимоги Термінал повинен вільно використовуватися в Україні без інтелектуальних прав власників діючих патентів. В процесі розробки терміналу повинна бути передбачена можливість патентування основних технічних рішень. Вимоги до збереження комерційної таємниці В даній роботі не повинні використовуватися і міститися відомості, що становлять комерційну таємницю. Всі роботи, що виконуються за даним ТЗ, технічна документація і звіти є відкритими. Розробка матеріалів за даним ТЗ повинна проводитися з урахуванням дотримання вимог комерційної таємниці відповідно до існуючих на підприємстві-виконавці керівних документів. Відповідальність за забезпечення конфіденційності і комерційної таємниці при розробці терміналу покладається на відповідального виконавця робіт. Вимоги до розробки конструкторської і технологічної документації Конструкторська та технологічна документація повинні виконуватися відповідно до вимог ЕСКД. Стадії та етапи розробки Технічне завдання Технічна пропозиція Ескізний проект Технічний проект Захист проекту. Дане ТЗ на всіх етапах розробки може уточнюватися та доповнюватися за погодженням сторін. Перелік умовних позначень та скорочень CDMA – доступ з кодовим розділенням каналів; CSD – Circui Swi ched Da a – технологія передачі даних, розроблена для телефонів стандарту GSM; E her e – пакетна технологія комп’ютерних мереж; GALILEO – європейський проект супутникової системи навігації; GPRS – Ge eral Packe Radio Service – пакетний радіозв’язок загального користування; GSM – Global Sys em for Mobile Commu ica io s – глобальний цифровий стандарт для стільникового зв’язку; GPS – Global Posi io i g Sys em – глобальна система позиціонування ID – ідентифікаційний номер; ISO – міжнародна організація з стандартизації; SIM – ідентифікаційний модуль абонента, який застосовується в мобільному зв’язку; SMD – surface mou ed device (елементи поверхневого монтажу); SMS – служба передачі коротких текстових повідомлень; БД – база даних; БТ – базовий термінал; ДП – друкована плата; ДЦ – диспетчерський центр; ЗСВ – відмови на зносостійкість та старіння; ІВ – інтенсивність відмов.

Юля краса длинная коса. Штрихи к политическому портрету украинской оппозиционерки // Комсомольская правда. Москва. 2005. 27 дек. [68] Лещенко С. ¶нтервю з Ю.Тимошенко // Укранська правда.- 2006.- 17 лют. // [69] Лещенко С. Розмова з Юлею Тимошенко // Укранська правда // Цит.за передруком в Льввськй газет. 2005. 22 вер. С.6. [70] З виступу у прямому ефр ТРК Кив. Програма Телепресклуб. Випуск Плюси  мнуси. Ведучий Василь Зима. 2006. 14 сч. 19-15. [71] З виступу у прямому ефр ТРК Кив. Програма Телепресклуб. Випуск Плюси  мнуси. Ведучий Василь Зима. 2006. 14 сч. 19-15. [72] Нежмак В. Юля  Цкав хлопц // Украна молода. 2006. 2 лют. С.4. [73] З виступу на 5-му канал. 2005. 31 груд. 20.50. [74] Ярославенко В. Лист Володимиру Яворвському // Слово Просвти. 2006. 19 сч. С.4. [75] Тимошенко Ю. Я нкуди не йду! Виступ на телеканал ¶нтер// Наша Батьквщина. Видання Льввсько обласно органзац ВО Батьквщина. 2005. 13 вер. С.5. [76] Чат з О.Волковим // Укранська правда. 2006. 11 сч. [77] Довдник Хто  хто в Укран. 2004 пода бльш точну назву посади: Комерцйний директор молоджного центру Термнал. (К.: К.¶.С., 2004. С.841). [78] Лещенко С

1. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

2. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-24 "Волга"

3. Проект вихрокамерного 4-циліндрового дизельного двигуна для легкового автомобіля

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

5. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

6. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок
7. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ "Луцький автомобільний завод"
8. Ділянка діагностики та ремонту ДВС у АТП на 350 автомобілів

9. Происхождение Солнечной системы и Земли

10. Вселенная, Галактика и Солнечная система

11. Происхождение и развитие солнечной системы

12. Солнечная система в центре внимания науки

13. Обзор солнечной системы

14. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

15. Строение солнечной системы

16. Солнечная система

Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Тросовые системы в космосе

18. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

19. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

20. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

21. Нервная система

22. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
23. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)
24. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

25. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

26. Транспортная система Украины

27. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

28. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

29. Банковская система Франции

30. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

31. Налоговая система

32. Налоговая система России

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

33. Налоговая система РФ

34. Налоговая система РФ на современном этапе

35. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

36. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

37. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

38. Планирование в системе государственного управления
39. Система таможенных органов РФ
40. Расходы бюджетной системы на социальные цели

41. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

42. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

43. Задачи, основные функции и система ОВД

44. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

45. Природа и система административного права

46. Место обязательственного права в системе гражданского права

47. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

48. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

50. Правовая система Великобритании

51. Судебная система 1917-22 гг.

52. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

53. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

54. Создание советской судебной системы
55. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР
56. Федерализм и избирательная система в Германии

57. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

58. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

59. Налоговая система Швеции

60. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

61. Налоговая система Дании

62. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

63. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

64. Избирательная система в РФ

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

66. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

67. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

68. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

69. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

70. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия
71. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения
72. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

73. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

74. Система налогооблажения в России

75. Упрощенная система налогообложения

76. Налоговая система России в сравнении с другими странами

77. Система безопасности заказчика

78. Апелляционный суд в судебной системе Украины

79. Социально-юридическая система немецкого фашизма

80. Системы государственного лицензирования

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"

82. Основные правовые системы современности

83. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

84. Система права

85. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

86. Возникновение и система развития права Канады
87. Формы и системы заработной платы
88. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

89. Денежная система РФ

90. Системы упражнений в диалогической речи на различных этапах обучения

91. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной системы книгораспространения

92. Система философско-эстетических взглядов А. Камю

93. Место саргатской культуры в системе скифо-сибирской культурно-исторической общности

94. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

95. Загальна структура мовної системи

96. Интервью в системе жанров

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

98. Зарождение системы революционных трибуналов

99. Юридическая система Древней Руси


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.