Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічні проблеми енергетики

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст Вступ 1. Екологічні проблеми теплоенергетики 1.1 Теплоелектростанції (ТЕС) 1.2 Енергія підземного тепла (геотермальна енергія) 2. Екологічний вплив гідроенергетики на навколишнє середовище 2.1 Гідроелектростанції (ГЕС) 2.2 Припливні електростанції (ПЕС) 2.3 Солоність води як джерело енергії 2.4 Використання термальної енергії океану 2.5 Вода як джерело водню — перспективного палива 2.6 Використання гідродинамічної енергії 3. Екологічні проблеми використання атомної енергії 4. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС 5. Геліоенергетика 6. Вітроенергетика 7. Біоенергетика Висновки Література Вступ Тема контрольної роботи &quo ;Екологічні проблеми енергетики&quo ;. Енергетика - найважливіший фактор у процесі перетворення природи людиною. Виробництво енергії, її транспортування і споживання набули глобального характеру. Створений людством енергетичний потенціал забезпечує сучасні технології освоєння навколишнього космічного простору. Поряд з тим майже 80% усіх видів забруднення біосфери зумовлює саме енергетична промисловість, яка включає добування, переробку і використання палива. Щорічне споживання енергії у світі зараз наближається до 25-35 млрд. тонн умовного палива. Наслідком цього є виснаження світових запасів викопного палива. При цьому спалювання органічного палива в енергетичних установках супроводжується величезними викидами шкідливих речовин і побічного тепла в навколишнє середовище. На нинішньому етапі розвитку людства виникає необхідність у переведенні енергетичної промисловості на інтенсивний шлях, у впорядкуванні використання енергоносіїв на всіх рівнях, у пошуку і використанні альтернативних (екологічно чистих і невичерпних) джерел енергії. Одним із напрямів пошуку прихованих енергорезервів та їх реалізації в Україні є програма державної підтримки розвитку нетрадиційної енергетики, яка є складовою частиною Національної енергетичної програми України. У Програмі доповнено і розширено напрями розвитку, конкретизовано області застосування, уточнено обсяги впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики відповідно до основних показників національної енергетичної програми України. Особливого значення набуває економія електроенергії. Тільки в Сполучених Штатах щорічно марно витрачається електроенергії на суму в мільярд доларів. Стільки енергії вистачило б на місто розміром із Чикаго. Таблиця 1. Деякі характеристики електроенергії, що виробляється традиційними і нетрадиційними методами Вид електростанції чи джерела енергії Коефіцієнт корисної дії, % Доступність,% Вугільна 35-40 85-90 Ядерна 35-40 75-85 Вітрова 40-70 20-40 Сонячна 10-20 15-20 Газифікація вугілля 40-50 80-90 Геотермічна 15-20 70-80 Маретермічна 2-3 90-95 Водень 30-45 70-80 Паливні елементи 60-80 80-90 Фотосинтез 0,4-1 90-95 Магнітогідродинамічна 50 60-70 1.Екологічні проблеми теплоенергетики 1.1 Теплоелектростанції (ТЕС) Широке використання вугілля та інших видів викопного палива з метою одержання електричної енергії має явні переваги, оскільки електричну енергію неважко передавати навіть на значні відстані, машини і механізми можна розташовувати далеко від генераторів.

Нині набуває поширення й електричне обігрівання житла - при цьому в будинках не спалюють ніякого палива і там не утворюється ні диму, ні золи. Сьогодні теплоенергетику справедливо називають основою технічного прогресу. Але за використання енергії у вигляді електрики ми несемо і певне покарання. За масштабами впливу на навколишнє середовище ця галузь посідає одне з перших місць. Велика кількість теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) спалюють мільйони тонн органічного палива. На їх частку припадає приблизно четверта частина всіх шкідливих викидів. Екологічний вплив ТЕС на навколишнє середовище залежить від виду палива. Для спалювання в топках ТЕС використовують три групи органічних ресурсів - тверді (вугілля і горючі сланці), рідкі (мазут, дизельне і газотурбінне паливо) і газоподібні палива (природний газ, біогаз та ін.). При спалюванні твердого палива на ТЕС в атмосферу викидаються: летка зола з частками палива, що не згоріло, сірчистий і сірчаний ангідриди, оксиди вуглецю і азоту, фтористі сполуки та газоподібні продукти неповного згорання палива. Побічним продуктом, що утворюється при згоранні вугілля, є вугільна зола. Золовідвали займають величезні площі землі, які вилучаються з раціонального господарського використання. У вугіллі містяться вкраплення радіоактивних ізотопів цезію і торію. При спалюванні ці елементи роблять свій внесок в радіоактивне забруднення навколишнього середовища. При спалюванні рідких видів палива (зокрема мазуту) з димовими газами в атмосферу надходять сірчистий і сірчаний ангідриди, оксиди азоту, тверді і газоподібні продукти неповного згорання палива, сполуки ванадію, солей натрію та ін. При спалюванні природного газу єдиним найбільш істотним забруднювачем атмосферного повітря є оксид азоту (його утворюється на 20% менше, ніж при спалюванні вугілля). Природний газ є найбільш екологічно чистим видом енергетичного палива. Порівняльні дані про вміст шкідливих домішок у димах традиційних видів палива наведені в табл. 2. Для запобігання забрудненню атмосфери продуктами згорання палива та з метою зменшення ймовірності утворення кислотних дощів необхідно на ТЕС і ТЕЦ змінити технологію. Це можна зробити в таких напрямках: а) розсіювання оксиду сірки в більш високих шарах повітряного басейну за допомогою спорудження на ТЕС високих димових труб; б) використання вугілля з низьким вмістом сірки на нових установках; в) очищення вугілля від сірки; г) використання порошкоподібного вугілля і видалення сірки з топочних газів, що відходять. Комплексна підготовка вугілля до спалювання дозволяє знизити і спростити процес спалювання палива, скоротити витрати палива і знизити працевтрати на транспортування, зокрема, для індивідуальних споживачів у затареному вигляді і з протипиловою обробкою (парафінування). Аналогічні підходи застосовують і до високосірчистої нафти. Таблиця 2. Вміст основних шкідливих домішок у димах Паливо Шкідливі домішки легка зола SO2 ox Вугілля: - березівське буре 6,66 0,48 0,41 - кузнецьке СС 20 0,85 1,22 - донецьке виснажене 24,2 5,4 0,70 - екібастузьке 63,9 2,24 0,79 - підмосковне буре 50,5 11,2 0,58 - естонські сланці 81,5 3,56 0,65 Мазут (3% сірки) 0,1 3,98 0,8 Газ - - 0,7 Запропоновані й принципово нові методи очищення топочних газів.

Досить поширеним є &quo ;допалювання&quo ; первинних продуктів згорання. Однією з проблем теплоенергетики є утилізація золи. Останнім часом золу стали використовувати для різних цілей. Бетони, в яких міститься 20% золи, дають скорочення циклу пропарювання виробів удвоє. Вироби з додаванням золи морозостійкі, краще протистоять агресивному середовищу, мають ідеальну гладку поверхню. Золу використовують як мінеральну добавку в асфальтобетон і замість піску в керамзитобетоні. Досить перспективним є застосування золи у виробництві цегли і зольного гравію. Інший недолік ТЕС полягає в тому, що перетворення теплової енергії, яка міститься у викопному паливі, супроводжується колосальними втратами. Сучасна теплова електростанція, яка працює на вугіллі і виробляє пару для наступного перетворення її енергії за допомогою турбогенератора в електричну, досягає ефективності 40%, іншими словами, лише 40% теплової енергії, яку віддає вугілля під час згорання, перетворюється в електричну. Такою ж приблизно є й ефективність теплових електростанцій, які використовують нафту. Одержання електричної енергії супроводжується марним використанням великої частини теплової енергії викопного палива - вугілля, нафти та природного газу. Особливо великими є витрати, коли одержана електрична енергія знову перетворюється в тепло на місці її використання. При одержанні електричної енергії виділяється зайве тепло, яке необхідно кудись відводити. Коли такі &quo ;теплові відходи&quo ; викидаються в навколишнє середовище, це може призвести до небезпечних наслідків. Ось чому надлишок тепла в навколишньому середовищі класифікується як теплове забруднення. Багато праць присвячено тепловому впливу на живі організми у зв'язку з місцем розташування теплоелектростанцій. Ці дослідження показали, що явно небезпечний вплив здійснюють ті електростанції, які розташовані в більш теплих кліматичних областях, оскільки організми, що живуть там, часто потрапляють в умови, близькі до верхньої температурної межі виживаності. Додаткове тепло від ближньої електростанції нерідко перевищує температурний поріг нормального існування організмів. Розв'язати проблему теплового забруднення навколишнього середовища можна двома шляхами - знайти надлишковому теплу корисне використання або перейти на охолодження замкненого типу з використанням градирень або ставків-охолоджувачів. Охолодження замкненого типу має дві переваги. По-перше, якщо тепло передається від охолоджувальної води в атмосферу, то немає необхідності викидати охолоджуючу воду в озеро чи річку. Тим самим усувається небезпека підігрівання водних організмів. По-друге, зменшується не тільки теплове забруднення, але й кількість охолоджуючої води, яка забирається з річок, скорочується на кілька відсотків порівняно з кількістю, яка необхідна при охолодженні відкритого типу. Справа в тому, що одна і та ж вода знову і знову використовується для охолодження відпрацьованої пари з турбін. У результаті кількість води, яка забирається на потреби електростанцій, значно скорочується, що дозволяє використовувати воду з іншою метою. Величезним недоліком теплоенергетики є те, що викопне вуглеводне паливо - вугілля, нафта і природний газ - належить до вичерпних невідновних природних ресурсів.

Другими словами, надо создать такое орудие правления, которое не было бы ни партией, ни классом, ни кланом, ни племенем и являло бы собой весь народ в целом, а не «представительство» от его имени. Никакого представительства от лица народа. Представительство это обман. Если бы удалось создать такое орудие правления, то проблема была бы реальностью и человечество навсегда покончило бы с эпохой тирании и диктатуры, на смену им пришла бы власть народа. Зелёная Книга предлагает окончательное решение проблемы орудия правления и указывает народам путь перехода от эпохи диктатуры к эпохе подлинной демократии. В основе новой теории лежит власть народа без всяких форм представительства. В отличие от древней, несерьезной попытки осуществления прямой демократии, которая не могла быть претворена в реальную жизнь, поскольку не существовало массовых народных организаций, новая теория реализует прямую демократию планомерно и эффективно. Народные конгрессы и народные комитеты Единственным средством осуществления народной демократии являются народные конгрессы

1. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

2. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

3. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

4. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

5. Економічное районуванне, його суть та значення

6. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"
7. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
8. Історія соціально-економічної географії світу

9. Автоматизована система обробки економічної інформації

10. Системи оброблення економічної інформації

11. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

12. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

13. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

14. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

15. Методи економічної оцінки інновацій

16. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

18. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

19. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

20. Аналіз економічної нестабільності в Україні

21. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

22. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки
23. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу
24. Основи економічної теорії

25. Основні показники економічної статистики

26. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

27. Семінарське заняття з економічної теорії

28. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

29. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

30. Проблема «лица» и «маски» в «Максимах» Ларошфуко (к проблеме игровой поэтики)

31. Регіональний розвиток харчової промисловості України

32. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

33. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

34. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

35. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

36. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

37. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

38. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення
39. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку
40. Становлення та розвиток податкової служби України

41. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

42. Проблеми ядерної енергетики

43. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

44. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

45. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

46. Екологічні аспекти економічного розвитку

47. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

48. Екологічні проблеми міст України

Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

49. Екологічні проблеми народонаселення

50. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

51. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

52. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

53. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

54. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення
55. Проблемы ядерного разоружения в 60-е - 80-е годы
56. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

57. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

58. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

59. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

60. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

61. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

62. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

63. Проблема ядерного разоружения в программах политических партий

64. Економічні і законодавчі питання охорони праці

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

65. Людина: біологія й соціологічні проблеми

66. Екологічні завантаження

67. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

68. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

69. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

70. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
71. Проблема ядерного сдерживания
72. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

73. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

74. Економічні злочини

75. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

76. Адміністративні і економічні реформи Петра I

77. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

78. Підписання договору про Стратегічні Наступальні Озброєння у контексті радянсько-американських переговорів щодо скорочення ядерної зброї у 1991 році

79. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

80. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

82. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

83. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

84. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

85. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

86. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
87. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
88. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

89. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

90. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

91. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

92. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

93. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

94. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

95. Економічний розвиток нових індустріальних країн

96. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Міжнародні економічні відносини

98. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

99. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

100. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.