Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Засоби та типи влади. Армія і політична влада. В міру розвитку людського суспільства ресурси володарювання змінювалися. У примітивних суспільствах влада спиралася в основному на авторитет правителя. В індустріальних суспільствах переважним ресурсом володарювання стає організація: бюрократія, партії, рухи. У сучасних суспільствах владні відносини усе більше залежать від того, хто має інформацію, що, при збереженні ролі інших ресурсів, стає найважливішим засобом володарювання. Інформація здатна створювати бажані владі настрою і переконання населення, для чого створена розгалуження система маніпулювання суспільною свідомістю. Сукупність засобів і методів, застосування яких забезпечує можливість суб’єктові влади здійснювати вплив на об’єкт, називається ресурсами влади. Р. Даль відніс до ресурсів влади “усі те, що індивід або група можуть використовувати для впливу на інших”. Ресурси знаходяться між суб’єктом і об’єктом влади і “матеріалізують” відносини залежності між ними. Ресурси влади різноманітні. Існує кілька класифікацій ресурсів. Так, згідно А. Этціоні, вони поділяються на: утилітарні (матеріальні і соціальні блага); примусові (міри адміністративного покарання і т.п.); нормативні (засобу впливу на внутрішній світ, ціннісні орієнтації і норми поводження). Поняття „ресурси влади” вживається у широкому і вузькому розумінні. У широкому – це все те, що суб’єкт влади може використовувати для впливу на об’єкт: це особисті властивості суб’єкта (компетентність, організованість тощо); певні ознаки об’єкта (звичка підкорятися тощо); конкретна ситуація, в якій здійснюється влада (економічне становище, міжнародний стан тощо), а також інші засоби діяння. У вузькому розумінні ресурси – це ті засоби, за допомогою яких суб’єкт влади здійснює вплив на об’єкт влади та за яких може домагатися реалізації своїх розпоряджень. Ресурсами можуть бути: будь-які цінності (гроші, предмети вжитку тощо); засоби, здатні вплинути на внутрішній світ, мотивацію людини (засоби масової інформації); знаряддя та інструменти, за допомогою яких можна позбавити людину цінностей, у тому числі власного життя (зброя, карні органи в цілому). Таким чином, ресурси влади можна поділити на економічні, соціальні, культурно-інформаційні, силові. До економічних ресурсів належать всі матеріальні цінності, необхідні для виробництва та споживання, гроші, земля, продукти харчування тощо. Соціальні ресурси частково збігаються з економічними, тому що підвищення соціального статусу індивіда пов’язане з прибутком і багатством. Але соціальний ресурс містить в собі і такі показники, як посада, престиж, освіта, медичне обслуговування, мешкання. У сучасний інформаційний вік дуже важливими стали культурно-інформаційні ресурси – знання та інформація, а також засоби їх одержання. Проте юристи, правоохоронні органи зустрічаються переважно з силовими ресурсами. Силові ресурси, насильство – це атрибути будь-якої влади, різниця лише у „дозах” їх використання. Особливостями насильства як ресурсу влади є: низький творчий потенціал, його зв’язок, в основному, з руйнуванням, ліквідацією чого-небудь; засноване на страху.

За допомогою погроз, команд, наказів та заборон можна добитися зовнішньої слухняності і виконання конкретних вимог, але норми та цінності, які передаються людям таким чином, не стають частиною їх внутрішніх особистих переконань та легко зникають зі свідомості, як тільки зникає страх; як правило, є дорогим засобом, особливо коли це насильство пов’язане із застосуванням військової техніки; водночас завдає серйозної моральної шкоди, викликаючи у відповідь непокору, лють, помсту і тому подібне. Все це призводить до висновку про те, що насильство, хоча і є одним із важливих ресурсів влади, має застосовуватися як крайній захід, коли всі інші не приносять бажаного результату, і що не менш важливо, насильство повинно бути суворо обмежене певними політичними, правовими, а також моральними рамками. Воно мусить мати відповідний характер, тобто реакцією на насилля, і бути останнім засобом, коли всі інші вже вичерпані; об’єктом насильства не може бути мирне населення; застосування насильства має бути вибірковим, пропорційним, без вандалізму, тотальної війни проти політичних противників. Крім того, суб’єкт насильства повинен максимально дотримуватися збереження фундаментальних прав і свобод людини, тобто діяти у відповідності до правового закону (норм, прийнятих демократичним шляхом, причому обов’язок рівний для всіх громадян). Ці норми мають базуватися на правах людини. Орієнтиром для політичних суб’єктів повинні бути норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазькі та Женевські конвенції, додаткові протоколи до них, які регулюють внутрішні суперечки. Вони захищають права мирного населення, полонених, поранених, обмежують об’єкти нападу. Прикладом неадекватного використання силових ресурсів може бути реалізація політичної влади Росії у Чечні. Уведення російських військ до Чечні 80-90 % її мешканців сприйняли як вторгнення ворожої армії, що прагне підкорити народ, відняти у нього свободу та природні багатства, примусити жити за чужими законами. Рішенням Генеральної Асамблеї 00Н (29-а сесія, 1974 р.) поняття „агресія” розповсюджується не тільки на міждержавні, але і на внутрішньодержавні відносини. За загальним визнанням, війна у Чечні є серйозним порушенням прав та свобод людини. Звичайно, ознаки агресивності, незаконності, порушення загальноприйнятих норм і правил ведення війни виявилися і з чеченського боку: масовий терор, диверсії, прояви жорстокості, прикриття мирним населенням тощо. В цілому, ця війна – свідоцтво короткозорої політики і непрофесійності політиків, які не здатні усвідомити найважливіші уроки XX століття, зрозуміти, що війна перестала бути ефективним засобом політики, і вона не спроможна оптимально розв’язувати політичні проблеми. Зазвичай різні ресурси влади використовуються її суб’єктами комплексно. Але специфічним ресурсом влади є сама людина – демографічні ресурси. Людина – творець матеріальних благ (економічні ресурси), одержувач і поширювач знань та інформації (культурно-інформаційні ресурси). Людина – не тільки ресурс влади, але і її суб’єкт та об’єкт.

Тип влади визначається панівним в країні політичним режимом. Політичний режим ( від франц. „regime” – державний, суспільний устрій, спосіб правління) – це концентрована характеристика системи, що функціонує з позицій конкретно-історичних принципів її легітимності. Виділяється чотири типи політичних режимів (типи влади): тоталітарна влада; авторитарна влада; ліберальна влада; демократична влада. Тоталітаризм (від лат. „ o ali as” – повнота, цільність, тобто всезагальність влади) – політичний режим, державний лад, що здійснює абсолютний контроль над всіма сферами суспільного життя. Основні риси тоталітарної політичної системи: загальна ідеологія, монополія однієї політичної партії, контроль над економікою, організований терор і переслідування інакомислячих та ін. Основний принцип: „заборонено все, крім того, що наказано”. Тоталітаризм поділяється на такі види: Тоталітаризм правого толку. Спрямований на зміцнення існуючих порядків в суспільстві, зосереджується на звеличуванні держави. Наприклад: Німеччина часів Гітлера, Італія часів Муссоліні. Тоталітаризм лівого толку. Ставить метою докорінне перетворення соціально-економічної структури суспільства. Наприклад: Китай часів економічних реформ Ден Сяо Піна, СРСР 20-х років часів НЕПу. Авторитаризм – політичний режим, встановлений або нав’язаний такою формою влади, що концентрується в руках однієї людини або в окремому органі влади і знижує роль інших, передусім, представницьких інститутів (асоціацій, об’єднань, союзів тощо ), формалізація і вихолощування справді організаційного і регулятивного змісту політичних процедур та інститутів, що зв’язують державу і суспільство. Для авторитарної влади характерно: носієм влади виступає одна людина, або група осіб; виникнення неконтрольованих владою незалежних профспілок, молодіжних організацій, політичних структур; усіляке заохочення людей до трудової активності; наявність жорсткої податкової політики; опора на силові структури. Основний принцип: „дозволено все, крім політики”. В сучасному світі авторитарні режими мають ряд різновидностей: теократичний (Іран після 1979 р.); неототалітарний режим в умовах існування масових політичних партій (Мексика); військове правління, за якого політична діяльність або взагалі заборонена, або обмежена; персоніфікований режим, коли влада належить лідеру без сильних інститутів влади, за винятком поліції (Саддам Хусейн в Іраку). Ліберальний режим – це режим, коли еволюційні процеси порушують лише верховні політичні аспекти суспільного ладу. В умовах цього політичного режиму зберігається пріоритет за суспільною власністю на засоби виробництва, допускається діяльність політичних партій, що становлять весь спектр групових інтересів. Цей режим мав місце в країнах Західної Європи, де до влади приходили соціалісти (Швеція, Фінляндія, Франція). Але ініціювавши бурхливий розвиток політичних свобод, гласності, врахування суспільної думки, альтернативних політичних і державних структур, ліберальний режим зазнає крах у сфері економіки - її ефективність різко впала вже при перших кроках націоналізації.

Значна увага надавалася аграрному питанню. Ззд втав вдновлення в Укран приватно власност на землю. Головною метою земельно полтики було визнано досягнення найвищо продуктивност сльського господарства. Була прийнята спецальна додаткова постанова, яка вимагала повернення вдбраних селянами земл та майна колишнм власникам з виплатою вдшкодування. Проблеми малоземельних селян пропонувалося виршити через розвиток промислу. Ззд окремо розглянув питання взамовдносин пдпримцв  робтникв. В ухваленй резолюц вказувалося на необхднсть чткого регламентування прав робтникв, але без права хнього втручання у справи пдпримцв та дяльнсть адмнстрац; перегляду прийнятого Тимчасовим урядом закону про свободу страйкв; унормування тривалост робочого дня569. Форум пдпримцв ухвалив окрему резолюцю з питань фнансово полтики, де вказувалося на необхднсть налагодження кредитно системи в держав. У центр уваги ззду Протофсу знаходилися й питання необхдност реформування мсцевого самоврядування в держав

1. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

2. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

3. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

4. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

5. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

6. Сучасна мовна політика України
7. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі
8. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

9. Лобізм як явище сучасної політики

10. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

11. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

12. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

13. Сучасна митно-тарифна політика України

14. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

15. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

16. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

17. Національна політика СРСР в роки перебудови

18. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

19. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

20. Податкова політика України

21. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

22. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
23. АПК в сучасних умовах господарювання
24. Центральний банк і монетарна політика

25. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

26. Інформаційна політика України

27. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

28. Кредитна політика комерційного банку

29. Інвестиційна політика банків в Україні

30. Державна політика в галузі охорони праці

31. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

32. Облікова політика як елемент культури бізнесу

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

33. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

34. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

35. Економіко- і політико-географічне положення України

36. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

37. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

38. Принципи розробки та оцінки державної політики України
39. Тенденції розвитку приватного права
40. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

41. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

42. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

43. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

44. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

45. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

46. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

47. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

48. Політика суцільної колективізації

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

50. Царювання та політика Павла І

51. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

52. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

53. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

54. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"
55. Асортиментна політика підприємства
56. Маркетингова товарна політика

57. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

58. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

59. Управління ціновою політикою підприємства

60. Цінова політика фірми та її оцінка

61. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

62. Державна політика стимулювання зайнятості

63. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

64. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее

65. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

66. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

67. Тенденції розвитку міжнародної економіки

68. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

69. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

70. Маркетингова політика ПМП "Арконі"
71. Кадрова політика організації
72. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

73. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

74. Етапи розвитку політичної думи в Україні

75. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

76. Міжнародна політика і світовий політичний процес

77. Політологія як наука і політика як суспільне явище

78. Тенденції розвитку світової демократії

79. Політика великих держав на Близькому Сході

80. Політика як суспільне явище

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

81. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

82. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

83. Політика і етика: соціально-філософський аспект

84. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

85. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

86. Соціальна політика
87. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
88. Структура системи соціального захисту населення і політики України

89. Митна політика

90. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

91. Тенденції розвитку техніки гри у волейбол

92. Бюджетна політика

93. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

94. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

95. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

96. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Фінансова політика

98. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

99. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.