Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII– поч. XIX ст. План 1. Вчення І. Канта про державу і право 2. Політико-правова теорія І.Г. Фіхте 3. Вчення Гегеля про державу і право Список використаної літератури 1. Вчення І. Канта про державу і право Професор філософії Кенігсбергського університету Іммануїл Кант (1724–1804) був в Германії першим, хто приступив до систематичного обґрунтування лібералізму – ідейної платформи класу буржуа, що виділилися з конгломерату третього стану, усвідомили своє місце в суспільстві і прагнули утвердить в країні економічну і політичну свободу. І. Кант задався метою тлумачити цю платформу як єдиної розумної, спробував підвести під неї спеціальний філософсько-етичний фундамент і таким чином виправдати її. Кантівське вчення про державу і право – підсумок вирішення мислителем вказаного завдання. Політико-юридичні погляди Канта містяться переважно в праці: «Ідеї загальної історії з космополітичної точки зору», «До вічного світу», «Метафізичні початки вчення про право». Навіяний духом Освіти і перекликається з індивідуалізмом школи природного права наріжний принцип соціальних переконань І. Канта: кожна особа володіє досконалою гідністю, абсолютною цінністю; особа немає знаряддя здійснення яких би то не було планів, навіть благородних планів спільного блага. Людина – суб'єкт етичної свідомості, в корені відмінний від навколишньої природи, - в своїй поведінці повинен керуватися веліннями етичного закону. Закон цей апріорний, не схильний до впливу ніяких зовнішніх обставин і тому безумовний. Кант називає його «категоричним імперативом», прагнучи тим самим сильніше підкреслити абстрактно-обов'язковий і формалістичний характер даного розпорядження. Розум спонтанно творить для себе власний мислимий порядок – світ певних ідей; до нього він прагне наблизити реальні умови і, погодившись з його параметрами, оголошує необхідними відповідні дії. Останні суть прояву тієї здатності (тієї волі), яка закон свого морального буття містить в собі самій. У такому автономно, зсередини самообмеженні, що народжується, вважає вона і свою вищу свободу, і своє незаперечне значення. Атрибут свободи іманентний людській особі: дар визначати самим собі мета і варіанти згідної з наміченою метою поведінки є природженою. Індивід, по Канту, є істота, в принципі, здатна стати «паном самому собі» і тому що не потребує зовнішньої опіки при здійсненні того або іншого ціннісного і нормативного вибору. Дійсне покликання має рацію – надійно гарантувати моралі той соціальний простір, в якому вона могла б нормально проявляти себе, в якому змогла б безперешкодно реалізуватися свободу індивіда. У цьому суть кантівської ідеї про моральну підоснову, моральної обгрунтованості . Виводити ж юридичні норми з етичних у філософа намірів не було. Він уникав вказаної дедукції. Йому вона представлялася свого роду санкціонуванням перетворення справи моральної саморегуляції поведінки особи в об'єкт прямої державної дії. Трапся таке, державою, що робиться, відносно поданих заходам ні за що вже неможна буде додати різкого правового характеру.

Його вони здатні придбати і утримати, якщо тільки видавані органами держави юридичні правила залишаться виключно зовнішніми, «легальними» нормативами поведінки, не руйнівними моральну автономію особи. Здійснення права вимагає того, щоб воно було загальнообов'язковим. Але яким чином досягається ця загальна обов'язковість? Через наділ його примусовою силою. Інакше не можна змусити людей дотримувати правові норми, не можна перешкоджати їх порушенню і відновлювати порушене. Якщо право не забезпечити примусовою силою, воно стає не в змозі виконати уготовану йому в суспільстві роль. Але це означає також, що і категоричний імператив як загальний закон права втратить своєї безумовності. Ось чому всяке право повинне виступати як право примусове. Повідомити праву настільки потрібну йому властивість здатна лише держава – відвічний і первинний носій примусу. По Канту, виявляється, що державність викликають до життя і її буття виправдовують врешті-решт вимоги категоричного імперативу. Так в кантівському ученні перекидається один з головних мостів від етики і права до держави. Кант багато разів підкреслював насущну необхідність для держави спиратися на право, орієнтуватися в своїй діяльності на нього, погоджувати з ним свої акції. Відступ від цього положення може коштувати державі надзвичайно дорого. Держава, яка ухиляється від дотримання має рацію і свобод, не забезпечує охорони позитивних законів, ризикує втратити довіру і пошану своїх громадян. Його заходи можуть перестати знаходити в них внутрішній відгук і підтримку. Люди свідомо займатимуть позицію відчуженості від такої держави. Кантівське тлумачення природи цього договору тісно зв'язане з ідеями про автономію волі, про індивідів як моральних суб'єктів і тому подібне Перша ж головна умова щодо укладання договору – зобов'язання будь-якої створюваної організації зовнішнього примусу (чи монархічної державності, чи народу, що політично об'єднався) визнавати в кожному індивідові особу, яка без жодного примусу усвідомлює борг «не робити іншого засобом для досягнення своїх цілей» і здатне даний борг виконати. «Суспільний договір», по Канту, укладають між собою морально розвинені люди. Тому державній владі забороняється поводитися з ними як з істотами, які не відають морального закону і не можуть самі (нібито унаслідок етичної нерозвиненості) вибирати правильну лінію поведінки. Кант різко заперечує проти щонайменшого уподібнення владі держави батьківській опіці над дітьми. «.Батьківське виховання, при якому піддані, як неповнолітні, не в змозі розрізнити, що для них дійсно корисно або ні - таке правління є найбільший деспотизм.» Критика Кантом «батьківського правління» була однією з форм боротьби, яку в XVII–XVIII ст. прогресивні кола європейського суспільства вели боротьбу проти абсолютистсько-монархічних режимів і їх ідеологів. Прихильники лібералізму відкидали задушливу регламентацію суспільного життя, що здійснюється самодержавними правителями під приводом «турботи» держави про незалежність індивіда, його кар'єру, «правильний» спосіб життя, особисте щастя і так далі Вони взагалі вважали, що надмірне піклування властей про «благо» підданих сковує ініціативу і самостійність людини, знижує соціальну активність людей, притуплює відчуття цивільної відповідальності за те, що все відбувається і стимулює настрої утриманства, веде до етичного переродження особи.

Отже, згідно з суспільною угодою, що укладається в цілях взаємної вигоди і відповідно до категоричного (моральним) імперативу, всі окремі особи, складові народу, відмовляються від своєї зовнішньої свободи, щоб негайно ж знову знайти її, проте вже як члени держави. Індивіди не жертвують часткою свободи, що належить ним, в ім'я надійнішого користування останній її часткою. Просто люди відмовляються від свободи неприборканою і безладною, щоб знайти справжню свободу у всьому її об'ємі в правовому стані. Що стосується права, то Кант розрізняє в ньому три категорії: природне право, яке має своїм джерелом очевидні апріорні принципи; позитивне право, джерелом якого є воля законодавця; справедливість – домагання, не передбачене законом і тому не забезпечене примусом. Природне право, у свою чергу, розпадається на дві гілки: приватне право і право публічне. Перше регулює стосунки індивідів як власників. Друге визначає взаємини між людьми, об'єднаними в союз громадян (держава), як членами політичного цілого. Феодальному безправ'ю і свавіллю Кант протиставляє твердий правопорядок, що спирається на загальнообов'язкові закони. Він засуджує юридичні привілеї, що виникають з володіння власністю, і наполягає на рівності сторін в приватноправових стосунках. Проте Кант робить серйозну поступку феодальній ідеології, коли визнає об'єктом приватного права не лише речі і поведінка людей, але і самої людини. Подібний крок приводить Канта до виправдання закріпленої в законодавстві влади чоловіка над дружиною, пана над слугою. Центральним інститутом публічного права є прерогатива народу вимагати своєї участі у встановленні правопорядку шляхом ухвалення конституції, що виражає його волю. По суті, це прогресивна демократична ідея народного суверенітету. Одна з її складових – думка про те, що кожен індивід (навіть якщо він безпосередньо не є «людиною влади») сам знає, якими мали б бути акції влади у його справі, і здатний самостійно визначити їх необхідний зміст, не чекаючи підказок з боку. Верховенство народу, що проголошується Кантом услід за Руссо, обумовлює свободу, рівність і незалежність всіх громадян в державі – організації сукупної безлічі осіб, зв'язаних правовими законами. Висунувши принцип суверенітету народу, Кант тут же поспішає завірити, що він зовсім не подумує про дійсно широку демократію. На підтвердження цього пропонується розділити всіх громадян на активних і пасивних (позбавлених виборчого права). До останніх філософ відносить тих, хто вимушений здобувати собі засоби існування, лише виконуючи розпорядження інших, тобто низи суспільства. У Канта були свої підстави підтримувати віру в непорушність авторитету верховної влади і закону. Скоріше за все, він подумував про необхідність забезпечити максимальну стійкість головних опор цивільного стану, що покінчив із стихією дикості і свавілля в житті людей. Можна думати, що Кант спеціально не переслідував мети виправдати утиск свободи громадян, поколивати ідею автономії волі і так далі У кантівському розумінні государ, правитель, «регент» по відношенню до підданих отримує тільки має рацію, але зовсім не обов'язки.

У схваленій резолюції зазначалося: «Виходячи з того, що потреба можливо повного розвитку творчих сил України вимагає її найширшого економічно-політичного самоозначення; приймаючи під увагу, що федеративний устрій російської держави, як союза автономних національно-територіальних або просто територіальних одиниць, не тільки не може шкодити розвиткові пролетаріята всієї Росії, - а тим більше українського, — але і користний для нього; приймаючи під увагу, що федерація автономних національних або краєвих одиниць — це найкраща гарантія демократичних і національно-політичних прав кождої нації або країни, — конференція української соц-дем. робітничої партії з цілою непохитною рішучістю видвигає давнє домагання партії — автономію України, яко першу, невідложну пекучу задачу сучасної хвилі українського пролетаріату та всієї України. Рівночасно, виходячи з рямок партійної програми, виголошеної на з’їзді 1905 р., конференція, рахуючись з виключністю подій і домаганнями життя, думає можливим взяти на себе право позволити товаришам по партії піддержувати принціп федеративної будови російської демократичної республіки і піддержувати автономічні змагання демократій иньших націй»[152]

1. Політичні права і свободи громадян України

2. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

3. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

4. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

5. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

6. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
7. Cучасні політичні партії в Україні
8. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

9. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

10. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

11. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

12. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

13. Етапи розвитку політичної думи в Україні

14. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

15. Політичні партії в Україні та їх основні типи

16. Політологія. Політичні системи в Україні

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

17. Політична влада у світі та в Україні

18. Політичне лідерство в Україні

19. Політичні партії в Україні

20. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

21. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

22. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
23. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
24. Нестор Махно: історично-політичний портрет

25. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

26. Політичний режим

27. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

28. Уголовное право в России в X-XVIII веках

29. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

30. Політичний іслам

31. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

32. Суспільно-політична діяльність Костомарова

Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики

33. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

34. Політична географія як складова частина СЕГ

35. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

36. Держава і політична система суспільства

37. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

38. Договір купівлі-продажу за законодавством Федеративної республіки Німеччина
39. Політична система Великовританії
40. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

41. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

42. Правові дефініції у законодавстві

43. Система правосуддя в Німеччині

44. Громадське телебачення Німеччини

45. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

46. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

47. Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)

48. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

49. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

50. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

51. Ідейно-політичне життя Полтавщини

52. Історія України. Соціально-політичні аспекти

53. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

54. Німеччина після Другої світової війни
55. Німеччина у другій половині ХІХ ст.
56. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

57. Політична і судова система Київської Русі

58. Політична історія Київської Русі

59. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

60. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

61. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

62. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

63. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

64. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

66. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

67. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

68. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

69. Приватне право країн античного світу

70. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі
71. Симон Петлюра – політичний діяч
72. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

73. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

74. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

75. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

76. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

77. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

78. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

79. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

80. Економічна та торгово-політична роль митного збору

Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

81. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

82. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

83. Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини

84. Вибори та їх роль у політичному житті України

85. Державна політика в Україні

86. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту
87. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч
88. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

89. Основні політичні течії

90. Партійна система України. Політичний маркетинг

91. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

92. Політичні погляди і діяльність Платона

93. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

94. Політичні режими

95. Політичні технології

96. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

97. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

98. Становлення української політичної думки

99. Суспільна думка та політична філософія


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.