Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Вивчення особливостей теплового розширення води

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Лабораторна робота № 10. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО РОЗШИРЕННЯ ВОДИ Мета роботи: Дослідити, як залежить коефіцієнт теплового розширення води від температури. Прилади і матеріали: Тонкостінна скляна колба об'ємом 0,5л з пробкою, через яку пропущені трубка довжиною 40см з внутрішнім діаметром біля 2мм і термометр, посудина об'ємом 2-Зл, вода, кухонна сіль, лід, молоток, велика кювета. Теоретичні відомості. Вода має багато особливостей, які різко виділяють її з усіх інших рідин. Питома теплоємність води (4186 ) значно вища, ніж у інших речовин (майже в 10 разів більша, ніж у заліза, і в 35 раз більша, ніж у свинцю). Велика питома теплота пароутворення води (2,45 при 20°С); з усіх рідин (крім ртуті) вода має найбільше значення коефіцієнту поверхневого натягу (72,7 при 20°С). При зниженні температури вода спочатку стискується, досягаючи максимальної густини при 4°С (точніше, при 3,98°С), а потім починає розширюватись, хоч температура її знижується. При замерзанні вода розширюється, а не стискується, як більшість речовин, і густина її зменшується. Об'єм льоду на 9% більший від об'єму рідкої води, з якої він утворюється, тому лід плаває на поверхні води. Всі ці властивості пояснюються структурою води. Молекула води схожа на рівнобедрений трикутник, в основі якого два протони, а у вершині - атом кисню. В кристалі льоду між молекулами води існують водневі зв'язки, що виникають за рахунок ковалентної взаємодії атома водню однієї молекули з атомом кисню другої. В результаті утворюється сітчаста (ажурна) структура, в якій багато пустот. Розміри цих пустот трохи більші діаметра молекул. Пустоти утворюють канали, оточені кільцями, кожне з яких складається з шести молекул води. В зв'язку з такою будовою лід має густину меншу, ніж вода. Речовини, між молекулами яких існують водневі зв'язки, в процесі плавлення частково ці зв'язки втрачають. За даними рентгенографічних досліджень встановлено, що у воді в основному зберігається розташування молекул, властиве структурі льоду. Однак строгий порядок в розташуванні молекул під час плавлення льоду порушується, пустоти частково заповнюються і густина збільшується. При нагріванні води від 0°С до 4°С продовжується зміна просторової структури, причому ефект зменшення об'єму за рахунок більш щільної упаковки молекул перевищує результат зростання теплового руху молекул. Тому в інтервалі температур від 0°С до 4°С густина води зростає. При нагріванні вище 4°С об'єм води буде вже збільшуватись. Слід відмітити, що вода не єдина речовина, у якої спостерігається аномальне теплове розширення. Алмаз починає розширюватись при охолодженні нижче 42°С, йодисте срібло при нагріванні від -10°С до 142°С зменшує свій об'єм. В даній роботі пропонується визначити температурний коефіцієнт об'ємного розширення води в інтервалі температур від 0°С до 20°С. Нагадаємо, що коефіцієнт об'ємного розширення &be a; дорівнює: (1) Прилад для визначення коефіцієнта об'ємного розширення зображено на рис 1. Він складається з колби 1, яка закрита гумовою пробкою 2. Через пробку пропущено термометр 3і скляна трубка 4 довжиною 30-40 см з внутрішнім діаметром біля 2 мм.

Поруч з трубкою розміщена лінійка 5. Колба заповнюється водою так, щоб після закривання пробкою в ній не було бульбашок повітря, а рівень води в трубці 4 був приблизно на висоті ѕ від довжини трубки при температурі 20°С. Як правило, до початку роботи колба вже буде заповнена водою. Для зміни температури води в колбі її ставлять в іншу посудину 6 з водою; знижувати температуру води в посудині можна з допомогою льоду 7, підвищувати - доливаючи невеликими порціями теплу воду або просто залишивши колбу в повітрі кімнати. Об'єм колби визначається при її заповненні; в даній установці V0=290мл. Хід роботи. 1. Виміряйте внутрішній діаметр трубки d. Для цього виріжте з цупкого паперу трикутник з висотою АВ=1 см і основою СВ=10см. (рис.2). При зображенні на папері трикутника поставте на ньому поділки через 1 або 2мм. При акуратному виготовленні трикутника похибка визначення діаметра не буде перевищувати 0,1-0,2мм. Для визначення діаметра в отвір трубки (зверху) введіть трикутник гострим кутом С так, щоб сторони трикутника СА і СВ доторкнулись до країв трубки. Визначте, на яку відстань трикутник опустився в трубку. Наприклад, краї трубки знаходяться навпроти поділки 2,6см; це означає, що діаметр трубки дорівнює 2,6мм. 2. Якщо вода в колбі має кімнатну температуру, то налийте в посудину 6 холодну воду (приблизно на 4-5см) і поставте в посудину колбу. Запишіть покази термометра і положення стовпчика води в трубці 7 за шкалою лінійки 5. 3. Приблизно 0,5кг льоду розбийте молотком на шматочки (лід слід тримати в руці або використовувати спеціальну підставку). 4. Одразу покладіть увесь лід в посудину 6 і записуйте положення стовпчика води і покази термометра через 1єС. 5. При температурі води в колбі біля 2°С зниження температури стає надто повільним. Прискорити охолодження можна, посипавши лід в посудині кухонною сіллю. 6. Після того, як вода в колбі охолоне до 0°С, витягніть колбу з посудини і поставте її в кювету на лабораторному столі. 7. Вода в колбі буде повільно нагріватись від оточуючого повітря. Знову через 1єС записуйте покази термометра і положення стовпчика води в трубці. 8. Який висновок можна зробити за даними досліду? 9. Обчисліть температурний коефіцієнт об'ємного розширення води за формулою (1). Нагадаємо, що V0 = 290 мл; Розрахунки виконайте для інтервалів температур:0°- 1є, 1є- 2°, 2°- 3°, 3°- 4°, 4°- 5°, 5°- 6°, 6°- 7°, 7°- 8°, 8є- 10є, 10°-15°, 15°-20. Додаткове завдання. Виконайте обчислення температурного коефіцієнту об'ємного розширення води з врахуванням розширення скла. Контрольні запитання. 1. Чому при нагріванні тіла розширюються? 2. Як визначити коефіцієнт об'ємного розширення твердих тіл через їх коефіцієнт лінійного розширення? 3. В чому полягають і чим пояснюються особливості теплового розширення води? Табл.1. Температурний коефіцієнт об'ємного розширення води Температура води 0 1є 2є 3є 4є 5є 10є 20є 30є 40є - 63 - 49 - 31 - 15 0,0 17 95 210 300 390 Температурний коефіцієнт лінійного розширення скла дорівнює об’ємного –

РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ - в сопротивлении материалов - деформация стержня под действием сил, равнодействующая которых направлена по оси центров тяжести его поперечных сечений. Силы могут быть приложены к концам стержня или распределены по его длине. РАСТЯПИНО - название г. Дзержинск Нижегородской обл. до 1929. РАСУЛ РЗА (наст. имя и фам. Расул Ибрагим оглы Рзаев) (1910-81) азербайджанский поэт, народный поэт Азербайджана (1960), Герой Социалистического Труда (1980). Поэмы "Ленин" (1950), "Лейли и Меджнун" (1973); сборники стихов и поэм "Долгое эхо" (1970), "Против ветра" (1978); пьесы; переводы. Государственная премия СССР (1951). РАСХН - см. Российская академия сельскохозяйственных наук. РАСХОД ВОДЫ - объем воды, протекающей через живое сечение потока в единицу времени (обычно в м3/с, для малых водотоков в л/с). РАСХОДОМЕР - прибор для определения расхода газа, жидкости или сыпучих материалов. Различают расходомеры индукционные (измеряют электродвижущую силу, наводимую в потоке вещества магнитным полем), тепловые (учитывают интенсивность теплообмена в потоке) и др

1. Обработка воды на тепловых и атомных электростанциях

2. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

3. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

4. Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

5. Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі

6. Тепловой и конструктивный расчет секционного водо-водяного подогревателя теплосети
7. Вода и водные устройства
8. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

9. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды

10. История изучения и использования природных вод на Урале

11. Внутренние воды России

12. Движение подземных вод

13. Символы рыб, морских животных и обитателей воды: их значение (семиотика)

14. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

15. Приборы для регистрации электрических, акустических и тепловых сигналов организма человека

16. Качеств воды в Суздальских озерах

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

17. Методы очистки сточных вод

18. Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков

19. Загрязнение подземных вод Москворецкого бассейна

20. Запасы и проблемы пресной воды

21. Промышленные стоки тепловой энергетики

22. Очистка сточных вод гальванического производства
23. Сточные воды
24. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

25. Определить капитальные затраты и эксплуатационные расходы по тепловой сети (при следующих условиях)

26. Тепловой расчёт турбины ПТ-25-90/11

27. Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 квт в г. Кирове

28. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)

29. Модель теплового состояния аппарата сепарации

30. Автоматизация технологического процесса по розливу минеральной воды

31. Водоотведение и очистка сточных вод города Московской области

32. Тепловой расчет паровой турбины Т-100-130

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Сточные воды

34. Тепловой расчет двигателя

35. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

36. Комплексное моделирование электрических и тепловых характеристик линейного стабилизатора напряжений

37. Судовое оборудование для работ под водой норвежского судна "ОГЮСТ"

38. Тепловой и динамический расчет двигателя внутреннего сгорания
39. Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)
40. Прямой цикл Карно. Тепловая изоляция

41. Тепловые явления

42. Тепловые явления: холод из угля

43. Тепловые двигатели и их применение

44. Прикладное плавание. Оказание первой помощи пострадавшему на воде

45. Адсорбенты и ионные обменники в процессах очистки природных и сточных вод.

46. Удивительные свойства воды

47. Свойства и структура воды

48. Необычные свойства обычной воды

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Жесткость воды и ее устранение

50. Методы умягчения воды

51. Исследование рынка туристических услуг на примере региона Кавказских Минеральных Вод

52. Управление проектом: строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды

53. Исследование рынка туристических услуг на примере региона Кавказских Минеральных Вод

54. Особливості економічного розвитку Київської Русі
55. Общество изобретателей установок для подъёма воды посредством огня
56. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

57. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд

58. Вешние воды русской живописи

59. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

60. "Золотая голубятня у воды...": Венеция Ахматовой на фоне других русских Венеций

61. Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине

62. Почему Луна притягивает только воду?

63. Исследование влияния солевого состава пластовых вод и малых добавок неэлектролитов на дисперсность водо-нефтяных эмульсий

64. « Серебряная » вода

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Роды в воде

66. Бальнеологические свойства минеральных вод бассейна р. Налычева

67. Эндемические заболевания, связанные с водой, гельминтные заболевания, передающиеся через воду

68. Правовой статус внутренних морских вод

69. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

70. О некоторых методах получения тепловой и электрической энергии
71. Математическое моделирование и оптимизация элементов тепловой схемы энерготехнологического блока
72. Осторожно, тяжелая вода

73. Осторожно! Живая вода

74. Применение метода электрофореза при контроле состава питьевых, природных и сточных вод

75. Вода

76. Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойств макросистем

77. Вода

78. Изменение энергетики воды в течение суток

79. Новое состояние воды

80. Формирование самостоятельности учащихся в процессе изучения темы физики: "Тепловые явления"

Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки

81. Вивчення оповідань Володимира Винниченка

82. Массовое обучение детей плаванию - залог их жизнебезопасности на воде, здоровья и нормального физического развития

83. Счетчик воды ультразвуковой

84. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

85. Тепловой расчет блока электростанции

86. Вода и ее применение в современных технологиях
87. Сооружения для забора воды
88. Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты

89. Управление проектом: строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды

90. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

91. Тепловые двигатели

92. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

93. Мир воды

94. Определение хлоридов в сточных водах

95. Тепловой эффект химической реакции и его практическое применение.

96. Ресурсы и качество подземных вод

Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Качество морских вод России

98. Оценка средних фоновых концентраций нефтепродуктов в почвах и поверхностных водах нефтяных месторождений

99. Концепция мониторинга подземных вод глубоко залегающих горизонтов на объектах нефтегазодобычи территории ХМАО


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.